Browse by Types

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 24827.

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2020) ESA203 – Thermodynamics and Heat Transfer [Termodinamik dan Pemindahan Haba] Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2020) ESA321 – Aerospace Structure[Struktur Aeroangkasa] Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2020) ESA343 – Aircraft Aerodynamics [Aerodinamik Pesawat] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2020) ESA366 – Flight Performance[Prestasi Penerbangan] Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAA211 – Engineering Mathematics for Civil Engineers (Matematik Kejuruteraan Untuk Jurutera Awam) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (School of Civil Engineering) (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAA483 – Construction Management (Pengurusan Binaan) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAG245 – Soil Mechanics (Mekanik Tanah) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAG345 – Geotechnical Analysis (Analisis Geoteknik) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAG444 – Soil Stabilization and Ground Improvement (Penstabilan Tanah dan Pembaikan Tanah) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAH221 – Fluid Mechanics for Civil Engineers (Mekanik Bendalir untuk Jurutera Awam) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAH417 – Urban Water Management (Pengurusan Air Bandar) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAL337 – Pavement Engineering (Kejuruteraan Turapan) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAL431 – Highway Design (Reka Bentuk Lebuh Raya) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAP315 – Wastewater Engineering (Kejuruteraan Air Sisa) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAP415 – Solid Waste Management (Pengurusan Sisa Pepejal) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAS151 – Statics and Dynamics (Statik dan Dinamik) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAS153 – Civil Engineering Materials (Bahan Kejuruteraan Awam) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAS253 – Teori Struktur (Theory of Structures) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAS353 – Reinforced Concrete Structural Design I (Rekabentuk Konkrit Bertetulang I) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAS457 – Structural Steel Design (Rekabentuk Struktur Keluli) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EUP222 – Engineers in Society (Jurutera dalam Masyarakat) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAP581 – Water Supply Engineering Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAP582 – Wastewater Engineering Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAP583 – Air and Noise Pollution Control Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAP584 – Environmental Impact Assessment Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAP585 – Solid and Hazardous Waste Management Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAS661 – Advanced Structural Mechanics Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAS663 – Dynamics and Stability of Structures Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAS664 – Principle of Structural Design Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EAS665 – Bridge Engineering Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination Academic Session 2019/2020 December 2019/January 2020 EUP501 – Engineering Management Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2020) EBB428 - Complete 2019/2020. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2020) EBB441 - Complete 2019/2020. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2020) EBB443 - Complete 2019/2020. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2020) First Semester Examination 2019/2020 Academic Session December 2019 / January 2020 EAG141 – Geology for Civil Engineers (Geologi untuk Jurutera Awam) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Institut Penyelidikan Dan Teknologi Nano Optoelektronik) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pejabat Pengarah Kampus) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Teknologi Industri) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Veterinar G29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera Ja29 Kertas II (Kejuruteraan Awam) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B41 / Pegawai Teknologi Maklumat F41 / Pegawai Keselamatan Kp41 / Pegawai Hal Ehwal Islam S41 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 / Pembantu Keselamatan Kp19 / Pembantu Penyediaan Makanan N19 / Pembantu Setiausaha Pejabat N19 / Pembantu Pustakawan S19 / Pembantu Akauntan W19 Subjek Utama (Kumpulan C) Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Subjek Utama (Kumpulan D) Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29 / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Fa29 / Penolong Pegawai Veterinar G29 / Penolong Jurutera Ja29 / Penolong Pegawai Keselamatan Kp29 / Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 / Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S29 / Penolong Akauntan W29 / Penolong Juruaudit W29 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B29 Kertas II Julai 2017 (Amali). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEM348 – Principle of Intelligent Systems (Prinsip Sistem Pintar)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EME 432 – Internal Combustion Engine [Enjin Pembakaran Dalam] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EME 442 – Biomechanics [Biomekanik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EME 422 – Energy Conversion System [Sistem Penukaran Tenaga] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EME 452 – Tribology [Tribologi] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMH 102 – Fluids Mechanics [Mekanik Bendalir] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMH 222 – Fluid Dynamics [Dinamik Bendalir] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMM 242 – Dynamics [Dinamik]Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMM 342 – Noise & Vibration [Hingar & Getaran] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMM 102 – Statics [Statik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMT 302 – Mathematical Modelling In Engineering [Pemodelan Matematik Di Dalam Kejuruteraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMT 212 – Computational Engineering [Kejuruteraan Pengkomputeran] Duration :3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EMC322 – Automatic Control [Kawalan Automatik] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPE401 – Artificial Intelligence in Manufacturing [Kecerdikan Rekaan dalam Pembuatan] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPE482 – Optical and Surface Metrology [Metrologi Optik dan Permukaan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPM102 – Engineering Economy [Ekonomi Kejuruteraan] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPM212 – Metrology and Quality Control [Metrologi dan Kawalan Kontrol] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPM322 – Industrial Engineering [Kejuruteraan Industri] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPM342 – Production Management [Pengurusan Pengeluaran] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination Academic Session 2018/2019 June 2019 EPP212 – Advanced Manufacturing Technology [Teknologi Pembuatan Termaju] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic SessionJune 2019EEE133 – Electronic Devices and Circuits(Peranti dan Litar Elektronik)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE301 – Semiconductor Device Test and Measurement (Test dan Pengukuran Peranti Semikonduktor)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE322 – RF & Microwave Engineering (Kejuruteraan Gelombang Mikro & RF)Duration : 2 hours Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE344 – System VLSI Sistem VLSI)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE348 – Introduction to Integrated Circuit Design (Pengantar Rekabentuk Litar Bersepadu)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE354 – Digital Control Systems Sistem Kawalan Digit) Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE355 – ROBOTICS & AUTOMATION(Robot & Pengautomatan)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE379 – Computer System And MultimediaSistem Komputer dan Multimedia)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE505 – Advanced Analog Integrated Circuit Design Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEK241 – Electrical Power Technology (Teknologi Elektrik Kuasa)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEK260 – (Electrical Machines)(Mesin Elektrik) Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEK373 – Advanced Power Electronics(Elektronik Kuasa Lanjutan)Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEM253 – Mechatronic Design I(Rekabentuk Mekatronik I) Duration : 1 hour (Masa : 1 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEM323 – Instrumentation & Measurement Systems(Sistem Peralatan & Pengukuran)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEM354 – Manufacturing Management And Technology (Pengurusan Dan Teknologi Pembuatan)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEM421 – Quality Techniques(Kaedah Kualiti) Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEU104 – Electrical Technology Teknologi Elektrik) Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EUM114 – Advanced Engineering Calculus(Kalkulus Kejuruteraan Lanjutan)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA244 – Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA251 – Control System Theory [Teori Sistem Kawalan] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA322 – Aerospace Structural Dynamics [Dinamik Struktur Aeroangkasa] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA344 – Propulsion Systems Sistem Dorongan] Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA368 – High Speed Aerodynamics [Aerodinamik Berkelajuan Tinggi] Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA369 – Flight Stability & Control [Kestabilan & Kawalan Penerbangan] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA380 – Orbital Mechanics [Mekanik Orbit] Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA382 – Spacecraft Subsystem Design [Rekabentuk Subsistem Kapal Angkasa] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA490 – Aerospace Manufacturing Technology [Teknologi Pembuatan Aeroangkasa] Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CCS525 – Advanced Cloud Computing Platform June 2019 CCS521 – Advanced Distributed Systems Concepts & Design June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CCS592 – Advanced Algorithms & Complexity June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CDS501 – Principles & Practices of Data Science & Analytics June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CDS512 – Business Intelligence & Decision Analytics June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CDS513 – Predictive Business Analytics June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CDS521 – Multimodal Information Retrieval June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CDS523 – Forensic Analytics and Digital Investigations June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CIT553 – Business Intelligence And Data Mining June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CIT563 – Consumer Health Informatics June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CIT573 – Financial Planning and Management June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CMT223/CMM322 - lnformation Systems Theory & Management June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CMT2241/CMM221 - Multimedia Systems June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CMT422 - Multimedia Information Systems & Management June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CMT423 - Decision Support Systems & Business Intelligence June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CMT424 - Animation & Virtual Reality June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT111/CPM111 - Principles of Programming June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT113/CPM213 – Programming Methodology & Data Structures June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT115 - Mathematical Methods for Computer Science June 201 9. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT211/CPM313 - Programming Language Concepts & Paradigms June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT212 - Design & Analysis of Algorithms June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT 243 - Software Requirement Analysis & Modeling June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT244 - Artificial lntelligence June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT441- Software Quality Assurance & Testing. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CPT443 - Automata Theory & Formal Languages June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CST233- Information Security and Assurance June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CST234 - Network Programming. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CST431 - Systems Security & Protection June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CST432 - Microprocessors & Embedded Systems June 2019. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2019) CST434 - Mobile Computing and Wireless Networks June 2019. [Teaching Resource]

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EEE270 – Analog Circuit II (Litar Analog II)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 Kertas Ii - Mei 2019. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 Kertas II - Mei 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B41 Kertas II - Mei 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Hospital Universiti Sains Malaysia) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pejabat Pengarah Kampus) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera Ja29 Kertas II (Kejuruteraan Awam) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera Ja29 Kertas II (Kejuruteraan Elektrik & Elektronik) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Kertas II (Amali) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Kertas II (Teori) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas II (Amali) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas II (Teori) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penerbitan N19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penyediaan Makanan N19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Pengambilan Nota/Nota Rintas 30 p.s.m. (Bahasa Malaysia). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Pustakawan S19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan W19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Akauntan W29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Fizik) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Hospital Universiti Sains Malaysia) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Institut Penyelidikan Perubatan Molekul) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Teknologi Industri) - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Penerbitan N29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pustakawan S29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Akauntan W29 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pegawai Kewangan W41 Kertas II - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 / Pegawai Kebudayaan B41 / Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29 / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Fa29 / Penolong Jurutera Ja29 / Penolong Akauntan W29 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 / Jurufotografi B19 / Pembantu Veterinar G19 / Pembantu Keselamatan Kp19 / Pembantu Penerbitan N19 / Pembantu Penyediaan Makanan N19 / Pembantu Setiausaha Pejabat N19 / Pembantu Hal Ehwal Islam S19 / Pembantu Pustakawan S19 / Pembantu Akauntan W19 Subjek Utama (Kumpulan C) Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Subjek Utama (Kumpulan D) Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pegawai Kewangan W41 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penerbitan N29 / Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 / Penolong Pustakawan S29 / Penolong Akauntan W29 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas I - Umum - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2019) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I - 2019. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMM 101 – Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018 / January 2019 EMM 213 – Strength of Materials [Kekuatan Bahan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2018 EMT 211 – Engineering Probability & Statistics [Kebarangkalian & Statistik Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMM 331 – Solid Mechanics [Mekanik Pepejal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPP 331 – Manufacturing Technology II [ Teknologi Pembuatan II ] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMC201 – Measurement & Instrumentation [Pengukuran & Peralatan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMC311 – Mechatronics [Mekatronik] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMC311 – Mechatronics [Mekatronik] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPC431 – Robotic and Automation [Robotik dan Automasi] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPE421 – Ergonomics And Industrial Safety [Ergonomik Dan Keselamatan Industri] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPE431 – Project Management [Pengurusan Projek] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPE462 – Industrial Machine Vision [Penglihatan Mesin Industri] Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPM311 – Engineering Management [Pengurusan Kejuruteraan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPM321 – Manufacturing System [Sistem Pembuatan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPM451 – Computer Integrated Manufacturing [Pembuatan Tersepadu Komputer] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPP201 – Manufacturing Technology I [Teknologi Pembuatan 1] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPP322 – Advanced Manufacturing Process [Proses Pembuatan Termaju] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/January 2019 EEE228 – SIGNAL AND SYSTEM(Isyarat dan Sistem)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE232 – COMPLEX NALYSIS(Analisis Kompleks)Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE241 – ANALOGUE ELECTRONICS I (ELEKTRONIK ANALOG I)Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018 / January 2019 EEE320 – MICROPROCESSOR II (Mikropemproses II)Duration 2 hours Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/January 2019 EEE 332 – COMMUNICATION(Perhubungan) Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018 / January 2019 EEE350 – CONTROL SYSTEMS (Sistem Kawalan)Duration 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018 / January 2019 EEE378 – DIGITAL ELECTRONIC II (Elektronik Digital II)Duration 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018 / January 2019 EEE382 - PROBABILITY & ENGINEERING STATISTIC (Kebarangkalian dan Statistik Kejuruteraan)Duration 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE430 – SOFTWARE ENGINEERING (KEJURUTERAAN PERISIAN)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/January 2019 EEE443 – DIGITAL SIGNAL PROCESSING(Pemprosesan Isyarat Digit)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE445 – DESIGN OF INTEGRATED ANALOG CIRCUITS(REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU)Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE449 – COMPUTER NETWORKS(RANGKAIAN KOMPUTER)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018 / January 2019 EEE453 – CONTROL SYSTEM DESIGN (Rekabentuk Sistem Kawalan)Duration 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE505 – Advanced Analog Integrated Circuit Design Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019December 2018/January 2019 EEE512 – Advanced Digital Signal and Image Processing Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE520 – Embedded System Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE532 – MICROWAVE CIRCUIT DESIGN Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEE542 – Industrial Power electronics Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEK361 – Power Electronic Elektronik Kuasa)Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/ January 2019 EEK369 – HIGH VOLTAGE SYSTEM (Sistem Voltan Tinggi)Duration : 3 hours Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/January 2019 EEK 468 – ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES MESIN ELEKTRIK DAN PACUAN)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/ January 2019 EEK474 – ELECTRICAL MACHINE DESIGN (Rekabentuk Mesin Elektrik) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam) Please. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EEK475 – ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM(EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA)Duration : 3 hours(Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2019) First Semester Examination 2018/2019 Academic Session December 2018/ January 2019 EEE 105 – CIRCUIT THEORY I (TEORI LITAR I) Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA203 – Thermodynamics and Heat Transfer [Termodinamik dan Pemindahan Haba] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA321 – Aerospace Structure [Struktur Aeroangkasa] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA343 – Aircraft Aerodynamics [Aerodinamik Pesawat] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA366 – Flight Performance [Prestasi Penerbangan] Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA381 – Spacecraft Subsystem Element [Elemen Subsistem Kapal Angkasa] Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) EBB428 final 2018/2019. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2019) EBB441 final complete 2018/2019. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2019) EBB443 final complete 2018/2019. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAA101 - Calculus for Science Students I January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAA111 - Algebra for Science Students January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAA161 - Statistics For Science Students January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT 323 - Differential Equations II January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT161- Elementary Statistics January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT181 – Programming For Scientific Applications January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT201 - Advanced Calculus January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT223 - Differential Equations I January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT264 - Non-parametric Statistics January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT363 - Statistical Inference January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT382 - Introductory Numerical Methods January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT514 - Mathematical Modelling January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT517 – Computational Linear Algebra January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT518 - Numerical Methods For Differential Equations January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MGM503 - Combinatorics January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MGM531 - Euclidean Geometry January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MGM551 – Operation Research January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG352 - Linear and Integer Programming January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG370 - Mathematics of Finance January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG427 - Environmental Modelling January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG455 - Game Theory January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG456 - Mathematical Programming January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG460 - Survival Analysis January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG467 - Time Series Analysis January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG488 - Mathematical Algorithms for Computer Graphics January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG489 - Numerical Methods For Differential Equations january 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSS212 - Further Linear Algebra January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSS401 - Complex Analysis January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSS414 - Topics In Pure Mathematics January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MST561 - Statistical Inference January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MST564 – Statistical Reliability January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MST567 – Categorical Data Analysis January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG368 - Sample Survey And Sampling Technique January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG453 - Queuing System and Simulations January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAA 101 - Calculus for Science Students I June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MAT100 - Mathematical Foundations January 2019. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2019) MSG 453 – Queueing Systems & Simulation 2018/2019. [Teaching Resource]

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAA211 – Engineering Mathematics for Civil Engineers (Matematik Kejuruteraan Untuk Jurutera Awam) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAA483 – Construction Management (Pengurusan Binaan) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAG141 – Geology for Civil Engineers (Geologi untuk Jurutera Awam) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAG245 – Soil Mechanics (Mekanik Tanah) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAG345 – Geotechnical Analysis (Analisis Geoteknik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAG444 – Soil Stabilization and Ground Improvement (Penstabilan Tanah dan Pembaikan Tanah) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAH221 – Fluids Mechanics for Civil Engineers (Mekanik Bendalir untuk Jurutera Awam) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAH417 – Urban Water Management (Pengurusan Air Bandar) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAL337 – Pavement Engineering (Kejuruteraan Turapan) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAL431 – Highway Design (Reka Bentuk Lebuh Raya) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAP315 – Wastewater Engineering (Kejuruteraan Air Sisa) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAP415 – Solid Waste Management (Pengurusan Sisa Pepejal) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS151 – Statics and Dynamics (Statik dan Dinamik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS153 – Civil Engineering Materials (Bahan Kejuruteraan Awam) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS253 – Teori Struktur (Theory of Structures) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS353 – Reinforced Concrete Structural Design I (Rekabentuk Konkrit Bertetulang I) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS451 – Timber and Masonry Engineering (Kejuruteraan Kayu dan Batu Bata) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EAS457 – Structural Steel Design (Rekabentuk Struktur Keluli) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EUP222 – Engineers in Society (Jurutera dalam Masyarakat) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAA484 – Building Construction and Technology (Teknologi Pembinaan dan Bangunan) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAA486 – Project Management (Pengurusan Projek) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAG443 – Rock Engineering and Tunnelling Technology (Kejuruteraan Batuan dan Teknologi Terowongan) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAH225 – Hydraulics (Hidraulik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAH325 – Engineering Hydrology (Hidrologi Kejuruteraan) Duration: 3 hours (Masa: 3 Jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAK163 – Geomatic Engineering (Kejuruteraan Geomatik) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAK382 – Geographic Information System (Sistem Maklumat Geografi) Duration: 1 hour (Masa: 1 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAL235 – Highway and Traffic Engineering (Kejuruteraan Lebuh Raya dan Lalu Lintas) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAL338 – Transportation and Road Safety (Pengangkutan dan Keselamatan Jalan Raya) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAL339 – Sustainable Transport (Pengangkutan Lestari) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAL434 – Transport Planning Process and Traffic Impact Assessment (TIA) (Proses Perancangan Pengangkutan dan Penilaian Impak Lalulintas (TIA) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAP215 – Water Supply and Treatment Engineering (Kejuruteraan Bekalan dan Olahan Air) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAP216 – Introduction to Environmental Engineering (Pengenalan kepada Kejuruteraan Alam Sekitar) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAP318 – Noise Pollution Control (Kawalan Pencemaran Bunyi) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAP414 – Industrial Waste Management (Pengurusan Sisa Industri) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAS152 – Strength of Materials (Kekuatan Bahan) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAS254 – Structural Analysis (Analisis Struktur) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAS356– Reinforced Concrete Structural Design II (Rekabentuk Struktur Konkrit Bertetulang II) Duration : 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAS357 – Sustainable Concrete Materials and Practices (Bahan dan Amalan Konkrit Lestari) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAS456 – Advanced Structural Analysis (Analisis Struktur Lanjutan) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EAS458 – Pre-Stressed Concrete Design (Rekabentuk Konkrit Pra-Tegasan) Duration: 2 hours (Masa: 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) Second Semester Examination 2018/2019 Academic Session June 2019 EUP222 – Engineers in Society (Jurutera Dalam Masyarakat) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EME 411 – Numerical Methods for Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2018 EME 431 – Refrigeration & Air Conditioning [Penyejukan & Penyamanan Udara] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2018 EME 451 – Computational Fluid Dynamics [Pengkomputaran Dinamik Bendalir] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2018 EMH 211 – Thermodynamics [Termodinamik] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018 / January 2019 EMH 332 – Applied Thermodynamics [Termodinamik Gunaan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2018 EMH 441 – Heat Transfer [Pemindahan Haba] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMM 101 – Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018 / January 2019 EMM 213 – Strength of Materials [Kekuatan Bahan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EMM 331 – Solid Mechanics [Mekanik Pepejal] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2018 EMT 211 – Engineering Probability & Statistics [Kebarangkalian & Statistik Kejuruteraan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) First Semester Examination Academic Session 2018/2019 December 2018/January 2019 EPP 331 – Manufacturing Technology II [ Teknologi Pembuatan II ] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2019) ESA381 – Spacecraft Subsystem Element[Elemen Subsistem Kapal Angkasa]. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II 28 November 2018 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Pustakawan S19 Kertas II 28 November (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I 27 November 2018 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Hospital Universiti Sains Malaysia) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Institut Penyelidikan Dan Teknologi Nano Optoelektronik) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Institut Perubatan & Pergigian Termaju) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pejabat Pengarah Kampus) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kajihayat) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kesihatan) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kimia) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Fa29 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik Komputer FT19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 / Pegawai Kebudayaan B41 / Pegawai Teknologi Maklumat F41 / Pegawai Hal Ehwal Islam S41 / Pegawai Kewangan W41 Kertas I – Umum 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 / Penolong Jurutera Ja29 / Penolong Pegawai Belia & Sukan S29 / Penolong Akauntan W29 Kertas I – Umum 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 / Artis Budaya B19 / Jurufotografi B19 / Juruteknik Komputer FT19 / Pembantu Veterinar G19 / Pembantu Keselamatan KP19 / Pembantu Penyediaan Makanan N19 / Pembantu Penyelidik Sosial N19 / Pembantu Setiausaha Pejabat N19 / Penyelia Asrama N19 / Pembantu Hal Ehwal Islam S19 / Pembantu Pustakawan S19 / Juruteknik Perubatan U19 Kertas I – Subjek Utama (Kumpulan C) 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 / Pegawai Kebudayaan B41 / Pegawai Teknologi Maklumat F41 / Pegawai Hal Ehwal Islam S41 / Pegawai Kewangan W41 Kertas I – Umum 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama (Kumpulan D) Kertas I 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 Kertas II (Mekanikal) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II (Amali) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II (Teori) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP19 Kertas II (Amali) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP19 Kertas II (Teori) 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penyediaan Makanan N19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penyelidik Sosial N19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas I 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I 27 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pustakawan S29 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik Perubatan U19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Akauntan W29 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT202 - Introduction to Analysis July / August 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM502 - Number Theory [Teori Nombor] July/August 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM511 - Linear Algebra July/August 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM531 - Euclidean Geometry July / August 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG328 - Introduction to Modelling (Pengenalan Pemodelan) July / August 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II 18 Julai 2017 (Teori). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT101 - Calculus July / August 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT201- Advanced Calculus July / August 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS212 - Further Linear Algebra May/June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAA101 - Calculus for Science Students I. May / June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAA102 - Calculus for Science Students II June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAA111 - Algebra for Science Students June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAA161 - Statistics for Science Students June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT101 - Calculus June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT111 - Linear Algebra June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT161 - Elementary Statistics June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT181 - Programming for Scientific Applications June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG162 - Applied Statistical Methods June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT202 - Introduction to Analysis June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT203 - Vector Calculus June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT251 - Introduction to Operations Research June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG265 - Design And Analysis Of Experiments June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG328 - Introduction to Modelling June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG355 - Inventory Control June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG362 - Quality Control June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG384 – Introduction to Geometric Modelling June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS311 - Modern Algebra June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG422 - Fluid Mechanics June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG466 - Multivariate Analysis JUne 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG469 - Regression Analysis June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG485 - Finite Element Methods June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS402 - Real Analysis June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS416 - Rings And Fields June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS418 - Discrete Mathematics June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT516 - Curve and Surface Methods for CAGD June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM511 - Linear Algebra June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM562 - Probability Theory June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM563 - Statistical Inference June 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MST565 - Linear Models June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CCS592 – Advanced Algorithms and Complexity June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CDS501 – Principles & Practices of Data Science & Analytics June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CDS503 – Machine Learning June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CDS512 – Business Intelligence & Decision Analytics June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CDS521 – Multimodal Information Retrieval June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CDS523 – Forensic Analytics and Digital Investigations June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CIT553 – Business Intelligence and Data Mining June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CIT563 – Consumer Health Informatics June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CIT572 – Cyber Marketing June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CIT573 – Financial Planning & Management June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CMT223/CMM322 – Information Systems Theory & Management June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CMT224/CMM221 – Multimedia systems June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CMT421 – E-Business Strategy, Architecture & Design June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CMT422 – Multimedia Information Systems & Management June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CMT424 – Animation & Virtual Reality June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT111/CPM111 – Principles of Programming June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT112 – Discrete Structures June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT115 – Mathematical Methods in Computer Science June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT211/CPM313 – Programming Language Concepts & Paradigms June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT212 – Design & Analysis of Algorithms June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT243 – Software Requirements Analysis & Modelling June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT244 – Artificial Intelligence June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT441 – Software Quality Assurance & Testing June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT443 – Automata Theory & Formal Languages June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST233 – Information Security & Assurance June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST234 – Network Programming June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST431 – Systems Security & Protection June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST432 – Microprocessors & Embedded Systems June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST433 – Advanced Computer Organisation & Architecture June 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST434 – Wireless Network & Mobile Computing June 2018. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat N29 Kertas II 3 Mei 2018 (Khamis). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II 3 Mei 2018 (Khamis). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam S19 Kertas II 3 Mei 2018 (Khamis). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B19 Kertas II 3 Mei 2018 Bahagian II: Amali (Bakat Kesimanan). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B41 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B19 Kertas II Tarikh : 3 Mei 2018 Bahagian I: Aneka Pilihan. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 Kertas II 3 Mei 2018 (Bahagian II: Amali). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 Kertas II : 3 Mei 2018 (Bahagian I: Esei). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II 2 Mei 2018 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I 2 Mei 2018 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B19 Kertas II Bahagian I: Aneka Pilihan 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B19 Kertas II Bahagian II: Amali (Bakat Kesimanan) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B41 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 Kertas II (Bahagian I: Esei) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Penyelidikan Biokimia Analisis) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Jarak Jauh) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Racun Negara) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Farmasi) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Fizik) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kajihayat). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kajihayat) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kesihatan) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kimia) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Seksyen Makmal Penyelidikan Berpusat) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Fa29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Veterinar G19 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penerbitan N29 / Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 / Penolong Akauntan W29 / Penolong Pustakawan S29 / Penolong Pegawai Keselamatan KP29 Kertas I – Umum 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B29 /Artis Budaya B29 / Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29 / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 / Penolong Jurutera Ja29 / Penolong Pegawai Keselamatan KP29 / Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29 / Penolong Pustakawan S29 / Penolong Akauntan W29 Kertas I – Umum 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 / Artis Budaya B19 / Jurufotografi B19 / Pembantu Veterinar G19 / Pembantu Keselamatan Kp19 / Pembantu Setiausaha Pejabat N19 / Penyelia Asrama N19 / Pembantu Penyelidik Sosial N19 / Pembantu Hal Ehwal Islam S19 Kertas I – Subjek Utama (Kumpulan C) 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 Kertas II (Kejuruteraan Awam) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama (Kumpulan D) Kertas I 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 Kertas II (Mekanikal) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II - Amali. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II (Teori) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas II (Amali) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas II (Teori) 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan Kp29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas I 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penyelia Asrama N19 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Tadbir Kertas I 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Kurator S29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pustakawan S29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pustakawan S29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pustakawan S29 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Hal Ehwal Islam S41 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Psikologi S41 Kertas II 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II 3 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAA111 - Algebra for Science Students. January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAA161 - Statistics for Science Students. January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT161 - Elementary Statistics. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT181 – Programming For Scientific Applications. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT201 - Advanced Calculus. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT223 - Differential Equations I. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT323 - Differential Equations II. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT363 - Statistical Inference. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT382 - Introductory Numerical Methods. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT 514 - Mathematical Modelling. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MAT518 - Numerical Methods for Differential Equations. Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM 502 - Number Theory January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MGM561 - STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH JANUARY 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG352 - Linear and Integer Programming Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG368 - Sample Survey And Sampling Technique Januari 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG 370 - Mathematics of Finance January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG427 - Environmental Modelling January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG453 - Queueing System and Simulation January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG455 - Game Theory January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG456 - Mathematical Programming January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG460 - Survival Analysis January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG488 - Mathematical Algorithms for Computer Graphics January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSG489 - Numerical Methods for Differential Equations January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS 212 - Further Linear Algebra January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS 415 Introductory Functional Analysis and Topology January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS417 - Coding Theory January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MSS419 - Geometry January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MST561 - Statistical Inference January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MST562 - Stochastic Processes January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MST564 - Statistical Reliability January 2018. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2018) MST567 - CATEGORICAL DATA ANALYSIS January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CMT324 – Computer Graphics & Visual Computing January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT113 – Programming Methodology & Data Structures January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT114 – Logik & Aplikasi January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CPT344 – Computer Vision & Image Processing January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST131 – Computer Organisation January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST231/CSM331 – Data Communications & Networks January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST331 – Principles of Parallel & Distributed Programming January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST332 – Internet Protocols, Architecture & Routing January 2018. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2018) CST334 – Network Monitoring & Security January 2018. [Teaching Resource]

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EME 422 – Energy Conversion System [Sistem Penukaran Tenaga]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EME 432 – Internal Combustion Engine [Enjin Pembakaran Dalam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EME 442 – Biomechanics [Biomekanik]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EME 452 – Tribology [Tribologi]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMH 102 – Fluids Mechanics [Mekanik Bendalir]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMH 222 – Fluid Dynamics [Dinamik Bendalir]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMM 102 – Static [Statik]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMM 242 – Dynamic [Dinamik]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMM 342 – Noise & Vibration [Hingar & Getaran] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMT 302 – Mathematical Modelling In Engineering [Pemodelan Matematik Di Dalam Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMT 212 – Computational Engineering [Kejuruteraan Pengkomputeran] Duration :3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EMC322 – Automatic Control [Kawalan Automatik] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPE401 – Artificial Intelligence in Manufacturing [Kecerdikan Rekaan Dalam Pembuatan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPE442 – Advanced Semiconductor Manufacturing Technology [Teknologi Pembuatan Semikonduktor Termaju] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPM102 – Engineering Economy [Ekonomi Kejuruteraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPM 212 – Metrology and Quality Control [Metrologi dan Kawalan Kualiti] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPM322 – Industrial Engineering [Kejuruteraan Industri]Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPM342 – Production Management [Pengurusan Pengeluaran]Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Appendix A. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPP212 – Advanced Manufacturing Technology [Teknologi Pembuatan Termaju]Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination Academic Session 2017/2018 May/June 2018 EPM 322 – Industrial Engineering [Kejuruteraan Industri] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA244/2 – Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA251/3 – Control System Theory [Teori Sistem Kawalan]Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA322/3 – Structural Dynamics [Dinamik Struktur]Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA344/2 – Propulsion Systems [Sistem Dorongan] Duration : 2 hours Masa: 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA368/3 – High Speed Aerodynamics [Aerodinamik Berkelajauan Tinggi] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA369/3 – Flight Stability & Control [Kestabilan & Kawalan Penerbangan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA380/3 – Orbital Mechanics [Mekanik Orbit] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA382/3 – Spacecraft Subsystem Design [Rekabentuk Subsistem Kapal Angkasa] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 ESA490/2 – Aerospace Manufacturing Technology [Teknologi Pembuatan Aeroangkasa] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAA484 – Building Construction and Technology (Pembinaan Bangunan dan Teknologi) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAA486 – Project Management (Pengurusan Projek) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAG443 – Rock Engineering and Tunnelling Technology (Kejuruteraan Batuan dan Teknologi Terowongan) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAH225 – Hydraulics (Hidraulik) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAH316 – Hydraulic Structure (Struktur Hidraulik) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAH325 – Engineering Hydrology (Hidrologi Kejuruteraan)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAK163 – Geomatic Engineering (Kejuruteraan Geomatik)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAK382 – Geographic Information System (Sistem Maklumat Geografi)Duration : 1 hour (Masa : 1 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAL235 – Highway and Traffic Engineering (Kejuruteraan Lebuh Raya dan Lalu Lintas)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAL338 – Transportation and Road safety (Pengangkutan dan Keselamatan Jalan raya) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAL339 – Sustainable Transport Pengangkutan Lestari)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAL434 –Transport Planning Process and Traffic Impact Assessment (TIA) (Proses Perancangan engangkutan dan Penilaian Impak Lalulintas (TIA)) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAP215 – Water Supply and Treatment Engineering (Kejuruteraan Bekalan dan Olahan Air) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAP216 – Introduction to Environmental Engineering (Pengenalan kepada Kejuruteraan Alam Sekitar) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAP318 – Noise Pollution Control (Kawalan Pencemaran Bunyi)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAP414 – Industrial Waste Management (Pengurusan Sisa Industri)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAS152 – Strength of Materials (Kekuatan Bahan)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam) Please. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAS254 – Structural Analysis (Analisis Struktur)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAS356 – Reinforced Concrete Structural Design II (Rekabentuk Struktur Konkrit Bertetulang II)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAS357 – Sustainable Concrete Materials and Practices (Bahan dan Amalan Konkrit Lestari) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAS456 – Advanced Structural Analysis (Analisis Struktur Lanjutan) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EAS458 – Pre-Stressed Concrete Design (Rekabentuk Konkrit Pra-Tegasan)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EUP222 – Engineers in Society (Jurutera dalam Masyarakat) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 160/3 – Physical Chemistry of Engineering Materials (Kimia Fizikal Bahan Kejuruteraan) Technology Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 212/4 – Raw Materials and Structural Ceramics (Bahan Mentah dan Seramik Struktur) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 21513 — Semiconductor Materials [Bahan Semikonduktorl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 220/3 — Engineering Polymers [Polimer Kejuruteraanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 22513 - Physical Metallurgy [Metalurgi Fizikall Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 307/3 — Penyiasatan Kegagalan dan Ujian Tak Musnah [Failure Analysis and Non-Destructive Testing] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 316/3 — Corrosions & Degradation [Kakisan & Degradasil Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 337/3 — Advanced Materials and Composites [Bahan Termaju dan Kompositl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 338/3 - Process Control [Kawalan Prosesl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 339/3 - Nanomaterials [Bahan Nanol Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBB 442/3 — Quality Control and Management [Kawalan dan Pengurusan Mutul Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 204/3 - Elastomeric Materials [Bahan Elastomerl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 207/2 — Transport Phenomena in Polymers [Fenomena Pengangkutan Dalam Polimerl Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 212/3 — Latex Processing [Pemprosesan Lateksl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 302/3 - Mould and Die Design [Rekabentuk Acuan dan Dail Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 30712 - Polymer Rheology [Reologi Polimerl Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 311/3 — Polymer Analytical Methods And Failure Analysis [Kaedah Analitikal Dan Analisis Kegagalan Polimerl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 314/3 - Resin Manufacturing [Penghasilan Resin] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 317/3 — Advanced Polymer Composites [Komposit Polimer Termajul Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 324/3 — Polymer Degradation and Environment [Degradasi Polimer dan Alam Sekitarl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBP 412/3 — Speciality Engineering Polymer [Polimer Kejuruteraan Khususl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 215/3 — Comminution and Sizing [Kominusi dan Pensaizanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 219/3 - Pengenalan Kepada Kejuruteraan Perlombongan [Introduction To Mining Engineering] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 242/3 — Petrography and Ore Microscopy [Petrografi dan Mikroskopi Bijihl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS308/3 — Materials Transport Engineering [Kejuruteraan Pengankutan Bahanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS308/3 — Materials Transport Engineering [Kejuruteraan Pengankutan Bahanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 323/3 — Pyrometallurgy [Pirometallurgil Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS328/3 — Geokimia Carigali [Geochemical Exploration] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS328/3 - Geokimia Carigali [Geochemical Exploration] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 329 — Engineering Geophysics [Kejuruteraan Geofizikl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 339/3 — Mineral Economics [Ekonomi Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 418/3 — Petroleum Engineering [Kejuruteraan Petroleum] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 419/2 - Blasting Technology [Teknologi Peletupanl Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan dan Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EBS 432/3 — Environmental Chemistry for Engineering Practice [Kimia Alam Sekitar Untuk Amalan Kejuruteraanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEE520 – EMBEDDED MICROPROCESSOR SYSTEMS Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEE 322 – RF & MICROWAVE ENGINEERING (KEJURUTERAAN GELOMBANG MIKRO & RF)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May / June 2018 EEE 344 – SYSTEM VLSI [SISTEM VLSI] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination/2018 Academic Session May/June 2018 EEE 348 – INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN(PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEE 354 – DIGITAL CONTROL SYSTEMS (SISTEM-SISTEM KAWALAN DIGITAL) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEE377 – Digital Communications (Perhubungan Digit) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May / June 2018 EEE 379 – COMPUTER SYSTEM AND MULTIMEDIA [SISTEM KOMPUTER DAN MULTIMEDIA] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEK373 – ADVANCED POWER ELECTRONICS (ELEKTRONIK KUASA LANJUTAN) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEK241 – Electrical Power Technology (Teknologi Elektrik Kuasa) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May / June 2018 EEK260 – ELECTRICAL MACHINES [MESIN ELEKTRIK] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May / June 2018 EEK372 – POWER SYSTEM ANALYSIS [ANALISA SISTEM KUASA] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEM222 – Fundamentals Of Dynamics & Mechanisms (Asas Dinamik & Mekanisma) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEM253 – Mechatronic Design 1 (Rekabentuk Mekatronik 1) Duration : 1 hours (Masa : 1 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination/2018 Academic Session May / June 2018 EEM323 - INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SYSTEMS[SISTEM PERALATAN DAN PENGUKURAN]Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May / June 2018 EEM323 - INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SYSTEMS [SISTEM PERALATAN DAN PENGUKURAN] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May / June 2018 EEM343 – ROBOTICS [ROBOTIK] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEM348 – PRINCIPLE OF INTELLIGENT SYSTEMS (PRINSIP SISTEM PINTAR)Duration: 3 hours (Masa: 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEM354 – Manufacturing Management and Technology (Pengurusan Dan Teknologi Pembuatan) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEM421 – Quality Techniques (Kaedah Kualiti)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EES501 – EMBEDDED SYSTEMS DESIGN Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EES502 – REAL-TIME OPERATING SYSTEM Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EES510 – INTERNET OF THINGS Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EEU104 – Electrical Technology (Teknologi Elektrik)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Elektrik & Elektronik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 EUM114 – Advanced Engineering Calculus (Kalkulus Kejuruteraan Lanjutan)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Basri, Jamilah Hassan and Muhammadan, Lizawati and Azmi, Noor Adilah (2018) Templat Tesis oleh Perpustakaan Universiti Sains Malaysia (Thesis Template by USM Library). [Teaching Resource]

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 113/3 — Engineering Materials [Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 201/3 — Engineering Economy and Management [Ekonomi dan Pengurusan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 20213 — Crystallography and Bonding in Solids [Kristalografi dan [katan Dalam Pepejal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 236/3 — Materials Thermodynamic [Termodinamik Bahan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 300/2 — Engineering Statistics [Statistik Kejuruteraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 323/3 — Semiconductor Fabrication Technology [Teknologi Fabrikasi Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 332/4 — Whitewares and Glasses [Tembikar Putih dan Kaca] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 333/3 — Transport Processes [Proses-Proses Pengangkutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB343/3 — Characterization of Engineering Materials [Pencirian Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 344/3 — Mechanical Metallurgy [Metalurgi Mekanikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 42713 — Technology and Application of Engineering Polymer [Teknologi dan Penggunaan Polimer Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 428/3 — Occupational Safety And Health [Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 441/3 - Applied Metallurgy [Metalurgi Gunaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBB 443/4 - Ceramic Technical [Seramik Teknikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 103/3 — Polymer Organic Chemistry [Kimia Organik Polimer]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 105/3 — Introduction To Statics And Dynamics [Pengenalan Kepada Statik Dan Dinamik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 201/3 — Polymer Synthesis and Reaction Engineering [Sintesis dan Kejuruteraan Tindakbalas Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 202/3 - Polymer Structure [Struktur Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 203/3 - Plastic Materials [Bahan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 306/3 — Properties of Polymer Materials Engineering [Sifat-sifat Kejuruteraan Bahan Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 308/3 — Rubber : Processing And Products [Getah : Pemprosesan Dan Produk] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 310/3 — Plastics Processing [Pemprosesan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 41513 - Fibre Processing [Pemprosesan Gentian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EBP 420/2 — Rubber Engineering [Kejuruteraan Getah] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP581 – Water Supply Engineering Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP582 – Wastewater Engineering Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP583 – Air and Noise Pollution Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP584 – Environment Impact Assessment Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP585 – Solid And Hazardous Waste Management Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS661 – Advanced Structural Mechanics Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS662 – Structural Retrofitting Technology Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS663 – Dynamics and Stability of Structures Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS664 – Principle of Structural Design Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EUP501 – Engineering Management Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS665 – Bridge Engineering Duration : 2 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAA211 – Engineering Mathematics for Civil Engineers (Matematik Kejuruteraan Untuk Jurutera Awam) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAA483 – Construction Management (Pengurusan Binaan) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAG141 – Geology for Civil Engineers (Geologi untuk Jurutera Awam)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAG245 – Soil Mechanics (Mekanik Tanah) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAG345 – Geotechnical Analysis (Analisis Geoteknik)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAG444 – Soil Stabilization and Ground Improvement (Penstabilan Tanah dan Pembaikan Tanah) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAH221 – Fluids Mechanics for Civil Engineers (Mekanik Bendalir untuk Jurutera Awam) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAH417 – Urban Water Management (Pengurusan Air Bandar)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAL337 – Pavement Engineering (Kejuruteraan Turapan) Duration: 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam , Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAL431 – Highway Design (Reka Bentuk Lebuh Raya)Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP315 – Wastewater Engineering (Kejuruteraan Air Sisa) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAP415 – Solid Waste Management (Pengurusan Sisa Pepejal) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS151 – Statics and Dynamics (Statik dan Dinamik)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS153 – Civil Engineering Materials (Bahan Kejuruteraan Awam)Duration : 3 hours (Masa : 3jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS253 – Teori Struktur (Theory of Structures)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EAS353 – Reinforced Concrete Structural Design 1 (Rekabentuk Konkrit Bertetulang I) Duration : 2 hours (Masa : 2 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 EUP222 – Engineers in Society (Jurutera dalam Masyarakat)Duration : 3 hours (Masa : 3 jam). [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Aeroangkasa, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 ESA321 – Aerospace Structure [Struktur Aeroangkasa]Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Aeroangkasa, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 ESA323 – Aerocomposite Engineering [Kejuruteraan Aerokomposit] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Aeroangkasa, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 ESA343 – Aircraft Aerodynamics [Aerodinamik Pesawat] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Aeroangkasa, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 ESA 366 – Flight Performance [Prestasi Penerbangan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Aeroangkasa, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 ESA381 – Spacecraft Subsystem Element [Elemen Subsistem Kapal Angkasa]Duration : 3 hours Masa: 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Aeroangkasa, Pusat Pengajian (2018) First Semester Examination 2017/2018 Academic Session January 2018 ESA481 – Spacecraft Design [Rekabentuk Kapal Angkasa] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EAG245/3 – Soil Mechanics [Mekanik Tanah] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EAH225/3 – Hydraulics [Hidraulik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2018) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EAH325/3 – Engineering Hydrology [Hidrologi Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Pengambilan Nota/Nota Rintas 30 p.s.m. (Bahasa Malaysia). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I 2 Mei 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2018) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II 28 November 2018. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAA211 – ENGINEERING MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERS [MATEMATIK KEJURUTERAAN UNTUK JURUTERA AWAM] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAG141 – GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEER [GEOLOGI UNTUK JURUTERA AWAM] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAG141 GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEER [GEOLOGI UNTUK JURUTERA AWAM] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAA211 - ENGINEERING MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERS [MATEMATIK KEJURUTERAAN UNTUK JURUTERA AWAM] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAG245 – SOIL MECHANICS [MEKANIK TANAH] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAL235 – HIGHWAY AND TRAFFIC ENGINEERING [KEJURUTERAAN LEBUH RAYA DAN LALU LINTAS] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAL335 – TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERING [KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN DAN LALULINTAS] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAS151 – STATICS AND DYNAMICS [STATIK DAN DINAMIK] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAS253 – THEORY OF STRUCTURES [TEORI STRUKTUR] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAS254 – STRUCTURAL ANALYSIS [ANALISIS STRUKTUR] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAS664 – PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAS665 – BRIDGE ENGINEERING (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EBB201/3 – ENGINEERING ECONOMY AND MANAGEMENT [ EKONOMI DAN PENGURUSAN KEJURUTERAAN] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EBB202/3 – CRYTALLOGRAPHY AND BONDING IN SOLIDS [KRISTALOGRAFI DAN IKATAN DALAM PEPEJAL] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EBB 220/3 ENGINEERING POLYMERS [POLIMER KEJURUTERAAN] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Gunasama Kumpulan C Kertas I - Umum 20 Julai 2017 (Khamis). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama (Kumpulan D) Kertas I 20 Julai 2017 (Khamis). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 / Jurufotografi B19 / Juruteknik Komputer FT19 / Pembantu Veterinar G19 / Pembantu Keselamatan KP19 / Pembantu Penyediaan Makanan N19 / Pembantu Pustakawan S19 / Pembantu Akauntan W19 Kertas I – Umum 20 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama (Kumpulan D) Kertas I 20 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Jurufotografi B19 Kertas II (Ujian Praktikum & Teori) 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Hospital Universiti Sains Malaysia) 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B29 Kertas II (Teori) 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B29 Kertas II (Teori) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B29 Kertas II (Teori) 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Penyelidikan Arkeologi Global) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Penyelidikan Dadah Dan Ubat-ubatan) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan) 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Makmal Onkologi) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Farmasi) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Fizik) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas Ii (Pusat Pengajian Sains Kajihayat) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kesihatan) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kimia) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Kajian Samudera Dan Pantai) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Seksyen Penyelidikan Haiwan) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Teknologi Industri) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Fa29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik Komputer Ft19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Veterinar G19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera Ja29 Kertas II (Elektrik & Elektronik) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera Ja29 Kertas II (Mekanikal) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Kertas II Amali 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan Kp29 Kertas II (Teori) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Penerbitan N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Penerbitan N41 (Penyunting) Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II Tarikh : 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Pustakawan S19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pustakawan S29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan W19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Akauntan W29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Farmasi) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Fizik) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Penerbitan N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pegawai Kewangan W41 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Laut A19 Kertas ii Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Jurufotografi B19 Kertas II Julai 2017 (Ujian Praktikum & Teori). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Artis Budaya B29 Kertas II Julai 2017 (Teori). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B29 Kertas II Julai 2017 (Teori). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B29 Kertas II Julai 2017 (Teori). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Penyelidikan Arkeologi Global). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Penyelidikan Dadah Dan Ubat-Ubatan). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Hospital Universiti Sains Malaysia). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Makmal Onkologi). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Farmasi). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Fizik). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Kajihayat). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Kesihatan). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Kimia). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Kajian Samudera Dan Pantai). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Seksyen Penyelidikan Haiwan). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Teknologi Industri). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Universiti). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik Komputer FT19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Veterinar G19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 Kertas II 19 Julai 2017 (Mekanikal). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II – Amali 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan KP29 Kertas II 19 Julai 2017 (Teori). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penyediaan Makanan N19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Penerbitan N29 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat N29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Pustakawan S19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pustakawan S29 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan W19 Kertas II 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Akauntan W29 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Farmasi). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II 19 Julai 2017 (Pusat Pengajian Sains Fizik). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Pembantu Keselamatan KP19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Penerbitan N29 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas II : 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Gunasama Kumpulan A Kertas I - Umum 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Gunasama Kumpulan B Kertas I - Umum 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Kertas II (Teori) 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Kertas I - Umum 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas I 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas I Umum 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Gunasama Kumpulan B Kertas I - Umum 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Keselamatan Kp19 Kertas I - Umum 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Pembantu Tadbir (Perkeranian/operasi) N19 Kertas I 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 / Pegawai Kebudayaan B41 / Pegawai Penerbitan N41 / Pegawai Teknologi Maklumat F41 / Pengurus Asrama N41 / Pegawai Keselamatan KP41 / Pegawai Kewangan W41 Kertas I – Umum 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B29 / Artis Budaya B29 / Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29 / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 / Penolong Jurutera JA29 / Penolong Pegawai Keselamatan KP29 / Penolong Pegawai Penerbitan N29 / Setiausaha Pejabat N29 / Penolong Pustakawan S29 / Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 / Penolong Akauntan W29 Kertas I – Umum 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Kertas I – Umum 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas I 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I 18 Julai 2017 (Selasa). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kertas I – Umum 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Sains C29 / Penolong Pegawai Penerbitan N29 / Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S29 / Penolong Akauntan W29 / Penolong Pustakawan S29 / Penolong Pegawai Keselamatan KP29 Kertas I – Umum 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Pembantu Keselamatan KP19 Kertas I – Umum 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan ((PSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas I 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Pegawai Tadbir N29 Kertas I 18 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) EAS152 – STRENGTH OF MATERIALS [KEKUATAN BAHAN] (AUGUST 2017). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Penerbitan N29 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Pegawai Kewangan W41 Kertas II 19 Julai 2017. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2017) ESA 251/3 CONTROL SYSTEM THEORY [TEORI SISTEM KAWALAN] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains komputer (2017) CCS592 – ADVANCED ALGORITHMS AND COMPLEXITY [ALGORITMA LANJUTAN & KEKOMPLEKSAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT546 – APPLIED INFORMATICS [INFORMATIK GUNAAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT553 – BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA MINING [KECERDASAN PERNIAGAAN DAN PERLOMBONGAN DATA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT563 – CONSUMER HEALTH INFORMATICS [INFORMATIK KESIHATAN PENGGUNA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT572 – CYBER MARKETING [PEMASARAN SIBER] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT573 – FINANCIAL PLANNING & MANAGEMENT [PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT222/CMM321 – SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN [ANALISIS & REKA BENTUK SISTEM] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT223/CMM322 – INFORMATION SYSTEMS THEORY & MANAGEMENT [TEORI & PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT223/CMM322 – INFORMATION SYSTEMS THEORY & MANAGEMENT [TEORI & PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT224/CMM221 – MULTIMEDIA SYSTEMS [SISTEM MULTIMEDIA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT421 – E-BUSINESS STRATEGY, ARCHITECTURE & DESIGN [STRATEGY, SENI BINA & REKA BENTUK E-PERNIAGAAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT422 – MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT [SISTEM & PENGURUSAN MAKLUMAT MULTIMEDIA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT423 – DECISION SUPPORT SYSTEMS & BUSINESS INTELLIGENCE [SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN & KECERDASAN PERNIAGAAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT424 – ANIMATION & VIRTUAL REALITY [ANIMASI & REALITI MAYA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT111/CPM111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT112 – DISCRETE STRUCTURES [STRUKTUR DISKRET] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT113/CPM213 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES [METODOLOGI PENGATURCARAAN & STRUKTUR DATA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT115 – MATHEMATICAL METHODS FOR COMPUTER SCIENCES [KAEDAH MATEMATIK BAGI SAINS KOMPUTER] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT211/CPM313 – PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS & PARADIGMS [KONSEP & PARADIGMA BAHASA PENGATURCARAAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT212 – DESIGN & ANALYSIS OF ALGORITHMS [REKA BENTUK & ANALISIS ALGORITMA] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT243 – SOFTWARE REQUIREMENTS ANALYSIS & MODELLING [ANALISIS KEPERLUAN & PERMODELAN PERISIAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT244 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE [KECERDASAN BUATAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT441 – SOFTWARE QUALITY ASSURANCE & TESTING [JAMINAN MUTU & PENGUJIAN PERISIAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT443 – AUTOMATA THEORY & FORMAL LANGUAGES [TEORI AUTOMATA & BAHASA FORMAL] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST233 – INFORMATION SECURITY & ASSURANCE [KESELAMATAN & JAMINAN MAKLUMAT] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST234 – NETWORK PROGRAMMING [PENGATURCARAAN RANGKAIAN] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST431 – SYSTEMS SECURITY & PROTECTION [KESELAMATAN & PERLINDUNGAN SISTEM] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST432 – MICROPROCESSORS & EMBEDDED SYSTEMS [MIKROPEMPROSES & SISTEM TERBENAM] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST434 – WIRELESS NETWORK & MOBILE COMPUTING [PERKOMPUTERAN RANGKAIAN TANPA WAYAR DAN BERGERAK] JUN 2017. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 443 DIGITAL SIGNAL PROCESSING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 445 DESIGN OF INTEGRATED ANALOG CIRCUITS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 208 CIRCUIT THEORY II [TEORI LITAR II] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 105/3 CIRCUIT THEORY 1 [TEORI LITAR 1] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 332 COMMUNICATION [PERHUBUNGAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 378/3 DIGITAL ELECTRONIC II [ELEKTRONIK DIGIT II] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 382 PROBABILITY & ENGINEERING STATISTIC [KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK KEJURUTERAAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 430/4 SOFTWARE ENGINEERING [KEJURUTERAAN PERISIAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 432/4 ANTENNAS AND PROPAGATION [ANTENA DAN PERAMBATAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 440 MODERN COMMUNICATION SYSTEMS [SISTEM PERHUBUNGAN MODEN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 443/3 DIGITAL SIGNAL PROCESSING [PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 445 DESIGN OF INTEGRATED ANALOG CIRCUITS [REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 453 CONTROL SYSTEM DESIGN [REKABENTUK SISTEM KAWALAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEK 361/3 POWER ELECTRONICS [ELEKTRONIK KUASA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEK 369/3 HIGH VOLTAGE SYSTEM [SISTEM VOLTAN TINGGI] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEK 468/3 ELECTRICAL MACHINE AND DRIVES [MESIN DAN PACUAN ELEKTRIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEK 470 ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEM [SISTEM PENGAGIHAN ELEKTRIK KUASA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEK 474/3 ELECTRICAL MACHINE DESIGN [REKABENTUK MESIN ELEKTRIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEK 475 ECONOMY AND MANAGEMENT ON POWER SYSTEM [EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA ] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEM 355/3 MECHATRONIC SYSTEM [SISTEM MEKATRONIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEM 422 MACHINE VISION [PENGLIHATAN MESIN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EPP 331 MANUFACTURING TECHNOLOGY II [TEKNOLOGI PEMBUATAN II] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EPP 322 ADVANCED MANUFACTURING PROCESS [PROSES PEMBUATAN TERMAJU] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EPP 201 MANUFACTURING TECHNOLOGY I [TEKNOLOGI PEMBUATAN I] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EMH 211 THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EME 431 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING [PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EME 411 NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS [KAEDAH BERANGKA UNTUK JURUTERA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2017) ESA 343/2 AIRCRAFT AERODYNAMICS [AERODINAMIK PESAWAT] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2017) ESA 481/3 SPACECRAFT DESIGN [REKABENTUK KAPAL ANGKASA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2017) ESA 321/3 AEROSPACE STRUCTURE [STRUKTUR AEROANGKASA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2017) ESA 366/3 FLIGHT PERFORMANCE [PRESTASI PENERBANGAN (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2017) ESA 381/3 SPACECRAFT SUBSYSTEM ELEMENT [ELEMEN SUBSISTEM KAPAL ANGKASA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 107 ORGANIC CHEMISTRY [KIMIA ORGANIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 212 FLUIDS FLOW FOR CHEMICAL ENGINEERING [ALIRAN BENDALIR KEJURUTERAAN KIMIA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 214 ENERGY BALANCE [IMBANGAN TENAGA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 217 MASS TRANSFER [PEMINDAHAN JISIM] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 271 BIOTECHNOLOGY FOR ENGINEERS [BIOTEKNOLOGI UNTUK JURUTERA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 314 TRANSPORT PHENOMENA [FENOMENA PENGANGKUTAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 336 CHEMICAL REACTION ENGINEERING [KEJURUTERAAN TINDAK BALAS KIMIA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 361 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL [KAWALAN DINAMIK DAN PROSES] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2017) EKC 483 PETROLEUM & GAS PROCESSING ENGINEERING [KEJURUTERAAN PEMPROSESAN PETROLEUM & GAS] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEE 350/3 CONTROL SYSTEMS[SISTEM KAWALAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEM 353 MECHANICAL ENGINEERING DESIGN [REKABENTUK KEJURUTERAAN MEKANIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2017) EEU 104/3 – ELECTRICAL TECHNOLOGY [TEKNOLOGI ELEKTRIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EMC 201 MEASUREMENT & INSTRUMENTATION [PENGUKURAN & PERALATAN] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EMC 311 MECHATRONICS [MEKATRONIK] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EME 451 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS [PENGKOMPUTERAN DINAMIK BENDALIR] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EME 411 NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS [KAEDAH BERANGKA UNTUK JURUTERA] (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2017) EMM 101 ENGINEERING MECHANICS [MEKANIK KEJURUTERAAN (DECEMBER 2016 / JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST331 – PRINCIPLES OF PARALLEL & DISTRIBUTED PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN SELARI & TERAGIH] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS512 – LANGUAGE ENGINEERING [KEJURUTERAAN BAHASA] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS513 – COMPUTER VISION AND IMAGE ANALYSIS [PENGLIHATAN KOMPUTER DAN ANALISIS IMEJ] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS515 – ADVANCED KNOWLEDGE MANAGEMENT [PENGURUSAN PENGETAHUAN LANJUTAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS521 – ADVANCED DISTRIBUTED SYSTEMS CONCEPTS AND DESIGN [KONSEP DAN REKA BENTUK SISTEM TERAGIH MAJU] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS522 – ADVANCED DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS [RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA LANJUTAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS523 – COMPUTER SECURITY & CRYPTOGRAPHY [KESELAMATAN KOMPUTER & KRIPTOGRAFI] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CCS524 – PARALLEL COMPUTING ARCHITECTURES AND ALGORITHMS [SENI BINA DAN ALGORITMA PERKOMPUTERAN SELARI] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT546 – APPLIED INFORMATICS [INFORMATIK GUNAAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT547 – INFORMATICS PROJECT MANAGEMENT [PENGURUSAN PROJEK INFORMATIK] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT551 – BUSINESS ENGINEERING WITH ERP SOLUTIONS [KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN PENYELESAIAN ERP] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT552 – BUSINESS ORGANISATIONS & ENVIRONMENTS [ORGANISASI & PERSEKITARAN PERNIAGAAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT561 – HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS [SISTEM MAKLUMAT PENJAGAAN KESIHATAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT562 – BIOINFORMATICS COMPUTING [PERKOMPUTERAN BIOINFORMATIK] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CIT571 – TECHNOPRENUERSHIP & BUSINESS DEVELOPMENT [PEMBANGUNAN TEKNO-KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT221/CMM222 – DATABASE ORGANISATION & DESIGN [ORGANISASI & REKA BENTUK PANGKALAN DATA] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT321 – MANAGEMENT & ENGINEERING OF DATABASE [PENGURUSAN & KEJURUTERAAN PANGKALAN DATA] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT324 – COMPUTER GRAPHICS & VISUAL COMPUTING [GRAFIK KOMPUTER & PERKOMPUTERAN VISUAL]. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT114 – LOGIC & APPLICATION [LOGIK & APLIKASI] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT342 – KNOWLEDGE MANAGEMENT & ENGINEERING [PENGURUSAN & KEJURUTERAAN PENGETAHUAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT343/CPM314 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT, PROCESS & EVOLUTION [PENGURUSAN PROJEK, PROSES & EVOLUSI PERISIAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT346 – NATURAL LANGUAGE PROCESSING [PEMPROSESAN BAHASA TABII] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST131 – COMPUTER ORGANISATION [ORGANISASI KOMPUTER] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST332 – INTERNET PROTOCOLS. ARCHITECTURE & ROUTING [PROTOKOL, SENI BINA & PENGHALAAN INTERNET] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST333 – DISTRIBUTED & GRID COMPUTING [PERKOMPUTERAN TERAGIH & GRID] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST334 – NETWORK MONITORING & SECURITY [PENGAWASAN & KESELAMATAN RANGKAIAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

Perpustakaan, Hamzah Sendut (2017) Research Support Training @USM Library. [Teaching Resource]

Perpustakaan, Hamzah Sendut (2017) Panduan mengesan bahan ilmiah Open Access Repository@USM (OAR@USM)/ePrints & Close Access Repository@USM (CAR@USM)/ DSpace. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CMT322/CMM323 – WEB ENGINEERING & TECHNOLOGIES [KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI WEB] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT113 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES [METODOLOGI PENGATURCARAAN & STRUKTUR DATA] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT341 – SOFTWARE DESIGN & ARCHITECTURE [REKA BENTUK & SENI BINA PERISIAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CPT344 – COMPUTER VISION & IMAGE PROCESSING [PENGLIHATAN KOMPUTER & PEMPROSESAN IMEJ] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST231/CSM331 – DATA COMMUNICATIONS & NETWORKS [KOMUNIKASI DATA & RANGKAIAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2017) CST232 – OPERATING SYSTEMS [SISTEM PENGENDALIAN] DEC. 2016 - JAN. 2017. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan, Bahan & Sumber Mineral (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 113/3 — Engineering Materials [Bahan Kejuruteraanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB201/3 — Engineering Economy and Management [Ekonomi dan Pengurusan Kejuruteraanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 202/3 — Crystallography and Bonding in Solids [Kristalografi dan Ikatan Dalam Pepejall Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 236/3 — Materials Thermodynamic [Termodinamik Bahanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (In Press)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 30012 — Engineering Statistics [Statistik juruteraanl Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 323/3 — Semiconductor Fabrication Technology [Teknologi Fabrikasi Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 332/3 — Whitewares and Glasses [Tembikar Putih dan Kaca] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 333/3 — Transport Processes [Proses-Proses Pengangkutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB343/3 — Characterization of Engineering Materials [Pencirian Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 344/3 — Mechanical Metallurgy [Metalurgi Mekanikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 405/3 — Failure Analysis and Non-Destructive Testing [Analisis Kegagalan dan Ujian Tak Musnah] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 428/3 — Occupational Safety And Health [Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 42713 — Technology and Application of Engineering Polymer [Teknologi dan Penggunaan Polimer Kejuruteraanl Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 441/3 — Applied Metallurgy [Metalurgi Gunaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBB 443/4 - Ceramic Technical [Seramik Teknika/l Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 103 — Polymer Organic Chemistry [Kimia Organik Polymer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 201/3 — Polymer Synthesis and Reaction Engineering [Sintesis dan Kejuruteraan Tindakbalas Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 202/3 — Polymer Structure [Struktur Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 203/3 - Plastic Materials [Bahan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 306/3 — Properties of Polymer Materials Engineering [Sifat-sifat Kejuruteraan Bahan Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 308/3 — Rubber : Processing And Products [Getah : Pemprosesan Dan Produk] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 310/3 — Plastics Processing [Pemprosesan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 415/3 — Fibre Processing [Pemprosesan Gentian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBP 420/2 — Rubber Engineering [Kejuruteraan Getah] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 101/3 — Engineering Geology [Geologi Kejuruteraan]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 201/3 — Mendapan Mineral [ Mineral Deposits] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 209/3 - Mineralogy [Mineralogi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 238/3 — Fluid Mechanics [Mekanik Bendalir] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 311/3 — Mining Methods and Law [Kaedah-Kaedah Perlombongan dan Undang-Undang] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 315/3 - Hydrometallurgy [Hidrometalurgi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 32213 — Mineral Physical Processing [Pemprosesan Fizikal Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 336/3 — Analytical Chemistry [Kimia Analitis] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 417/3 Geomechanics [Geomekanik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 425/3 - industrial Minerals [Mineral Perindustrian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EBS 429/3 — Environmental Engineering [Kejuruteraan Alam Sekitar] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMH 102 – Fluids Mechanics [Mekanik Bendalir] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMH 211 – Thermodynamics [Termodinamik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMH 222 – FLUID DYNAMICS [Dinamik Bendalir] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMH 441 – Heat Transfer [Pemindahan Haba] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMM 101 – Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMM 102 – Statics [Statik] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMM 222 - Dynamics And Mechanisms [Dinamik dan Mekanisma] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMT 302 – Mathematical Modelling In Engineering [Permodelan Matematik Di Dalam Kejuruteraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EMC 201 – Measurement & Instrumentation [Pengukuran & Peralatan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EPP 201/3 – Manufacturing Technology I [Teknologi Pembuatan I] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EPM 212/3 – Metrology and Quality Control [Metrologi dan Kawalan Kualiti]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination 2016/2017Academic Session August 2017 EMC 311 – Mechatronic [Mekatronic] Duration : 2 hours Masa : 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Semester Examination Academic Session 2016/2017 August 2017 EPM 322– Industrial Engineering [Kejuruteraan Industri] Duration : 3 hours Masa : 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAG442 – Advanced Geotechnical Engineering [Kejuruteraan Geoteknik anjutan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAH225 –Hydraulics [Hidraulik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAH316 – Hydraulic Structure [Struktur Hidraulik] Duration : 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAH325 – Engineering Hydrology [Hidrologi Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAH422 – Advanced Water Resources Engineering [Kejuruteraan Sumber Air Lanjutan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAK163 – Geomatic Engineering [Kejuruteraan Geomatik] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAK382 – Geographic Information Systems [Sistem Maklumat Geografi] Duration : 1 hour [Masa: 1 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAL235 – Highway and Traffic Engineering [Kejuruteraan Lebuh Raya dan Lalu Lintas] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAL338 – Transportation and Road Safety [Pengangkutan dan Keselamatan Jalan Raya] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAL339 – Sustainable Transport [Pengangkutan Lestari] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAL432 –Advanced Transportation and Highway Engineering [Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan Lanjutan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAP215 – Water Supply and Treatment Engineering [Kejuruteraan Bekalan dan Olahan Air Sisa] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAP216 – Introduction to Environmental Engineering [Pengenalan Kepada Kejuruteraan Alam Sekitar] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAP318 – Noise Pollution Control [Kawalan Pencemaran Bunyi] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAP412 – Environmental Studies [Pengajian Alam Sekitar] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAS152 – Strength of Materials [Kekuatan Bahan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAS254 – Structural Analysis [Analisis Struktur] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAS356 – Reinforced Concrete Structural Design II [Rekabentuk Struktur Konkrit Bertetulang II] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAS358 – Timber and Masonry Engineering [Kejuruteraan Kayu dan Batu-Bata] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAS453 – Pre-Stressed Concrete Design [Reka Bentuk Konkrit Pra- Tegasan] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EAS454 – Advanced Structural Engineering [Kejuruteraan Struktur Lanjutan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EUP222 – Engineers in Society [Jurutera Dalam Masyarakat] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 108 – Physical and Analytical Chemistry [Kimia Fizik dan Kimia Analisis] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 111 – Mass Balance [Imbangan Jisim] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 216 – Process Heat Transfer [Pemindahan Haba Proses] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 222 – Chemical Engineering Thermodynamics [Termodinamik Kejuruteraan Kimia] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 338 – Reactor Design and Analysis [Rekabentuk Dan Analisis Reaktor] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 367 – Plant Safety [Keselamatan Loji] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 367 – Plant Safety [Keselamatan Loji] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 376 – Downstream Processing of Biochemical and Fharmaceutical Products [Proses Hiliran untuk Produk Biokimia dan Farmaseutikal] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 377 – Renewable and Alternative Energies [Tenaga-Tenaga Alternatif dan Boleh Diperbaharu] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 462 – Advanced Control System for Industrial Processes [Sistem Kawalan Lanjutan untuk Proses Industri] Duration: 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2017) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 EKC 463 – Advanced Process Safety Engineering [Kejuruteraan Keselamatan Proses Lanjutan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Trengkas Kepantasan 30 P.s.m. (Bahasa Malaysia). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (Psl) Penolong Pegawai Sains C29 Kertas II (Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik) 19 Julai 2017 (Rabu). [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2017) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N19 Trengkas Kepantasan 30 P.S.M. (Bahasa Malaysia). [Teaching Resource] (Submitted)

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 222 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 338 REACTOR DESIGN AND ANALYSIS (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 367 PLANT SAFETY (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 376 DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 377 RENEWABLE AND ALTERNATIVE ENERGIES (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 462 ADVANCED CONTROL SYSTEM FOR INDUSTRIAL PROCESSES (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 463 ADVANCED PROCESS SAFETY ENGINEERING (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, PPKEE (2016) EEE 130/3 DIGITAL ELECTRONIC 1 (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEU 104 ELECTRICAL TECHNOLOGY (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EUM 114/3 ADVANCED ENGINEERING CALCULUS (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 276 ELECTROMAGNETIC THEORY (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEK 241/3 ELECTRICAL POWER TECHNOLOGY (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEM 253 MECHATRONIC DESIGN I (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 322/4 RF & MICROWAVE ENGINEERING (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 354/3 DIGITAL CONTROL SYSTEM (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 377 DIGITAL COMMUNICATIONS (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 379/3 COMPUTER SYSTEM & MULTIMEDIA (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAG442 ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAH225 HYDRAULICS (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAH325 ENGINEERING HIDROLOGY (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAH 422 ADVANCED WATER RESOURCES ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAK 163 GEOMATIC ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAL 235 HIGHWAY AND TRAFFIC ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAL 335 TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAL 432 ADVANCED TRANSPORTATION AND HIGHWAY ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAP215 WATER SUPPLY AND WATER TREATMENT ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAP216 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAP412 ENVIRONMENTAL STUDIES (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS152 STRENGTH OF MATERIALS (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS254 STRUCTURAL ANALYSIS (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS354 STEEL AND TIMBER STRUCTURAL DESIGN (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS355/2 ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS453 PRE-STRESSED CONCRETE DESIGN (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS454 ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EUP222 ENGINEERS IN SOCIETY (JUN 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 368/3 HIGH SPEED AERODYNAMIC (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA380/3 ORBITAL MECHANICS JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA382/3 SPACECRAFT SUBSYSTEM DESIGN (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA490/2 AEROSPACE MANUFACTURING TECHNOLOGY(JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA322/3 STRUCTURAL DYNAMICS (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA344/2 PROPULSION SYSTEMS (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 344/2 PROPULSION SYSTEMS [SISTEM DORONGAN] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 368/3 HIGH SPEED AERODYNAMIC [AERODINAMIK BERKELAJUAN TINGGI] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 380/3 ORBITAL MECHANICS [MEKANIK ORBIT] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 382/3 SPACECRAFT SUBSYSTEM DESIGN [REKABENTUK SUBSISTEM KAPAL ANGKASA] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA490/2 AEROSPACE MANUFACTURING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PEMBUATAN AEROANGKASA] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 322/3 STRUCTURAL DYNAMICS [DINAMIK STRUKTUR] JUNE 2016. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 244/2 AERODYNAMICS [AERODINAMIK] [AERODINAMIK PESAWAT] (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 369/3 FLIGHT STABILITY AND CONTROL [KESTABILAN & KAWALAN PENERBANGAN] (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS592 – ADVANCED ALGORITHMS AND COMPLEXITY [ALGORITMA LANJUTAN & KEKOMPLEKSAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT546 – APPLIED INFORMATICS [INFORMATIK GUNAAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT553 – BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA MINING [KECERDASAN PERNIAGAAN DAN PERLOMBONGAN DATA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT563 – CONSUMER HEALTH INFORMATICS [INFORMATIK KESIHATAN PENGGUNA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT572 – CYBER MARKETING [PEMASARAN SIBER] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT222/CMM321 – SYSTEM ANALYSIS & DESIGN [ANALISIS & REKA BENTUK SISTEM] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT223/CMM322 – INFORMATION SYSTEMS THEORY & MANAGEMENT [TEORI & PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT224/CMM221 – MULTIMEDIA SYSTEMS [SISTEM MULTIMEDIA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT421/CMM324 – E-BUSINESS STRATEGY, ARCHITECTURE & DESIGN [STRATEGY, SENI BINA & REKA BENTUK E-PERNIAGAAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT422 – MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT [SISTEM & PENGURUSAN MAKLUMAT MULTIMEDIA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT423 – DECISION SUPPORT SYSTEMS & BUSINESS INTELLIGENCE [SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN & KECERDASAN PERNIAGAAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT424 – ANIMATION & VIRTUAL REALITY [ANIMASI & REALITI MAYA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT111/CPM111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT112 – DISCRETE STRUCTURES [STRUKTUR DISKRET] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT113/CPM213 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES [METODOLOGI PENGATURCARAAN & STRUKTUR DATA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT115 – MATHEMATICAL METHODS FOR COMPUTER SCIENCE [KAEDAH MATEMATIK BAGI SAINS KOMPUTER] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT211-CPM313 – PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS & PARADIGM [KONSEP & PARADIGMA BAHASA PENGATURCARAAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT212 – DESIGN & ANALYSIS OF ALGORITHMS [REKA BENTUK & ANALISIS ALGORITMA] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT243 – SOFTWARE REQUIREMENTS ANALYSIS & MODELLING [ANALISIS KEPERLUAN & PERMODELAN PERISIAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT244 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE [KECERDASAN BUATAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT441 – SOFTWARE QUALITY ASSURANCE & TESTING [JAMINAN MUTU & PENGUJIAN PERISIAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT443 – AUTOMATA THEORY & FORMAL LANGUAGES [TEORI AUTOMATA & BAHASA FORMAL] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST233 – INFORMATION SECURITY & ASSURANCE [KESELAMATAN & JAMINAN MAKLUMAT] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST234 – NETWORK PROGRAMMING [PENGATURCARAAN RANGKAIAN] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST431 – SYSTEMS SECURITY & PROTECTION [KESELAMATAN & PERLINDUNGAN SISTEM] JUN 2016. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST432 – MICROPROCESSORS & EMBEDDED SYSTEMS [MIKROPEMPROSES & SISTEM TERBENAM] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST433 – ADVANCED COMPUTER ORGANISATION & ARCHITECTURE [ORGANISASI & SENI BINA KOMPUTER TERMAJU] JUN 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST434 – WIRELESS NETWORK & MOBILE COMPUTING [PERKOMPUTERAN RANGKAIAN TANPA WAYAR DAN BERGERAK] JUN 2016. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Rencana B Rencana Menaip Bercetak (Manuskrip) Kepantasan 18 p.s.m. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Setiausaha Pejabat N27/N28 Ke Setiausaha Pejabat N32 (Lanjutan-Lembaran Kerja). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Setiausaha Pejabat N27/N28 Ke Setiausaha Pejabat N32 (Lanjutan-Pemprosesan Perkataan). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Setiausaha Pejabat N27/N28 Ke Setiausaha Pejabat N32 (Lanjutan- Persembahan). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Setiausaha Pejabat N17/N22 Ke N28 (Pertengahan- Lembaran Kerja). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Setiausaha Pejabat N17/N22 Ke N28 (Pertengahan- Pemprosesan Perkataan). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Setiausaha Pejabat N17/N22 Ke N28 (Pertengahan- Persembahan). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama (Kumpulan C) Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Keselamatan KP27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Belia & Sukan S27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Akauntan W27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Penerbitan N41 (Penterjemahan) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Penerbitan N41 (Penyunting) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Rencana A Rencana Menaip Bercetak (Taipskrip) Kepantasan 18 p.s.m. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C27 Kertas II (Pusat Pengajian Arkeologi Global). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C27 Kertas II (Pusat Penyelidikan Biokimia Analisis). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C27 Kertas II (Institut Penyelidikan Perubatan Molekul ). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C27 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Farmasi). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Veterinar G17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B41/ Pegawai Penerbitan N41/ Pegawai Belia & Sukan S41 Pegawai Teknologi Maklumat F41/ Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera Ja29/ Penolong Pustakawan S27/ Penolong Pegawai Sains C27/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 (Elektrik) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 (Kejuruteraan Awam) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera JA29 (Mekanikal) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II - Amali. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP11 Kertas II - Teori. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP17 Kertas I - Teori. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II - Amali. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penyelia Asrama N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Perpustakaan S17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Kewangan W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Akauntan W27/ Penolong Pustakawan S27/ Penolong Pegawai Tadbir N27 Penolong Pegawai Penerbitan N27/ Penolong Pegawai Belia & Sukan S27/ Penolong Pegawai Keselamatan KP27/ Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17/ Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 (Unit Rekod Perubatan) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2016) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas I. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAA 211 ENGINEERING MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERS (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAA384 CONSTRUCTION TECHNOLOGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAA455 REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN II (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAA483 CONSTRUCTION MANAGEMENT (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAG141 GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEERS (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAG245 SOIL MECHANICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAG345 GEOTECHNICAL ANALYSIS (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAH221 FLUID MECHANICS FOR CIVIL ENGINEERS (JAN 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2016) EAK465 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAL334 HIGHWAY ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 113 ENGINEERING MATERIALS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 202/3 CRYSTALLOGRAPHY & BONDING IN SOLIDS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 236/3 MATERIALS THERMODYNAMICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 300/2 ENGINEERING STATISTICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 323/3 SEMICONDUCTOR FABRICATION TECHNOLOGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 332/4 WHITEWARES AND GLASSES (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 333/3 TRANSPORT PROCESSES (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 344/3 MECHANICAL METALLURGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 405/3 FAILURE ANALYSIS AND NON - DESTRUCTIVE TESTING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 427/3 TECHNOLOGY & APPLICATION OF ENGINEERING POLYMER (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 428/3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2016) EBB 441/3 APPLIED METALLURGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBB 443/4 TECHNICAL CERAMICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 103/3 POLYMER ORGANIC CHEMISTRY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 200/3 POLYMERIC MATERIALS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 201/3 POLYMER SYNTHESIS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 202/3 POLYMER STRUCTURE (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 303/3 PLASTIC MATERIALS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 306/3 PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 308/3 RUBBER : PROCESSING AND PRODUCTS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 310/3 PLASTIC PROCESSING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 402/3 MOULD AND DIE DESIGN (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 415/3 FIBRE PROCESSING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBP 420/2 RUBBER ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 101/3 ENGINEERING GEOLOGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 201/3 MINERAL DEPOSITS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 209/3 MINERALOGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 238/3 FLUID MECHANICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 311/3 MINING METHODS AND LAW (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 315/3 HYDROMETALLURGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 322/3 PHYSICAL MINERAL PROCESSING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 336/3 ANALYTICAL CHEMISTRY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 417/3 GEOMECHANIC (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 425/3 INDUSTRIAL MINERALS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2016) EBS 429/3 ENVIRONMENTAL ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEK 470 POWER DISTRIBUTION SYSTEM (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 453 CONTROL SYSTEM DESIGN (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEK 468 ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 510 ADVANCED ANALOGUE CIRCUIT DESIGN (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 512 ADVANCED DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 554/4 DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 553 SEMICONDUCTOR DEVICES AND SOLID STATE TECHNOLOGY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 542 INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 520 EMBEDDED MICROPROCESSOR SYSTEMS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEE 440 MODERN COMMUNICATION SYSTEM (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEM 355 MECHANTRONIC SYSTEM (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EEM 353 MECHANICAL ENGINEERING DESIGN (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAP 313 WASTEWATER ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAP411 SOLID WASTE MANAGEMENT AND EIA (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS151 STATICS AND DYNAMICS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS153 CIVIL ENGINEERING MATERIALS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS253 THEORY OF STRUCTURES (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EAS353 REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN 1 (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2016) EUP222 ENGINEERS IN SOCIETY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC107 ORGANIC CHEMISTRY (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC212 FLUIDS FLOW FOR CHEMICAL ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC214 ENERGY BALANCE (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC217 MASS TRANSFER (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC271 BIOTECHNOLOGY FOR ENGINEERS (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC314 TRANSPORT PHENOMENA (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC336 CHEMICAL REACTION ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC361 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC483 PETROLEUM & GAS PROCESSING ENGINEERING (JAN 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 321/3 – AEROSPACE STRUCTURE [STRUKTUR AEROANGKASA (DECEMBER 2015 / JANUARY 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 323/3 AEROCOMPOSITE ENGINEERING [KEJURUTERAAN AEROKOMPOSIT] (DECEMBER 2015 / JANUARY 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 366/3 FLIGHT PERFORMANCE [PRESTASI PENERBANGAN (DECEMBER 2015 / JANUARY 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 381/3 SPACECRAFT SUBSYSTEM ELEMENT [ELEMEN SUBSISTEM KAPAL ANGKASA] (DECEMBER 2015 / JANUARY 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 481 SPACECRAFT DESIGN [REKABENTUK KAPAL ANGKASA] (DECEMBER 2015 / JANUARY 2016). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2016) ESA 343/2 AIRCRAFT AERODYNAMICS [AERODINAMIK PESAWAT] (DECEMBER 2015 / JANUARY 2016). [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS511 – EVOLUTIONARY COMPUTING [PERKOMPUTERAN BEREVOLUSI] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS514 – ENVISIONING INFORMATION [PEMELIHATAN MAKLUMAT] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS515 – ADVANCED KNOWLEDGE MANAGEMENT [PENGURUSAN PENGETAHUAN LANJUTAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS521 – ADVANCED DISTRIBUTED SYSTEMS CONCEPTS AND DESIGN [KONSEP DAN REKA BENTUK SISTEM TERAGIH MAJU] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS522 – ADVANCED DATA COMMUNICATION & COMPUTER NETWORKS [RANGKAIAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA LANJUTAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS523 – COMPUTER SECURITY & CRYPTOGRAPHY [KESELAMATAN KOMPUTER & KRIPTOGRAFI] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CCS524 – PARALLEL COMPUTING ARCHITECTURES AND ALGORITHMS [SENI BINA DAN ALGORITMA PERKOMPUTERAN SELARI] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT546 – APPLIED INFORMATICS [INFORMATIK GUNAAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT547 – INFORMATICS PROJECT MANAGEMENT [PENGURUSAN PROJEK INFORMATIK] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT551 – BUSINESS ENGINEERING WITH ERP SOLUTIONS [KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN PENYELESAIAN ERP] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT552 – BUSINESS ORGANISATIONS & ENVIRONMENTS [ORGANISASI DAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT561 – HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS [SISTEM MAKLUMAT PENJAGAAN KESIHATAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT562 – BIOINFORMATICS COMPUTING [PERKOMPUTERAN BIOINFORMATIK] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CIT571 – TECHNOPRENUERSHIP & BUSINESS DEVELOPMENT [PEMBANGUNAN TEKNO-KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT221/CMM222 – DATABASE ORGANISATION & DESIGN [ORGANISASI & REKA BENTUK PANGKALAN DATA] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT321 – PENGURUSAN & KEJURUTERAAN PANGKALAN DATA [MANAGEMENT & ENGINEERING OF DATABASES] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT322/CMM323 – WEB ENGINEERING & TECHNOLOGIES [KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI WEB] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CMT324 – COMPUTER GRAPHICS & VISUAL COMPUTING [GRAFIK KOMPUTER & PERKOMPUTERAN VISUAL] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT113 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES [METODOLOGI PENGATURCARAAN & STRUKTUR DATA] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT114 – LOGIC & APPLICATIONS [LOGIK & APLIKASI] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT341 – SOFTWARE DESIGN & ARCHITECTURE [REKA BENTUK & SENI BINA PERISIAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT342 – KNOWLEDGE MANAGEMENT & ENGINEERING [PENGURUSAN & KEJURUTERAAN PENGETAHUAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT343/CPM314 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT, PROCESS & EVOLUTION [PENGURUSAN PROJEK, PROSES & EVOLUSI PERISIAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT344 – COMPUTER VISION & IMAGE PROCESSING [PENGLIHATAN KOMPUTER & PEMPROSESAN IMEJ] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CPT346 – NATURAL LANGUAGE PROCESSING [PEMPROSESAN BAHASA TABII] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST131 – COMPUTER ORGANISATION [ORGANISASI KOMPUTER] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST231/CSM331 – DATA COMMUNICATIONS & NETWORKS [KOMUNIKASI DATA & RANGKAIAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST232 – OPERATING SYSTEMS [SISTEM PENGENDALIAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST331 – PRINCIPLES OF PARALLEL & DISTRIBUTED PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN SELARI & TERAGIH] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST332 – INTERNET PROTOCOLS, ARCHITECTURE & ROUTING [PROTOKOL, SENI BINA & PENGHALAAN INTERNET] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST333 – DISTRIBUTED & GRID COMPUTING [PERKOMPUTERAN TERAGIH & GRID] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2016) CST334 – NETWORK MONITORING & SECURITY [PENGAWASAN & KESELAMATAN RANGKAIAN] DEC. 2015 - JAN. 2016. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2016) EKC 111 MASS BALANCE (JUNE 2016). [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2016) EKC 216 PROCESS HEAT TRANSFER (JUNE 2016). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2016) EUM 113/3 ENGINEERING CALCULUS [KALKULUS KEJURUTERAAN] (DECEMBER 2016/ JANUARY 2017). [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMC 201 MEASUREMENT & INSTRUMENTATION (DEC 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC108 PHYSICAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC111 MASS BALANCE (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC216 PROCESS HEAT TRANSFER (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC222 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS (JUN 2015). [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS592 – ADVANCED ALGORITHMS AND COMPLEXITY [ALGORITMA LANJUTAN & KEKOMPLEKSAN] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT546 – APPLIED INFORMATICS [INFORMATIK GUNAAN] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT553 – BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA MINING [KECERDASAN PERNIAGAAN DAN PERLOMBONGAN DATA] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT572 – CYBER MARKETING [PEMASARAN SIBER] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT573 – FINANCIAL PLANNING & MANAGEMENT [PERANCANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT222-CMM321 – SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN [ANALISIS & REKA BENTUK SISTEM] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT223/CMM322 – INFORMATION SYSTEMS THEORY & MANAGEMENT [TEORI & PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT224-CMM221 – MULTIMEDIA SYSTEMS [SISTEM MULTIMEDIA] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT421-CMM324 – E-BUSINESS STRATEGY, ARCHITECTURE & DESIGN [STRATEGI, SENI BINA & REKA BENTUK E-PERNIAGAAN] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT422 – MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT [SISTEM & PENGURUSAN MAKLUMAT MULTIMEDIA] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT423 – DECISION SUPPORT SYSTEMS & BUSINESS INTELLIGENCE [SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN & KECERDASAN PERNIAGAAN] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT111/CPM111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT112 – DISCRETE STRUCTURES [STRUKTUR DISKRET] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT11 3/CPM213 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES [METODOLOGI PENGATURCARAAN & STRUKTUR DATA] JUN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT11 5 – MATHEMATICAL METHODS FOR COMPUTER SCIENCE [KAEDAH MATEMATIK BAGI SAINS KOMPUTER] JUN. 2015. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pegawai Kewangan W41 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Akauntan W27 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II(KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41 Kertas I - Umum (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27/ Penolong Pegawai Tadbir N27/ Penolong Akauntan W27/ Penolong Pustakawan S27 (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17/ Pembantu Tadbir (P/O) N17 Kertas I (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II (KPSL 2015). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera J29 Kertas II (Elektrik/Elektronik). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas II (Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Universiti). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II – Teori. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pengurus Asrama N27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27/ Setiausaha Pejabat N27 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Penyelia Asrama N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pengurus Asrama N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan C. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas II. [Teaching Resource]

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 EAS 151/3 – Statics and Dynamics [Statik dan Dinamik]Duration: 3 hours Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2015) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Keselamatan KP41 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) First Semester Examination 2014/2015 Academic Session DECEMBER 2014/JANUARY 2015 EAG 141/2 – GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEER Geologi Untuk Jurutera Awam]Duration : 2 hours[Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Awam, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 EAS 153/3 – Civil Engineering Materials Bahan Kejuruteraan Awam]Duration: 3 hours Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2015) ESA 343/2 AIRCRAFT AERODYNAMICS(JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2015) ESA481/3 SPACECRAFT DESIGN (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2015) ESA321/3 AEROSPACE STRUCTURE (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2015) ESA323/3 AEROCOMPOSITE ENGINEERING (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2015) ESA366/3 FLIGHT PERFORMANCE (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2015) ESA381/3 SPACECRAFT SUBSYSTEM ELEMENT (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC107 ORGANIC CHEMISTRY (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC212 FLUIDS FLOW FOR CHEMICAL ENGINEERING (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC214 ENERGY BALANCE (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC217 MASS TRANSFER (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC271 BIOTECHNOLOGY FOR ENGINEERS (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC314 TRANSPORT PHENOMENA (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC336 CHEMICAL REACTION ENGINEERING (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC361 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2015) EKC483 PETROLEUM & GAS PROCESSING ENGINEERING (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEE105 CIRCUIT THEORY I (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEE130 DIGITAL ELECTRONIC I (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEM101 PRINCIPLES AND MECHANICS OF MATERIALS (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEU104 ELECTRICAL TECHNOLOGY (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EUM113 ENGINEERING CALCULUS (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEE208 CIRCUIT THEORY II (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEE228 SIGNAL AND SYSTEM (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2015) EEE232 COMPLEX ANALYSIS (JAN 2015). [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS511 – EVOLUTIONARY COMPUTING [PERKOMPUTERAN BEREVOLUSI] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS512 – LANGUAGE ENGINEERING [KEJURUTERAAN BAHASA] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS513 – COMPUTER VISION AND IMAGE ANALYSIS [PENGLIHATAN KOMPUTER DAN ANALISIS IMEJ] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS514 – ENVISIONING INFORMATION [PEMELIHATAN KOMPUTER] DEC. 2014M - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS515 – ADVANCED KNOWLEDGE MANAGEMENT [PENGURUSAN PENGETAHUAN LANJUTAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS521 – ADVANCED DISTRIBUTED SYSTEMS CONCEPTS AND DESIGN [KONSEP DAN REKA BENTUK SISTEM TERAGIH MAJU] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS522 – ADVANCED DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS [RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA LANJUTAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CCS523 – COMPUTER SECURITY & CRYPTOGRAPHY [KESELAMATAN KOMPUTER & KRIPTOGRAFI] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT546 – APPLIED INFORMATICS [INFORMATIK GUNAAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT547 – INFORMATICS PROJECT MANAGEMENT [PENGURUSAN PROJEK INFORMATIK] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT551 – BUSINESS ENGINEERING WITH ERP SOLUTIONS [KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN PENYELESAIAN ERP] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT552 – BUSINESS ORGANIZATIONS & ENVIRONMENTS [ORGANISASI DAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CIT571 – TECHNOPRENEURSHIP & BUSINESS DEVELOPMENT [PEMBANGUNAN TEKNO-KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT221/CMM222 – DATABASE ORGANISATION & DESIGN [ORGANISASI & REKA BENTUK PANGKALAN DATA] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT321 – MANAGEMENT & ENGINEERING OF DATABASES [PENGURUSAN & KEJURUTERAAN PANGKALAN DATA] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT322/CMM323 – WEB ENGINEERING & TECHNOLOGIES [KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI WEB] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CMT324 – COMPUTER GRAPHICS & VISUAL COMPUTING [GRAFIK KOMPUTER & PERKOMPUTERAN VISUAL] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT113 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES [METHODOLOGI PENGATURCARAAN & STRUKTUR DATA] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT114 – LOGIC & APPLICATIONS [LOGIK & APLIKASI] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT114 – LOGIC & APPLICATIONS [LOGIK & APLIKASI] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT341 – SOFTWARE DESIGN & ARCHITECTURE [REKA BENTUK & SENI BINA PERISIAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT342 – KNOWLEDGE MANAGEMENT & ENGINEERING [PENGURUSAN & KEJURUTERAAN PENGETAHUAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT343/CPM314 – SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT, PROCESS & EVOLUTION [PENGURUSAN PROJEK, PROSES & EVOLUSI PERISIAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT344 – COMPUTER VISION & IMAGE PROCESSING [PENGLIHATAN KOMPUTER & PEMPROSESAN IMEJ] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CPT346 – NATURAL LANGUAGE PROCESSING [PEMPROSESAN BAHASA TABII] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST131 – COMPUTER ORGANISATION [ORGANISASI KOMPUTER] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST231/CSM331 – DATA COMMUNICATIONS & NETWORKS [KOMUNIKASI DATA & RANGKAIAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST232 – OPERATING SYSTEMS [SISTEM PENGENDALIAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST331 – PRINCIPLES OF PARALLEL & DISTRIBUTED PROGRAMMING [PRINSIP PENGATURCARAAN SELARI & TERAGIH] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST332 – INTERNET PROTOCOLS, ARCHITECTURE & ROUTING [PROTOKOL, SENI BINA & PENGHALAAN INTERNET] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST333 – DISTRIBUTED & GRID COMPUTING [PERKOMPUTERAN TERAGIH & GRID] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2015) CST334 – NETWORK MONITORING & SECURITY [PENGAWASAN & KESELAMATAN RANGKAIAN] DEC. 2014 - JAN. 2015. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2015) BAT 202/3 – Oceanography[Oseanografi] Dec 2014 / Jan 2015. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2015) BBT 301/3 - Plant Genetic[Genetik Tumbuhan] Dec 2014 / Jan 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMC 201 – MEASUREMENT & INSTRUMENTATION [PENGUKURAN & PERALATAN] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMC 311 – MECHATRONICS MEKATRONIK - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMC 322 – AUTOMATIC CONTROL [KAWALAN AUTOMATIK] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EME 411 – NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS [KAEDAH BERANGKA UNTUK JURUTERA] DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EME 431 – REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING [PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EME 451 – COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS [PENGKOMPUTARAN DINAMIK BENDALIR] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMH 211 – THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMH 332 – APPLIED THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK GUNAAN] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMH 441 – HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMM 101 – ENGINEERING MECHANICS [MEKANIK KEJURUTERAAN] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMM 213 – STRENGTH OF MATERIALS [KEKUATAN BAHAN] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMM331 – SOLID MECHANICS [MEKANIKPEPEJAL] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EMT 211 – ENGINEERING PROBABILITY & STATISTICS KEBARANGKALIAN & STATISTIK KEJURUTERAAN - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPC 431 – ROBOTIC & AUTOMATION (ROBOTIK & AUTOMASI) - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPE 401 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANUFACTURING [KECERDIKAN REKAAN DALAM PEMBUATAN] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPE 431 – PROJECT MANAGEMENT [PENGURUSAN PROJEK] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPE 441 - MICRO AND NANO MANUFACTURING ENGINEERING [KEJURUTERAAN PEMBUATAN MIKRO DAN NANO] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPE 442 – ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PEMBUATAN SEMIKONDUKTOR TERMAJU] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPE 462 – INDUSTRIAL MACHINE VISION [PENGLIHATAN MESIN INDUSTRI] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPM 102 – ENGINEERING ECONOMY [EKONOMI KEJURUTERAAN] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPM 212 – METROLOGY AND QUALITY CONTROL [METROLOGI DAN KAWALAN KUALITI] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPM 321 – MANUFACTURING SYSTEM [SISTEM PEMBUATAN] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPM 322 – INDUSTRIAL ENGINEERING [KEJURUTERAAN INDUSTRI] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPM 342 – PRODUCTION MANAGEMENT [PENGURUSAN PENGELUARAN] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPM 451 - COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING [PEMBUATAN TERSEPADU KOMPUTER] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPP 201 – MANUFACTURING TECHNOLOGY I [TEKNOLOGI PEMBUATAN I] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPP 212 – ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PEMBUATAN TERMAJU] - JUNE 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPP 322 – ADVANCED MANUFACTURING PROCESS [PROSES PEMBUATAN TERMAJU] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2015) EPP 331- MANUFACTURING TECHNOLOGY II [TEKNOLOGI PEMBUATAN II] - DEC 2014 / JAN 2015. [Teaching Resource]

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EAG442/4 – Advanced Geotechnical Engineering [Kejuruteraan Geoteknik anjutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EAH422/4 – Advanced Water Resources Engineering [Kejuruteraan Sumber Air Lanjutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kejuruteraan Awam, Pusat Pengajian (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EAK163/4 – Geomatic Engineering [Kejuruteraan Geomatik] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 113/3 — Engineering Materials [Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 202/3 — Crystallography & Bonding In Solids [Kristalografi & Ikatan Dalam Pepejal] Duration 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 236/3 — Materials Thermodynamics [Termodinamik Bahan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 245/3 — Engineering Materials Characterization [Pencirian Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 300/2 — Engineering Statistics [Statistik Kejuruteraan] Duration: 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 323/3 — Semiconductor Fabrication Technology [Teknologi Fabrikasi Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/201 5 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 332/3 - Whitewares and Glasses [Tembikar Putih & Kaca] Duration 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 333/3 - Transport Processes [Proses-Proses Pengangkutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 344/3 - Mechanical Metallurgy [Metalurgi Mekanikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 405/3 — Failure Analysis and Non-Destructive Testing [Penyiasatan Kegagalan dan Ujian Tak Musnah] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 42713 — Technology & Application of Engineering Polymer [Teknologi & Penggunaan Polimer Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 428/3 — Occupational Safety And Health [Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 441/3 - Applied Metallurgy [Metalurgi Gunaan] Duration : 3 hours [Masa . 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 443/4 - Technical Ceramics [Seramik Teknikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 513/3 - QUALITY MANAGEMENT Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBB 524/3 - COMPOSITE MATERIALS Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 103/3 — Polymer Organic Chemistry [Kimia Organik Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 200/3 - Polymeric Materials [Bahan Polimer] Duration 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 201/3 — Polymer Synthesis [Sintesis Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 202/3 - Polymer Structure [Struktur Polimer] Duration . 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/201 5 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 303/3 - Plastic Materials [Bahan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 306/3 — Properties of Polymer Materials Engineering [Sifat-sifat Kejuruteraan Bahan Polimer] Duration 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 310/3 — Plastics Processing [Pemprosesan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 400/3 — Product Design and Failure Analysis [Rekabentuk Produk dan Analisis Kegagalan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 415/3 — Fibre Processing [Pemprosesan Gentian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBP 420/2 - Rubber Engineering [Kejuruteraan Getah] Duration • 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 101/3 — Engineering Geology [Geologi Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/201 5 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 201/3 - Mineral Deposits [Mendapan Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 209/3 - Mineralogy [Mineralogi] Duration 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 238/3 - Fluid Mechanics [Mekanik Bendalir] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 311/3 — Mining Methods and Law [Kaedah-Kaedah Perlombongan dan Undang-Undang] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIAFirst Semester Examination 2014/2015 Academic SessionDecember 2014 / January 2015 EBS 315/3 - Hydrometallurgy [Hidrometalurgi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 322/3 — Physical Mineral Processing [Pemprosesan Fizikal Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIAFirst Semester Examination 2014/2015 Academic SessionDecember 2014 / January 2015 EBS 336/3 — Analytical Chemistry [Kimia Analitis] Duration : 3 hours[Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIAFirst Semester Examination 2014/2015 Academic SessionDecember 2014 / January 2015 EBS 417/3 - Geomechanics [Geomekanik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 425/3 — Industrial Minerals [Mineral Perindustrian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014 / January 2015 EBS 429/3 — Environmental Engineering [Kejuruteraan Alam Sekitar] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 160/3 — Physical Chemistry of Engineering Materials [Kimia Fizikal Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 212/4 — Raw Materials and Structural Ceramics [Bahan Mentah dan Seramik Struktur] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 215/3 — Semiconductor Materials [Bahan Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 220/3 — Engineering Polymers [Polimer Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 225/3 - Physical Metallurgy [Metalurgi Fizikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 316/3 — Corrosions & Degradation [Kakisan & Degradasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 215/3 — Semiconductor Materials [Bahan Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 220/3 — Engineering Polymers [Polimer Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 225/3 - Physical Metallurgy [Metalurgi Fizikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 316/3 — Corrosions & Degradation [Kakisan & Degradasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/201 5 Academic Session June 2015 EBB 337/3 — Advanced Materials and Composites [Bahan Termaju dan Komposit] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 338/3 - Process Control [Kawalan Proses] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 339/3 — Nanomaterials [Bahan Nano] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 342/3 — Quality Control & Management [Kawalan & Pengurusan Mutu] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBB 408/3 — Materials Selection and Design [Pemilihan dan Rekabentuk Bahan] Duration • 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 204/3 - Elastomeric Materials [Bahan Elastomer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 207/2 — Transport Phenomena in Polymers [Fenomena Pengangkutan Dalam Polimer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 212/3 - Latex Processing [Pemprosesan Lateks] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 307/2 - Polymer Rheology [Reologi Polimer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 314/3 — Resin Manufacturing [Penghasi/an Resin] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 317/3 — Advanced Polymer Composites [Komposit Polimer Termaju] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 324/3 — Polymer Degradation and Environment [Degradasi Polimer dan Alam Sekitar] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 402/3 - Mould and Die Design [Rekabentuk Acuan dan Dai] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBP 412/3 — Speciality Engineering Polymer [Polimer Kejuruteraan Khusus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 215/3 — Comminution and Sizing [Kominusi dan Pensaizan] Duration • 3 hours [Masa . 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 219/3 — Introduction to Mining Engineering [Pengenalan Kepada Kejuruteraan Perlombongan] Duration : 3 hours [Masa • 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 242/3 — Petrography and Ore Microscopy [Petrografi dan Mikroskopi Bijih] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/201 5 Academic Session June 2015 EBS 308/3 — Materials Transport Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan Bahan] Duration 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 323/3 - Pyrometallurgy [Pirometalurgi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 328/3 — Prospecting Geochemistry [Geokimia Carigali] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 329/3 — Kejuruteraan Geofizik [Engineering Geophysics] Duration • 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 339/3 - Mineral Economics [Ekonomi Mineral] Duration • 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 418/3 — Petroleum Engineering [Kejuruteraan Petroleum] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2015) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 EBS 419/2 — Blasting Technology [Teknologi Peletupan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pegawai Kewangan W41 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Akauntan W27 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Keselamatan KP27 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17/ Pembantu Keselamatan Kp17 Kertas I (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41/ Pegawai Kewangan W41 Kertas I - umum (KPSL 2014). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2014) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27/ Penolong Pegawai Keselamatan KP27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27/ Penolong Pegawai Tadbir N27/ Penolong Akauntan W27/ Kertas I - Umum (KPSL 2014). [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAP215 – WATER SUPPLY & WATER TREATMENT ENGINEERING JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAP412 – ENVIRONMENTAL STUDIES JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS152 – STRENGTH OF MATERIALS JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS253 – TIMBER AND STEEL STRUCTURAL DESING JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS254 – STRUCTURAL ANALYSIS JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS354 - STEEL AND TIMBER STRUCTURAL DESIGN JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS355 – ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS453 – PRE-STRESSED CONCRETE DESIGN JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EAS454 – ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2014) EUP222 – ENGINEERS IN SOCIETY JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE130 – DIGITAL ELECTRONIC I JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 521 – COMPUTER AND DATA COMMUNICATIONS NETWORK JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 523 – HARDWARE AND SOFTWARE CO-DESIGN JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE322 – RF & MICROWAVE ENGINEERING JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE344 – SYSTEM VLSI JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE354 – DIGITAL CONTROL SYSTEMS JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE355 – ROBOTIC & AUTOMATION JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE377 – DIGITAL COMMUNICATIONS JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK368 – ELECTRICAL MACHINES & DRIVES JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK370 – ECONOMY AND MANAGEMENT OF POWER SYSTEM JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM312 – ROBOTICS AND MACHINE VISION JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM323 – INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SYSTEM JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM323 – INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SYSTEM. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM332 – DESIGN OF EXPERIMENTS JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM421 – QUALITY TECHNIQUES JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE521 – COMPUTER AND DATA COMMUNICATIONS NETWORKS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE551 – INTELLIGENT SYSTEMS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM421 – QUALITY TECHNIQUES JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BAT 213/4 – COASTAL AND MARINE ECOSYSTEM [EKOSISTEM PINGGIR DAN MARIN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BAT 302/3 – FISHERIES MANAGEMENT [PENGURUSAN PERIKANAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BAT 311/3 – MANAGEMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS [PENGURUSAN SISTEM AKUATIK]- JUN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 213/4 - PLANT PHYSIOLOGY AND DEVELOPMENT [FISIOLOGI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 214/4 – PLANT BIOSYSTEMATICS AND TAXONOMY [TAKSONOMI DAN BIOSISTEMATIK TUMBUHAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 303/3 – PLANT MOLECULAR BIOLOGY [BIOLOGY MOLEKUL TUMBUHAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 304/3 – PLANT TISSUE CULTURE [KULTUR TISU TUMBUHAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BGT 213/3 – PLANT PATHOLOGY [PATOLOGI TUMBUHAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BGT 313/3 – AGRICULTURE, FOREST AND STORED PRODUCT ENTOMOLOGY [ENTOMOLOGI PERTANIAN, HUTAN DAN HASIL SIMPANAN] - JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BGT 314/4 – INSECT PEST MANAGEMENT AND CONTROL [PENGURUSAN DAN PENGAWALAN SERANGGA PEROSAK]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BMT 203/3 – MICROBIAL GENETICS [GENETIK MIKROB]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BMT 302/3 – ENVIRONMENT PERSEKITARAN [MIKROBIOLOGI PERSEKITARAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BOI 109/4 – BIOSTATISTICS [BIOSTATISTIK]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BOT 205/3 – MICROSCOPIC AND HISTOLOGICAL TECHNIQUES [TEKNIK MIKROSKOPI DAN HISTOLOGI]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 203/3 – POPULATION AND COMMUNITY ECOLOGY [EKOLOGI POPULASI DAN KOMUNITI]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 204/3 – TROPICAL ECOSYSTEMS [EKOSISTEM TROPIKA]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 301/3 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT [PENGURUSAN PERSEKITARAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 304/3 – WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT [EKOLOGI DAN PENGURUSAN HIDUPAN LIAR]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BTT 202/3 – TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY [TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BTT 302/3 – FERMENTATION TECHNOLOGY [TEKNOLOGI FERMENTASI]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BTT 303/3 – BIOCHEMICAL ENGINEERING [KEJURUTERAAN BIOKIMIA]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BVT 211/3 – BIOLOGY OF VECTORS AND PARASITES [BIOLOGI VEKTOR DAN PARASIT]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BZT 213/3 – ANIMAL BEHAVIOUR [KELAKUAN HAIWAN]- JUN 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 105 – CIRCUIT THEORY I JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE208 (1) – CIRCUIT THEORY II JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE228 (1) – SIGNAL AND SYSTEM JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE232 – COMPLEX ANALYSIS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE241 – ANALOG ELECTRONIC I JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEEM101 – PRINCIPLES AND MECHANICS OF MATERIALS JANUARI 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM223 – THERMOFLUIDS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEU104 (1) – TEKNOLOGI ELEKTRIK JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 332 – COMMUNICATION JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 510 – ADVANCED ANALOGUE CIRCUIT DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 512 – Advanced Digital Signal and Image Processing JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 520 – EMBEDDED MICROPROCESSOR SUSTEMS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 532 – MICROWAVE CIRCUIT DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 552 – SIGNAL INTEGRITY FOR HIGH SPEED DIGITAL DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 553 – SEMICNODUCTOR DEVICES AND SOLID STATE TECHNOLOGY JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE 554 – DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE320 – MICROPROCESSOR II 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE348 – INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE350 – CONTROL SYSTEMS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE429 – COMPUTER SYSTEMS AND MULTIMEDIA JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE430 – SOFTWARE ENGINEERING JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE443 – DIGITAL SIGNAL PROCESSING JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEE449 – COMPUTER NETWORKS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK361 – POWER ELECTRONIC JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK464 – HIGH VOLTAGE SYSTEM JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK470 – ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEM JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK471 – ADVANCED POWER ELECTRONIC JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK472 – POWER SYSTEM ANALYSIS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEK474 – ELECTRICAL MACHINE DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM353 – MECHANICAL ENGINEERING DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) EEM423 – RELIABILITY ENGINEERING JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 343 – AIRCRAFT AERODYNAMICS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2014) ESA 343 – AIRCRAFT AERODYNAMICS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 366 – FLIGHT PERFORMANCE JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA321 – AEROSPACE STRUCTURE JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA323 – AEROCOMPOSITE ENGINEERING JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA381 – SPACECRAFT SUBSYSTEM ELEMENT JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA461– FLIGHT STABILITY AND CONTROL II JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 244 – AERODYNAMICS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 344 – PROPULSION SYSTEMS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 368 - HIGH SPEED AERODYNAMIC JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 369 – FLIGHT STABILITY & CONTROL JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 380 – ORBITAL MECHANICS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA 382 – SPACECRAFT SUBSYSTEM DESIGN JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA251– CONTROL SYSTEM THEORY JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2014) ESA322 – STRUCTURAL DYNAMICS JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BAT 201/3 – LIMNOLOGY [LIMNOLOGI] - JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BAT 215/3 – ICHTHYOLOGY [IKTIOLOGI]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 211/3 – PLANT KINGDOM [ALAM TUMBUHAN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 212/3 – COMPARATIVE PLANT ANATOMY [ANATOMI TUMBUHAN PERBANDINGAN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 301/3 – PLANT GENETICS [GENETIK TUMBUHAN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BGT 211/4 – ENTOMOLOGY [ENTOMOLOGI]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BBT 302/3 – ECONOMIC BOTANY [BOTANI EKONOMI]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BGT 311/4 – PLANT DISEASE MANAGEMENT [PENGURUSAN PENYAKIT TUMBUHAN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BMT 204/3 – BACTERIOLOGY [BAKTERIOLOGI]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BMT 301/3 – MICROBIOLOGY OF PATHOGENS [MIKROBIOLOGI PATOGEN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BMT 301/3 – MICROBIOLOGY OF PATHOGENS [MIKROBIOLOGI PATOGEN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 201/3 – ENVIRONMENTAL POLLUTION [PENCEMARAN ALAM SEKITAR]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 312/3 – CONSERVATION ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES [EKOLOGI PEMULIHARAAN DAN SUMBER ALAM] - JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BST 313/3 – ECOLOGY AND MANAGEMENT OF WEEDS [EKOLOGI DAN PENGURUSAN RUMPAI]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BTT 202/3 – TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY [TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BTT 301/3 – TISSUE CULTURE TECHNOLOGY [TEKNOLOGI KULTUR TISU]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BVT 311/4 – MEDICAL AND URBAN ENTOMOLOGY [ENTOMOLOGI PERUBATAN & BANDAR]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BZT 211/3 – INVERTEBRATE ZOOLOGY [ZOOLOGI INVERTEBRATA]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BZT 212/3 – VERTEBRATE ZOOLOGY [ZOOLOGI VERTEBRATA]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BZT 214/3 – ANIMAL PHYSIOLOGY [FISIOLOGI HAIWAN]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BZT 311/3 – BIOLOGY OF VERTEBRATE PEST ANIMALS [BIOLOGI HAIWAN PEROSAK VERTEBRATA]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

Fernandez, Kevin (2014) New Media In Malaysia In Projecting Collective Action. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2014) BTT 304/3 – GENETIC ENGINEERING [KEJURUTERAAN GENETIK]- JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMC 311– MECHATRONICS [MEKATRONIK] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMC 322 – AUTOMATIC CONTROL [KAWALAN AUTOMATIK] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMM 213 – STRENGTH OF MATERIALS [KEKUATAN BAHAN] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPC 431 – ROBOTIC AND AUTOMATION [ROBOTIK DAN AUTOMASI] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPE 431 – PROJECT MANAGEMENT [PENGURUSAN PROJEK] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPE 441– MICRO AND NANO MANUFACTURING ENGINEERING [KEJURUTERAAN PEMBUATAN MIKRO DAN NANO] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPE 442– ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PEMBUATAN SEMIKONDUKTOR TERMAJU] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPE 462 – INDUSTRIAL MACHINE VISION [PENGLIHATAN MESIN INDUSTRI] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPM 102 – ENGINEERING ECONOMY [EKONOMI KEJURUTERAAN] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPM 212 – METROLOGY AND QUALITY CONTROL [METROLOGI DAN KAWALAN KUALITI] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPM 321 – MANUFACTURING SYSTEM [SISTEM PEMBUATAN] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPM 322 – INDUSTRIAL ENGINEERING [KEJURUTERAAN INDUSTRI] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPM 342 – PRODUCTION MANAGEMENT [PENGURUSAN PENGELUARAN] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPM 451 - COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING [PEMBUATAN TERSEPADU KOMPUTER] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPP 201– MANUFACTURING TECHNOLOGY I [TEKNOLOGI PEMBUATAN I] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPP 212 – ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PEMBUATAN TERMAJU] - JUNE 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPP 322 – ADVANCED MANUFACTURING PROCESS [PROSES PEMBUATAN TERMAJU] DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EPP 331 – MANUFACTURING TECHNOLOGY II [TEKNOLOGI PEMBUATAN II] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMC 201 – MEASUREMENT & INSTRUMENTATION [PENGUKURAN & PERALATAN] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EME 431 – REFRIGERATION & AIR CONDITIONING [PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EME 451 – COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS [PENGKOMPUTERAN DINAMIK BENDALIR] DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMH 211 – THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMH 332 – APPLIED THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK GUNAAN] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMH 441 – HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMH 451 – NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS [KAEDAH BERANGKA UNTUK JURUTERA] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMM 101 – ENGINEERING MECHANICS [MEKANIK KEJURUTERAAN] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2014) EMM 331 – SOLID MECHANICS [MEKANIK PEPEJAL] - DEC 2013 / JAN 2014. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan B27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Audio Visual). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Mekanikal). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Penerbitan N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penyelidik Sosial N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penyediaan Makanan N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penerbitan N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Juru Ukur Bahan J29 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Elektronik). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Elektronik/Komputer). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Awam). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas I – Teori. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAG 132 – INTRODUCTION TO BUILD ENVIRONMENT AND HUMAN SETTLEMENT – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAG 121 – ENVIRONMENTAL SCIENCE 1 – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAG 161 – BUILDING CONSTRUCTION I – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAK 232 – PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL DESIGN – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAK 233 – PRINCIPLES AND THEORY OF DESIGN – DEC. 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAK 346 – HISTORY AND THEORY IN ARCHITECTURE 1 – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RBG 351 – SENGGARAAN BANGUNAN – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RBK 231 – PRINCIPLES OF BUILDING SURVEYING – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RDG 235 - ERGONOMICS – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RDG 262 – INTERIOR DESIGN LIGHTING – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RDG 334 –THEORY AND HISTORY OF DESIGN – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 232 – LAND SURVEYING – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 265 – INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 266 – STRUCTURAL DESIGN – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 360 - INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 361 – METHODS OF CONSTRUCTION – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 363 – SITE INVESTIGATION – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 368 - ROAD AND TRANSPORTATION – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 153 – PRINCIPLES OF CONSTRUCTION ECONOMICS – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 231 – BUILDING AND CIVIL ENGINEERING QUANTITIES – DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAG 562 – BUILDING TECHNOLOGY - DEC./JAN. 2013/2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAT 430 – ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN TECHNOLOGY - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 521 – BUILDING SCIENCE AND ENVIRONMENT - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 562 - BUILDING SERVICES TECHNOLOGY - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 563 – SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 567 – ADVANCED BUILDING MATERIALS - DEC. 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 502 - PLANNING AND HOUSING DEVELOPMENT - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 511 – HOUSING RESEARCH METHOD - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 512 - HOUSING DESIGN - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 513 - HOUSING AND TECHNOLOGY - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RLD 509 –LANDSCAPE RESOURCE MANAGEMENT - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 254 – LEGAL STUDIES - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 350 – ADMINISTRATIVE LAW - DEC. 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 353 - PROPERTY MANAGEMENT - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 362 – CONSTRUCTION AND FINANCE MANAGEMENT 1 - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 363 – CONSTRUCTION ECONOMICS - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMT 552 – ECONOMICS AND FINANCIAL MANAGEMENT - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMT 553 – ORGANISATION AND MANAGEMENT - DEC. 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMT 554 - DEVELOPMENT MANAGEMENT AND DESIGN ECONOMICS - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 231 – PRINCIPLES OF PLANNING - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 321 – LANDSCAPE PLANNING - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 334 – TRAFFIC PLANNING - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 351 -URBAN AND REGIONAL ECONOMICS - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 531 – THEORY AND PHILOSOPHY OF PLANNING - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 533 – METHODOLOGY AND TECHNIQUE OF RESEARCH - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 538 – SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 539 – PROFESSIONAL PRACTICE IN URBAN PLANNING - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RQG 236 – MEASUREMENT 1 - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RQK 259 – COST AND VALUE MANAGEMENT 1 - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 531 – TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 532 – TOURISM POLICY AND ORGANISATION - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 533- THE DESIGN OF TOURISM AND RECREATIONAL PROJECTS - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 535 – RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES - DEC. 2013 / JAN. 2014. [Teaching Resource]

Awae, Khosalee (2013) Konflik Di Selatan Thailand: Satu Kajian Dan Analisis Demonstrasi Takbai. [Teaching Resource] (Submitted)

Lee, Chun Heng (2013) Design And Analysis Of A Fast Transient Voltage Regulator With All Ceramic Output Capacitors For Mobile Microprocessors. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2013) MST562 - Stochastic Processes July / August 2018. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAG 265 – BUILDING CONSTRUCTION 2 - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 261 – BUILDING SERVICES - JUN. 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 232 – PRICING AND ESTIMATING - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 252 – PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPG 131 – APPLIED QUANTITATIVE METHODS - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 222 – CONSERVATION - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 233 – METHODS OF PLANNING ANALYSIS - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RQG 237 – MEASUREMENT 2 - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RQK 255 - PROFESSIONAL PRACTICE FOR QUANTITY SURVEYORS - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAG 322 – ENVIRONMENTAL SCIENCE 2 - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAK 345 – HOUSING STUDIES - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAK 344 – HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE 1 - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RAK 552 - PROFESSIONAL PRACTICE IN ARCHITECTURE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RDG 336 – INTERIOR DESIGN PROFESSIONAL PRACTICE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RDG 366 – FURNITURE DESIGN - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 367 – DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) REG 370 – BUILDING FORENSIC AND MAINTENANCE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RET 523 – ENERGY AND BUILDING MAINTENANCE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RET 565 – CONSTRUCTION TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RET 566 – INTELLIGENT BUILDING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RET 533 – CONSTRUCTION GEOTECHNOLOGY - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 505 – LAW AND HOUSING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 510 – SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF HOUSING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RHS 514 - HOUSING MANAGEMENT AND FINANCE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RLD 503 – LANDSCAPE CONSTRUCTION - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RLD 504 - HORTIKULTUR LANDSKAP - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RLD 506 – LEGAL ASPECT AND PROFESSIONAL PRACTICE - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RLD 508 – ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RLD 512 – HYDROLOGY AND WATERSHED - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 336 – VALUATION - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 354 – CONSTRUCTION LAW - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 357– LAND ADMINISTRATION - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMK 364 – CONSTRUCTION MANAGEMENT AND FINANCE 2 - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMT 556 – MANAGEMENT & PROJECT ORGANISATION - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RMT 558 - CONSTRUCTION AND FACILITIES MANAGEMENT - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPG 537 – COMPUTER APPLICATION FOR PLANNING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 323 - TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 332 – URBAN DESIGN - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 343 – SOCIAL ASPECTS OF PLANNING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 535 – REGIONAL AND RURAL PLANNING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 536 – TRANSPORTATION PLANNING - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RPK 559 – PLANNING LAW - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RQG 359 – PENGURUSAN KOS DAN NILAI 2 - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 534 – SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 536 – INFRASTRUCTURE AND TOURISM SERVICES - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2013) RTK 537 - THE BUSINESS AND ECONOMY OF TOURISM - JUN 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE 132 – ELECTRONIC DEVICES JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE233 – PROBABILITY AND ENGINEERING STATISTICS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE233 – PROBABILITY AND ENGINEERING STATISTICS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE270 – ANALOGUE ELECTRONIC II JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK241 – ELECTRICAL POWER TECHNOLOGY JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK260 – ELECTRIC MACHINE JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEU104 – ELECTRONIC TECHNOLOGY JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EUM112 – NUMERICAL METHODS AND ENGINEERING STATISTICS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE 322 – RF & MICROWAVE ENGINEERING JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE 344 – SYSTEM VLSI JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE 354 – DIGITAL CONTROL SYSTEMS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE 377 – DIGITAL COMMUNICATION JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK 368 – ELECTRICAL MACHINES & DRIVES JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK370 – ECONOMY AND MANAGEMENT OF POWER SYSTEMS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEM312 – ROBOTICS AND MACHINE VISION JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEM323 -INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SYSTEM JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEM332 – DESIGN OF EXPERIMENTS JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEM348 – PRINCIPLE OF INTELLIGENT SYSTEMS JUNE 2013. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan C. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Kp11 Kertas II – Amali. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II – Amali. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C27 Kertas II (Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Universiti). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains C27 Kertas II (Pusat Pengajian Sains Kimia). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik Komputer Ft17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Awam). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Elektronik/Komputer). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Mekanikal). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera J29 Kertas II (Elektrik/Elektronik). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Keselamatan KP41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pengurus Asrama N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Perpustakaan S17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Perpustakaan S27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Hal Ehwal Islam S41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Psikologi S41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Akauntan W27/ Penolong Juruaudit W27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pegawai Kewangan W41 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Akauntan W27 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Keselamatan KP27 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan KP11 Kertas I – Teori. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Keselamatan KP17 Kertas I – Teori. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17/ Pembantu Setiausaha Pejabat N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41/ Pereka B41/ Pegawai Hal Ehwal Islam S41/ Pegawai Psikologi S41/ Pegawai Kewangan W41/ Pegawai Keselamatan KP41 Pegawai Kebudayaan B41 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Asrama N27/ Penolong Pegawai Sains C27/ Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27/ Pereka B27/ Penolong Akauntan W27/Penolong Juruaudit W27/ Setiausaha Pejabat N27/ Penolong Jurutera J29/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pegawai Perpustakaan S27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Asrama N27/ Penolong Pegawai Sains C27/ Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27/ Pereka B27/ Penolong Akauntan W27/Penolong Juruaudit W27/ Setiausaha Pejabat N27/ Penolong Jurutera J29/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pegawai Perpustakaan S27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27/ Penolong Pegawai Keselamatan KP27/ Penolong Pegawai Perpustakaan S27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27/ Penolong Akauntan W27/ Kertas I - Umum (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas I-Umum (KPSL 2013). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2013) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas I - Umum (KPSL 2013). [Teaching Resource]

Santiagoo, Ragunathan (2013) Characterization And Properties Of Polypropylene Recycled Acrylonitrile Butadiene Rubber Rice Husk Powder Composites. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAP 584-4 - ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS 662-4 - STRUCTURAL RETROFTING TECHNOLOGY JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS 582-4 - WASTEWATER ENGINEERING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAP 585-4 - SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAP 583-4 - AIR AND NOISE POLLUTION CONTROL JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS 581-4 - WATER SUPPLY ENGINEERING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS 665-4 - BRIDGE ENGINEERING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS 664-4 - PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS 661-4 - ADVANCED STRUCTURAL MECHANICS JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAA211-3 - ENGINEERING MATHEMATICS FOR CIVIL EINGINEERING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAP411-3 - EIA & SOLID WASTE MANAGEMENT JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAA483-2 - CONSTRUCTION MANAGEMENT JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAK465-2 - GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EUP301-3 - ENGINEERING MANAGEMENT 3 JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EUP222-3 - ENGINEERS IN SOCIETY JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAA455-3 - REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN II JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAH221-3 - FLUID MECHANICS FOR CIVIL ENGINEERS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAA384-2 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2013) EAS253-3 - THEORY OF STRUCTURES JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SSW 211 – Teori-Teori dalam Praktis Kerja Januari 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SSW 200 - Kaedah Kerja Kes dengan Individu dan Keluarga Januari 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) STU339 – Undang-Undang Untuk Pekerja Sosial. Januari 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SEP206 - EKONOMI MALAYSIA JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SEP221 – STATISTIK GUNAAN DAN EKONOMETRIK JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SEW207 – STATISTIK GUNAAN JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SKW 101 - PENGANTAR PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN JANARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SAU218E - ECONOMIC SOCIOLOGY JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SAU309 – HUBUNGAN ETNIK DAN RASISME JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SAU318 - PELANCONGAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SAU320 - SOSIOLOGI KEHIDUPAN HARIAN JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SPU 315E – PUBLIC SECTOR MANAGEMENT JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SPW204 - TEORI DAN KAEDAH SAINS POLITIK JANUARI 2013.pdf. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SPW201 - PENTADBIR AWAM JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SPW206 – FALSAFAH POLITIK JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SBU304E - ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES AND DEVELOPMENT JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SBU 344E – AND DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SBW 203 - EKONOMI UNTUK PERANCANGAN PEMBANGUNAN JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains kemasyarakatan (2013) SBW202 – DASAR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA JANUARI 2013. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2013) SBU325E - INDUSTRIALIZATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE105 - CIRCUIT THEORY I JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE208 - CIRCUIT THEORY II JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE228 – SIGNAL AND SYSTEM JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE232 – COMPLEX ANALYSIS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE241– ANALOG ELECTRONIC I JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEM101 – PRINCIPLES AND MECHANICS OF MATERIALS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEU104 – ELECTRONIC TECHNOLOGY JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EUM 113 – ENGINEERING CALCULUS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE429 – COMPUTER SYSTEMS AND MULTIMEDIA JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE430 – SOFTWARE ENGINEERING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE432 – ANTENNAS AND PROPAGATION JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE440 – MODEM COMMUNICATION SYSTEMS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE443 – DIGITAL SIGNAL PROCESSING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE449 – COMPUTER NETWORKS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (School of Ele (2013) EEE453 – CONTROL SYSTEM DESIGN JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK 474 – ELECTRICAL MACHINE DESIGN JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK464 – HIGH VOLTAGE SYSTEM JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK470 – ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEM JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK471 – ADVANCED POWER ELECTRONIC JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEK472 – POWER SYSTEM ANALYSIS JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEM423 – RELIABILITY ENGINEERING JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2013) EEE378 – DIGITAL ELECTRONIC II JANUARY 2014. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMC201/3 – MEASUREMENT & INSTRUMENTATION [PENGUKURAN & PERALATAN] - JANUARY 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMC311/3 – MECHATRONICS [MEKATRONIK] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPC431/3 – ROBOTICS AND AUTOMATION [ROBOTIK DAN AUTOMASI] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPE 401 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANUFACTURING [KECERDIKAN REKAAN DALAM PEMBUATAN] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPE 421/3 - ERGONOMICS AND INDUSTRIAL SAFETY [ERGONOMIK DAN KESELAMATAN INDUSTRI] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPE 431/3 - PROJECT MANAGEMENT [PENGURUSAN PROJEK] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPE 462/3 – INDUSTRIAL MACHINE VISION [PENGLIHATAN MESIN INDUSTRI] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPE 482 – OPTICAL AND SURFACE METROLOGY [METROLOGI OPTIK DAN PERMUKAAN] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPM 102 – ENGINEERING ECONOMY [EKONOMI KEJURUTERAAN] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPM 212 – METROLOGY AND QUALITY CONTROL [METROLOGI DAN KAWALAN KUALITI] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPM 321/3 - MANUFACTURING SYSTEM [SISTEM PEMBUATAN] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPM 322 – INDUSTRIAL ENGINEERING [KEJURUTERAAN INDUSTRI] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPM 342 – PRODUCTION MANAGEMENT [PENGURUSAN PENGELUARAN] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPM 451/3 - COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING [PEMBUATAN TERSEPADU KOMPUTER] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPP 201/3 – MANUFACTURING TECHNOLOGY I [TEKNOLOGI PEMBUATAN I] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPP 212 – ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PEMBUATAN TERMAJU] - JUNE 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPP 322/3 – ADVANCED MANUFACTURING PROCESS [PROSES PEMBUATAN TERMAJU] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EPP 331/4 – MANUFACTURING TECHNOLOGY II [TEKNOLOGI PEMBUATAN II] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EME 451/3 – COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS [PENGKOMPUTERAN DINAMIK BENDALIR] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EME 431/3 – REFRIGERATION & AIR CONDITIONING [PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMH 211/3 – THEMODYNAMICS [TERMODINAMIK] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMH 332/3 – APPLIED THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK GUNAAN] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMH 441/3 – HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMH 451/4 – NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS [KAEDAH BERANGKA UNTUK JURUTERA] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMM 101/3 – ENGINEERING MECHANICS [MEKANIK KEJURUTERAAN] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMM 213/3 – STRENGTH OF MATERIALS [KEKUATAN BAHAN] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMM 331/3 – SOLID MECHANICS [MEKANIK PEPEJAL] - JAN 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMT 211 – ENGINEERING PROBABILITY & STATISTICS [KEBARANGKALIAN & STATISTIK KEJURUTERAAN] - DEC 2013. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2013) EMT 211/3 – ENGINEERING PROBABILITY AND STATISTICS [KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK KEJURUTERAAN] - JAN 2013. [Teaching Resource]

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 107 – Organic Chemistry [Kimia Organik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 212 – Fluids Flow For Chemical Engineering [Aliran Bendalir Kejuruteraan Kimia] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 214 – Energy Balance [Imbangan Tenaga] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 217 – Mass Transfer [Pemindahan Jisim] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 271 – Biotechnology for Engineers [Bioteknologi untuk Jurutera] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 314 – Transport Phenomena [Fenomena Pengangkutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 336 – Chemical Reaction Engineering [Kejuruteraan Tindak Balas Kimia] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 361 – Process Dynamics and Control [Proses Dinamik dan Kawalan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 483 – Petroleum & Gas Processing Engineering [Kejuruteraan Pemprosesan Petroleum & Gas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EKC 511 – Advanced Separation Processes Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 108 – Physical and Analytical Chemistry [Kimia Fizik dan Kimia Analitis] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 111 – Mass Balance [Imbangan Jisim] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 216 – Process Heat Transfer [Pemindahan Haba Proses] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 222 – Chemical Engineering Thermodynamics [Termodinamik Kejuruteraan Kimia] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 337 – Reactor Design and Analysis [Rekabentuk Dan Analisis Reaktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 367 – Plant Safety [Keselamatan Loji] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 376 – Downstream Processing of Biochemical and Pharmaceutical Products [Proses Hiliran untuk Produk Biokimia dan Farmaseutikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 377 – Renewable and Alternative Energies [Tenaga-Tenaga Alternatif dan Boleh Diperbaharu] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 462 – Advanced Process Control for Industrial Processes [Sistem Kawalan Lanjutan untuk Proses Industri] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIASecond Semester Examination 2012/2013 Academic SessionJune 2013EKC 463 – Advanced Process Safety Engineering[Kejuruteraan Keselamatan Proses Lanjutan]Duration : 3 hours[Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 533 – Industrial Catalysis and Reactor Engineering Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 561 – Model Based Process Control Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EKC 574 – Downstream Processing of Biochemical and Pharmaceutical Products Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 113/3 – Engineering Materials [Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 202/3 – Crystallography & bonding In Solids [Kristalografi & Ikatan Dalam Pepejal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 236/3 – Materials Thermodynamic [Termodinamik Bahan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 245/3 – Characterisation of Engineering Materials [Pencirian Bahan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 323/3 – Semiconductor Fabrication Technology [Teknologi Fabrikasi Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 332/4 – Whitewares and Glasses [Tembikar Putih & Kaca] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 333/3 – Transport Processes [Proses-proses Pengangkutan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 334/4 – Mechanical Metallurgy [Metalurgi Mekanikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 405/3 – Failure Analysis & Non-Destructive Testing [Analisis Kegagalan & Ujian Tak Musnah] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 427/3 – Technology & Application of Engineering Polymer [Teknologi & Penggunaan Polimer Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 428/3 – Occupational Safety & Health [Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 440/4 – Applied Metalurgy [Metalurgi Gunaan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 443/4 – Technical Ceramics [Seramik Teknikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 511/3 – Materials Characterisation Techniques Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 512/3 – Phase Diagram and Phase Equilibra Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 513/3 – Quality Management Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 522/3 – Corrosion and Protection Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBB 524/3 – Composite Materials Duration : 3 hours. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 103/3 – Polymer Organic Chemistry [Kimia Organik Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 200/3 – Polymeric Materials [Bahan Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 201/3 – Polymer Synthesis [Sintesis Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 202/3 – Polymer Structure [Struktur Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 303/3 – Plastic Materials [Bahan Plastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 306/3 – Properties of Polymer Materials Engineering [Sifat-sifat Kejuruteraan Bahan Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 308/3 – Rubber: Processing & Products [Getah: Pemprosesan & Produk] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 310/3 – Plastics Processing [Pemprosesan Plastik] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 400/3 – Product Design & Failure Analysis [Rekabentuk Produk & Analisis Kegagalan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 415/3 – Fibre Processing [Pemprosesan Gentian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBP 420/2 – Rubber Engineering [Kejuruteraan Getah] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 101/3 – Engineering Geology [Geologi Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 201/3 – Mineral Deposits [Mendapan Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (2013) MST562 – Stochastic Processes January 2019. [Teaching Resource]

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 209/3 – Mineralogy [Mineralogi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 238/3 – Fluid Mechanics [Mekanik Bendalir] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 311/3 – Mining Methods & Law [Kaedah-kaedah Perlombongan & Undang-undang] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 315/3 – Hydrometallurgy [Hidrometalurgi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 322/3 – Physical Mineral Processing [Pemprosesan Fizikal Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 336/3 – Analytical Chemistry [Kimia Analitis] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 417/3 – Geomechanics [Geomekanik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 425/3 – Industrial Minerals [Mineral Perindustrian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2012/2013 January 2013 EBS 429/3 – Environmental Engineering [Kejuruteraan Alam Sekitar] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 212/4 - Raw Materials & Structural Ceramics [Bahan Mentah & Seramik Struktur] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 215/3- Semiconductor Materials [Bahan Semikonduktor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 220/3- Engineering Polymers [Polimer Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 225/3 - Physical Metallurgy [Metalurgi Fizikal] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 316/3- Corrosions & Degradation [Kakisan & Degradasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 337/3- Advanced Materials and Composites [Bahan Termaju dan Komposit] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 338/3 - Process Control [Kawalan Proses] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 339/3- Nanomaterials [Bahan Nano] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 342/3 - Quality Control and Management [Kawalan dan Pengurusan Mutu] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 408/3- Materials Selection and Design [Pemilihan & Rekabentuk Bahan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBB 425/3- Design and Development of Ceramic Products [Rekabentuk & Pembangunan Barangan Seramik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 204/3 - Elastomeric Materials [Bahan Elastomer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 207/2 -Transport Phenomena In Polymers [Fenomena Pengangkutan Dalam Polimer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 212/3 - Latex Processing [Pemprosesan Lateks] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 307/2 - Polymer Rheology [Reo/ogi Polimer] Duration : 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 314/3- Resin Manufacturing {Penghasilan Resin] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 317/3- Advanced Polymer Composites [Komposit Polimer Termaju] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 324/3- Polymer Degradation and Environment [Degradasi Polimer & A/am Sekitar] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 402/3- Mould & Die Design [Rekabentuk Acuan & Dai] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBP 412/3- Specialty Engineering Polymers [Polimer Kejuruteraan Khusus} Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 215/3- Comminution and Sizing Kominusi dan Pensaizan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam}. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 219/3 -Introduction to Mining Engineering Pengenalan Kepada Kejuruteraan Perlombongan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 242/3 - Petrography & Ore Microscopy Petrografi & Mikroskopi Bijih] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session. June 2013 EBS 308/3- Materials Transport Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan Bahan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 323/3- Pyrometallurgy [Pirometalurgi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 328/3- Prospecting Geochemistry [Geokimia Carigali] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 329/3 - Engineering Geophysics [Geofizik Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 339/3- Mineral Economics [Ekonomi Mineral] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 418/3- Petroleum Engineering [Kejuruteraan Polimer] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 419/2- Blasting Technology [Teknologi Peletupan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Bahan & Sumber Mineral, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 EBS 432/3- Environmental Chemistry for Engineering Practice [Kimia A/am Sekitar Untuk Amalan Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 343/2 – Aircraft Aerodynamics [Aerodinamik Pesawat] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 321/3 – Aerospace Structure [Struktur Aeroangkasa] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 323/3 – Aerocomposite Engineering [Kejuruteraan Aerokomposit] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 366/3 – Flight Performance [Prestasi Penerbangan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 380/3 – Orbital Mechanics [Mekanik Orbit] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 381/3 – Spacecraft Subsystem Element [Elemen Subsistem Kapal Angkasa] Duration : 3 hours Masa: 3 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA461/2 – Flight Stability and Control II [Kawalan dan Kestabilan Pesawat II] Duration: 2 hours Masa: 2 jam. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 ESA 481/3 – Spacecraft Design [Rekabentuk Kapal Angkasa] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 ESA 244/2 – Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 ESA 368/3 Aerodinamik Berkelajuan Tinggi [High Speed Aerodynamic] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 ESA 382/3 – Spacecraft Subsystem Design [Rekabentuk Subsistem Kapal Angkasa] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2012/2013 June 2013 ESA 251/3 – Control System Theory [Teori Sistem Kawalan] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 ESA 322/3 – Structural Dynamics [Dinamik Struktur] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 ESA 344/2 – Propulsion Systems [Sistem Dorongan] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2012/2013 June 2013 ESA 367/2 – Flight Stability & Control I [Kestabilan & Kawalan Penerbangan I] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Aeroangkasa, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2013) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 ESA 380/3 – Orbital Mechanics [Mekanik Orbit] Duration : 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YKT 211 TEORI & PENYELIDIKAN KOMUNIKASI II NOV.2011. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan C. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Psikologi S41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Awam). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik J17 Kertas II (Elektronik/Komputer). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 (Rekod Perubatan) Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pengurus Asrama N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pereka B27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Kewangan W41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas II. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Akauntan W27 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Keselamatan KP27 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Penerbitan N27 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Perpustakaan S27 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSF513 ESTETIKA FILEM OGOS 2012. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Asrama N27/ Penolong Pegawai Sains C27/ Setiausaha Pejabat N27/ Penolong Jurutera J29/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Juruukur Bahan J29/ Pereka B27/ Penolong Akauntan W27 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Tadbir N41 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 Kertas I. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pengurus Asrama N41 Kertas I - Umum (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/ Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27/ Penolong Pegawai Keselamatan KP27/ Penolong Pegawai Perpustakaan S27/ Penolong Pegawai Penerbitan N27/ Penolong Akauntan W27/ Kertas I - Umum (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pembantu Keselamatan KP17 Kertas I-Umum (KPSL 2012). [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Penolong Pegawai Tadbir N27 Kertas I - Umum (KPSL 2012). [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YFP222 PENULISAN SKRIP & LAKON LAYAR. JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YKT 212 KOMN DAN BUDAYA.JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSW502 MEDIA DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR. JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSP501 PRINSIP DAN AMALAN KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YKT213 KOMUNIKASI, KUASA DAN KONFLIK JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YKT111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I JUN 201. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YKT112 KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YBP224 PERHUBUNGAN AWAM JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YWP223 PENULISAN RENCANA JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YKT103 KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YBP228E – PUBLICITY, MEDIA AND METHODS JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSF512 SEJARAH FILEM JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSP507 - PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSF502 GENRE TELEVISYEN DAN ANALISIS JUN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YSP509 - PERIKLANAN ANTARABANGSA JUN 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 230 – ELEKTRONIK DIGIT II JUN 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE551 – INTELLIGENT SYSTEMS JUN 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 130 – ELEKTRONIK DIGIT I JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 241 – TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM253 - REKABENTUK MEKATRONIK I JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 344 – SISTEM VLSI JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 354 – SISTEM KAWALAN DIGIT JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 370 – EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 355 – ROBOT DAN PENGAUTOMATAN JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 270 – ELEKTRONIK ANALOG I JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM 232 – SISTEM MEKATRONIK JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 521 – COMPUTER AND DATA COMMUNICATIONS NETWORKS JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 322 – KEJURUTERAAN GELOMBANG MIKRO DAN RF JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 377 – PERHUBUNGAN DIGIT JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAS355-2 - ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGHY JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAP412-4 - ENVIRONMENTAL STUDIES JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EUM213-3 - OPERATIONAL RESEARCH JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKA, PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM (2012) EAL432-4 - ADVANCED HIGHWAY AND TRANSPORTATION ENGINEERING JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EUP222-3 - ENGINEERS IN SOCIETY JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAP215-3 - WATER SUPPLY AND WATER TREATMENT ENGINEERING JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAS453-2 - PRE-STRESSED CONCRETE DESIGN JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAH325-3 - ENGINEERING HYDROLOGY JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAL335-4 - TRANSPORTATION AND TRAFFIC ENGINEERING JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAS454-4 - ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAS254-3 - STRUCTURAL ANALYSIS JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAG 245-3 - SOIL MECHANICS JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAH225-3 - HYDRAULICS JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAS152-3 - STRENGTH OF MATERIALS JUNE 2012. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2012) EAS354-3 - STEEL AND TIMBER STRUCTURAL DESIGN JUNE 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 108 - Kimia Fizik dan Kimia Analitis June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 111 - Imbangan Jisim June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 216 - Pemindahan Haba June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 222 - Termodinamik Kejuruteraan Kimia jUNE 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 313 - Proses Pemisahan June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 337 - Rekabentuk dan Analisis Reaktor June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 367 - Keselamatan Loji jUNE 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 376 - Proses Hiliran untuk Produk Biokimia dan Farmaseutikal. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 377 - Tenaga-Tenaga Alternatif dan Boleh Diperbaharu June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 462 - Sistem Kawalan Lanjutan untuk Proses Industri June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 574 - Proses Hiliran untuk Produk Biokimia dan Farmaseutikal June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 533 - Kejuruteraan Reaktor dan Pemangkinan Industri June 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 463 - Kejuruteraan Keselamatan Proses Lanjutan June 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 130 - ELEKTRONIK DIGIT I MAC 2005. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN MAC 2005. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 219E-3 - INTRODUCTION TO MINING ENGINEERING (PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN) MAC 2005. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 107 - ORGANIC CHEMISTRY JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 212 - FLUID FLOW FOR CHEMICAL ENGINEERING JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 214 - ENERGY BALANCE JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 217 - MASS TRANSFER JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 271 - BIOTECHNOLOGY FOR ENGINEERS JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 314 - TRANSPORT PHENOMENA JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 336 - CHEMICAL REACTION ENGINEERING JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 361 - PROCESS DYNAMICS & CONTROL JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 483 - PETROLEUM & GAS PROCESSING ENGINEERING JAN 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, PPKK (2012) EKC 511 - Advanced Separation Processes Jan 2012. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2012) EKC 512 - SAFETY ENGINEERING & ENVIRONMENT MANAGEMENT JAN 2012. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2012) ESA 366/3 – Flight Performance January 2012. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2012) ESA 380/3 – ORBITAL MECHANICS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2012) ESA 461/2 – FLIGHT STABILITY AND CONTROL II JANUARY 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAA 384-2 – Construction Technology January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAA 455-2 – Reinforced Concrete Structural Design II January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAA 483-2 – Construction Management January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAG 345-3 – Geotechnical Analysis January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAG 442-4 – Advanced Geotechnical Engineering January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAH 221-3 – Fluid Mechanics for Civil Engineers January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAH 422-4 – Advanced Water Resources Engineering January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAK 263-4 – Geomatic Engineering January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAK 263-4 – Geomatic Engineering January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAK 465-2 – Geographical Information System January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAL 334-4 – Highway Engineering January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAP 313-2 – Waste Water Engineering January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAP 411-3 – EIA and Solid Waste Management January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAS 181-2 – Concrete Technology January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAS 253-3 – Theory of Structures January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EAS 353-3 – Reinforced Concrete Structural Design I January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EUP 222-3 – Engineers in Society January 2012. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (2012) EUP 301-3 – Engineering Management January 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CPT341 - SOFTWARE DESIGN & ARCHITECTURE JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CST231-CSM331 - DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CST232-CST132 - OPERATING SYSTEMS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CMT321 - MANAGEMENT AND ENGINEERING OF DATABASES JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CPT111 - PRINCIPLES OF PROGRAMMING JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CMT322-CMM323 - WEB ENGINEERING & TECHNOLOGIES JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CST331 - PRINCIPLES OF PARALLEL & DISTRIBUTED PROGRAMMING JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CMT324 - COMPUTER GRAPHIC & VISUAL GRAPHIC JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CPT344 - COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSISNG JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CMT221_CMM222 DATABASE ORGANIZATION & DESIGN JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CST131 - COMPUTER ORGANISATION JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CST332 - INTERNET PROTOCOLS, ARCHITECTURE AND ROUTING JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS521 - ADVANCED DISTRIBUTED SYSTEMS COMCEPTS AND DESIGN JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CIT543 - ICT RESEARCH METHODS AND PROJECT MANAGEMENT JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS511 - EVOLUTIONARY COMPUTING JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CIT571- TECHNOPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS524- PARALLEL COMPUTING ARCHITECTURES AND ALGORITMS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CIT542- PLATFORM TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS515- ADVANCED KNOWLEDGE MANAGEMENT JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS522- ADVANCED DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS523- COMPUTER SECURITY AND CRYPTOGRAPHY JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CCS513 - COMPUTER VISION AND IMAGE ANALYSIS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 113/3 - ENGINEERING MATERIALS (BAHAN KEJURUTERAAN) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 202/3 - CRYSTALLOGRAPHY & BONDING IN SOLIDS (KRISTALOGRAFI & IKATAN DALAM PEPEJAL) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 236/3 - MATERIAL THERMODYNAMIC (TERMODINAMIK BAHAN) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 245/3 - CHARACTERISATION OF ENGINEERING MATERIALS (PENCIRIAN BAHAN KEJURUTERAAN) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 323/3 - SEMICONDUCTOR FABRICATION TECHNOLOGY (TEKNOLOGI FABRIKASI SEMIKONDUKTOR) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2012) EBB 332/4 - WHITEWARES AND GLASSES (TEMBIKAR PUTIH DAN KACA) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 334/3 - MECHANICAL METALLURGY (METALURGI MEKANIKAL) JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 398/3 - OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 405/3 - FAILURE ANALYSIS AND NON-DESTRUCTIVE TESTING (UJIAN KEGAGALAN DAN UJIAN TAK MUSNAH) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB424/3 - SEMICONDUCTOR DEVICES AND OPTOELECTRONIC (PERANTI SEMIKONDUKTOR DAN OPTOELEKTRONIK). JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 427/3 - TECHNOLOGY & APPLICATION OF ENGINEERING POLIMER (TEKNOLOGI & PENGGUNAAN POLIMER KEJURUTERAAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 440/4 - APPLIED METALLURGY (METALURGI GUNAAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 443/4 - TECHNICAL CERAMICS (SERAMIK TEKNIKAL) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 511/3 - MATERIALS CHARACTERISATION TECHNIQUES JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 512/3 - PHASE DIAGRAM AND PHASE EQUILIBRA JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 513/3 - QUALITY MANAGEMENT JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 523/3 - CERAMIC PROCESSING JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 524/3 - COMPOSITE MATERIALS JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 525/3 - ELECTRONIC MATERIALS & OPTICAL DEVICES JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 526/3 - ELECTRONIC PACKAGING JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 103/3 - POLYMER ORGANIC CHEMISTRY (KIMIA ORGANIK POLIMER) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 200/3 - POLYMERIC MATERIALS (BAHAN POLIMER) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 201/3 - POLYMER SYNTHESIS (SINTESIS POLIMER) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 202/3 - POLYMER STRUCTURE (STRUKTUR POLIMER) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 303/3 - PLASTIC MATERIALS (BAHAN PLASTIK) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 306/3 - PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS ENGINEERING (SIFAT-SIFAT KEJURUTERAAN BAHAN POLIMER)JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 308/3 - RUBBER: PROCESSING & PRODUCT (GETAH: PEMPROSESAN & PRODUK)JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 310/3 - PLASTIC PROCESSING (PEMPROSESAN PLASTIK) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 400/3 - PRODUCT DESIGN & FAILURE ANALYSIS (REKABENTUK PRODUK & ANALISIS KEGAGALAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 415/3 - FIBRE PROCESSING (PEMPROSESAN GENTIAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 420/2 - RUBBER ENGINEERING (KEJURUTERAAN GETAH) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 101/3 - ENGINEERING GEOLOGY (GEOLOGI KEJURUTERAAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 201/3 - MINERAL DEPOSITS (MENDAPAN MINERAL) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 209/3 - MINERALOGY (MINERALOGI) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 238/3 - FLUID MECHANICS (MAKANIK BENDALIR) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 311/3 - MINING METHODS AND LAW (KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN DAN UNDANG-UNDANG) JAN.2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 315/3 - HYDROMETALLURGY (HIDROMETALURGI) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 322/3 - PHYSICAL MINERAL PROCESSING (PEMPROSESAN FIZIKAL MINERAL) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 336/3 - ANALYTICAL CHEMISTRY (KIMIA ANALITIS) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 417/3 - GEOMECHANICS (GEOMEKANIK) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 425/3 - INDUSTRIAL MINERALS (MINERAL PERINDUSTRIAN) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 429/3 - ENVIRONMENTAL ENGINEERING (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 208 - TEORI LITAR III JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 241 - ANALOG I JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 302 - MIKROPEMPROSES II JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 332 - PERHUBUNGAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 348 - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 350 - SISTEM KAWALAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 429 - SISTEM KOMPUTER DAN MULTIMEDIA JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EE430 - KEJURUTERAAN PERISIAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 440 - SISTEM PERHUBUNGAN MODEN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 445 - REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 449 – RANGKAIAN KOMPUTER Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 510 – ADVANCED ANALOGUE CIRCUIT DESIGN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM 321 – PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM 423 – KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 520 – EMBEDDED MICROPROCESSOR SYSTEM January 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EUM 111 – MATEMATIK KEJURUTERAAN JAN.2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 464 – SISTEM VOLTAN TINGGI JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 510 – ADVANCED ANALOGUE CIRCUIT DESIGN JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 512 – ADVANCED DIGITAL SIGNAL AND IMAGEJ JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2012) EEE 542 – INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 361 – ELEKTRONIK KUASA JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM 223 – TERMOBENDALIR JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EUM 113 – KALKULUS KEJURUTERAAN JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EUM222- KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK GUNAAN JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 470 – SISTEM PENGAGIHAN ELEKTRIK KUASA JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEU 104 – TEKNOLOGI ELEKTRIKJanuari 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEE 228 – ISYARAT DAN SISTEM JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 474 – REKABENTUK MESIN ELEKTRIK JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEK 472 – ANALISA SISTEM KUASA JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM 221 – PRINSIP DAN MEKANIK BAHAN JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2012) EEM 352 – REKABENTUK MEKATRONIK II JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 523-3 – Ceramic Processing January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 310/3 – Plastic Processing [Pemprosesan Plastik]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 524/3 – Composite Materials January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 429/3 – Environmental Engineering [Kejuruteraan Alam Sekitar]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 322/3 – Physical Mineral Processing [Pemprosesan Fizikal Mineral]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 513/3 – Quality Management January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 201/3 – Mineral Deposits [Mendapan Mineral] January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 511/3 – Materials Characterisation Techniques January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 420/2 – Rubber Engineering [Kejuruteraan Getah] Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 332/4 – WHITEWARES AND GLASSES [TEMBIKAR PUTIH DAN KACA] JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 425/3 – Industrial Minerals [Mineral Perindustrian] Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 202/3 – Polymer Structure [Struktur Polimer] January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 398/3 – OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH [KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN] JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 400/3 – Product Design & Failure Analysis [Rekabentuk Produk & Analisis Kegagalan] Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 103/3 – Polymer Organic Chemistry [Kimia Organik Polimer] January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 200/3 – Polymeric Materials [Bahan Polimer] January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 440/4 – Applied Metallurgy [Metalurgi Gunaan] Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 415/3 – Fibre Processing [Pemprosesan Gentian]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 245/3 - CHARACTERISATION OF ENGINEERING MATERIALS [PENCIRIAN BAHAN KEJURUTERAAN] JANUARY 2012. [Teaching Resource]

ppkbsm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (2012) EBP 303/3 – Plastic Materials [Bahan Plastik] Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 201/3 – Polymer Synthesis [Sintesis Polimer] January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 311/3 - Mining Methods and Law [Kaedah-kaedah Perlombongan dan Undang-undang January 2012 ]. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 209/3 - Mineralogy [Mineralogi]January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 525/3 – Electronic Materials & Optical Devices January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 525/3 – Electronic Materials & Optical Devices January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 306/3 – Properties of Polymer Materials Engineering [Sifat-sifat Kejuruteraan Bahan Polimer] Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 405/3 – FAILURE ANALYSIS AND NON-DESTRUCTIVE TESTING [UJIAN KEGAGALAN DAN UJIAN TAK MUSNAH] JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 236/3 – MATERIALS THERMODYNAMIC [TERMODINAMIK BAHAN] JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 334/3 – MECHANICAL METALLURGY [METALURGI MEKANIKAL] JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 427/3 – Technology & Application of Engineering Polymer [Teknologi & Penggunaan Polimer Kejuruteraan]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 336/3 – Analytical Chemistry [Kimia Analitis]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 512/3 – Phase Diagram and Phase Equilibra January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 323/3 – Semiconductor Fabrication Technology [Teknologi Fabrikasi Semikonduktor] January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 113/3 – Engineering Materials [Bahan Kejuruteraan]January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 315/3 - Hydrometallurgy [Hidrometalurgi]January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 238/3 – Fluid Mechanics [Mekanik Bendalir]January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 101/3 - Engineering Geology [Geologi Kejuruteraan]January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 424/3 – SEMICONDUCTOR DEVICES AND OPTOELECTRONIC [PERANTI SEMIKONDUKTOR DAN OPTOELEKTRONIK] JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 443/4 – Technical Ceramics [Seramik Teknikal]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 202/3 - CRYSTALLOGRAPHY & BONDING IN SOLIDS [KRISTALOGRAFI & IKATAN DALAM PEPEJAL] JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBB 526/3 - Electroic Packaging January 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBS 417/3 – Geomechanics [Geomekanik]Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2012) EBP 308/3 - Rubber: Processng & Product (Getah: Pemprosesan & Produk) Januari 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EMM 101 - MEKANIK KEJURUTERAAN JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EMH 441 - PEMINDAHAN HABA JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EMM 213 - KEKUATAN BAHAN JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EMM 331-3 - MEKANIK PEPEJAL l JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EMH 332-3 - TERMODINAMIK GUNAAN JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EME 451-3 - PENGKOMPUTERAN DINAMIK JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2012) EMH 451-3 - KAEDAH BERANGKA UNTUK JURUTERA JANUARI 2012. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2012) CPT342 - KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ENGINEERING JANUARY 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YFP323 PENERBITAN TV II JAN 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [13]YFP321 KAJIAN TV JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [14]YFP322 PENERBITAN FILEM JAN.2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [2]YKT102 PENGANTAR KOMN MASSA JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [12]YFP223E PENERBITAN TV I JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [5]YKT214 TEKNOLOGI KOMINIKASI JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) YBP326 KOMNUNIKASI KORPORAT JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [3]YKT111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMNUNIKASI I JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [18]YWP221 KEWARTAWANAN I JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [7]YBP223 PERIKLANAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [17]YWP215 PENGENALAN KEPADA KEWARTAWANAN JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [8]YBP325E CREATIVE COMMUNICATION PRODUCTION JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [19]YWP321 KEWARTAWANAN II JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [10]YBP327 PENGURUSAN MEDIA JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [1]YKT101 PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [16]YFP324 KAJIAN SINEMA JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [6]YBP221E PERANCANGAN DAN PENILAIAN KEMPEN KOMUNIKASI JAN. 2012. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2012) [11]YFP221E PENERBITAN AUDIO JAN. 2012. [Teaching Resource]

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EMC 322/3 – Automatic ControL [Kawalan Automatik] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EME 401/3 – Applied Finite Element Analysis [Analisis Unsur Terhingga Gunaan] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EMH 102/3 – Fluid Mechanics [Mekanik Bendalir] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EMH 222/3 – Fluid Dynamics [Dinamik Bendalir] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EMM 102/3 – Statics [Statik] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EMM 222/4 – Dynamics & Mechanism [Dinamik & Mekanisma] Duration: 3 hours [Masa : 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EMM 342/3 – Noise & Vibration [Hingar & Getaran] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EPE 401/3 – Artificial Intelligence in Manufacturing [Kecerdikan Rekaan Dalam Pembuatan] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EPM 322/3 – Industrial Engineering [Kejuruteraan Industri] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EPM 342/3 – Production Management [Pengurusan Pengeluaran] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EPM 102/2 – Engineering Economy [Ekonomi Kejuruteraan] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2012) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 EPP 212/3 – Advanced Manufacturing Technology [Teknologi Pembuatan Termaju] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [7]YBP223 PERIKLANAN NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [2]YKT102 PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [4]YKT 211 TEORI & PENYELIDIKAN KOMUNIKASI II.NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT214 TEKNOLOGI KOMUNIKASI NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [6]YBP221E PERANCANGAN DAN PENILAIAN KEMPEN KOMUNIKASI NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [8]YBP325E CREATIVE COMMUNICATION PRODUCTION NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [9]YBP326 KOMUNIKASI KORPORAT NOV.2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [10]YBP327 PENGURUSAN MEDIA NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [11]YFP221E PENERBITAN AUDIO NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [12]YFP223E PENERBITAN TV I NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [14]YFP322 PENERBITAN FILEM NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [15]YFP323 PENERBITAN TV II NOV.2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [16]YFP324 KAJIAN SINEMA NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [17]YWP215 PENGENALAN KPD KEWARTAWANAN NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [18]YWP221 KEWARTAWANAN I NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [19]YWP321 KEWARTAWANAN II NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [3]YKT111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [6]YBP221E PERANCANGAN DAN PENILAIAN KEMPEN KOMUNIKASI NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [7]YBP223 PERIKLANAN NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [8]YBP325E CREATIVE COMMUNICATION PRODUCTION NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [8]YBP325E CREATIVE COMMUNICATION PRODUCTION NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [9]YBP326 KOMUNIKASI KORPORAT NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [10]YBP327 PENGURUSAN MEDIA NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [11]YFP221E PENERBITAN AUDIO NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [12]YFP223E PENERBITAN TV I NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [13]YFP321 KAJIAN TV NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [14]YFP322 PENERBITAN FILEM NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [15]YFP323 PENERBITAN TV II NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [16]YFP324 KAJIAN SINEMA NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [17]YWP215 PENGENALAN KEPADA KEWARTAWANAN NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [18]YWP221 KEWARTAWANAN I NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) [19]YWP321 KEWARTAWANAN II NOV.2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT101 PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA NOV. 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT102 PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA NOV. 2011. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2011) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat F41/ Pereka B41/ Pegawai Kebudayaan B41/ Pegawai Hal Ehwal Islam S41/ Pegawai Psikologi S41/ Pegawai Kewangan W41/ Pengurus Asrama N41 Kertas I - Umum. [Teaching Resource]

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2011) Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pegawai Kewangan W41 Kertas II (KPSL 2012). [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2011) EBB 523/3 - CERAMIC PROCESSING JUNE 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IEK 101 – Chemical Process Calculations June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IEK 108 – Process Fluid Mechanics June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IEK 212 - Process Heat Transfer June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IEK 213 – Mass Transfer & Separation Processes June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IEK 306 – Treatment & Management Of Scheduled Waste June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IMK 308 – Food Preservation Principles June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IUK 191 – Mathematics I June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 105 – Bio-Resources Based Products June 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 205 – Chemical Additives & Paper Properties June 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YFP321 KAJIAN TV JUN 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YBP327 PENGURUSAN MEDIA JUN 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CMT222/CMM321 – SYSTEM ANALYSIS & DESIGN APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CMT322/CMM323 – WEB ENGINEERING & TECHNOLOGIES APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CMT422/CMT326 – MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CMT423/CMT327 - DECISION SUPPORT SYSTEMS & BUSINESS INTELLIGENCE APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT111/CPM111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT112 – DISCRETE STRUCTURES APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT113/CPM213 – PROGRAMMING METHODOLOGY & DATA STRUCTURES APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT211/CPM313 – PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS & PARADIGMS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT212 – DESIGN & ANALYSIS OF ALGORITHMS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT243 – SOFTWARE REQUIREMENTS ANALYSIS & MODELLING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT244 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT346 – NATURAL LANGUAGE PROCESSING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CPT443/CPT347 – AUTOMATA THEORY & FORMAL LANGUAGES APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CST234 – NETWORK PROGRAMMING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CST431/CST335 – SYSTEMS SECURITY & PROTECTION APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CST432/CST336 – MICROPROCESSORS & EMBEDDED SYSTEMS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CCS592 - ADVANCED ALGORITHMS & COMPLEXITY APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) CIT573 - FINANCIAL PLANNING & MANAGEMENT APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA 244/2 – AERODYNAMICS APRIL-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA 251/3 – CONTROL SYSTEM THEORY APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA322/3 – STRUCTURAL DYNAMICS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA 344/2 – PROPULSION SYSTEMS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA 367/2 – FLIGHT STABILITY & CONTROL I APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA 368/3 – HIGH SPEED AERODYNAMICS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2011) ESA 382/3 – SPACECRAFT SUBSYSTEM DESIGN APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAG 245/3 – SOIL MECHANICS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) HYDRAULICS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAH 225/3 – HYDRAULICS. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAH 325/3 – ENGINEERING HYDROLOGY APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAL 335/4 – HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAL 432/4 – ADVANCED HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAP 215/3 – WATER SUPPLY AND WATER TREATMENT ENGINEERING APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAP 412/4 – ENVIRONMENTAL STUDIES APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 152/3 – STRENGTH OF MATERIALS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 152/3 – STRENGTH OF MATERIALS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 181/2 – CONCRETE TECHNOLOGY APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 130 – ELEKTRONIK DIGIT I APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 254/3 – STRUCTURAL ANALYSIS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 354/3 – TIMBER AND STEEL STRUCTURAL DESIGN APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 355/2 – ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 453/2 – PRE-STRESSED CONCRETE DESIGN. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EUM213/3 – OPERATIONAL RESEARCH APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EUP 222/3 – ENGINEERS IN SOCIETY APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 230 – ELEKTRONIK DIGIT II APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 130 – ELEKTRONIK DIGIT I APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 322 – KEJURUTERAAN GELOMBANG MIKRO & RF APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 354 – SISTEM KAWALAN DIGIT APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 521 – COMPUTER AND DATA COMMUNICATIONS NETWORKS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 530 – COMMUNICATION CIRCUITS AND SYSTEM APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 551 – INTELLIGENT SYSTEMS APR-MAY 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEK 241 – TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 344 – SISTEM VLSI APR-MEI. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEK 260 – MESIN ELEKTRIK APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEK 270 – ANALISIS SISTEM KUASA APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEK 368 – MESIN DAN PACUAN ELEKTRIK APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEK 370 – EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEM 232 – SISTEM MEKATRONIK APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEM 253 – Rekabentuk Mekatronik I APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEM 312 – ROBOTIK DAN PENGLIHATAN MESIN APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEM 323 – SISTEM PERALATAN & PENGUKURAN APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEM 332 – REKABENTUK UJIKAJI APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEM 421 – KAEDAH KUALITI APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EUM112- KAEDAH BERANGKA DAN STATISTIK KEJURUTERAAN APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 108 - PHYSICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 111 - MASS BALANCE. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 216 - PROCESS HEAT TRANSFER. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 222 - CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMIC. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 245 - MATHEMATICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERING. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 314 - TRANSPORT PHENOMENA. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 337 - REACTOR DESIGN & ANALYSIS. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 367 - PLANT SAFETY. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 376 - DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL & PHARMACEUTICAL PRODUCTS. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 377 - RENEWABLE & ALTERNATIVE ENERGIES. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 462 - ADVANCED PROCESS CONTROL FOR INDUSTRIAL PROCESSES. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 533 - INDUSTRIAL CATALYSIS AND REACTOR ENGINEERING. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 561 - MODEL BASED PROCESS CONTROL. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2011) EKC 574 - DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL & PHARMACEUTICAL PRODUCTS. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 432/3 - ENVIRONMENTAL CHEMISTRY FOR ENGINEERING PRACTICE [KIMIA ALAM SEKITAR UNTUK AMALAN KEJURUTERAAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 419/2 - BLASTING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PELETUPAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 242/3 – PETROGRAPHY & ORE MICROSCOPY [PETROGRAFI & MIKROSKOPI BIJIH] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 219/3 – INTRODUCTION TO MINING ENGINEERING [PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 215/3 – COMMINUTION AND SIZING [KOMINUSI DAN PENSAIZAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 412/3 - SPECIALTY ENGINEERING POLYMERS [POLIMER KEJURUTERAAN KHUSUS] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 402/3 - MOULD & DIE DESIGN [REKABENTUK ACUAN & DAI] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 324/3 - POLYMER DEGRADATION AND ENVIRONMENT [DEGRADASI POLIMER DAN ALAM SEKITAR] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 342/3 – CONTROL & MANAGEMENT QUALITY [KAWALAN & PENGURUSAN MUTU] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 307/2 - POLYMER RHEOLOGY [REOLOGI POLIMER] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 314/3 - RESIN MANUFACTURING [PENGHASILAN RESIN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 317/3 - ADVANCED POLYMER COMPOSITES [KOMPOSIT POLIMER TERMAJU] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 212/3 – LATEX PROCESSING[PEMPROSESAN LATEKS] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBP 207/2 – TRANSPORT PHENOMENA IN POLYMERS [FENOMENA PENGANGKUTAN DALAM POLIMER] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 425/3 - DESIGN AND DEVELOPMENT OF CERAMIC PRODUCTS [REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN BARANGAN SERAMIK] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 408/3 - MATERIALS SELECTION AND DESIGN [PEMILIHAN DAN REKABENTUK BAHAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 342/3 – CONTROL & MANAGEMENT QUALITY [KAWALAN & PENGURUSAN MUTU] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 339/3 – NANOMATERIALS [BAHAN NANO] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 338/3 – PROCESS CONTROL [KAWALAN PROSES] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 337/3 – ADVANCED MATERIALS AND COMPOSITES [BAHAN TERMAJU DAN KOMPOSIT] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 316/3 – CORROSION & DEGRADATION [KAKISAN & DEGRADASI] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 220/3 – ENGINEERING POLYMER [POLIMER KEJURUTERAAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 215/3 – SEMICONDUCTOR MATERIALS [BAHAN SEMIKONDUKTOR] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 212/4 – RAW MATERIALS & STRUCTURAL CERAMICS [BAHAN MENTAH & SERAMIK STRUKTUR] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 160/3 – PHYSICAL CHEMISTRY OF ENGINEERING MATERIALS [KIMIA FIZIKAL BAHAN KEJURUTERAAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBB 222/4 – PHYSICAL METALLURGY [METALURGI FIZIKAL] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 418/3 - PETROLEUM ENGINEERING [KEJURUTERAAN PETROLEUM] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 308/3 - MATERIALS TRANSPORT ENGINEERING [KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 323/3 - PYROMETALLURGY [PIROMETALURGI] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 328/3 - PROSPECTING GEOCHEMISTRY [GEOKIMIA CARIGALI] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 329/3 - ENGINEERING GEOPHYSICS [GEOFIZIK KEJURUTERAAN] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2011) EBS 339/3 - MINERAL ECONOMICS [EKONOMI MINERAL] APR-MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT213 KOMUNIKASI KUASA DAN KONFLIK MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YFP222 PENULISAN SKRIP & LAKON LAYAR MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT 111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI1 MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YBP224 PERHUBUNGAN AWAM MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT212 KOMUNIKASI DAN BUDAYA MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YBP228E PUBLICITY, MEDIA AND METHODS MAY 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YWP223 PENULISAN RENCANA MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT103 KOMUNIKASI & MASYARAKAT MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT112 KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL MEI 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2011) YKT101 PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA NOV 2011. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) EAS 454/4 – ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING APR 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 377 – PERHUBUNGAN DIGIT APR 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEE 377 – PERHUBUNGAN DIGIT APRIL 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) EEU 104 – TEKNOLOGI ELEKTRIK APR-MEI 11. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IMK 104 - Nutrition April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IMK 407 – Food Safety April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, ppti (2011) IUK 208 – Experimental Design With Computer Applications April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IUK 291 – Mathematics II April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IUK 303 – Industrial Waste Management April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IUK 304 – Industrial Quality Management April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 101 – Principles Of Coatings Technology April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 103 – Pulp Production & Paper Recycling April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 105 – Bio-Resource Based Products April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 204 – Bio-Resource, Paper & Coating Product Development April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 205 – Chemical Additives & Paper Properties April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 302 – Wood Engineering April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 305 – Advanced Technology OF Coatings April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2011) IWK 306 – Fibres & Lignocellulosic Composites April-May 2011. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2011) EEE 429 - SISTEM KOMPUTER DAN MULTIMEDIA NOV 2011. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (2011) ANALOG ELECTRONICS II SECOND SEMESTER, 2010/2011. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2011) A CASE STUDY OF e-SUPPLY CHAIN & BUSINESS PROCESS REENGINEERING. [Teaching Resource]

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2011) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 Duration:3 hours Masa: 3 jam (CONVERT 20 QUESTIONS PAPER). [Teaching Resource] (Submitted)

Mekanik, Pusat Pengajian Kejuruteraan (2011) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 Duration:3 hours Masa: 3 jam (CONVERT 14 QUESTIONS PAPER). [Teaching Resource] (Submitted)

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awan (2010) EAA 3842 – CONSTRUCTION TECHNOLOGY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAA 4552 – REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN II NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAA 4832 – CONSTRUCTION MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAG 3453 – GEOTECHNICAL ANALYSIS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAG 4424 – ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (2010) EAH 2213 – FLUID MECHANICS FOR CIVIL ENGINEERS NOV 2010. [Teaching Resource]

PKKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 4224 – ADVANCED WATER RESOURCES ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAK 2634 – GEOMATIC ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAA 3842 – CONSTRUCTION TECHNOLOGY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kemanusiaan (2010) EAA 4552 – REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN II NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAA 4832 – CONSTRUCTION MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAG 3453 – GEOTECHNICAL ANALYSIS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAG 4424 – ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 2213 – FLUID MECHANICS FOR CIVIL ENGINEERS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 4224 – ADVANCED WATER RESOURCES ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAK 2634 – GEOMATIC ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAK 4652 – GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAL 3344 – HIGHWAY ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 3132 – WASTEWATER ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 4113 – EIA & SOLID WASTE MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 5814 – WATER SUPPLY ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 5824 – WASTEWATER ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 5844 – ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT(EIA)NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 5854 – SOLID AND HAZARDS WASTE MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 2533 – THEORY OF STRUCTURES NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 3533 – REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN 1 NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 6614 – ADVANCED STRUCTURAL MECHANICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 6624 – STRUCTURAL RETROFITTING TECHNOLOGY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian kejuruteraan Awam (2010) EAS 6634 – DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 6644 – PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 6654 – BRIDGE ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 2223 – ENGINEERS SOCIETY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 3013 – ENGINEERING MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 5014 –ENGINEERING MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 321/3 – AEROSPACE STRUCTURE NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 323/3 – AEROCOMPOSITE ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 343/2 – AIRCRAFT AERODYNAMICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 366/3 – FLIGHT PERFORMANCE NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 380/3 – ORBITAL MECHANICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 481/3 – SPACECRAFT DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 2253 – HYDRAULICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 3253 – ENGINEERING HYDROLOGY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAK 4652 – GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAL 3344 – HIGHWAY ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 3132 – WASTEWATER ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 4113 – EIA & SOLID WASTE MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 2533 – THEORY OF STRUCTURES NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 3533 – REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN 1 NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 3543 – TIMBER AND STEEL STRUCTURAL DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 2223 – ENGINEERS IN SOCIETY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 3013 – ENGINEERING MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMC 2013 – MEASUREMENT & INSTRUMENTATION NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMC 3113 – MECHATRONIC NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EME 4313 – REFRIGERATION & AIR CONDITIONING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EME 4513 – COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 2113 – THEMODYNAMICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 3323 – APPLIED THERMODYNAMICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 4413 – HEAT TRANSFER NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 4513 – NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMM 1013 – ENGINEERING MECHANICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMM 2133 – STRENGTH OF MATERIALS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMM 3313 – SOLID MECHANICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPC 4313 – ROBOTIC & AUTOMATION NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPE 4213 – ERGONOMIC & INDUSTRIAL SAFETY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPE 4313 – PROJECT MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPE 4623 – INDUSTRIAL MACHINE VISION NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPM 3213 – MANUFACTURING SYSTEMS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPM 4513 – COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPP 2013 – MANUFACTURING TECHNOLOGY I NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPP 3314 – MANUFACTURING TECHNOLOGY II NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 581/4 - WATER SUPPLY ENGINEERING NOV 2010.P. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CMT221/CMM222 – DATABASE ORGANISATION & DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CMT222/CMM321 - SYSTEM ANALYSIS & DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CPT111 – PRINCIPLES OF PROGRAMMING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CPT114 - LOGIC & APPLICATIONS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CST131 – COMPUTER ORGANISATION NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CST231/CSM331 – DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CST232/CST132 – OPERATING SYSTEMS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains komputer (2010) CCS511 – EVOLUTIONARY COMPUTING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CCS512 – LANGUAGE ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CCS513 – COMPUTER VISION AND IMAGE ANALYSIS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian sains Komputer (2010) CCS514 - ENVISIONING INFORMATION NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CCS521 – ADVANCED DISTRIBUTED SYSTEMS CONCEPTS & DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CCS522 – ADVANCED DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CCS523 – COMPUTER SECURITY AND CRYPTOGRAPHY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CCS524 – PARALLEL COMPUTING ARCHITECTURES AND ALGORITHMS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CIT542 – PLATFORM TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CIT543 – ICT RESEARCH METHODS AND PROJECT MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CIT571 – TECHNOPRENEURSHIP & BUSINESS DEVELOPMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (2010) CIT572 – CYBER MARKETING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMC 201-3 - MEASUREMENT & INSTRUMENTATION NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMC 311-3 - MECHATRONIC NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EME 431-3 - REFRIGERATION & AIR CONDITIONING NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EME 451-3 - COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 211-3 - THEMODYNAMICS NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 332-3 - APPLIED THERMODYNAMICS NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 441-3 - HEAT TRANSFER NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMH 451-3 - NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMM 101-3 - ENGINEERING MECHANICS NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMM 213-3 - STRENGTH OF METERIALS NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMM 331-3 - SOLID MECHANICS NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPC 431-3 - ROBOTIC & AUTOMATION NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPE 421-3 - ERGONOMIC & INDUSTRIAL SAFETY NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPE 431-3 - PROJECT MANAGEMENT NOV 10. [Teaching Resource]

ppkm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPE 462-3 - INDUSTRIAL MACHINE VISION NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPM 321-3 - MANUFACTURING SYSTEMS NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPM 451-3 - COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPP 201-3 - MANUFACTURING TECHNOLOGY I NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPP 322-3 - ADVANCED MANUFACTURING PROCESS NOV 10. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EPP 331-4 - MANUFACTURING TECHNOLOGY II NOV 10. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 582/4 - WASTEWATER ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 583/4 - AIR AND NOISE POLLUTION CONTROL NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 584/4 - ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 585/4 - SOLID AND HAZARDS WASTE MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 661/4 - ADVANCED STRUCTURAL MECHANICS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 662/4 - STRUCTURAL RETROFOTTING TECHNOLOGY NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 663/4 - DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 664/4 - PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 665/4 - BRIDGE ENGINEERING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2010) EBB 113/3 - ENGINEERING MATERIALS [BAHAN KEJURUTERAAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2010) EBB 202/3 - CRYSTALLOGRAPHY & BONDING IN SOLIDS [KRISTALOGRAFI & IKATAN DALAM PEPEJAL] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2010) EBB 236/3 - MATERIALS THERMODYNAMIC [TERMODINAMIK BAHAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2010) EBB 245/3 - CHARACTERISATION OF ENGINEERING MATERIALS [PENCIRIAN BAHAN KEJURUTERAAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 323/3 - SEMICONDUCTOR FABRICATION TECHNOLOGY [TEKNOLOGI FABRIKASI SEMIKONDUKTOR] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 332/4 - WHITEWARES AND GLASSES [TEMBIKAR DAN KACA] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 334/4 - MECHANICAL METALLURGY [METALURGI MEKANIKAL] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 398/3 - OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH [KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 523/3 - CERAMIC PROCESSING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 524/3 - COMPOSITE MATERIALS NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 526/3 - ELECTRONIC PACKAGING NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 405/3 – FAILURE ANALYSIS AND NON-DESTRUCTIVE TESTING [UJIAN KEGAGALAN DAN UJIAN TAK MUSNAH] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 424/3 – SEMICONDUCTOR DEVICES AND OPTOELECTRONIC [PERANTI SEMIKONDUKTOR DAN OPTOELEKTRONIK] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 427/3 – TECHNOLOGY & APPLICATION OF ENGINEERING POLYMER [TEKNOLOGI & PENGGUNAAN POLIMER KEJURUTERAAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 440/4 – APPLIED METALLURGY [METALURGI GUNAAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 443/4 – TECHNICAL CERAMICS [SERAMIK TEKNIKAL] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 511/3 – MATERIALS CHARACTERISATION TECHNIQUES NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 512/3 – PHASE DIAGRAM AND PHASE EQUILIBRA NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 513/3 – QUALITY MANAGEMENT NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 103/3 - POLYMER ORGANIC CHEMISTRY [KIMIA ORGANIK POLIMER] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 200/3 - POLYMERIC MATERIALS [BAHAN POLIMER] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 201/3 - POLYMER SYNTHESIS [SINTESIS POLIMER] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 202/3 - POLYMER STRUCTURE [STRUKTUR POLIMER] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 303/3 – PLASTIC MATERIALS [BAHAN PLASTIK] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 306/3 – PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS ENGINEERING [SIFAT-SIFAT KEJURUTERAAN BAHAN POLIMER] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 308/3 – RUBBER: PROCESSING & PRODUCT [GETAH: PEMPROSESAN & PRODUK] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 310/3 – PLASTIC PROCESSING [PEMPROSESAN PLASTIK] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 400/3 – PRODUCT DESIGN & FAILURE ANALYSIS [REKABENTUK PRODUK & ANALISIS KEGAGALAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 415/3 – FIBRE PROCESSING [PEMPROSESAN GENTIAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 420/2 – RUBBER ENGINEERING [KEJURUTERAAN GETAH] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 101/3 - ENGINEERING GEOLOGY [GEOLOGI KEJURUTERAAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 201/3 - MINERAL DEPOSITS [MENDAPAN MINERAL] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 209/3 - MINERALOGY [MINERALOGI] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 238/3 - FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 311/3 - MINING METHODS AND LAW [KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN DAN UNDANG-UNDANG] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 315/3 - HYDROMETALLURGY [HIDROMETALURGI] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 322/3 – PHYSICAL MINERAL PROCESSING [PEMPROSESAN FIZIKAL MINERAL] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 336/3 – ANALYTICAL CHEMISTRY [KIMIA ANALITIS] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 417/3 – GEOMECHANICS [GEOMEKANIK] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 425/3 – INDUSTRIAL MINERALS [MINERAL PERINDUSTRIAN] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 429/3 – ENVIRONMENTAL ENGINEERING [KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR] NOV 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IBG 202 – Industrial Microbiology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 203 - Bioanalysis 1 November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 302 – Bioreactor Operation November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 303 – DNA & Metabolite Technology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBK 201 – Fundamentals Of Bioprocess Technology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEG 101 – Introduction To Environmental Science November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 101 – Chemical Process Calculations November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 212 – Process Heat Transfer November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 306 – Treatment & Management Of Scheduled Waste November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 307 – Noise & Vibration Control Technology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 308 – Industrial Wastewater Treatment Plant Design November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 314 – Environmental Audit November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 203 – Chemical Analysis Of Food November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 211 – Food Microbiology I November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 405 – Food Packaging November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 411 – Quality Management Of Food & Sensory Evaluation November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 103 – Introduction To Food Science & Technology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 105 - Biochemistry November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 202 – Food Commodities November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 209 – Physical Properties OF Food November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 212 – Management Of Halal Food November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 221 – Food Ingredients November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 308 – Food Preservation Principles November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 309 – Food Processing Technology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 404 – Food Product Development November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 421 – Primary Products Technology November 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 107 – Chemistry For Technologist November 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 108 – STATISTIK DENGAN APLIKASI KOMPUTER NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 191 – MATHEMATICS I NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 100 – BIO-RESOURCE AS INDUSRIAL RAW MATERIALS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 102 – PRINCIPLES OF BIO-RESOURCE SCIENCE & TECHNOLOGY NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 201 – RAW MATERIALS & COATING CHEMISTRY NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 203 – STOCK PREPARATION & PAPER MAKING NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 301 – COATINGS PROCESS & EQUIPMENTS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 304 – FURNITURE PRODUCT- NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 307 – ADVANCED PAPER TECHNOLOGY – INSTRUMENTAL ANALYSIS FOR PULP & PAPER -NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YWP321 KEWARTAWANAN II NOV. 2008. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YWP321 KEWARTAWANAN II NOV. 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT111 TEORI & PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I NOV. 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT 211 TEORI & PENYELIDIKAN KOMUNIKASI II NOV. 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT101 PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA NOV.2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT102 PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA NOV. 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YWP221 KEWARTAWANAN I NOV. 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT214 TEKNOLOGI KOMUNIKASI NOV.2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YWP215 PENGENALAN KEPADA KEWARTAWANAN NOV.2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 501-4 - ENGINEERING MANAGEMENT - NOV. 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 213 – MASS TRANSFER AND SEPARATION PROCESSES JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMG 204 – INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusta Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 103 – INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 308 – FOOD PRESERVATION PRINCIPLES JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 407 – FOOD SAFETY JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 208 – EXPERIMENTAL DESIGN WITH COMPUTER APPLICATIONS JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 291 – MATHEMATICS II JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 302 – WOOD ENGINEERING JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 209 – PHYSICAL PROPERTIES OF FOOD JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 421 – PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2010) EBB 524/3 - COMPOSITE MATERIALS JUNE 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2010) EBB 523/3 - CERAMIC PROCESSING JUNE 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 212 – Process Heat Transfer June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 213 – Mass Transfer & Separation Proceses June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 204 – Instrumental Analysis Of Food June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 103 – Introduction To Food Science & Technology June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 209 – Physical Properties Of Food June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 308 – Food Preservation Principles June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 407 – Food Safety June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 421 – Primary Products Technology June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 208 – Experimental Design With Computer Aapplications June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 291 – Mathematics II June 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 302 – Wood Engineering June 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 325/3 – Engineering Hydrology APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAL 335 - 4 – TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERING APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAL 432 - 4 – ADVANCED HIGHWAY AND TRANSPORTATION ENGINEERING APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 215 - 3 – WATER SUPPLY & TREATMENT ENGINEERING APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 412 - 4 – ENVIRONMENTAL STUDIES APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 354 – TIMBER AND STEEL STRUCTURAL DESIGN APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAH 225 HYDRAULICS APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 453/2 – Pre-Stressed Concrete Design april may 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 1523 – STRENGTH OF MATERIALS APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 1812 – CONCRETE TECHNOLOGY APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 2543 – STRUCTURAL ANALYSIS APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 3552 – ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 4544 – ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUM 2133 – OPERATIONAL RESEARCH APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 2223 – ENGINEERS IN SOCIETY APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IBG 102 – BIOLOGY FOR TECHNOLOGISTS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IBG 204 – BIOANALYSIS II APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEG 102 – INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 105 – TREATMENT AND MANAGEMENT OF SOLID WASTE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 107 – THERMODINAMIK APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 108 – PROCESS FLUID MECHANICS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 205 – AIR POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 211 – EQUIPMENT DESIGN FOR WATER TREATMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 213 – MASS TRANSFER AND SEPARATION PROCESSES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 215 – ENVIRONMENTAL,SAFETY AND HEALTH LEGISLATION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 309–CHEMODYNAMICS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) EK 317 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMG 103 – FOOD CHEMISTRY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMG 204 – INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMG 222 – FOOD MICROBIOLOGY II APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 407 – FOOD SAFETY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMK 104 – NUTRITION APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 208 – EXPERIMENTAL DESIGN WITH COMPUTER APPLICATIONS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 291 – MATEMATIK II APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Indsutri (2010) IUK 303 – INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 103 – PULP PREPARATION AND PAPER RECYCLING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 105 – BIO-RESOURCE BASED PRODUCTS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IUK 304 – INDUSTRIAL QUALITY MANAGEMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 101 - PRINCIPLES OF COATINGS TECHNOLOGY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 204 – BIO-RESOURCE, PAPER AND COATINGS PRODUCT DEVELOPMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 205 – PAPER PROPERTIES AND ADDITIVES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 302 – WOOD ENGINEERING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 305 – ADVANCED TECHNOLOGY OF COATINGS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IWK 306 – FIBRE AND LIGNOCELLULOSIC COMPOSITES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAG 2453 – SOIL MECHANICS APRIL MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAL 3354 – TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian kejuruteraan Awam (2010) EAL 4324 –ADVANCED HIGHWAY AND TRANSPORTATION ENGINEERING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 2153 – WATER SUPPLY & TREATMENT ENGINEERING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAP 4124 – ENVIRONMENTAL STUDIES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RAG 265 – BUILDING CONSTRUCTION 2 APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RAG 322 – ENVIRONMENTAL SCIENCE 2 APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RAK345 – HOUSING STUDIES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RAK 344 – HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE 1 APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RAK 552 - PROFESSIONAL PRACTICE IN ARCHITECTURE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RDG 336 – INTERIOR DESIGN PROFESSIONAL PRACTICE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RDG 366 – FURNITURE DESIGN APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) REG363 – SITE INVESTIGATION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) REG 162 – INTRODUCTION TO STRUCTURE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) REG 261 – BUILDING SERVICES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) REG 262 – STRUCTURAL DESIGN APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) REG 264 – INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) REG 366 – DESIGN OF ROADS AND HIGHWAYS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMK 252 – PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMK 354 – CONSTRUCTION LAW APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMK 356– CONSTRUCTION MANAGEMENT AND FINANCE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMK 357– LAND ADMINISTRATION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPG 131 – APPLIED QUANTITATIVE METHODS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RQK 355 - PROFESSIONAL PRACTICE IN QUANTITY SURVEYING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK222 – CONSERVATION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perumahan (2010) RPK 233 – METHODS OF PLANNING ANALYSIS APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK 323 - TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK 332 – URBAN DESIGN APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK 343 – SOCIAL ASPECTS OF PLANNINGAPR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RQK 337 - QUANTITY SURVEYING II APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RQK 359 - CONSTRUCTION ECONOMICS II APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RET 523 – ENERGY AND BUILDING MAINTENANCE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RET 533 - CONSTRUCTION GEOTECHNOLOGY APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RET 565 – CONSTRUCTION TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RET 566 – INTELLIGENT BUILDING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RHS 505 – LAW AND HOUSING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RHS 510 – SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF HOUSING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RHS 514 - HOUSING MANAGEMENT AND FINANCE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RLD 504 - HORTIKULTUR LANDSKAP APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RLD 506 – LEGAL ASPECT AND PROFESSIONAL PRACTICE APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RLD 508 – ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RLD 512 – HYDROLOGY AND WATERSHED APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RLD 5033 – LANDSCAPE CONSTRUCTION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMT 555 – LEGAL ENVIRONMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMT 556 – MANAGEMENT AND PROJECT ORGANISATION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RMT 558 - CONSTRUCTION AND FACILITIES MANAGEMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPG 537 – COMPUTER APPLICATION FOR PLANNING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK 535 – REGIONAL AND RURAL PLANNING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK 536 – TRANSPORTATION PLANNING APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RPK 558 – PLANNING LAW AND ADMINISTRATION APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RTK 534 – SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RTK 536 – INFRASTRUCTURE AND TOURISM SERVICES APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPBP, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Dan Perancangan (2010) RTK 537 - THE BUSINESS AND ECONOMY OF TOURISM APR MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 160/3 – PHYSICAL CHEMISTRY OF ENGINEERING MATERIALS [KIMIA FIZIKAL BAHAN KEJURUTERAAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 212/4 – RAW MATERIALS & STRUCTURAL CERAMICS [BAHAN MENTAH & SERAMIK STRUKTUR] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 215/3 – SEMICONDUCTOR MATERIALS [BAHAN SEMIKONDUKTOR] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 220/3 – ENGINEERING POLYMER[POLIMER KEJURUTERAAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 222/4 – PHYSICAL METALLURGY[METALURGI FIZIKAL] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 316/3 – CORROSION & DEGRADATION[KAKISAN & DEGRADASI] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 337/3 – ADVANCED MATERIALS AND COMPOSITES [BAHAN TERMAJU DAN KOMPOSIT] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 338/3 – PROCESS CONTROL [KAWALAN PROSES] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 342/3 – CONTROL & MANAGEMENT QUALITY [KAWALAN & PENGURUSAN MUTU] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 408/3 - MATERIALS SELECTION AND DESIGN [PEMILIHAN DAN REKABENTUK BAHAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBB 425/3 - RESEARCH AND DESIGN OF CERAMIC MATERIALS [REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN BARANGAN SERAMIK] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 204/3 – ELASTOMERIC MATERIALS [BAHAN ELASTOMER] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 207/2 – TRANSPORT PHENOMENA IN POLYMERS [FENOMENA PENGANGKUTAN DALAM POLIMER] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 419/2 - BLASTING TECHNOLOGY [TEKNOLOGI PELETUPAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 418/3 - PETROLEUM ENGINEERING [KEJURUTERAAN PETROLEUM] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 339/3 - MINERAL ECONOMICS [EKONOMI MINERAL] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 328/3 - PROSPECTING GEOCHEMISTRY [GEOKIMIA CARIGALI] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 323/3 - PYROMETALLURGY [PIROMETALURGI] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 308/3 - MATERIALS TRANSPORT ENGINEERING [KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 219/3 – INTRODUCTION TO MINING ENGINEERING [PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 242/3 – PETROGRAPHY & ORE MICROSCOPY [PETROGRAFI & MIKROSKOPI BIJIH] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBS 215/3 – COMMINUTION AND SIZING [KOMINUSI DAN PENSAIZAN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 412/3 - SPECIALTY ENGINEERING POLYMERS [POLIMER KEJURUTERAAN KHUSUS] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 402/3 - MOULD & DIE DESIGN [REKABENTUK ACUAN & DAI] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 324/3 - POLYMER DEGRADATION AND ENVIRONMENT [DEGRADASI POLIMER DAN ALAM SEKITAR] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 317/3 - ADVANCED POLYMER COMPOSITES [KOMPOSIT POLIMER MAJU] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 314/3 - RESIN MANUFACTURING [PENGHASILAN RESIN] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 307/2 - POLYMER RHEOLOGY [REOLOGI POLIMER] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (2010) EBP 212/3 – LATEX PROCESSING [PEMPROSESAN LATEKS] APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT112 KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YFP222 PENULISAN SKRIP & LAKON LAYAR MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT213 KOMUNIKASI KUASA DAN KONFLIK MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YWP223 PENULISAN RENCANA MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT212 KOMUNIKASI DAN BUDAYA MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YBP224 PERHUBUNGAN AWAM MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YBP327 MEDIA MANAGEMENT MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YKT103 KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT MEI 2010. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YBP228E KAEDAH PUBLISITI DAN MEDIA MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUP 222-3 - ENGINEERS IN SOCIETY - APR./MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EUM 213-3 - OPERATIONAL RESEARCH - APR./MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 382/3 - REKABENTUK SUBSITEM KAPAL ANGKASA APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EUM 112 – KAEDAH BERANGKA DAN STATISTIK KEJURUTERAAN APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 382/2 - REKABENTUK SUBSISTEM KAPAL ANGKASA APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 368/3 - HIGH SPEED AERODYNAMICS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 108 - PHYSICAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 222 - CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 314 - TRANSPORT PHENOMENA APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 367 - PLANT SAFETY APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 376 - DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 377 - RENEWABLE AND ALTERNATIVE ENARGIES APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 462 - ADVANCED PROCESS CONTROL FOR INDUSTRIAL PROCESSES APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 533 - INDUSTRIAL CATALYSIS AND REACTOR ENGINEERING APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 574 - DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 230 – ELEKTRONIK DIGIT II APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 354 – SISTEM KAWALAN DIGIT APRIL 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 355 - ROBOT & PENGAUTOMATAN APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 551 – INTELLIGENT SYSTEMS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 241 – TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 260 – MESIN ELEKTRIK APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 232 – SISTEM MEKATRONIK APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 253 – REKABENTUK MEKATRONIK I APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 312 – ROBOTIK & PENGLIHATAN MESIN APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 332 – REKABENTUK UJIKAJI APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 323 – SISTEM PERALATAN & PENGUKURAN APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 421 – KAEDAH KUALITI APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEU 104 – TEKNOLOGI ELEKTRIK APRIL 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 244/2 - AERODYNAMICS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 322/3 - STRUCTURAL DYNAMICS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 344/2 - PROPULSION SYSTEMS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 367/2 - FLIGHT STABILITY & CONTROL I APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 251/3 - CONTROL SYSTEM THEORY APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2010) ESA 368/3 - HIGH SPEED ERODYNAMICS APR-MEI 10. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 152/3 - STRENGTH OF MATERIALS APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 181/2 - CONCRETE TECHNOLOGY APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 254/3 - STRUCTURAL ANALYSIS APR-MEI 2010. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusta Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAS 454/4 - ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING APR-MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IBG 102 – BIOLOGY FOR TECHNOLOGISTS APRIL-MAY 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 204 – Bioanalysis II April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBK 212 – Renewable Biomass April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEG 102 – Introduction To Environmental Technology April-May 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 105 – TREATMENT & MANAGEMENT OF SOLID WASTE APRIL-MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 107 - THERMODINAMIK APRIL-MAY 2010. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IEK 108 – PROCESS FLUID MECHANICS APRIL-MAY 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 205 – Air Pollution Control Technology April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 211 – Equipment Design For Water Treatment April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 213 – Mass Transfer & Separation Processes April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 215 – Environmental, Safety & Health Legislation April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 309 - Chemodynamics April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 317 – Environmental Management April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 103 – Food Chemistry April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 104 - Nutrition April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMK 407 – Food Safety April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 291 – Matematik II April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 302 – Wood Engineering April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 204 – Bio-resource, Paper And Coatings Product Development April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 208 – Experimental Design With Computer Applications April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 204 – Instrumental Analysis Of Food April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 222 – Food Microbiology II April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 303 – Industrial Waste Management April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IUK 304 – Industrial Quality Management April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, ppti (2010) IWK 101 - Principles Of Coatings Technology April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 103 – Pulp Preparation and Paper Recycling April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 105 – Bio-resource Based Products April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 205 – Paper Properties And Additives April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 305 – Advanced Technology of Coatings April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IWK 306 – Fibre And Lignocellulosic Composites April-May 2010. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 102 – Biology For Technologists April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 211 - Bioanalysis II April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBG 311 – Enzyme Technology April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBK 212 – Renewable Biomass April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBK 312 – Issues In Bioprocess Technology April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IBK 313 - Bioprocess Instrumentation & Control April-May 2011. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IBK 314 – DOWNSTREAM PROCESS TECHNOLOGY APRIL-MAY 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEG 102 – Introduction To Environmental Technology April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 105 – Treatment & Management Of Solid Waste April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 107 - Thermodynamics April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 108 – Process Fluid Mechanics April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 205 – Air Pollution Control Technology April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 211 – Equipment Design For Water Treatment April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 213 – Mass Transfer & Separation Processes April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 215 – Environmental, Safety & Health Legislation April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 309 - Chemodynamics April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IEK 317 – Environmental Management April-May 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 103 – Food Chemistry April-May 2011. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2010) IMG 204 – INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD APRIL-MAY 2011. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2010) IMG 222- Food Microbiology II April-May 2011. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2010) YWP223 PENULISAN RENCANA APRIL 2010. [Teaching Resource]

PPKW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2010) EAG 245 SOIL MECHANICS APRIL MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 521 – COMPUTER AND DATA COMMUNICATIONS NETWORKS FEB-MAC 10. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 523 – HARDWARE SOFTWARE CO-DESIGN FEB-MAC 10. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) PRK 332 - URBAN DESIGN MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RAG 265 - BUILDING CONSTRUCTION 2 MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RAG 322 - ENVIRONMENTAL SCIENCE 2 MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RDG 336 - INTERIOR DESIGN PROFESSIONAL PRACTICE MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) REG 162 - INTRODUCTION TO STRUCTURE MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) REG 261 - BUILDING SERVICES MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) REG 262 - STRUCTURAL DESIGN MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) REG 264 - INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RMK 252 - PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RPG 131 - APPLIED QUANTITATIVE METHODS MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RQK 337 - QUANTITY SURVEYING II MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RPK 222 CONSERVATION MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RPK 233 - METHODS OF PLANNING ANALYSIS MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RPK 323 - TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT MAY 2010. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (2010) RPK 343 - SOCIAL ASPECTS OF PLANNING MAY 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2010) EMC 201-3 – MEASUREMENT & INSTRUMENTATION NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 107 - ORGANIC CHEMISTRY NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 212 - FLUIDS FLOW FOR CHEMICAL ENGINEERING NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 214 - ENERGY BALANCE NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 217 - MASS TRANSFER NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 271 - BIOTECHNOLOGY FOR ENGINEERS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 313 - SEPARATION PROCESS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 336 - CHEMICAL REACTION ENGINEERING NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 361 - PROCESS DYNAMICS AND CONTROL NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 483 - PETROLEUM AND GAS PROCESSING ENGINEERING NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 511 - ADVANCED SEPARATION PROCESSES NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2010) EKC 512 - SAFETY ENGINEERING AND ENVIRONMENT MANAGEMENT NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 105 - TEORI LITAR NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 208 - TEORI LITAR II NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 228 - ISYARAT DAN SISTEM NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 241 - ANALOG I NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 320 - MIKROPEMPROSES II NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 332 - PERHUBUNGAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 348 - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 350 - SISTEM KAWALAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 430 - KEJURUTERAAN PERISIAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 432 - ANTENA DAN PERAMBATAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 440 - SISTEM PERHUBUNGAN MODEN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 445 - REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 449 - RANGKAIAN KOMPUTER NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 510 - ADVANCED ANALOGUE CURCUIT DESIGN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 512 - ADVANCED DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EUM 222 - KEBARANGKALIAN & STATISTIK GUNAAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 520 - EMBEDDED MICROPROCEDDOR NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 532 - MICROWAVE CIRCUIT DESIGN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 542 - INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEE 550 - ADVANCED CONTROL SYSTEMS NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 463 - PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM KUASA NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 361 - ELEKTRONIK KUASA NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 464 - SISTEM VOLTAN TINGGI NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 471 - ELEKTRONIK KUASA LANJUTAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 473 - SISTEM PENGAGIHAN ELEKTRIK KUASA NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEK 474 - REKABENTUK MESIN ELEKTRIK NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 221 - PRINSIP DAN MEKANIK BAHAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 223 - TERMODENDALIR NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 321 - PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 352 - REKABENTUK MEKATRONIK II NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEM 423 - KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2010) EUM 111 - MATEMATIK KEJURUTERAAN NOVEMBER 2010. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPP 201/3 - MANUFACTURING TECHNOLOGY I NOV 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 321/3 - MANUFACTURING SYSTEM NOV 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 451/3 - COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING NOV 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMT 552 - ECONOMICS AND FINANCIAL MANAGEMENT NOV 08. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 321/3 - STRUKTUR AEROANGKASA NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 343/2 - AIRCRAFT AERODYNAMICS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 323/3 - AEROSPACE ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 366/3 - FLIGHT PERFORMANCE NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 380/3 - ORBITAL MECHANICS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 381/3 - SPACECRAFT SUB-SYSTEM ELEMENTS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 423/3 - AEROSPACE MATERIAL & COMPOSITE NOV 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 481/3 - SPACECRAFT DESIGN NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUT 201 - TEKNIK BERFIKIR NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAA 384/2 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAA 455/2 REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN II NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAA 483/2 - CONSTRUCTION MANAGEMENT NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAG 345/3 - GEOTECHNICAL ANALYSIS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAG 442/4 - ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 221/3 - FLUID MECHANICS FOR CIVIL ENGINEERS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 422/4 - ADVANCED WATER RESOURCES ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAK 263/4 - GEOMATIC ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAK 465/2 - GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAL 334/4 - HIGHWAY ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 313/2 - WASTEWATER ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 411/3 - SOLID WASTE MANAGEMENT AND EIA NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 501/4 - ENGINEERING MANAGEMENT NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 581/4 - WATER SUPPLY ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 582/4 - WASTEWATER ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 583/4 - AIR & NOISE POLLUTION CONTROL NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 584/4 - ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 585/4 - SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 253/3 - THEORY OF STRUCTURES NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 353/3 - REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL DESIGN I NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 661/4 - ADVANCED STRUCTURAL MECHANICS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 662/4 - STRUCTURAL RETROFITTING TECHNOLOGY NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 663/4 - DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 665/4 - BRIDGE ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 664/4 PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUP 222/3 - ENGINEER IN SOCIETY NOV 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUP 301-3 - ENGINEERING MANAGMENT NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAA 507 - SURFACE AND THERMAL ANALYSIS NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAA 503 - MOLECULAR SPECTROSCOPY NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAE 345 - SPECIAL TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAT 241 - ANALYTICAL CHESMISTRY II NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAT 242 - SPECTROSCOPIC METHODS NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA (2009) KAT 347 - ELECTROANALYTICAL METHODS NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KFE 331 - SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIT 257 - MATERIALS CHEMISTRY NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KFT 331 - PHYSICAL CHEMISTRY III NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIE 355 - INDUSTRIAL COLORANTS NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIT 356 - CHEMICAL PROCESSES NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIT 253 - CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KOE 223 - ORGANIC CHEMISTRY MECHANISMS NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KOT 222 - ORGANIC CHEMISTRY II NOV 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KTT 313 - INORGANIC CHEMISTRY III NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 107 - ORGANIC CHEMISTRY NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 212 - FLUID FLOW FOR CHEMICAL ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 214 - ENERGY BALANCE NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 217 - MASS TRANSFER NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 313 - SEPARATION PROCESS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 336 - CHEMICAL REACTION ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 361 - PROCESS DYNAMICS AND CONTROL NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 474 - INDUSTRIAL EFFLUENT ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 483 - PETROLEUM & GAS PROCESSING ENGINEERING NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 511 - ADVANCED SEPARATION PROCESS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 512 - SAFETY ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT NOV 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPC 431/3 - ROBOTICS AND AUTOMATION NOV 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPE 421/3 - ERGONOMIC & INDUSTRIAL SAFETY NOV 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPP 322/3 - ADVANCED MANUFACTURING PROCESS NOV 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPP 331/4 - MANUFACTURING TECHNOLOGY II NOV 09. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IBG 202 – INDUSTRIAL MICROBIOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMG 203 – CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IBK 201 – FUNDAMENTALS OF BIOPROCESS TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IBK 211 – FOOD BIOPROCESS TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 101 – CHEMICAL PROCESS CALCULATIONS NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 212 – PROCESS HEAT TRANSFER NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 306 – TREATMENT AND MANAGEMENT OF SCHEDULED WASTE NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 307 – NOISE AND VIBRATION CONTROL TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 308 – INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 314 – ENVIRONMENTAL AUDIT NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMG 211 – FOOD MICROBIOLOGY I NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMG 315 – FOOD BIOTECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMG 405 – FOOD PACKAGING NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMG 411 – SENSORY EVALUATION AND QUALITY ASSURANCE OF FOOD NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 103 - INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 212 – HALAL MANAGEMENT NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 221IMK 301 – FOOD INGREDIENTS NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 308 – FOOD PRESERVATION PRINCIPLES NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 309 – FOOD PROCESSING TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 404 – FOOD PRODUCT DEVELOPMENT NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 421 – PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY NOV 2009 1. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 421 – PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IUK 107 – CHEMISTRY FOR TECHNOLOGIST NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IUK 191 – MATHEMATIC I NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 102 – PRINCIPLE OF BIO-RESOURCE SCIENCE AND TECHNOLOGY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 203 – STOCK PREPARATION AND PAPERMAKING NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 100 – BIORESOURCE AS INDUSTRIAL RAW MATERIALS NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 201 – RAW MATERIALS & COATINGS CHEMISTRY NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 301 – COATINGS PROCESS & EQUIPMENTS NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 304 – FURNITURE PRODUCT NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 307 – ADVANCED PAPER TECHNOLOGY –INSTRUMENTAL ANALYSIS OF PULP AND PAPER NOV 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 202 – FOOD COMMODITIES NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 311/3 - MINING METHODS AND LAW [KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN DAN UNDANG-UNDANG] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 238/3 - FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 209/3 - MINERALOGY [MINERALOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 201/3 - MINERAL DEPOSITS [MENDAPAN MINERAL] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 101/3 - ENGINEERING GEOLOGY [GEOLOGI KEJURUTERAAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 420/2 – RUBBER ENGINEERING [KEJURUTERAAN GETAH] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 415/3 – FIBER PROCESSING [PEMPROSESAN GENTIAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 400/3 – PRODUCT DESIGN & FAILURE ANALYSIS [REKABENTUK PRODUK & ANALISIS KEGAGALAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 310/3 – PLASTIC PROCESSING [PEMPROSESAN PLASTIK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 308/3 – RUBBER: PROCESSING & PRODUCT [GETAH: PEMPROSESAN & PRODUK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 306/3 – PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS ENGINEERING [SIFAT-SIFAT KEJURUTERAAN BAHAN POLIMER] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 303/3 – PLASTIC MATERIALS [BAHAN PLASTIK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 202/3 - POLYMER STRUCTURE [STRUKTUR POLIMER] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 201/3 - POLYMER SYNTHESIS [SINTESIS POLIMER] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 200/3 - POLYMERIC MATERIALS [BAHAN POLIMER] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 103/3 - POLYMER ORGANIC CHEMISTRY [KIMIA ORGANIK POLIMER] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 526/3 – ELECTRONIC PACKAGING NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 525/3 – ELECTRONIC MATERIALS & OPTICAL DEVICES NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 524/3 – COMPOSITE MATERIALS NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 523/3 - CERAMIC PROCESSING NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 521/3 - INDUSTRIAL HEAT TREATMENT NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 513/3 - QUALITY MANAGEMENT NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 512/3 - PHASE DIAGRAM AND PHASE EQUILIBRA NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 511/3 - MATERIALS CHARACTERISATION TECHNIQUES NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 443/4 – TECHNICAL CERAMICS [SERAMIK TEKNIKAL] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 440/4 – APPLIED METALLURGY [METALURGI GUNAAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 427/3 – TECHNOLOGY & APPLICATION OF ENGINEERING POLYMER [TEKNOLOGI & PENGGUNAAN POLIMER KEJURUTERAAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 424/3 – SEMICONDUCTOR DEVICES & OPTOELECTRONIC [PERANTI SEMIKONDUKTOR & OPTOELEKTRONIK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 405/3 – FAILURE ANALYSIS & NON-DESTRUCTIVE TESTING [UJIAN KEGAGALAN & UJIAN TAK MUSNAH] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 398/3 - OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH [KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 334/4 - MECHANICAL METALLURGY [METALURGI MEKANIKAL] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 332/4 - WHITEWARES AND GLASSES [TEMBIKAR & KACA] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 323/3 - SEMICONDUCTOR FABRICATION TECHNOLOGY [TEKNOLOGI FABRIKASI SEMIKONDUKTOR] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 245/3 - CHARACTERISATION OF ENGINEERING MATERIALS [PENCIRIAN BAHAN KEJURUTERAAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 236/3 - MATERIALS THERMODYNAMICS [TERMODINAMIK BAHAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 202/3 - CRYSTALLOGRAPHY & BONDING IN SOLIDS [KRISTALOGRAFI & IKATAN DALAM PEPEJAL] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 113/3 - ENGINEERING MATERIALS [BAHAN KEJURUTERAAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 315/3 – HYDROMETALLURGY [HIDROMETALURGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 322/3 – PHYSICAL MINERAL PROCESSING [PEMPROSESAN FIZIKAL MINERAL] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 336/3 – ANALYTICAL CHEMISTRY [KIMIA ANILITIS] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 417/3 – GEOMECHANICS [GEOMEKANIK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 425/3 – INDUSTRIAL MINERALS [MINERAL PERINDUSTRIAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 429/3 – ENVIRONMENTAL ENGINEERING [KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR] NOV 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IBK 201 – Fundamentals of Bioprocess Technology November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IEK 101 – Chemical Process Calculations November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IEK 314 – Environmental Audit November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IEK 306 – Treatment and Management of Scheduled Waste November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IEK 307 – NOISE AND VIBRATION CONTROL TECHNOLOGY NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IEK 308 – Industrial Wastewater Treatment Plant Design November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IUK 107 – Chemistry For Technologist November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IMG 203 – Chemical Analysis of Food November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IMG 211 – Food Microbiology I November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IMK 103 - Introduction to Food Science and Technology November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IMK 209 – Physical Properties of Food November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IMK 421 – Primary Products Technology November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IWK 100 – Bioresource As Industrial Raw Materials November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IWK 201 – Raw Materials & Coatings Chemistry November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IWK 301 – Coatings Process & Equipments November 2009. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Teknologi Industri, PPTI (2009) IWK 304 – Furniture Product November 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BAT 215/3 – ICHTHYOLOGY [IKTIOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BAT 313/4 – AQUACULTURE [AKUAKULTUR] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BAT 201/3 – LIMNOLOGY [LIMNOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BAT 202/3 – OCEANOGRAPHY [OSEANOGRAFI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 211/3 – PLANT KINGDOM [ALAM TUMBUHAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 301/3 – PLANTS GENETICS [GENETIK TUMBUHAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 302/3 – ECONOMIC BOTANY [BOTANI EKONOMI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BGT 211/4 – ENTOMOLOGY [ENTOMOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BGT 311/4 – PLANT DISEASE MANAGEMENT [PENGURUSAN PENYAKIT TUMBUHAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 202/3 – MYCOLOGY [MIKOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 204/3-BACTERIOLOGY [BAKTERIOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 301/3 – MICROBIOLOGY OF PATHOGENS [MIKROBIOLOGI PATOGEN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 217/3 – VIROLOGY [VIROLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 303/4 – INDUSTRIAL AND FOOD MICROBIOLOGY [MIKROBIOLOGI INDUSTRI DAN MAKANAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOE 201/3 – BIOLOGICAL INSTRUMENTATION [INSTRUMENTASI BIOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOI 109/4– BIOSTATISTICS [BIOSTATISTIK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOM 112/4 – BASIC ECOLOGY [EKOLOGI ASAS] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 202/3 – SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT [SAINS TANAH DAN PERSEKITARAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 312/3 – CONSERVATION ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES [ECOLOGY PEMULIHARAAN DAN SUMBER ALAM] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 201/3 – ENVIRONMENTAL POLLUTION [PENCEMARAN ALAM SEKITAR] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 313/3 – ECOLOGY AND MANAGEMENT OF WEEDS [EKOLOGI DAN PENGURUSAN RUMPAI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BTT 202/3 – TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY [TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BTT 304/3 – GENETIC ENGINEERING [KEJURUTERAAN GENETIK] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BTT 301/3 – TISSUE CULTURE TECHNOLOGY [TEKNOLOGI KULTUR TISU] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BVT 313/4 – MEDICAL AND VETERINARY PARASITOLOGY [PARASITOLOGI PERUBATAN DAN VETERINAR] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BVT 311/4 – MEDICAL AND URBAN ENOMOLOGY [ENTOMOLOGI PERUBATAN & BANDAR] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BZT 211/3 – INVERTEBRATE ZOOLOGY [ZOOLOGI INVERTEBRATA] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BZT 311/3 – BIOLOGY OF VERTEBRATE PEST ANIMAL [BIOLOGI HAIWAN PEROSAK VERTEBRATA] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BZT 212/3 – VERTEBRATE ZOOLOGY [ZOOLOGI VERTEBRATA] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BZT 214/3 – ANIMAL PHYSIOLOGY [FISIOLOGI HAIWAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (2009) ACW367 – ISSUES AND THEORIES OF ACCOUNTING [ISU DAN TEORI PERAKAUNAN] ACW467 – ACCOUNTING THEORY AND ISSUES [ISU DAN TEORI PERAKAUNAN] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (2009) ATW395/ATP393 – PERNIAGAAN ANTARABANGSA [INTERNATIONAL BUSINESS] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (2009) AMW343 – PENYELIDIKAN PEMASARAN [MARKETING RESEARCH] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (2009) ATW395/ATP393 – INTERNATIONAL BUSINESS [PERNIAGAAN ANTARABANGSA] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (2009) AMW343 – PENYELIDIKAN PEMASARAN [MARKETING RESEARCH] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (2009) ATW395/ATP393 – INTERNATIONAL BUSINESS [PERNIAGAAN ANTARABANGSA] NOV 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP326 KOMUNIKASI KORPORAT NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT214 TEKNOLOGI KOMUNIKASI NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YWP221 KEWARTAWANAN I NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YWP321 KEWANGAN II NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP321 KAJIAN TV NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP223 PERIKLANAN NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP323 PENERBITAN TV II NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT 211 TEORI & PENYELIDIKAN KOMUNIKASI II NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP224 PERHUBUNGAN AWAM NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP326 KOMUNIKASI KORPORAT NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT102 PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP221E PERANCANGAN DAN PENILAIAN KEMPEN KOMUNIKASI NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP322 PENERBITAN FILEM NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT111 TEORI & PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP327 PENGURUSAN MEDIA NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP324 KAJIAN SINEMA 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT214 TEKNOLOGI KOMUNIKASI NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP325E PENERBITAN KOMUNIKASI KREATIF NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP223E PENERBITAN TV I NOV.2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP221E PENERBITAN AUDIO NOV. 2009. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2009) PDP 402 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAK 261/3 - GEOMATIC ENGINEERING JUN 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAK 263/4 - GEOMATIC ENGINEERING JUN 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 152-3 - STRENGTH OF MATERIALS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 254/3 - STRUCTURAL ANALYSIS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 405/3 - FAILURE ANALYSIS NON DESTRUCTIVE TESTING JUN 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 440/4 - APPLIED METALLURGY JUN 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 511/3 - MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES JUN 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 512/3 - PHASE DIAGRAM AND PHASE EQUILIBRA JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 208 - TEORI LITAR II JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 228 - ISYARAT DAN SISTEM JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 270- - ELEKTRONIK ANALOG II JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 332 - PERHUBUNGAN JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 348 - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 223 - TERMOBENDALIR JUN 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 102/3 - FLUID MECHANICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 202/3 - FLUID DYNAMICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 211/3 - THERMODYNAMICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 311/3 - APPLIED THERMODYNAMICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 101/3 - ENGINEERING MECHANICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 212/4 - DYNAMICS & MECHANISMS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 221/3 - STRENGTH OF MATERIALS JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 302/3 - AUTOMATIC CONTROL JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 322/3 - NOISE & VIBRATION JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 332/3 - QUALITY & RELIABILITY JUN 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 481/3 - ERGONOMICS & INDUSTRY SAFETY JUN 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 253/3 - THEORY OF STRUCTURES JUN 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 362/3 - KAWALAN PENERBANGAN PESAWAT JUN 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 423/3 - AEROSPACE MATERIALS & COMPOSITE JUN 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUM 112 - KAEADAH BERANGKA DAN STATISTIK KEJURUTERAAN JUN 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUP 301/3 - ENGINEERING ECONOMICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIB213 - BIOSTATISTIK JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIF217 - ELECTRICITY AND MAGNETISM JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK317 - QUANTUM CHEMISTRY AND GROUP THEORY JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK419 - KIMIA ORGANIK LANJUTAN JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM104 - INTRODUCTION TO STATISTICS JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM105 - BASIC MATHEMATICS JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM201 - LINEAR ALGEBRA JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM211 - ADVANCED CALCULUS JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE316E - QUANTITATIVE ECONOMICS JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP416E - PUBLIC POLICY JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIB311 - PRINCIPLES OF BIOHEMISTRY JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM212 - STATISTICAL METHODS JUN 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM317 - DIFFERENTIAL EQUATIONS JUN 2009. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KFT 232 - PHYSICAL CHEMISTRY II JUN 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KFT 331 - PHYSICAL CHEMISTRY JUN 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KOT 222 - ORGANIC CHESMISTRY II JUN 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KOT 323 - ORGANIC CHEMISTRY III JUN 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KTT 212 - INORGANIC CHEMISTRY II JUN 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 213/4 - PLANT PHYSIOLOGY AND DEVELOPMENT JUNE 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOI 109/4 - BIOSTATISTICS JUN 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOM 112/4 - BASIC ECOLOGY JUN 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 203/3 - POPULATION AND COMMUNITY ECOLOGY JUNE 09. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEK 212 – PROCESS HEAT TRANSFER JUNE 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMG 203 – CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD JUN 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 209 – PHYSICAL PROPERTIES OF FOOD JUNE 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IMK 308 – FOOD PRESERVATION PRINCIPLES JUNE 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 101 – PRINCIPLES OF COATINGS TECHNOLOGY JUNE 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IWK 105 – BIO-RESOURCES BASED PRODUCTS JUNE 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP321 KAJIAN TV JUN 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) KSCP YFP323 PENERBITAN TV II JUN 2009. [Teaching Resource]

PPPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JKP 416E - PUBLIC POLICY - JUN 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAG 245-3 –Soil Mechanics April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAG 442-4 – Advanced Geotechnical Engineering April may 2009. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) EAH 225-3 – Hydraulic April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 325-3 – Engineering Hydrology April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 422-4 – Advanced Water Resources Engineering April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAL 335-4 – Transportation and Traffic Engineering April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAL 432-4 – Advanced Water Resources Engineering April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 215-3 – Water Supply & Treatment Engineering April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 412-4 – Environmental Studies April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 152-3 – Strength Of Materials April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 181-2 – Concrete Technology April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 254-3 – Structural Analysis April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 354-3 – Design Of Timber And Steel Structures April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 355-2 – Advanced Concrete Technology April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 452-3 – Pre-Stressed Concrete Design April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 454-4 – Advanced Structural Engineering April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUM 213-3 – Operational Research April May 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUP 222-3 – Engineer in Society April May 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IBK 212 – RENEWABLE BIOMASS APR MAY 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEG 101 – INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SCIENCE MAY 2009. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (2009) IEG 101 – INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SCIENCE MAY 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YWP325 PENULISAN DAN PELAPORAN SAINS MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT103 KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT111 TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI 1 MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP326 KOMUNIKASI KORPORAT MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP224 PERHUBUNGAN AWAM MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT213 KOMUNIKASI KUASA DAN KONFLIK MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YWP223 PENULISAN RENCANA MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP223 PERIKLANAN MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT212 KOMUNIKASI DAN BUDAYA 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT214 TEKNOLOGI KOMUNIKASI MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT102 PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YBP228E KAEDAH,PUBLISITI DAN MEDIA MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YFP222 PENULISAN SKRIP & LAKON LAYAR MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT101 PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA MEI 2009. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (2009) YKT112 KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL MEI 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 181-2 - CONCRETE TECHNOLOGY - APR/MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 254/3 - STRUCTURAL ANALYSIS - APR./MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 354-3 - DESIGN OF TIMBER AND STEEL STRUCTURES - APR./MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 355-2 - ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY -APR./MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 452-3 - PRE-STRESSED CONCRETE DESIGN -APR./MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 454-4 - ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING - APR./MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 152/3 – STRENGTH OF MATERIALS - APR./MAY 2009. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIB 211 - MICROBIOLOGY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIB 213 - BIOSTATISTICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIB 311 - PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIB 315 - COMPARATIVE VERTEBRATE ANATOMY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIB 417 - ANIMAL BEHAVIOR APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIB 420 - EKOLOGI SUMBER ALAM APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIF 104 - PHYSICS II/PRACTICAL IB APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIF 211 - MECHANICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIF 212 - OPTICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIF 213 - VIBRATION AND WAVES APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIF 217 - ELECTRICITY AND MAGNETISM APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2009) JIF 317 - ATOMIC PHYSICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIF 318 - QUANTUM MECHANICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIF 319 - COMPUTATIONAL PHYSICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIF 416 - ILMU FIZIK NUKLEAR DAN SINARAN APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIF 417 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 101 - GENERAL CHEMISTRY I APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 216 - SEPARATION CHEMISTRY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 316 - ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 317 - QUANTUM CHEMISTRY AND GROUP THEORY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 319 - ORGANIC CHEMISTRY SPECTROSCOPY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 418 - ORGANOMETALLIC / ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIK 419 - KIMIA ORGANIK LANJUTAN APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 101 - CALCULUS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 104 - INTRODUCTION TO STATISTICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 105 - BASIC MATHEMATICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 201 - LINEAR ALGEBRA APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 211 - ADVANCED CALCULUS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 212 - STATISTICAL METHODS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 213 - DIFFERENTIAL EQUATIONS I APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 215 - INTRODUCTION TO NUMERICAL ANALYSIS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 311 - VECTOR ANALYSIS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 316 - INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 315 - INTRODUCTION TO ANALYSIS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 317 - DIFFERENTIAL EQUATIONS II APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 417 - PERSAMAAN PEMBEZAAN SEPARA APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 419 - PEMBOLEHUBAH KOMPLEKS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JIM 421 - ALJABAR MODEN APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 101 - PENGANTAR ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 213 - KETIDAKSAMAAN SOSIAL APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 214 - MANUSIA DAN PERSEKITARAN 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 216 - PARADIGMA DAN TEORI SOSIAL APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 315 - ISU-ISU PERBANDARAN DI NEGARA MEMBANGUN APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 316 - BUDAYA DAN EPIDEMIOLOGI PENYAKIT APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 414E - INDIGENOUS ETHNOGRAPHY OF MALAYSIA APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 415 - INDUSTRIALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKA 416 - KEETNIKAN DAN RAS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 211 - MIKROEKONOMI I APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 212 - MAKROEKONOMI I APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 214E - LABOUR ECONOMICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 311 - MIKROEKONOMI 2 APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 316E - QUANTITATIVE ECONOMICS APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 318 - PERDAGANGAN ANTARABANGSA APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKE 413 - ANALISIS EKONOMI ISLAM APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP 211 - PENTADBIRAN AWAM APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP 313 - INSTITUSI POLITIK APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP 314 - ISU-ISU TERPILIH PENTADBIRAN AWAM APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP 317 - IDEOLOGI DUNIA KETIGA APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP 416E - PUBLIC POLICY APRIL 09. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2009) JKP 417E - POLITICS OF SOUTH EAST ASIA APRIL 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RAG 265 - BUILDING CONSTRUCTION 2 APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RAK 344 - HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RAK 345 - HOUSING STUDIES APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RAK 552 - PROFESSIONAL PRACTICE IN ARCHITECTURE APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RDB 314 - DESIGN MANAGEMENT APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) REG 162 - INTRODUCTION FOR STRUCTURE APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) REG 261 - BUILDING SERVICES APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) REG 262 - STRUCTURAL DESIGN APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) REG 363 - SITE INVESTIGATION APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) REG 364 - STEEL STRUCTURE DESIGN APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) REG 366 - DESIGN OF ROADS AND HIGHWAYS APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RET 523 - ENERGY AND BUILDING MAINTENANCE APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RET 533 - CONSTRUCTION GEOTECHNOLOGY APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RET 565 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RHS 505 - LAW AND HOUSING APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMK 252 - PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMK 356 - CONSTRUCTION MANAGEMENT OF FINANCE APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMK 354 - CONSTRUCTION LAW APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMK 357 - LAND ADMINISTRATION APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMT 555 - LEGAL ENVIRONMENT APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMT 556 - MANAGEMENT AND PROJECT ORGANISATION APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RMT 558 - CONSTRUCTION AND FACILITIES MANAGEMENT APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RPG 131 - APPLIED QUANTITATIVE METHODS APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RPK 222 - CONSERVATION APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RPK 233 - METHODS OF PLANNING ANALYSIS APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RPK 332 - URBAN DESIGN APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RPK 343 - SOSIAL ASPECTS OF PLANNING APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RQK 337 - QUANTITY SURVEYING II APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RQK 355 - PROFESSIONAL PRACTICE IN QUANTITY SURVEYING APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2009) RQK 359 - CONSTRUCTION ECONOMICS II APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 160/3 - PHYSICAL CHEMISTRY OF ENGINEERING MATERIALS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 212/4 - RAW MATERIALS & STRUCTURAL CERAMICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 215/3 - SEMICONDUCTOR MATERIALS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 220/3 - ENGINEERING POLYMERS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 222/4 - PHYSICAL METALLURGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 316/3 - CORROSION & DEGRADATION APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 324/3 - ADVANCED MATERIALS AND COMPOSITES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 337/3 - ADVANCED MATERIALS AND COMPOSITES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 338/3 - PROCESS CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 342/3 - QUALITY CONTROL & MANAGEMENT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBB 408/3 - MATERIALS SELECTION & DESIGN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 204/3 - ELASTOMERIC MATERIALS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 207/2 - TRANSPORT PHENOMENA IN POLYMERS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 212/3 - LATEX PROCESSING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 307/2 - POLYMER RHEOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 314/3 - RESIN MANUFACTURING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 317/3 - ADVANCED POLYMER COMPOSITES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 324/3 - POLYMER DEGRADATION & ENVIRONMENT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 402/3 - MOULD & DIE DESIGN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBP 412/3 - SPECIALTY ENGINEERING POLYMERS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 215/3 - COMMINUTION AND SIZING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 219/3 - INTRODUCTION TO MINING ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 242/3 - PETROGRAPHY & ORE MICROSCOPY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 308/3 - MATERIALS TRANSPORT ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 328/3 - PROSPECTING GEOCHEMISTRY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 323/3 - PYROMETALLURGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 329/3 - ENGINEERING GEOPHYSICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 339/3 - MINERAL ECONOMICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 418/3 - PETROLEUM ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2009) EBS 419/2 - BLASTING TECHNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 130 - ELEKTRONIK DIGIT I APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 322 - KEJURUTERAAN GELOMBANG MIKRO & RF APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 354 - SISTEM KAWALAN DIGIT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 355 - ROBOT DAN PENGAUTOMATAN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 377 - PERHUBUNGAN DIGIT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 521 - COMPUTER AND DATA COMMUNICATIONS NETWORKS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEK 241 - TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 551 - INTELLIGENT SYSTEM APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEK 260 - MESIN ELEKTRIK APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEK 366 - MESIN DAN PACUAN ELEKTRIK APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEK 370 - EKONOMI DAN PENGURUSAN SISTEM KUASA APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 232 - SISTEM MEKATRONIK APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 253 - REKABENTUK MEKATRONIK I APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 312 - ROBOTIK DAN PENGLIHATAN MESIN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 323 - SISTEM PERALATAN & PENGUKURAN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 332 - REKABENTUK UJIKAJI APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 348 - PRINSIP SISTEM PINTAR APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEM 421 - KAEDAH-KAEDAH KUALITI APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 108 - PHYSICAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 111 - MASS BALANCE APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 222 - CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 314 - TRANSPORT PHENOMENA APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 367 - PLANT SAFETY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 337 - REACTOR DESIGN AND ANALYSIS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 376 - DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 377 - RENEWABLE AND ALTERNATIVE ENERGIES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 462 - ADVANCED CONTROL SYSTEM FOR INDUSTRIAL PROCESSES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 533 - INDUSTRIAL CATALYSIS AND REACTOR ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2009) EKC 574 - DOWNSTREAM PROCESSING OF BIOCHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 102/3 - FLUID MECHANICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 202/3 - FLUID DYNAMICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMH 462/3 - ENERGY CONVERSION SYSTEM APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 111/3 - STATICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 212/4 - DYNAMICS & MECHANISMS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 302/3 - AUTOMATIC CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EMM 322/3 - NOISE & VIBRATION APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 102/2 - ENGINEERING ECONOMY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPD 422/3 - MANUFACTURING SYSTEM DESIGN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 212/4 - METROLOGY & QUALITY CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 322/3 - INDUSTRIAL ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPM 342/3 - PRODUCTION MANAGEMENT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (2009) EPP 222/3 - ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 243/3 - AERODYNAMICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 322/3 - STRUCTURAL DYNAMICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 351/3 - AIRCRAFT EQUIPMENT & INSTRUMENTATION APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 362/3 - AIRCRAFT FLIGHT CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 372/3 - AERODINAMIK PESAWAT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 474/3 - ELEMENT DESIGN HELICOPTER APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUM 112 - KAEADAH BERANGKA & STATISTIK KEJURUTERAAN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAG 442/4 - ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAG 245/3 - SOIL MECHANICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 225/3 - HYDRAULIC APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 325/3 - ENGINEERING HYDROLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAH 422/4 - ADVANCED WATER RESOURCES ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAL 335/4 - TRANSPORTATION AND TRAFFIC ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 215/3 - WATER SUPPLY & TREATMENT ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAP 412/4 - ENVIRONMENTAL STUDIES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAL 432/4 - ADVANCED WATER RESOURCES ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 152/3 - STRENGH OF MATERIALS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 181/2 - CONCRETE TECHNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 254/3 - STRUCTURAL ANALYSIS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 354/3 - DESIGN OF TIMBER AND STEEL STRUCTURES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 355/2 - ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 452/3 - PRE-STRESSED CONCRETE DESIGN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 454/4 - ADVANCED STRUCTURAL ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 251/3 - CONTROL SYSTEM THEORY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 382/3 - SPACECRAFT SUB-SYSTEM DESIGN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 365/3 - SPACECRAFT ATTITUDE CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (2009) ESA 387/3 - SPACE ENVIRONMENT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EUM 213/3 - OPERATIONAL RESEARCH APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EUP 222/3 - ENGINEER IN SOCIETY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAT 241 - ANALYTICAL CHEMISTRY II APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAT 244 - SEPARATION METHODS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KAT 341 - POLLUTION AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY APR-MAY 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KFT 232 - PHYSICAL CHEMISTRY II APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIE 232 - SAINS KOLOID DAN PERMUKAAN APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIE 356 - FOOD AND PALM OIL CHEMISTRY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIT 252 - OPERASI UNIT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2009) KIT 254 - POLIMER APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BAT 213/4 - COASTAL & MARINE ECOSYSTEM APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BAT 311/3 - MANAGEMENT OF AQUATIC ECOSYSTEM APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 213/4 - PLANT PHYSIOLOGY AND DEVELOPMENT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 214/4 - PLANT BIOSYSTEMATICS AND TAXONOMY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 303/3 - PLANT MOLECULAR BIOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BBT 304/3 - PLANT TISSUE CULTURE APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BGT 213/3 - PLANT PATHOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BGT 314/4 - INSECT PEST MANAGEMENT AND CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BGT 314/4 - INSECT PEST MANAGEMENT AND CONTROL APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 203/3 - MICROBIAL GENETICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 205/3 - IMMUNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BMT 302 - ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOI 109/4 - BIOSTATISTICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOM 114/4 - FUNDAMENTAL GENETICS APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BOT 205/3 - MICROSCOPY AND HISTOLOGY TECNIQUES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 203/3 - POPULATION AND COMMUNITY ECOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 204/3 - TROPICAL ECOSYSTEM APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BST 304/3 - WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGMENT APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BTT 202/3 - TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BTT 302/3 - FERMENTATION TECHNOLOGY APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BTT 303/3 - BIOCHEMICAL ENGINEERING APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (2009) BVT 211/3 - BIOLOGY OF VECTORS AND PARASITES APR-MEI 09. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2009) EAS 152/3 - STRENGTH OF MATERIALS - APR.-MAY 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 512 - ADVANCED DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 510 - ADVANCED ANALOGUE CIRCUIT DESIGN NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 542 - INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 241 - ELEKTRONIK ANALOG I NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 332 - PERHUBUNGAN NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 105 - TEORI LITAR I NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 208 - TEORI LITAR II NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 228 - ISYARAT DAN SISTEM NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2009) EEE 320 - MIKROPEMPROSES II NOVEMBER 2009. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAA 501 - QUALITY CONTROL IN CHEMISTRY NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAA 503 - MOLECULAR SPECTROSCOPY NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAA 507 - SURFACE AND THERMAL ANALYSIS NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAE 345 - SPECIAL TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAT 241 - ANALYTICAL CHEMISTRY II NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAT 242 - SPECTROSCOPIC METHODS NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KAT 347 - ELECTROANALYTICAL MATHODS NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KIE 355 - INDUSTRIAL COLORANTS NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KFE 331 - SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KFT 331 - PHYSICAL CHEMISTRY III NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KIT 253 - CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KIT 257 - MATERIALS CHEMISTRY NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KIT 356 - CHEMICAL PROCESSES NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KOT 222 - ORGANIC CHEMISTRY II NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KTT 212 - INORGANIC CHEMISTRY II NOV 08. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (2008) KTT 313 - INORGANIC CHEMISTRY III NOV 08. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 105 – TEORI LITAR I November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 241 – ELEKTRONIK ANALOG I November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 332 – PERHUBUNGAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 348 – PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 350 – SISTEM KAWALAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 428 – SISTEM KOMPUTER November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 430 – KEJURUTERAAN PERISIAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 432 – ANTENA DAN PERAMBATAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 436 – PERHUBUNGAN DIGIT november 2008s. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 442 – RANGKAIAN KOMPUTER november 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 443 – PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 445 – REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU november 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 453 – REKABENTUK SISTEM KAWALAN november 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 510 – ANALOG CIRCUIT DESIGN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 520 – EMBEDDED MICROPROCESSOR SYSTEM november 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 542 – INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 550 – ADVANCED CONTROL SYSTEMS November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEK 463 – PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM KUASA November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEK 464 – SISTEM VOLTAN TINGGI November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEK 466 – REKABENTUK MESIN ELEKTRIK November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEK 467 – MESIN DAN PACUAN ELEKTRIK November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEM 321 – PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEM 352 – REKABENTUK MEKATRONIK II November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEM 423 – KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEU 104 – TEKNOLOGI ELEKTRIK November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EUM 111 – MATEMATIK KEJURUTERAAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EUM 222 – KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK GUNAAN November 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 322 – KEJURUTERAAN GELOMBANG MIKRO DAN RF APRIL 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEE 354 – SISTEM KAWALAN DIGIT APRIL 2008. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (2008) EEK 260 – MESIN ELEKTRIK APRIL 2008. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAG 121 - ENVIRONMENTAL SCIENCE I NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAG 161 - BUILDING CONSTRUCTION I NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAG 562 - BUILDING TECHNOLOGY NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAK 233 - PRINCIPLES AND THEORY OF DESIGN NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAK 232 - PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL DESIGN NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAK 442 - HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE 2 NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RAT 430 - ENERGY EFFCIENT BUILDING DESIGN TECNOLOGY NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RDG 262 - INTERIOR DESIGN LIGHTING NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) REG 231 - BASIC OF LAND SURVEY NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) REG 265 - INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) REG 361 - METHODS OF CONSTRUCTION NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) REG 367 - DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) REG 562 - BUILDING SERVICES TECHNOLOGY NOV 08. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (2008) ZAE282-3 - MATERIAL SCIENCES - NOVEMBER 2008. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMG 336 - QUANTITY SURVEYING I NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMK 153 - PRINCIPLES OF CONSTRUCTION ECONOMICS NOV 08. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (2008) ZAE385-4 - APPLIED SPECTROSCOPY - NOVEMBER 2008. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMK 254 - LEGAL STUDIES NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMK 336 - VALUATION NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMK 353 - PROPERTY MANAGEMENT NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMK 361 - ADMINISTRATIVE LAW NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMT 553 - ORGANISATION AND MANAGEMENT NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RMT 554 - DEVELOPMENT MANAGEMENT AND DESIGN ECONOMICS NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RPK 231 - PRINCIPLES OF PLANNING NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RPK 321 - LANDSCAPE PLANNING NOV 08. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (2008) RPK 351 - URBAN AND REGIONAL ECONOMICS NOV 08. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS 661/4 - ADVANCED STRUCTURAL MECHANICS NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2008) EBB 525-3 - ELECTRONICS MATERIALS & OPTICAL DEVICES NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS663/4 - DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURES - NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS664/4 - PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN - NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (2008) EBB 525/3 - ELETRONICS MATERIALS & OPTICAL DEVICES NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS 661-4 - ADVANCED STRUCTURAL MECHANICS NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS 662-4 - STRUCTURAL RETROFITTING TECHNOLOGY NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS 663-4 - DYNAMICS AND STABILITY OF STRUCTURE NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS 664-4 - PRINCIPLE OF STRUCTURAL DESIGN NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (2008) EAS 665-4 - BRIDGE ENGINEERING NOV 2008. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (2008)