Peperiksaan Perkhidmatan Pengurus Asrama N41 Kertas II

BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Pengurus Asrama N41 Kertas II. [Teaching Resource]

[img]
Preview
PDF
Download (91kB) | Preview

Abstract

Tarikh : 1 Ogos 2012 (Rabu) Masa : 9.00 pagi – 11.30 pagi (2 jam) Tempat : Kampus Kesihatan _____________________________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA CALON Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan berbentuk esei, Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Setiap soalan bernilai 25 markah. Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan bersama-sama buku jawapan kepada Pengawas sebelum meninggalkan dewan. Kertas soalan ini mengandungi 2 muka surat termasuk muka hadapan. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN