JAL 33113- Kejuruteraan Pengangkutan Dan Lalu Lintas (Februari /Mac 2004)

PPPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2004) JAL 33113- Kejuruteraan Pengangkutan Dan Lalu Lintas (Februari /Mac 2004). [Teaching Resource] (Submitted)

[img]
Preview
PDF
Download (3MB) | Preview

Abstract

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2003/2004 Februari /Mac 2004 JAL 33113- Kejuruteraan Pengangkutan Dan Lalu Lintas Masa: 3jam. Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN (9) muka surat bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 2. Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah hapya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA (5) jawapan terbaik. 3. Semua soalan mempunyai markah yang sama. 4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru. 5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia. 6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit bukujawapan anda

Item Type: Teaching Resource
Subjects: T Technology > T Technology (General) > T1-995 Technology(General)
Divisions: Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (School of Distance Education) > Exam Papers/Teaching Resources
Depositing User: HJ Hazwani Jamaluddin
Date Deposited: 22 Oct 2021 06:19
Last Modified: 22 Oct 2021 06:19
URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/50362

Actions (login required)

View Item View Item
Share