Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | H | I | J | K | L | N | O | P | R | S | T | V | W | Y
Number of items: 1206.

Basar, Mohd Nasrudin (1997) Perkaitan Antara.Kemahiran Menulis Karangan Dengan Kecekapan Penggunaan Tatabahasa Bahasa Malaysia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Loebis, Roma Ayuni Aminoeddin (1997) Kajian Perbandingan Antara Kata Hubung Dalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa Malaysia. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

A

Abd Rahim, Shuhaili (1997) Kebolehpercayaan penilaian guru terhadap kerja kursus mata pelajaran kemahiran hidup program peralihan. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Abd Razak, Dzulkifli (1997) Toxic pesticide in cigarettes. The Sun.

Abd Razak, Dzulkifli (1997) A global potpourri of poisons. The Sun.

Abd Razak, Dzulkifli (1997) The poison diary of 1996 part - 1. The Sun.

Abd Razak, Dzulkifli (1997) The poison diary of 1996 part - II. The Sun.

Abd Razak, Dzulkifli (1997) The poison diary of 1996 part - III. The Sun.

Abdullah, Jamalunlaili (1997) Urban Enviromvrental Health In Developing Countries: A Case Study Of Penang Island, Malaysia. PhD thesis, USM.

Abidin, Mohd. Asri Zainul (1997) Al-Sahabah: Kontradiksi Antara Nas-Nas Islam Dengan Riwayat Sejarah. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ahmad, Megat Harun Al Rashid Megat (1997) Penggunaan Kitosan Sebagai Resin Penukar Kation. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

Amin, Md. Sadequl (1997) Curing Characteristics And Properties Of Epoxidized Natural Rubber ( ENR ). Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

B

Begum, Rashidah (1997) Mesyuarat Agung Tahunan Ke 22. Documentation. Universiti Sains Malaysia, Dewan Kuliah B Universiti Sains Malaysia.

Brian Tan, Guan Hooi (1997) International Risk And Entry Mode Strategy Of Malaysian Public Listed Companies. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

C

Chelladurai, Kalavathy (1997) Pemansuhan Akta Kawalan Sewa Dan Implikasinya Terhadap Pengguna Premis Terkawal Di Dalam Kawasan Pusat Bandar. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Chong, Kim Fook (1997) The Factors Influencing The Success Of Executives In Local Chinese-Based Companies. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

D

Doreen Koay, Lan Hiang (1997) Satu Kajian Perkembangan Karya-Karya Dr. Chew Teng Beng (1950-An-1990-An). Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

H

Husain, Ahmad Budiman (1997) BBMB staff perceptions towards marketing practices, consumerism, government regulations and marketing effectiveness. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

I

Ismail, Maznah (1997) Cadangan Remaja Perempuan Mengenai Persediaan Untuk Mengbadapi Haid. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-13. ISSN 2289-9057

Ivan Filmer, Ivan Filmer and Poh , Swee Hiang (1997) Penilaian Amali Sains Sekolah Rendah: Satu Kajian Perintis. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-11. ISSN 2289-9057

J

Joseph, Cynthia (1997) The Effects of Academic Self-concept and Value System on the Academic Achievement of Malaysian Form Four Students in a Junior Science College. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-15. ISSN 2289-9057

K

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DIM 254 - Konsep Kimia Fizik. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 101-03 - PERALATAN DAN PENGUKURAN ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 101-3 - PERALATAN DAN PENGUKURAN ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 102-3 - KESELAMATAN MAKMAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 102-3 - KESELAMATAN MAKMAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 111-3 - BIOLOGI AM SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 111-3 -BIOLOGI AM SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 112/2 - Teknik Makmal Biologi I. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 112/2 - Teknik Makmal Biologi I. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 133/3 - Mekanik dan Fizik Terma. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 133/3 - Mekanik dan Fizik Terma April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 151 - KONSEP ASAS KIMIA I SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 151 - KONSEP ASAS KIMIA I SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 153 - Konsep Asas Kimia II. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 153 - Konsep Asas Kimia II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 171 - MATEMATIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 171 - MATEMATIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 172 - Kalkulus. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 172 - Kalkulus April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 211-2 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 211/2 - Peralatan Dan Teknik Makmal Biologi I - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 212/2 - Pengkulturan dan Pemeliharaan Organisma Makmal. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 212/2 - Pengkulturan dan Pemeliharaan Organisma Makmal April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 213-2 - PENGURUSAN HAIWAN & TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 213-2 - PENGURUSAN HAIWAN DAN TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 213/2 - Pengurusan Haiwan & Tumbuhan Di Dalam Eksperimen - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 234-2 - KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 234-2 KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 234/2 - Keelektrikan Kemagnetan Dan Elektronik Asas - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 235/2 - Optik dan Fizik Moden. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 235/2 - Optik dan Fizik Moden April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 253 - KIMIA PEMERIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 253 - KIMIA PEMERIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 253 - Kimia Pemerian - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 254 - Konsep Kimia Fizik April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 271 - Ilmu Statistik Asas. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 271 - Ilmu Statistik Asas April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 301-2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 301-2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 301/2 - Pengurusan Dan Pentadbiran Makmal Serta Komunikasi - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 321-4 - TEKNIK PEMBEDAHAN PENGAWETAN DAN PAMERAN SPESIMEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 321/4 Teknik Pembedahan Pengawetan & Pameran Spesimen - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 323-2 - BIOSTATISTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 323-2 - BIOSTATISTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 323/2 - Biostatistik - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 324/3 - Teknik Ekologi & Kerja Luar April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 324/3 Teknik Ekologi & Keda Luar. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 325/4 - Teknik Makmal Biologi II. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 325/4 - Teknik Makmal Biologi II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 341-4 - ELEKTRIK ANALOG SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 341-4 - ELEKTRONIK ANALOG SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 341/4 - Elektrik Analog -September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 346/3 - Elektronik Digital April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 34613 - Elektronik Digital. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 348-4 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 348-4 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 348/4 - Peralatan Dan Teknik Makmal Fizik - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 362 - KIMIA ORGANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 362- KIMIA ORGANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 362- Kimia Organik - September 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 364 - Kimia Takorganik. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 364 - Kimia Takorganik April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM112-2 TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I SIDANG 1987-1988. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FCP453 - FARMASI MASYARAKAT - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FCP454 - FARMASI KLINIKAL UNTUK KES KHAS - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FCP455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUAN KRITIKAL - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FEK202 - PENGANTAR FARMASI VETERINA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FEK302 - PENYALAHGUNAAN DADAH - APRIL 1997. [Teaching Resource]

Kader, Aziz (1997) TQM Practices Of Manufacturing Firms : An Empirical Study On Labor Productivity. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

L

Lim, Evelyn Lay Lin (1997) Struktur Ayat Bahasa Inggeris Dan Struktur Ayat Bahasa Malaysia: Satu Kajian Perbandingan Dan Implikasinya Dalam Penterjemahan. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Loh, Kooi Cheng (1997) Relationship between perceived organizational climate and job satisfaction. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

N

Noor, Mohamad Hanif Hj. Md. (1997) Rekabentuk Buku Kanak-Kanak Dewan Bahasa Dan Pustaka : 1958- 1978. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

O

Oh Cheng, Cheow (1997) Kaedah Spektrofotometrik Baru Bagi Penentuan Nilai Peroksida Dan Kajian Tentang Penguraian Haba Minyak Makan. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

Othman, Maznah (1997) Hubungan Faktor-Faktor Risiko Dengan Tuntutan Di Dalam Projek 'Fast Track'. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

P

PPD&U, Pusat Penyelidikan Dadah & Ubat-Ubatan (1997) International Monograph Series 11: Report Of The Asian Multicity Epidemology Workgroup 1997. International Monograph Series 11 . Universiti Sains Malaysia.

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Keman (1997) HST 322 - SEJARAH KEPULAUAN ASIA TENGGARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS II - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HEA 101 - Pengantar Pengajian Bahasa Inggeris (Bahagian 2) September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HEA 101 - Pengantar Pengajian Bahasa Inggeris (Bahagian 1) September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 212 - KESUSASTERAAN UNTUK KANAK -KANAK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 212 Kesusasteraan Untuk Kanak-Kanak September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 213 - STRUKTUR DAN NAHU BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 213 Struktur Dan Nahu Bahasa Inggeris September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 222 - FONETIK DAN FONOLOGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 222 Fonetik dan Fonologi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 302 - KESUSASTERAAN UNTUK KANAK-KANAK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 302 Kesusasteraan Untuk Kanak-Kanak September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 305 - STRUKTUR DAN NAHU BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 306 - FONETIK DAN FONOLOGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 401 - SEMANTIK BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HFA 101 - PENGANTAR FALSAFAH - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGA 101 - PENGANTAR GEOGRAFI -SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGA 101 Pengantar Geografi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 223 - IKLIM DAN CUACA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 223 - Iklim dan Cuaca September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 226 - GEOGRAFI FIZIKAL UNTUK PENDIDIKAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 226 Geografi Fizikal Untuk Pendidikan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 326 - GEOGRAFI FIZIKAL UNTUK PENDIDIKAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 326 Geografi Fizikal Untuk Pendidikan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 327 - IKLIM DAN CUACA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 327 - Iklim dan Cuaca September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 422 Geomorfologi Dan Hidrologi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGG 433 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGG 433 Perancangan Pembangunan Wilayah September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 234 - GEOGRAFI PENDUDUK DAN SUMBER MANUSIA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 234 Geografi Penduduk dan Sumber Manusia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 339 - GEOGRAFI PENDUDUK DAN SUMBER MANUSIA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 339 Geografi Penduduk dan Sumber Manusia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 431 - PEMIKIRAN GEOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 431 Pemikiran Geografi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 436 - GEOGRAFI PERTANIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 436 Geografi Pertanian September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 213 - PENGENALAN KEPADA PENDERIAAN JAUH - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 213 Pengenalan Kepada Penderiaan Jauh September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 216 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 216 Kaedah Kuantitatif Dalam Geografi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 315 Kaedah Kuantitatif Dalam Geografi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 317 - PENGENALAN KEPADA PENDERIAAN JAUH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 317 Pengenalan Kepada Penderiaan Jauh September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HHA 101 / NSK 002 - Pengantar Seni Halus September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HHA101-NSK002 - PENGANTAR SENI HALUS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HHT 402 - Aspek-aspek Kesenian Barat Moden September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIA 101 Pengantar Pengajian Islam September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 213 - SUMBER DAN PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 213 Sumber Dan Prinsip Perundangan Islam September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 224 Institusi Kekeluargaan Islam September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 305 - INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 305 Institusi Kekeluargaan Islam September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKA 101 - PENGANTAR KESUSASTERAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKA 101 Pengantar Kesusasteraan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKB 413 - KARYA-KARYA TERPILIH DARI KESUSASTERAAN AMERIKA LATIN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKB 413 Karya-Karya Terpilih Dari Kesusasteraan Amerika Latin September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 202 - KAJIAN TEKS MELAYU KLASIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 202 Kajian Teks Melavu Klasik September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 205 - PUISI MELAYU DAN INDONESIA MODEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 205 Puisi Melayu Dan Indonesia Moden September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 301 - PUISI MELAYU DAN INDONESIA MODEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 301 Puisi Melayu Dan Indonesia Moden September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 302 - KAJIAN TEKS MELAYU KLASIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 302 Kajian Teks Melayu Klasik September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 401 - KESUSASTERAAN NUSANTARA 1 ASPEK TEORI DAN KRITIKAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 401 Kesusasteraan Nusantara 1: Aspek Teori dan Kritikan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKT 421 - TEORI DAN KAEDAH DALAM KESUSASTERAAN BANDINGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKT 421 Teori Dan Kaedah Dalam Kesusasteraan Bandingan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HLA 101/NSK 003 - Pengantar Seni Teater September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HLA-VLA 101-NSK003 - PENGANTAR SENI TEATER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HLP 309 - TEATER TEKNIKAL II - TATA CAHAYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HLP 309 Teater Teknikal II - Tata Cahaya September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMA 101 Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMP 403 - ANALISIS KONTRASTIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMP 403 Analisis Kontrastif Bahasa-Bahasa Di Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 221 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 221 Fonetik Dan Fonologi Bahasa Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 223 - MORFOLOGI BAHASA MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 223 Morfologi Bahasa Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 225 -SOSIOLOGI BAHASA(PENERAPAN KEPADA BAHASA MALAYSIA) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 225 Sosiologi Bahasa (Penerapan Kepada Bahasa Malaysia) September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 301 Morfologi Bahasa Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 303 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 303 Fonetik Dan Fonologi Bahasa Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 305 - SOSIOLOGI BAHASA (PENERAPAN KEPADA BAHASA MALAYSIA) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 305 Sosiologi Bahasa (Penerapan Kepada Bahasa Malaysia) September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 401 - SEMANTIK BAHASA MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 401 Semantik Bahasa Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 405 - TERJEMAHAN DAN PENYUNTINGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 405 Terjemahan Dan Penyuntingan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HPW 101 - Pemikiran Kritis September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSA 101 - PENGANTAR SEJARAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSA 101 Pengantar Sejarah September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSC 223 - SEJARAH ASIA TIMUR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSC 223 Sejarah Asia Timur September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSI 342 - SEJARAH ASIA BARAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSI 342 Sejarah Asia Barat September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSK 202 Teori dan Kaedah Sejarah September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSL 431 - ISU-ISU TERPILIH DALAM SEJARAH ASIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSL 431 Isu-Isu Terpilih dalam Sejarah Asia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSM 414 - SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSM 414 Sejarah Sosio-Ekonomi Malaysia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 222 - KEPULAUN ASIA TENGGARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 222 Kepulauan Asia Tenggara HST 222 Kepulauan Asia Tenggara. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 322 Sejarah Kepulauan Asia Tenggara September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 422 - ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 422 Isu-Isu Dalam Sejarah Awal Asia Tenggara September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HTV 201 - TEKNIK BERFIKIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HTV 201 Teknik Berfikir September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZA 101 - PENGANTAR SENI MUZIK SEPTEMBER 1999. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 206 - TEORI DAN GUBAHAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 206 - Teori dan Gubahan II September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 218 - APRESIASI MUZIK BARAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 218 - Apresiasi Muzik Barat September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 268 - TAJUK-TAJUK TERPILIH DALAM MUZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 268 - Tajuk-Tajuk Terpilih Dalam Muzik September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IQK 121 - PERANTI SEMIKONDUKTOR April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IQK 207 - SISTEM DIGIT April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IQK 208 - SISTEM PERALATAN & UKURAN I April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IQK 404 - KEBOLEHPERCAYAAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IQK 406 - SUSUNATUR KILANG DAN PENGENDALIAN BAHAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IQK122 - MESIN ELEKTRIK April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IUK 104 - MEKANIK KEJURUTERAAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IUK 105 - APLIKASI KOMPUTER PERINDUSTRIAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IYK 101 - TEKNOLOGI PENGLITUP 1. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IYK 103 - TEKNOLOGI KERTAS I April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) IYK 222 - TEKNOLOGI KAYU IB April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIK, Pusat pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSK 202 - TEORI DAN KAEDAH SEJARAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusay Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 301 - MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - Kaedah Mengajar Geografl II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 402 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 405 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 405 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 405 - Pendidikan Jasmani Kesihatan dan Ko-Kurikulum April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 405-Pendidikan Jumul Kesihatan dan Ko-Kurikulum. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 410 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 411 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM II SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 415 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS 1SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 417 - Kaedah Mengalar Sejarah II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 424 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 424 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 424 - Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 424 - Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia Ii. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - Kaedah Mengajar Geografi II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - Kaedah Mengajar Geografi II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 427 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 427 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 427 - Kaedah Mengajar Sejarah II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 427 – Kaedah Mengajar Sejarah II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 428 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 428 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 428 - Kaedah Mengajar Kesusasteraan II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 428 - Kaedah Mengajar Kesusasteraan II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 - Kaedah Mengajar Perdagangan Dan Perakaunan II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 - Kaedah Menular Perdagangan dan Perakaunan II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 – Kaedah Mengajar Perdagangan dan Perakaunan II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 431 : Pentadbiran Am Sekolah. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 431 : Pentadbiran Am Sekolah. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 491 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP- 405 Pendldlkan Jasmanl, Kesihatan Dan Ko-Kurikulum. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN I SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGI 443 -Pembentukan dan Pengurusan Sumber-sumber Pendidikan April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 221 - PENGURUSAN PENDIDIKAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 222 - PENGANTAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 222 - Pengantar Penyelidikan Pendidikan. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 222 Pengantar Penyelidikan Pendidikan. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 222- Pengantar Penyelidikan Pendidikan April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 301 - KURIKULUM DAN PENGAJARAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - SEMINAR ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - SEMINAR ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - Seminar Isu - Isu Pendidikan Semasa. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - Seminar Isu - Isu Pendidikan Semasa. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - Seminar lsu - lsu Pendidikan Semasa April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - Perkembangan Dan Penguasaan Kemahiran Berbahasa Dan Matematik. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - Perkembangan dan Penguasaan Kemahiran Berbahasa April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - Perkembangan dan Penguasaan Kemahiran Berbahasa dan Matematik. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 402 - SISTEM PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - PEMBELAJARAN MELALUI SENI KREATIF APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - PEMBELAJARAN MELALUI SENI KREATIF APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - Pembelajaran Meialui Seni Kreatif. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - Pembelajaran Melalui Seni Kreatif. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - Pembelajaran Melalul Seni Kreatif April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 411 - Teori-Teori Personaliti April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 421 - TEORI-TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422 - MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422 - MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422 - Motivasi dan Pembelajaran. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422 : Motivasi dan Pembelajaran April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422: Motivasi Dan Pembelajaran. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 423 - TEORI-TEORI PERSONALITI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 423 - TEORI-TEORI PERSONALITI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 423 - Teorl-Teori Personaliti. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 423 Teori-Teori Personaliti. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 441 - REKABENTUK DAN PERKEMBANGAN PENGAJARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 442 - PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN PENGAJARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 442 : Penerbitan Rancangan-rancangan Pengajaran April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 442 Penerbitan Rancangan-Rancangan Pengajaran. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 442: Penerbitan Rancangan-Rancangan Pengajaran. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 443 - PEMBENTUKAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 443 - PEMBENTUKAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 443 - Pembentukan Dan Pengurusan Sumber-Sumber Pendidikan. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 443 Pembentukan Dan Pengurusan Sumber-Sumber Pendidikan. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 460 - KEPIMPINAN SEKOLAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 461 - UNDANG-UNDANG PERATURAN SEKOLAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462 - PENGELOLAAN DAN PENYELIAAN SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462 - PENGELOLAAN DAN PENYELIAAN SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462 : Pengelolaan dan Pendidikan Sekolah April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462 Pengelolaan dan Penyeliaan Sekolah. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462: Pengelolaan Dan Penyelidikan Sekolah. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 302 - Pendldlkan Jasmanl, Keslhatan Dan Ko-Kurlkulum. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 301 - Pendidikan Jasmani, Kesihatan dan Ko-Kurlkulum April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 302 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 302 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 302 Pendidikan Jasmani,Kesihatan dan Ko-.Kurikulum. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 431 : Pentadbiran Am Sekolah. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 431 : Pentadblran Am Sekolah April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 431 Pentadbiran Am Sekolah. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 474 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 474 - Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 474 - Kaedah Mengajar Bahasaa Malaysia II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 474 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 - Kaedah Mengajar Geografl II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 - Kaedah Mengajar Geograft II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 Kaedah Mengajar Geografi II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - Kaedah Mengajar Sejarah April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - Kaedah Mengajar Sejarah II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 Kaedah Mengajar Sejarah II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 478 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 478 - Kaedah Mengajar Kesusasteraan II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 478 – Kaedah Mengajar Kesusasteraan II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 516 - PENGAJIAN KEBERKESANAN SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 516 - Pengajian Keberkesanan Sekolah. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 516 - Pengalian Keberkesanan Sekolah 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 518 - PENGAJIAN PENDIDIKAN GURU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 518 - PENGAJIAN PENDIDIKAN GURU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 518 : Pengajian Pendidikan Guru April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 518: Pengajian Pendidikan Guru. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG515 - PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG517 - PENGAJIAN KOKURIKULUM SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG522 - PEMIKIRAN DAN PEMAHAMAN GURU TERHADAP KURIKULUM DAN PEDAGOGI SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG525 - DINAMIK ORGANISASI PENDIDIKAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG531 - PENGUKURAN PENDIDIKAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG541 - THEORY AND PRACTICE OF TESOL SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG552 - PSIKOLOGI PEMIKIRAN DAN PENAAKULAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG 1-2 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG 102 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG 102 - Perspektif Sosial Dalam Pendidikan Di Malaysia April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG 102 - Perspektlf Sosial Dalam Pendidlkan Di Malaysia. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG102 - PERPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG201 - PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG210 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM I SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG215 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG216 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG217 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG218 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG219 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG220 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TBX 202 - Biologi Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TBX 203 - Biologi Matrikulasi - Kertas III. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TKX 202 - Kimia Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TKX 202 - Kimia Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TKX 203 - Kimia Matrikulasi - Kertas III. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TKX 203 - Kimia Matrikulasi - Kertas III. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TLX 202 - Bahasa Inggeris Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TMX 202 - Matematik Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TZX 202 - Fizik Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) TZX 203- Fizik Matrikulasi - Kertas III. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) NSK 038/HLP 229 Teater Teknikal II - Tata Cahaya September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 221 - YBP 301 - PERANCANGAN & PENILAIAN KEMPEN KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 221/YBP 301 - Perancangan & Penilaian Kempen Komunikasi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 222 - YBP 305 - KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 222/ YBP305 - Komunikasi Dalam Organisasi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 303 - PERIKLANAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 303 - Periklanan September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YFP 301 - KAJIAN SINEMA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YFP 301 - Kajian Sinema September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YFP 305 - KAJIAN TELEVISYEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YFP 305 - Kajian Televisyen September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKA 101 - PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKA 101 - Pengantar Komunikasi Manusia September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKA 102 - PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKA 102 - Pengantar Komunikasi Massa September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 212 - KOMUNIKASI DAN BUDAYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 212 - Komunikasi dan Budaya September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 214 - TEKNOLOGI KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 214 -Teknologi Komunikasi September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 304 - PERUCAPAN AWAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 304 – Perucapan Awam September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YTP 221/YFP 303 - Penerbitan Audio September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YTP 222 - YFP 306 - PENERBITAN TELEVISYEN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YTP 222/YFP 306 - Penerbitan Televisyen I September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YWP 221 - KEWARTAWANAN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YWP 221 - Kewartawanan I September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YWP 301 - PENULISAN BERITA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YWP 301 - Penulisan Berita September 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (1997) EUS 402 - MISI ANGKASA DAN PENDORONGAN KAPAL ANGKASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (1997) EUS 404 - PENGGUNAAN SATELIT TELEKOMUNIKASI PEMERHATIAN BUMI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 132-4 - UKUR KEJURUTERAAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 231-3 - UKUR KEJURUTERAAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 252-3 - TEORI STRUKTUR II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 271-2 - EAJ 333-2 - PENDERIAAN JAUH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 452-4 - REKA BENTUK STRUKTUR LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 453-4 - TEORI STRUKTUR LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 463-4 - REKA BENTUK KONKRIT PRA TEGASAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 471-3 - KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN BANGUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 482-4 - PENGURUSAN DAN KAEDAH BINAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 221-3 - MEKANIK BENDALIR UNTUK JURUTERA AWAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 223-3 - HIDRAULIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 312-3 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 322-3 - HIDROLOGI KEJURUTERAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 414-4 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 424-3 - KEJURUTERAAN SUNGAI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 427-4 - KEJURUTERAAN SUNGAI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 234-3 - UKUR KEJURUTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 241-3 - KEJURUTERAAN GEOTEKNIK I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 333-2 - PENDERIAAN JAUH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 432-3 - KEJURUTERAAN LEBUH RAYA LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 434-4 - KEJURUTERAAN LALU LINTAS DAN PENGANGKUTAN LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 442-3 - KEJURUTERAAN BATUAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAL 231-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN & LALU LINTAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAS 235-3 - UKUR KEJURUTERAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAS 251-3 - TEORI STRUKTUR I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAS 281-3 - TEKNOLOGI KONKRIT DAN KAEDAH BINAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EBB 122-3 - BAHAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 101 - MATEMATIK KEJURUTERAAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 102 (SPU) - MATEMATIK KEJURUTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 102 - MATEMATIK KEJURUTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 221 - KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK GUNAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 201 - EKONOMI KEJURUTERAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 212 - JURUTERA DALAM MASYARAKAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 302 - PSIKOLOGI PERINDUSTRIAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 404 - PEMASARAN UNTUK JURUTERA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 221-3 - POLIMER II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1997) EBS 222-3 - PEMPROSESAN FIZIKAL MINERAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 221-3 - METALURGI FIZIKAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 402/2 - KAWALAN MUTU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 406-3 - PEMILIHAN BAHAN APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 415-3 - BAHAN SEMIKONDUKTOR II APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 417-3 - SERAMIK IV APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 202-3 - MINERALOGI OPTIK APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 204/2 - KIMIA ANALITIS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 211/3 - GEOKIMIA CARIGALI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 121-3 - BAHAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 209-3 - TEKNOLOGI SERBUK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 211-3 - METALURGI FIZIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 212-3 - BAHAN MENTAH & SERAMIK STRUKTUR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 215-3 - BAHAN SENIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 220-3 - POLIMER KEJURUTERAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 306-2 - KAWALAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 308-3 - TEKNOLOGI SERBUK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 314-3 - PIROMETALURGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 316-3 - KAKISAN & DEGRADASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 318-3 - TEMBIKAR PUTIH & KACA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 322-3 - METALURGI MEKANIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 405-3 - PENYIASATAN KEGAGALAN & UJIAN TAK MUSNAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 421-3 - TEKNOLOGI SEMIKONDUKTOR I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 422-3 - SERAMIK TEKNIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 423-3 - METALURGI GUNAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 425-3 - REKABENTUK & PEMBANGUNAN SERAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 511-3 - TEKNIK-TEKNIK PENCIRIAN BAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 512-3 - GAMBARAJAH KESEIMBANGAN FASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 513-3 - PENGURUSAN MUTU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 523-3 - PROSES SERAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 525-3 - BAHAN ELEKTRIK & PERANTI OPTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB121-3 - BAHAN 1 SEPT 1997 0001. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB209-3 - TEKNOLOGI SERBUK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB211-3 - MERTALURGI FIZIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB212-3 - BAHAN MENTAH - SERAMIK STRUKTUR - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB215 -3 BAHAN SEMIKONDUKTOR - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB220-3 - POLIMER KEJURUTERAAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB306 -2 - KAWALAN PROSES - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB308-3 - TEKNOLOGI SERBUK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB314-3 - PIROMETALURGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB316-3 - KAKISAN DAN DEGRASI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB318-3 - TEMBIKAR PUTIH DAN KACA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB405-3 - PENYIASATAN KEGAGALAN DAN UJIAN TAK MUSNAH - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB421-3 - TEKNOLOGI SEMIKONDUKTOR 1 - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB422-3 - SERAMIK TEKNIKAL - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB423-3 - METALURGI GUNAAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB425-3- REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN SERAMIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB511-3 - TEKNIK-TEKNIK PENCIRIAN BAHAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB512 - GAMBARAJAH KESEIMBANGAN FASA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB513-3 - PENGURUSAN MUTU - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB523-3 - PROSES SERAMIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB525-3 - BAHAN ELEKTRIK DAN PERANTI OPTIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 108-3 - PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 201-3 - MENDAPAN MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 209-3 - MINERALOGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 215-3 - KOMINUSI & PENSAIZAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 218-3 - MEKANIK BENDALIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 305-3 - MEKANIK BENDALIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 311-3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 314-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 414-3 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMPROSESAN MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 419-3 - HIDROMETALURGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 421-3 - GEOMEKANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 422-2 - EKONOMI MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS108-3 - PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS201 -3 - MENDAPAN MINERAL - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS209-3 - MINEROLOGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS305-3 - MEKANIK BENDALIR - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS311-3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS314-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS414-3 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMPROSESAN MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS419-3 - HIDROMETALURGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS421-3 - GEOMEKANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS422-2 - EKONOMI MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EEE230 - ELEKTRONIK DIGIT II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EEE234 - TEORI ELEKTROMAGNET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 407-3 - KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN III APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 409-2 - UNDANG-UNDANG PERLOMBONGAN APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 413-3 - PEMPROSESAN MINERAL IV APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 416-3 - KEJURUTERAAN VENTILASI LOMBONG APR 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 234 - TEORI ELEKTROMAGNET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 241 - ELEKTRONIK ANALOG I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 327 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 350 - SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 370 - MIKROPEMPROSES II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 371 - ANTENA DAN PERAMBATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 372 - PERHUBUNGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 373 - SISTEM PENGOPERASIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 374 - KAWALAN ROBOTIK & PENGAUTOMATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 375 - PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 425 - REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 435 - SISTEM PERHUBUNGAN LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 441 - ELEKTRONIK KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 442 - RANGKAIAN KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 448 - SISTEM KOMPUTER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 452 - SISTEM KAWALAN LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 466 - ANALISIS DAN REKABENTUK MESIN ELEKTRIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 469 - KEJURUTERAAN LITAR BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 471 - PERHUBUNGAN DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 473 - KECERDASAN MESIN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 475 - ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 477 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE241 - ELEKTRONIK ANALOG I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE327 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE350 - SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE370 - MIKROPEMPROSES II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE371 - ANTENA DAN PERAMBATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE372 - PERHUBUNGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE373 - SISTEM PENGOPERASIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE374 - KAWALAN ROBOTIK DAN PENGAUTOMATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE375 - PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE425 - REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE441 - ELEKTRONIK KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE442 - RANGKAIN KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE466 - ANALISIS DAN REKABENTUK MESIN ELEKTRIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE469 - KEJURUTERAAN LITAR BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE471 - PERHUBUNGAN DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE473 - KECERDASAN MESIN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE475 - ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE477 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU 202 - ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU104 - TEKNOLOGI ELEKTRONIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU202 - ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 126 - Teori Litar - April 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 130 - Elektronik Digit I - April 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 132 - Peranti Elektronik - April 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 227 - Kejuruteraan Perisisan - April 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 234 - TEORI ELEKTROMAGNET APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 104 - KIMIA FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 104 - KIMIA FIZIKAL - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 111 - UNSUR-UNSUR KEJURUTERAAN KIMIA - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 111 - UNSUR-UNSUR KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 112 - ALIRAN BENDALIR KEJURUTERAAN KIMIA - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 206 - KIMIA ANALISIS - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 206 - KIMIA ANALITIS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 220-260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 230 - PEMINDAHAN HABA PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 231 - OPERASI PEMINDAHAN JISIM - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 240-231 - OPERASI PEMINDAHAN JISIM I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 333 - KEJURUTERAAN PEMPROSESAN PETROLEUM DAN GAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 335 - DINAMIK DAN KAWALAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 365 - KEJURUTERAAN KAWALAN PENCEMARAN UDARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 370 - KAEDAH PENGIRAAN KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 430 - KESELAMATAN LOJI - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 430 - KESELAMATAN LOJI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 450 - SIMULASI DAN PENGOPTIMUMAN PROSES - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 450 - SIMULASI DAN PENGOPTIMUMAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 466 - PENGANTAR KEJURUTERAAN BIOPROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC104 - KIMIA FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC111 - UNSUR-UNSUR KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC206 - KIMIA ANALITIS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC220-260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC230 - PEMINDAHAN HABA PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC240-231 - OPERASI PEMINDAHAN JISIM 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC333 - KEJURUTERAAN PEMPROSESAN PETROLEUM DAN GAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC335 - DINAMIK DAN KAWALAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC365 - KEJURUTERAAN KAWALAN PENCEMARAN UDARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC370 - KAEDAH PENGIRAAN KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC430 - KESELAMATAN LOJI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC450 - SIMULASI DAN PENGOPTIMUM PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC466 - PENGANTAR KEJURUTERAAN BIOPROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 240 - TEKNOLOGI PEMBUATAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 270 - KEJURUTERAAN INDUSTRI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 340 - TEKNOLOGI PEMBUATAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 470 - PENGURUSAN PENGELUARAN & SISTEM PEMBUATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 101 - TERMODINAMIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 101 - TERMODINAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 111 - MEKANIK BENDALIR I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 130 - KEJURUTERAAN MEKANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 203 - TERMODINAMIK GUNAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 220 - MEKANIK PEPEJAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 230 - DINAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 310 - DINAMIK GAS & DORONGAN JET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 321 - MEKANIK BENDALIR II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 330 - MEKANIK PEPEJAL II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 351 - GETARAN MEKANIK & KAWALAN AUTOMATIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 402 - SISTEM PENUKARAN TENAGA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 404 - PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 421 - ANALISIS TEGASAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 431 - GETARAN DALAM MESIN INDUSTRI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAP 403 - PERNIAGAAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 311 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 311 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 311 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 313 - SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 313 - SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 314 - PENGAUDITAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 314 - PENGAUDITAN I SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 315-AKU 402 - PERCUKAIAN I -PERCUKAIAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 412 - PERAKAUNAN LANJUTAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 412 - PERAKAUNAN LANJUTAN II SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 413 - PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 414 - PENGAUDITAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 415 - PERCUKAIAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 415 - PERCUKAIAN II SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW311 - Perakaunan Kewangan Pertengahan I (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW313 - Sistem Maklumat Perakaunan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW314- Pengauditan 1 (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW415- Percukaian II (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 461 - KEWANGAN KORPORAT II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 461 - KEWANGAN KORPORAT II SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 462 - ANALISIS PENYATA KEWANGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 462 - ANALISIS PENYATA KEWANGAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 463 - PELABURAN SEKURITI & PENGURUSAN PORTFOLIO SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 463 - PELABURAN SEKURITI & PENGURUSAN PORTFOLIO SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 463 - PELABURAN SEKURITI & PENGURUSAN PORTFOLIO SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP461 - Kewangan Korporat II (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP462 - Analisis Penyata Kewangan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP463 - Pelaburan Sekuriti & Pengurusan Portfolio (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 602 - RESEARCH METHODOLOGY APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 607 - INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 607 - INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 607- International Business Management (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 608 - CORPORATE STRATEGY APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 610 - FINANCE & ACCOUNTING FOR MANAGEMENT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 610 - FINANCE & ACCOUNTING FOR MANAGEMENT SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 613 - MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 614 - MANAGERIAL ECONOMICS SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW610- Finance & Accounting For Management (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW613- Management And Organizational Behaviour (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW614- Managerial Economics (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AKP 301 - PERAKAUNAN KEWANGAN III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 300-AMW 343 - PENYELIDIKAN PEMASARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 342 - PERLAKUAN PENGGUNA SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 344 - PENGIKLANAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 400 - STRATEGI PEMASARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 441 - PENGURUSAN JUALAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 442 - PEMASARAN ANTARABANGSA SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP342 - Perlakuan Pengguna (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP344 - Pengiklanan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP441 - Pengurusan Jualan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP442- Pemasaran Antarabangsa (September 1997 ). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 352 - PERNIAGAAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 402-AOP 453 - PENGURUSAN PERBANDINGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 451 - PERKEMBANGAN ORGANISASI SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 452 - PERHUBUNGAN INDUSTRI SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP451 - Perkembangan Organisasi (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP452 - Perhubungan Industri (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOW 353 - TEORI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) APW 300 - KAEDAH STATISTIK SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) APW300- Kaedah Statistik (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATP 401 - ETIKA PERNIAGAAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATP401 - Etika Perniagaan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 102 - EKONOMI UNTUK PENGURUSAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 102 - EKONOMI UNTUK PENGURUSAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 102 - EKONOMI UNTUK PENGURUSAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 103 - UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 122 - KAEDAH KUANTITATIF SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 211 - PERAKAUNAN PENGURUSAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 241 - PRINSIP PEMASARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW1 02 - Ekonomi Untuk Pengurusan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW122- Kaedah Kuantitatif (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW211 - Perakaunan Pengurusan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RHS 504 - Perumahan dan Teknologi (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RMK 352- Ekonomi Bangunan 2 (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RMK 437- Penilaian (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RMK 453- Pengurusan Harta (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RPG 131 - Kaedah Kuantitatif Gunaan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RPK 321 - Perancangan Landskap (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RPK 334 - Perancangan Lalulintas (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houu (1997) RAK 132 - Penghantar Alam Bina (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 501 - PERUMAHAN DAN ASPEK SOSIO-EKONOMI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 502 - PERANCANGAN DAN PEMBANGAN PERUMAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 503 - REKABENTUK PERUMAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 504 - PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMG 335-3 - UKUR BAHAN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 251 - PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 252 - PENGANTAR PENGURUSAN PROJEK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 352 - EKONOMI BANGUNAN 2 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 453 - PENGURUSAN HARTA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RPG 131 - KAEDAH KUANTITATIF GUNAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RPK 321 - PERANCANGAN LANDSKAP SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RPK 334 - PERANCANGAN LALULINTAS SEPT 1999. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) AAP300 - Undang-Undang Syarikat (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) AAW41 2 - Perakaunan Lanjutan II (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 121 - SAINS PERSEKITARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 161 - TEKNOLOGI BINAAN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 161 - Teknologi Binaan 1 (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 265/3 - TEKNOLOGI BINAAN 2 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 362/3 - TEKNOLOGI BINAAN 3 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 132 - PENGHANTAR ALAM BINA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 232/3 - PRINSIP-PRINSIP REKAAN SENI BINA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 343/2 - KAJIAN PERUMAHAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 344/3 - SEJARAH DAN TEORI SENI BINA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 162/3 - PENGENALAN STRUKTUR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 231 - ASAS UKUR TANAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 231 - Asas Ukur Tanah (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 231/3 - ASAS UKUR TANAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 261/3 - PERKHIDMATAN BANGUNAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 262/3 - REKABENTUK STRUKTUR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 264/3 - PENGANTAR TEKNOLOGI MAKLUMAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 265 - INFRASTRUKTUR BANGUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 265 - lnfrastruktur Bangunan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 363/3 - PENYELIDIKAN TAPAK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 464 - KAEDAH BINAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 465 - REKABENTUK KONKRIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 466 - REKABENTUK JALAN & LEBUHRAYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMG 335/3 - Ukur Bahan 1 (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 152/3 - PRINSIP-PRINSIP EKONOMI BANGUNAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 251 - Pentadbiran Undang-Undang (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 252- Pengantar Pengurusan Projek (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 454/4 - UNDANG-UNDANG 2 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 455/4 - UKUR BAHAN 2 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 458/4 - AMALAN PROFESIONAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 141/3 - PENEMPATAN MANUSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 321/3 - PERANCANGAN LANDSKAP APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 335/3 - KAEDAH ANALISIS PERANCANGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 443/3 - ASPEK SOSIAL DALAM PERANCANGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) TZX 202 - FIZIK MATRIKULASI - KERTAS II 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) TZX 202 - FIZIK MATRIKULASI- KERTAS II 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) TZX 203 - FIZIK MATRIKULASI-KERTAS III 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) TZX 203 - FIZIK MATRIKULASI-KERTAS III 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 282/3 - SAINS BAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 483/4 - PENGUJIAN TAKMEMBINASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 485/4 - SPEKTROSKOPI GUNAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 486/4 - LASER DAN PENGGUNAANYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 381/4 - PENGANTAR MIKROPEMPROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 381/4 PENGANTAR MIKROPEMPROSES APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 383/3 - INSTRUMENTASI I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 481/4 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 101/4 - FIZIK I (MEKANIK) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 101/4 - FIZIK I (MEKANIK) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 102/4 - FIZIK II (KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 102/4 - FIZIK II (KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCC 541/4 - TEORI KEADAAN PEPEJAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCC 542/4 - TEORI KEADAAN PEPEJAL II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCC 543/4 - FIZIK SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 431/4 - BIOFIZIK SINARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 441/4 - KAJIAN TENAGA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 537/2 - ULTRASONIK DAN PENGIMEJAN RESONANS MAGNET APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 537/2 - ULTRASOUND AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 538/2 - RADIOBIOLOGI DAN KIMIA SINARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 538/2 - RADIOBIOLOGY AND RADIATION CHEMISTRY APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 103/3 - FIZIK II (GETARAN GELOMBANG DAN OPTIK ) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 104/3 - FIZIK IV (FIZIK MODEN) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 205/3 - MEKANIK KUANTUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 206/3 - ELEKTRONIK II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 210/4 - ANALISIS KOMPLEKS DAN PERSAMAAN PEMBEZAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 211/2 - ANALISIS VEKTOR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 211/2 - ANALISIS VEKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 211/2 - VECTOR ANALYSIS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 212/2 - TERMODINAMIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 212/2 - TERMODINAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 213/2 - OPTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 301/2 - MEKANIK KLASIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 304/3 - KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 307/3 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 310/4 - KAEDAH MATEMATIK III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 312/2 - MEKANIK STATISTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 313/2 - OPTIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 405/3 - FIZIK ATOM DAN FIZIK NUKLEUS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 531/4 - ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 532/4 - ILMU FIZIK SINARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 535/4 - NUCLEAR MEDICINE AND RADIOTHERAPY PHYSICS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 535/4 - PERUBATAN NUKLEAR DAN FIZIK RADIOTERAPI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGE 471/3 - PENTAFSIRAN MEDAN KEUPAYAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGE 472/3 - PEMPROSESAN DATA SEISMIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGE 479/3 - OSEANOGRAFI GEOLOGI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 161/3 - GEOLOGI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 262/4 - GEOLOGI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 265/3 - METEOROLOGI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 266/3 - GEOFIZIK BUMI PEPEJAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 268/3 - GEOFIZIK PENCARIGALIAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 367/3 - GEOFIZIK BUMI PEPEJAL II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 369/3 - ILMU GEOFIZIK PENCARIGALIAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 370/3 - METEOROLOGI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 372/3 - PENGANTAR OSEANOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 460/3 - METEOROLOGI SINOPTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 461/3 - GEOLOGI LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 317/3 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 545/4 - SPEKTROSKOPI KEADAAN PEPEJAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 546/4 - PERANTI-PERANTI SEMIKONDUKTOR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 548/4 - ANALISIS STRUKTUR MELALUI KAEDAH SINAR-X APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 374/3 - PENDERIAAN JAUH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 415/3 - FIZIK MODEN IV APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 423/4 - SPEKTROSKOPI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 446/4 - ILMU FIZIK SEMIKONDUKTOR & ALAT REKAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEK 203/2 - PANGANTAR UBAT-UBATAN TRADISIONAL DAN FARMAKOGNOSI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEK 401/2 - RADIOFARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEK101101 - DRUG DI DALAM NEGARA MEMBANGUN - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEL 405 - PENGURUSAN FARMASI HOSPITAL OKT-NOV 1996-97. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 452/2 - FARMAKOKINETIK KLINIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 453/4 - FARMASI KLINIKAL DAN TERAPI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 131/3 - FISIOLOGI ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 451/3 - PENGANTAR KONSEP FARMASI KLINIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFP381 - ETIKA DAN PERUNDANGAN FARMASI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT 241/4 - TERAPI ANTIMIKROB SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT 342/3 - SISTEM KARDIOVASKULAR DAN TERAPI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT 441/2 - KEMOTERAPI KANSER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT141 - PRINSIP-PRINSIP FARMOKIMIA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT142 - SISTEM SARAF PERIFERAL - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT343 - SISTEM GASTROUSUS DAN TERAPI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT344 - SISTEM SARAF PUSAT DAN TERAPI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF 111 - KIMIA AM FARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF 211/3 - BIOKIMIA FARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF112 - KIMIA ORGANIK FARMASI 1 - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF213 - ANALISIS FARMASEUTIK - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKK171 - KEMAHIRAN KOMUNIKASI UNTUK FARMASI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FMS 161/4 - MATEMATIK DAN STATISTIK UNTUK FARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FPC217 - ANALISIS FARMASEUTIS - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I (TEORI) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I(AMALI) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 221/3 - FARMASI FIZIKAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 321/4 - REKABENTUK DOS I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 322/3 - JAMINAN MUTU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF222 - PRAKTIS FARMASI II - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF222 - PRAKTIS FARMASI II - APRIL 1997.-KERTAS AMALI. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF223 - FARMASI FIZIKAL II - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF323 - REKABENTUK DOS II - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF324 - PRAKTIS FARMASI III - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTT 341/4 - SISTEM PERNAFASAN RENAL DARAH DAN TERAPI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (School of Farmasi) (1997) FTF 121-3 - PRAKTIS FARMASI I APRIL 1996-1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAA434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAE442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAE446 - KIMIA FORENSIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 141 - KIMIA ANALISIS SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 242-343 - KAEDAH SPEKTROMETRI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 342 - KIMIA ANALISIS II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 443-3 - KAEDAH ELEKTROANALISIS SEPT 1997-98. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 131 - KIMIA FIZIK I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 332 - KIMIA FIZIK II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 333 - KIMIA FIZIK III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 434 - KIMIA FIZIK IV SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIE 452 - KIMIA MAKANAN DAN MINYAK SAWIT - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 250 - PENGURUSAN INDUSTRI - KIT 457 - PENGURUSAN INDUSTRI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 250 - PENGURUSAN INDUSTRI - KIT 457 - PENGURUSAN INDUSTRI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 251 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 252 - OPERASI UNIT I - KIT 352 - OPERASI UNIT SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 354 - PEMPROSESAN KIMIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 456 - KIMIA POLIMER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOE 457 - KIMIA ORGANIK FIZIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOT 222 - KIMIA ORGANIK II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOT 322 - KIMIA ORGANIK II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOT 423 - KIMIA ORGANIK III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTE 414 - KIMIA TAKORGANIK IV APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 111 - KIMIA TAKORGANIK I SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 212 - KTT 312 - KIMIA TAKORGANIK II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 257 - KIMIA BAHAN - KIT 453 - KIMIA BAHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 413 - KIMIA TAKORGANIK III SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT312 - KIMIA TAKORGANIK II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KUA102 - KIMIA FIZIK 1 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) TKX 202 - Kimia Matrikulasi - Kertas II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) TKX 202 - Kimia Matrikulasi - Kertas ll April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) TKX 202 Kimia Matrikulasi Kertas ll. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) TKX 203 - Kimia Matrikulasi - Kertas III Apri1 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) TKX 203 - Kimia Matrlkulasi - Kertas II Mei l997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) TKX 203 Kimia Matrlkulasi Kertas III. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BAT 201-3 & BAT 313-3 SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BAT 202-3 & BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BAT 411-3 - AKUAKULTUR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 203-3 & BBT 346-3 - NUTRISI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 345-4 & BOT 204-4 - TAKSONOMI DAN BIOSISTEMATIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 445-3 - KULTUR TISU TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 451-3 - ENTOMOLOGI PERUBATAN & DOMESTIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT347-4 - BIOLOGI ANGIOSPERMA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT347-4 - BIOLOGI ANGIOSPERMA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BET 201-3 & BET 351-3 - SISTEMATIK & BIOLOGI SERANGGA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BET 455-4 - ENTOMOLOGI PERTANIAN HUTAN & HASIL SIMPANAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BKT 201-4 & BKT 373-3 - BIOLOGI PARASIT SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BKT 471-4 - PROTOZOOLOGI PERUBATAN & VETERINAR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 201-3 & BOI 242-3 - BIOLOGI MIKROORGANISMA SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 203-3 & BMT 364-3 - GENETIK MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 203-3 & BMT 364-3 - GENETIK MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 205-3 & BMT 461-3 - IMUNOLOGI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 206-3 & BMT 365-3 - FISIOLOGI & NUTRISI MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 206-3 & BMT 365-3 - FISIOLOGI & NUTRISI MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 466-4 - MIKROBIOLOGI INDUSTRI & MAKANAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 467-3 - MIKROBIOLOGI PERSEKITARAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOE301/3 - Instrumentasi Biologi - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 112-4 & BOI 260-4 - EKOLOGI ASAS SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 113-4 - BIOKIMIA SEL SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 114-4 - GENETIK ASAS SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 109-4 - BOO 284-4 - BIOSTATISTIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI109/4-BOO284/4 - Biostatistik - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI112/4 - BOI260/4 - Ekologi Asas - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI113/4 - Biokimia Sel - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI114/4 - 103/4 - Biodiversiti - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI114/4 - Genetik Asas - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI203/3 - Biokimia - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI220/3 - Fisiologi Tumbuhan - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI280/3 - Fisiologi Haiwan - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BPT 202-3 & BPT 381-3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BPT 483-3 - KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 201-3 & BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 201-3 & BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 322/3 - Ekosistem Tropika - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 325/3 - Sains Tanah Dan Persekitaran - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 421-3 - EKOLOGI SUMBER ALAM SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 425-3 - EKOLOGI PEMULIHARAAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTE 433-3 - TEKNOLOGI KULTUR TISU SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTT 201-3 & BTT 321-3 - TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI MOLEKUL SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BZT 394/3 - Perlakuan Haiwan - April 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) TBX 202 Biologi Matrikulasi Kertas II. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) TBX 203 Biologi Matrikulasi Kertas III. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 211 - Perhubungan Industri - SAW 210 - Sosiologi Perindustrian - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAP 400 - SEMINAR TEORI SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 301 - EKOLOGI MANUSIA/SAU 212 - ALAM SEKITAR DAN MASYARAKAT TERANCAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 406 - ISU-ISU DALAM BUDAYA DAN MASYARAKAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU300 - Pekedaan dan Kehidupan SAU403 - Sosiologi Pekedaan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU304- Agama dan Masyarakat SAU308- Agama dan Hubungan Sosial (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 202 - KEMISKINAN DAN KETIDAKSAMAAN/ SAU 208 - KETIDAKSAMAAN SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 207 - MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI ASIA TENGGARA/ SAU 201 - BUDAYA PRIBUMI DAN GLOBAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN D& KAJIAN LUAR/ SAW 214 - TEKNIK PENYELIDIKAN DAN ANALISIS SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 302 - PENYELEWENGAN DAN KAWALAN SOSIAL/ SAU 206 - PENYELEWENGAN KONFLIK DAN PENGAWALAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 369 - KAUM WANITA DAN MASYARAKAT/ SAU 213 - GANDER,IDEOLOGI DAN KUASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 406 - Isu-Isu Dalam Budaya Dan Masyarakat - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW203 - Teori Tingkahlaku Manusia dan Masyarakat/ SAW200 - Teori Sosial (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW211 - Perhubungan Industri/ SAW210 - Sosiologi Perindustrian (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 201 - TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 202 - DASAR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 204 - Analisis Pelaburan Dan Prinsip Keusahawanan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 221 - Masyarakat Dan Teknologi - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 231 - Demografi Dan Dasar Kependudukan - Sbw 314 - Demografi Dan Pembangunan Tenaga Manusia - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 311 - PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 313 - Pembangunan Luar Bandar - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 314 - DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 410 - Alam Sekitar Dan Pembangunan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW204 - Analisis Pelaburan dan Prinsip Keusahawanan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW221 - Masyarakat dan Teknologi (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW231 - Demografi dan Dasar Kependudukan SBW314 - Demografi dan Pembangunan Tenaga Manusia (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW313 - Pembangunan Luar Bandar (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW410- Alam Sekitar dan Pembangunan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 320/SEP 229 - EKONOMI ISLAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 323 & SEW 413 - Ekonomi Kewangan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 323 & SEW 413 - Ekonomi Kewangan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 412 - TEORI EKONOMI LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 414 - KEWANGAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU225/SEW315 - Ekonomi Pembangunan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU323/SEW413- Ekonomi Kewangan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU325/SEU420- Perancangan Ekonomi dan Penilaian Projek (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 211 - MIKROEKONOMI I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 212 - MIKROEKONOMI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 214 - MAKROEKONOMI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 316/SEU 226 - EKONOMI BURUH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW212 - Mikroekonomi II(September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW214 - Makroekonomi II (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW311/SEP221 - Statistik Gunaan dan Ekonometrik (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 102 - PENGANTAR ANTROPOLOGI-SOSIOLOGI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 103 - PENGANTAR SAINS POLITIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 103 - Pengantar Sains Politik (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 201 - FALSAFAH SAINS KEMASYARAKATAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW102- Pengantar Antropologi-Sosiologi (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW201 - Falsafah Sains Kemasyarakatan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU 309 - KERAJAAN DAN POLITIK MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU 403 - SEMINAR DASAR DAN PENTADBIRAN AWAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU312- Teori dan Praktik Penyelesaian Konflik (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU314 - Politik Antarabangsa dan Kerjasama Serantau SPU404 - Seminar Perhubungan Antarabangsa (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 201 - PENTADBIRAN AWAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 202 - PERHUBUNGAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 209 - POLITIK PERBANDINGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 301 - PEMIKIRAN POLITIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW20 1 - Pentadbiran Awam (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW206 - Falsafah Politik (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW209 - Po1itik Perbandingan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW306 - Politik Perhubungan Utara-Selatan SPU313 - Isu-Isu Pilihan Dalam Hubungan Utara-Selatan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STP 412 - SEMINAR KERJA SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STU 322 - ORGANISASI KHIDMAT MANUSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STW 217 & STW 325 - KERJA KUMPULAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STW 231/STW 215 - PENTADBIRAN SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STW2I7/STW325- Kerja Kumpulan (September 1997). [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 300 - Pekerjaan Dan Kehidupan & SAU 403 - Sosiologi Pekerjaan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 304 - Agama Dan Masyarakat & SAU 308 - Agama Dan Hubungan Sosial - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 203 - Teori Tingkahlaku Manusia Dan Masyarakat - SAW 200 - Teori Sosial September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 102 - Pengantar Antropologi-Sosiologi - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 201 - Falsafah Sains Kemasyarakatan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU 312 - Teori Dan Praktik Penyelesaian Konflik - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 204 - Teori Dan Kaedah Sains Politik - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 206 - Falsafah Politik September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 209 - Politik Perbandingan - September 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 306 - Politik Perhubungan Utara-Selatan & SPU 313 - Isu-Isu Pilihan Dalam Hubungan Utara-Selatan Sept 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAM 101-CMM 101 - ORGANISASI DAN REKABENTUK PANGKALAN DATA - CSC 211 - ORGANISASI PANGKALAN DATA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAM101/CMM101 - ORGANISASI DAN REKA BENTUK PANGKALAN DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAP 101-CMP 101 - PRINSIP-PRINSIP PENGATURCARAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAP 102-CMP 102 - PANGATURCARAAN LANJUTAN DAN STRUKTUR DATA - CSC 122-CSM 201 - PENYELESAIAN MASALAH & PENGATURCARAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAP102/CMP102 - PENGATURCARAAN LANJUTAN DAN STRUKTUR DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAS 101-CSC 102 - ORGANISASI KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAS101/CSC102 - ORGANISASI KOMPUTER - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAT 101-CSC 111 - STRUKTUR DISKRET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAT 102-CSC 112 - PENGATAR LOGIK DAN PENGABSTRAKAN CST 202 - KEJURUTERAAN SOFWER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAT102/CSC112 - PENGANTAR LOGIK DAN PENGABSTRAKAN - MEI 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CIS 401 - DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CIS 401 - REKA BENTUK DAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CIS401 - REKA BENTUK DAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CPP 201-CMP 201 - KONSEP DAN PARADIGMA BAHASA PENGATURCARAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CPS 201- CSY 201 - REKA BENTUK LOGIK BERDIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA 401 - PARALLEL PROCESSING SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA 401 - PEMPROSESAN SELARI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA 412 - GRAFIK KOMPUTER MAC-APR 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA401 - PARALLEL PROCESSING - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA401 - PEMPROSESAN SELARI - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA412 - GRAFIK KOMPUTER - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSC122 - PENYELESAIAN MASALAH DAN PENGATURCARAAN - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSC202 - SISTEM PENGOPERASIAN - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSC212/CSM302 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSE 401 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSE 401 - KECERDASAN BUATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 502 - PENYELESAIAN MASALAH DAN PENGATURCARAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 502 - PROBLEM SOLVING AND PROGRAMMING SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 503 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM MAKLUMAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 503 - INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSM 101 - PRINSIP-PRINSIP PENGATURCARAAN - CSC 101 - PRINSIP-PRINSIP SAINS KOMPUTER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSM311 - ORGANISASI PANGKALAN DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTD 502 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTD 502 - SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTM201/CMM201/CSC212/CSM302 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTP 201 - REKA BENTUK DAN ANALISIS ALGORITMA - CSC 201 - STRUKTUR DATA & ALGORITMA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) TMX 202 - Matematik Matrikulasi – Kertas II Mei 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) EBB 216-2 - KAWALAN MUTU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) EBB 219-3 - TERMODINAMIK BAHAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 101-201-3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 101-201-3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 101/201/3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 101/201/3 - Penghitungan Proses Kimia. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 203/4 - OPERASI UNIT I April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 203/4 - Operasi Unit I. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 205-3 - OPERASI UNIT I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 205-3 - OPERASI UNIT I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 304-2 - OPERASI UNIT II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 304-2 - OPERASI UNIT II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 406/4 - OPERASI UNIT III April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 406/4 - Operasi Unit III. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 102/4- BIOKIMIA MAKANAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 10214- Biokimia Makanan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 201-4 - MIKROBIOLOGI MAKANAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 201-4 - MIKROBIOLOGI MAKANAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 203-4 - ANALISIS MAKANAN I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 203-4 - ANALISIS MAKANAN I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 204-4 - ANALISIS MAKANAN II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 204-4 ANALISIS MAKANAN II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 319-2 - TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 319-2 TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 414-3 - PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 414-3 - PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 420-3 - PEMPROSESAN MAKANAN I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 420-3 - PEMPROSESAN MAKANAN I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 205/3 - Bahan Makanan (Asal Tumbuhan). [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 101 - Biokimia Makanan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 101 - BIOKIMIA MAKANAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 205/3 - BAHAN MAKANAN (ASAL TUMBUHAN) April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 206/3 - SAINS MAKANAN HAIWAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 206/3 - Sains Makanan Haiwan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 207/2 - PEMAKANAN MANUSIA April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 207/2 - Pemakanan Manusia. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 317-4 - ANALISIS MAKANAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 317-4 - ANALISIS MAKANAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 317/4 - Analisis Makanan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 317/4 - ANALISIS MAKANAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 408-4 - PENGOLAHAN SISA DAN SANITASI PERKILANGAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 408-4 - PENGOLAHAN SISA DAN SANITASI PERKILANGAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 417/4 - PEMPROSESAN DAN PERKILANGAN MAKANAN April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 100-3 - PENGANTAR POLIMER SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 100-3 - PENGANTAR POLIMER SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 101 - KIMIA POLIMER I April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 101 - Kimia Polimer I. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 102-3 - FIZIK POLIMER I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 102-3 - FIZIK POLIMER I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 201 - KIMIA POLIMER I April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 201 - Kimia Polimer I. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 204-304-3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 204-304-3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 206-301-3 - KIMIA POLIMER II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 206-301-3 - KIMIA POLIMER II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 302-3 - FIZIK POLIMER II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 302-3 207-3 - FIZIK POLIMER II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 303/3 - TEKNOLOGI POLIMER (AM) MAC 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 303/3 - Teknologi Polimer (Am). [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 305 - TEKNOLOGI POLIMER (PLASTIK) I April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 305 - Teknologi Polimer (Plastik) I. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 404/3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) II April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 40413 - Teknologi Polimer (Getah) II. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 414 - KEJURUTERAAN GETAH April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 414 - Kejuruteraan Getah. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 111-3 - LITAR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 111-3 - LITAR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 121 - Peranti Semikonduktor. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 202 - Metrologi. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 207 - Sistem Digit. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 208 - Sistem Peralatan & Ukuran I. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 211-3 - SISTEM DIGIT SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 211/3 - SISTEM DIGIT SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 212-3 - METROLOGI SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 212/3 - METROLOGI SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 306-214-3 KAWALAN MUTU SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 306/214/3 - KAWALAN MUTU SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 309-4 - AUTOMASI PERINDUSTRIAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 309/4 - AUTOMASI PERINDUSTRIAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 311 - Automasi Perindustrian Dan Teknologi Pembuatan". [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 313-3 - SISTEM PERALATAN DAN UKURAN II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 313/3 - SISTEM PERALATAN DAN UKURAN II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 404 - Kebolehpercayaan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 404-213-3 - KEBOLEHPERCAYAAN DAN ANALISIS KEGAGALAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 404/213/3 - KEBOLEHPERCAYAAN DAN ANALISIS KEGAGALAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 406 - Susunatur Kilang Dan Pengendalian Bahan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK122 - Mesin Elektrik. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 104 - Mekanik Kejuruteraan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 105 - Aplikasi Komputer Perindustrian. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 105-4 APLIKASI KOMPUTER PERINDUSTRIAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 105/4 - APLIKASI KOMPUTER PERINDUSTRIAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 106-3 - STATISTIK UNTUK TEKNOLOGIS SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 106/3 - STATISTIK UNTUK TEKNOLOGIS SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 191 - MATEMATIK I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 291 - MATEMATIK II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 291 - MATEMATIK II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 100-IWK 100-2 - LIGNOSELULOSA SEBAGAI BAHAN MENTAH SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 100/IWK 100/2 - LIGNOSELULOSO SEBAGAI BAHAN MENTAH INDUSTRI SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 101- Teknologi Penglitup 1. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 103 - Teknologi Kertas I. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 222 - Teknologi Kayu IB. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 222 - Teknologi Kayu Ib Sidang Akademik 1996/97. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 223 - Teknologi Kertas IB. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 223 - Teknologi Kertas Ib Mac/April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 303 - Teknologi Kertas. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 303 - Teknologi Kertas ii Mac/April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 304/4 - Rekabentuk Perabut. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 304/4 - Rekabentuk Perabut April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 401/3 - Teknologi Penglitup III. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 401/3 - Teknologi Penglitup iii Mac/April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 404/4 -Teknologi Pengurusan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 404/4 -Teknologi Pengurusan Mac/April 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 405-4 - TEKNOLOGI KAYU KERTAS DAN PENGLITUP MAJU SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 405/4 - TEKNOLOGI KAYU KERTAS DAN PENGLITUP MAJU SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) Imk 417/4 - Pemprosesan Dan Perkilangan Makanan. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) Iyk 221/3 - Teknologi Penglitup IB. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) lOK 204 - Termodinamik. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) EBB 212-4 - BAHAN MENTAH DAN SERAMIK STRUKTUR APRIL 1997. [Teaching Resource]

ppkbsm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1997) EBS 214-3 - KEJURUTERAAN PETROLEUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

R

R Santhiram, R Santhiram (1997) Pendidikan Untuk Golongan Minoriti : Tipologi Dan Isu. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-19. ISSN 2289-9057

S

See , Ching Mey (1997) An Insight Into The Role Of The School Counselors In Malaysia: Perceptions Of Administrators, Counselors, And Teachers. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-12. ISSN 2289-9057

Shick, J. Fred E. , M.D. (1997) Stimulant Abuse And Dependence. Review Papers Series No.1 . Pusat Penyelidikan Dadah Dan Ubat-Ubatan Universiti Sains Malaysia. ISBN 967 - 9979 - 43 - 1

Singaram, Nallammai (1997) Mikroprop Agasi Dan Penghasilan Biji Benih Tiruan Anubia Sp. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Sunil, Gurtu and S.B, Acharya and H. A., Nadiger and Mohd, Shakil Siddiqui (1997) A study on the protective effects of calcium channel blockers against anoxic brain damage. In: IRPA Short Term Grant, 1st February, 1997, -.

T

Tan, Ai Hoon (1997) Kurikulum Sejarah Sekolah Menengah Rendah (KBSM) : Satu Kajian Terhadap Pemikiran Guru Mengenai Pernyataan Hasrat Dan Pelaksanaannya. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Tan , Khan Aun and Awang, Amir (1997) The Effectiveness Of Holistic Approach In Reducing Stress Among Teachers. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-14. ISSN 2289-9057

Tykot, Robert H. and Chia, Assoc Prof. Dr. Stephen, Ming Soon (1997) Long-Distance Obsidian Trade In Indonesia. Materials Research Society Symposium Proceedings, 462. ISSN 0272-9172

V

Vandiver, Pamela and Chia, Assoc Prof. Dr. Stephen, Ming Soon (1997) The Pottery Technology From Bukit Tengkorak,A 3000-5000 Year Old Site In Borneo, Malaysia. Materials Research Society Symposium Proceedings , 462. ISSN 0272-9172

W

Wan Yaakob, Wan Abdul Aziz (1997) Pengumpulan B-Karotin Dan A-Tokoferol Oleh Ikan Keli Afrika (Clarias Gariepinus) Dari Produk Sampingan Industri Minyak Kelapa Sawit. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Y

Yaacob, Siti Nor and Abdul Rahman, Anita (1997) Depresi Dan Pencapaian Akademik Remaja Dari Keluarga Berbeza Struktur. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 15 (1). pp. 1-10. ISSN 2289-9057

Yasin, Zain Alabidin Mohd (1997) Penggunaan Kata Sendi Nama Dan Kesan Penggugurannya Dalam Akhbar. Masters thesis, Perpustakaan Hamzah Sendut.

This list was generated on Sun Oct 1 23:33:46 2023 +08.
Share