AMP342 - Perlakuan Pengguna (September 1997)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP342 - Perlakuan Pengguna (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

[img]
Preview
PDF
Download (229kB) | Preview

Abstract

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 1997/98 September 1997 AMP342 - PERLAKUAN PENGGUNA Masa: [3 jam] Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Soalan No. 1 adalah WAJIB dan pilih TIGA (3) soalan lain. Gunakan masa dengan bijak. Tumpukan tidak lebih daripada 45 minit bagi setiap soalan. Soalan 1 - WAJIB Bezakan di antara alam objektif dan alam subjektif pengguna. Yang manakah di antara dua alam ini yang mempunyai kepentingan kepada pengurus pemasaran. Kenapa? [25 markah] Pilih TIGA (3) soalan. Soalan 2 Perlakuan pengguna adalah hasilan daripada interaksi di antara pengguna dan faktor-faktor persekitaran. Bincangkan.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management
Divisions: Pusat Pengajian Pengurusan (School of Management) > Exam Papers/Teaching Resources
Depositing User: HJ Hazwani Jamaluddin
Date Deposited: 06 Jan 2022 07:22
Last Modified: 06 Jan 2022 07:22
URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/51096

Actions (login required)

View Item View Item
Share