Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | K | O | P | S | T | V
Number of items: 883.

A

Abdullah, Jamalunlaili (1997) Urban Enviromvrental Health In Developing Countries: A Case Study Of Penang Island, Malaysia. PhD thesis, USM.

K

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 101-03 - PERALATAN DAN PENGUKURAN ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 101-3 - PERALATAN DAN PENGUKURAN ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 102-3 - KESELAMATAN MAKMAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 102-3 - KESELAMATAN MAKMAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 111-3 - BIOLOGI AM SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 111-3 -BIOLOGI AM SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 151 - KONSEP ASAS KIMIA I SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 151 - KONSEP ASAS KIMIA I SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 171 - MATEMATIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 171 - MATEMATIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 211-2 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 213-2 - PENGURUSAN HAIWAN & TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 213-2 - PENGURUSAN HAIWAN DAN TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 234-2 - KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 234-2 KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 253 - KIMIA PEMERIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 253 - KIMIA PEMERIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 301-2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 301-2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 321-4 - TEKNIK PEMBEDAHAN PENGAWETAN DAN PAMERAN SPESIMEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 323-2 - BIOSTATISTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 323-2 - BIOSTATISTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 341-4 - ELEKTRIK ANALOG SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 341-4 - ELEKTRONIK ANALOG SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 348-4 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 348-4 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 362 - KIMIA ORGANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) DTM 362- KIMIA ORGANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FCP453 - FARMASI MASYARAKAT - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FCP454 - FARMASI KLINIKAL UNTUK KES KHAS - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FCP455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUAN KRITIKAL - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FEK202 - PENGANTAR FARMASI VETERINA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1997) FEK302 - PENYALAHGUNAAN DADAH - APRIL 1997. [Teaching Resource]

O

Othman, Maznah (1997) Hubungan Faktor-Faktor Risiko Dengan Tuntutan Di Dalam Projek 'Fast Track'. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

P

PPD&U, Pusat Penyelidikan Dadah & Ubat-Ubatan (1997) International Monograph Series 11: Report Of The Asian Multicity Epidemology Workgroup 1997. International Monograph Series 11 . Universiti Sains Malaysia.

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Keman (1997) HST 322 - SEJARAH KEPULAUAN ASIA TENGGARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS II - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 212 - KESUSASTERAAN UNTUK KANAK -KANAK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 213 - STRUKTUR DAN NAHU BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 222 - FONETIK DAN FONOLOGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 302 - KESUSASTERAAN UNTUK KANAK-KANAK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 305 - STRUKTUR DAN NAHU BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 306 - FONETIK DAN FONOLOGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HET 401 - SEMANTIK BAHASA INGGERIS - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HFA 101 - PENGANTAR FALSAFAH - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGA 101 - PENGANTAR GEOGRAFI -SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 223 - IKLIM DAN CUACA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 226 - GEOGRAFI FIZIKAL UNTUK PENDIDIKAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 326 - GEOGRAFI FIZIKAL UNTUK PENDIDIKAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGF 327 - IKLIM DAN CUACA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGG 433 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 234 - GEOGRAFI PENDUDUK DAN SUMBER MANUSIA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 339 - GEOGRAFI PENDUDUK DAN SUMBER MANUSIA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 431 - PEMIKIRAN GEOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGM 436 - GEOGRAFI PERTANIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 213 - PENGENALAN KEPADA PENDERIAAN JAUH - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 216 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HGT 317 - PENGENALAN KEPADA PENDERIAAN JAUH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HHA101-NSK002 - PENGANTAR SENI HALUS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 213 - SUMBER DAN PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HIS 305 - INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKA 101 - PENGANTAR KESUSASTERAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKB 413 - KARYA-KARYA TERPILIH DARI KESUSASTERAAN AMERIKA LATIN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 202 - KAJIAN TEKS MELAYU KLASIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 205 - PUISI MELAYU DAN INDONESIA MODEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 301 - PUISI MELAYU DAN INDONESIA MODEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 302 - KAJIAN TEKS MELAYU KLASIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKN 401 - KESUSASTERAAN NUSANTARA 1 ASPEK TEORI DAN KRITIKAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HKT 421 - TEORI DAN KAEDAH DALAM KESUSASTERAAN BANDINGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HLA-VLA 101-NSK003 - PENGANTAR SENI TEATER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HLP 309 - TEATER TEKNIKAL II - TATA CAHAYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMP 403 - ANALISIS KONTRASTIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 221 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 223 - MORFOLOGI BAHASA MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 225 -SOSIOLOGI BAHASA(PENERAPAN KEPADA BAHASA MALAYSIA) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 303 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 305 - SOSIOLOGI BAHASA (PENERAPAN KEPADA BAHASA MALAYSIA) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 401 - SEMANTIK BAHASA MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 405 - TERJEMAHAN DAN PENYUNTINGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSA 101 - PENGANTAR SEJARAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSC 223 - SEJARAH ASIA TIMUR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSI 342 - SEJARAH ASIA BARAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSL 431 - ISU-ISU TERPILIH DALAM SEJARAH ASIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSM 414 - SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 222 - KEPULAUN ASIA TENGGARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HST 422 - ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HTV 201 - TEKNIK BERFIKIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZA 101 - PENGANTAR SENI MUZIK SEPTEMBER 1999. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 206 - TEORI DAN GUBAHAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 218 - APRESIASI MUZIK BARAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HZZ 268 - TAJUK-TAJUK TERPILIH DALAM MUZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HSK 202 - TEORI DAN KAEDAH SEJARAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIK, Pusay Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1997) HMT 301 - MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 402 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 405 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 405 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 410 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 411 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM II SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 415 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS 1SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 424 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 424 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 426 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 427 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 427 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 428 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 428 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 429 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP 491 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PDP419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN I SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 221 - PENGURUSAN PENDIDIKAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 222 - PENGANTAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 301 - KURIKULUM DAN PENGAJARAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - SEMINAR ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 302 - SEMINAR ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 402 - SISTEM PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - PEMBELAJARAN MELALUI SENI KREATIF APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 403 - PEMBELAJARAN MELALUI SENI KREATIF APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 421 - TEORI-TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422 - MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 422 - MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 423 - TEORI-TEORI PERSONALITI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 423 - TEORI-TEORI PERSONALITI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 441 - REKABENTUK DAN PERKEMBANGAN PENGAJARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 442 - PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN PENGAJARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 443 - PEMBENTUKAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 443 - PEMBENTUKAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 460 - KEPIMPINAN SEKOLAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 461 - UNDANG-UNDANG PERATURAN SEKOLAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462 - PENGELOLAAN DAN PENYELIAAN SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PGT 462 - PENGELOLAAN DAN PENYELIAAN SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 302 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 302 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KO-KURIKULUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 474 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 476 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 478 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 516 - PENGAJIAN KEBERKESANAN SEKOLAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 518 - PENGAJIAN PENDIDIKAN GURU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG 518 - PENGAJIAN PENDIDIKAN GURU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG515 - PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG517 - PENGAJIAN KOKURIKULUM SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG522 - PEMIKIRAN DAN PEMAHAMAN GURU TERHADAP KURIKULUM DAN PEDAGOGI SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG525 - DINAMIK ORGANISASI PENDIDIKAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG531 - PENGUKURAN PENDIDIKAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG541 - THEORY AND PRACTICE OF TESOL SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PLG552 - PSIKOLOGI PEMIKIRAN DAN PENAAKULAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG 1-2 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG 102 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG102 - PERPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG201 - PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG210 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM I SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG215 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG216 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG217 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG218 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG219 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1997) PPG220 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI 1 SEPTEMBER 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 221 - YBP 301 - PERANCANGAN & PENILAIAN KEMPEN KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 222 - YBP 305 - KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YBP 303 - PERIKLANAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YFP 301 - KAJIAN SINEMA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YFP 305 - KAJIAN TELEVISYEN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKA 101 - PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKA 102 - PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 212 - KOMUNIKASI DAN BUDAYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 214 - TEKNOLOGI KOMUNIKASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YKT 304 - PERUCAPAN AWAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YTP 222 - YFP 306 - PENERBITAN TELEVISYEN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YWP 221 - KEWARTAWANAN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1997) YWP 301 - PENULISAN BERITA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (1997) EUS 402 - MISI ANGKASA DAN PENDORONGAN KAPAL ANGKASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa (1997) EUS 404 - PENGGUNAAN SATELIT TELEKOMUNIKASI PEMERHATIAN BUMI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 132-4 - UKUR KEJURUTERAAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 231-3 - UKUR KEJURUTERAAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 252-3 - TEORI STRUKTUR II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 271-2 - EAJ 333-2 - PENDERIAAN JAUH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 452-4 - REKA BENTUK STRUKTUR LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 453-4 - TEORI STRUKTUR LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 463-4 - REKA BENTUK KONKRIT PRA TEGASAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 471-3 - KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN BANGUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAA 482-4 - PENGURUSAN DAN KAEDAH BINAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 221-3 - MEKANIK BENDALIR UNTUK JURUTERA AWAM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 223-3 - HIDRAULIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 312-3 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 322-3 - HIDROLOGI KEJURUTERAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 414-4 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 424-3 - KEJURUTERAAN SUNGAI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAH 427-4 - KEJURUTERAAN SUNGAI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 234-3 - UKUR KEJURUTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 241-3 - KEJURUTERAAN GEOTEKNIK I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 333-2 - PENDERIAAN JAUH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 432-3 - KEJURUTERAAN LEBUH RAYA LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 434-4 - KEJURUTERAAN LALU LINTAS DAN PENGANGKUTAN LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAJ 442-3 - KEJURUTERAAN BATUAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAL 231-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN & LALU LINTAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAS 235-3 - UKUR KEJURUTERAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAS 251-3 - TEORI STRUKTUR I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EAS 281-3 - TEKNOLOGI KONKRIT DAN KAEDAH BINAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EBB 122-3 - BAHAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 101 - MATEMATIK KEJURUTERAAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 102 (SPU) - MATEMATIK KEJURUTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 102 - MATEMATIK KEJURUTERAAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUM 221 - KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK GUNAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 201 - EKONOMI KEJURUTERAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 212 - JURUTERA DALAM MASYARAKAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 302 - PSIKOLOGI PERINDUSTRIAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1997) EUP 404 - PEMASARAN UNTUK JURUTERA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 221-3 - POLIMER II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1997) EBS 222-3 - PEMPROSESAN FIZIKAL MINERAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 221-3 - METALURGI FIZIKAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 402/2 - KAWALAN MUTU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 406-3 - PEMILIHAN BAHAN APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 415-3 - BAHAN SEMIKONDUKTOR II APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBB 417-3 - SERAMIK IV APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 202-3 - MINERALOGI OPTIK APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 204/2 - KIMIA ANALITIS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 211/3 - GEOKIMIA CARIGALI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 121-3 - BAHAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 209-3 - TEKNOLOGI SERBUK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 211-3 - METALURGI FIZIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 212-3 - BAHAN MENTAH & SERAMIK STRUKTUR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 215-3 - BAHAN SENIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 220-3 - POLIMER KEJURUTERAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 306-2 - KAWALAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 308-3 - TEKNOLOGI SERBUK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 314-3 - PIROMETALURGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 316-3 - KAKISAN & DEGRADASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 318-3 - TEMBIKAR PUTIH & KACA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 322-3 - METALURGI MEKANIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 405-3 - PENYIASATAN KEGAGALAN & UJIAN TAK MUSNAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 421-3 - TEKNOLOGI SEMIKONDUKTOR I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 422-3 - SERAMIK TEKNIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 423-3 - METALURGI GUNAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 425-3 - REKABENTUK & PEMBANGUNAN SERAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 511-3 - TEKNIK-TEKNIK PENCIRIAN BAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 512-3 - GAMBARAJAH KESEIMBANGAN FASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 513-3 - PENGURUSAN MUTU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 523-3 - PROSES SERAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB 525-3 - BAHAN ELEKTRIK & PERANTI OPTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB121-3 - BAHAN 1 SEPT 1997 0001. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB209-3 - TEKNOLOGI SERBUK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB211-3 - MERTALURGI FIZIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB212-3 - BAHAN MENTAH - SERAMIK STRUKTUR - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB215 -3 BAHAN SEMIKONDUKTOR - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB220-3 - POLIMER KEJURUTERAAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB306 -2 - KAWALAN PROSES - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB308-3 - TEKNOLOGI SERBUK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB314-3 - PIROMETALURGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB316-3 - KAKISAN DAN DEGRASI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB318-3 - TEMBIKAR PUTIH DAN KACA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB405-3 - PENYIASATAN KEGAGALAN DAN UJIAN TAK MUSNAH - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB421-3 - TEKNOLOGI SEMIKONDUKTOR 1 - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB422-3 - SERAMIK TEKNIKAL - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB423-3 - METALURGI GUNAAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB425-3- REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN SERAMIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB511-3 - TEKNIK-TEKNIK PENCIRIAN BAHAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB512 - GAMBARAJAH KESEIMBANGAN FASA - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB513-3 - PENGURUSAN MUTU - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB523-3 - PROSES SERAMIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBB525-3 - BAHAN ELEKTRIK DAN PERANTI OPTIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 108-3 - PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 201-3 - MENDAPAN MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 209-3 - MINERALOGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 215-3 - KOMINUSI & PENSAIZAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 218-3 - MEKANIK BENDALIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 305-3 - MEKANIK BENDALIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 311-3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 314-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 414-3 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMPROSESAN MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 419-3 - HIDROMETALURGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 421-3 - GEOMEKANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS 422-2 - EKONOMI MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS108-3 - PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS201 -3 - MENDAPAN MINERAL - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS209-3 - MINEROLOGI - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS305-3 - MEKANIK BENDALIR - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS311-3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS314-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS414-3 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMPROSESAN MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS419-3 - HIDROMETALURGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS421-3 - GEOMEKANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EBS422-2 - EKONOMI MINERAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EEE230 - ELEKTRONIK DIGIT II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1997) EEE234 - TEORI ELEKTROMAGNET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 407-3 - KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN III APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 409-2 - UNDANG-UNDANG PERLOMBONGAN APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 413-3 - PEMPROSESAN MINERAL IV APR 1997. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1997) EBS 416-3 - KEJURUTERAAN VENTILASI LOMBONG APR 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 234 - TEORI ELEKTROMAGNET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 241 - ELEKTRONIK ANALOG I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 327 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 350 - SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 370 - MIKROPEMPROSES II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 371 - ANTENA DAN PERAMBATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 372 - PERHUBUNGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 373 - SISTEM PENGOPERASIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 374 - KAWALAN ROBOTIK & PENGAUTOMATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 375 - PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 425 - REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 435 - SISTEM PERHUBUNGAN LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 441 - ELEKTRONIK KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 442 - RANGKAIAN KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 448 - SISTEM KOMPUTER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 452 - SISTEM KAWALAN LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 466 - ANALISIS DAN REKABENTUK MESIN ELEKTRIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 469 - KEJURUTERAAN LITAR BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 471 - PERHUBUNGAN DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 473 - KECERDASAN MESIN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 475 - ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 477 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE241 - ELEKTRONIK ANALOG I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE327 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE350 - SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE370 - MIKROPEMPROSES II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE371 - ANTENA DAN PERAMBATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE372 - PERHUBUNGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE373 - SISTEM PENGOPERASIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE374 - KAWALAN ROBOTIK DAN PENGAUTOMATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE375 - PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE425 - REKABENTUK LITAR ANALOG BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE441 - ELEKTRONIK KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE442 - RANGKAIN KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE466 - ANALISIS DAN REKABENTUK MESIN ELEKTRIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE469 - KEJURUTERAAN LITAR BERSEPADU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE471 - PERHUBUNGAN DIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE473 - KECERDASAN MESIN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE475 - ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM KAWALAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE477 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KEJURUTERAAN KUASA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU 202 - ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU104 - TEKNOLOGI ELEKTRONIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEU202 - ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 126 -TEORI LITAR APR 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 130 - ELEKTRONIK DIGIT I APR 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 132 - PERANTI ELEKTRONIK APR 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 227 - KEJURUTERAAN PERISISAN APR 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 234 - TEORI ELEKTROMAGNET APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1997) EEE 237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 104 - KIMIA FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 104 - KIMIA FIZIKAL - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 111 - UNSUR-UNSUR KEJURUTERAAN KIMIA - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 111 - UNSUR-UNSUR KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 112 - ALIRAN BENDALIR KEJURUTERAAN KIMIA - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 206 - KIMIA ANALISIS - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 206 - KIMIA ANALITIS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 220-260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 230 - PEMINDAHAN HABA PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 231 - OPERASI PEMINDAHAN JISIM - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 240-231 - OPERASI PEMINDAHAN JISIM I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 333 - KEJURUTERAAN PEMPROSESAN PETROLEUM DAN GAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 335 - DINAMIK DAN KAWALAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 365 - KEJURUTERAAN KAWALAN PENCEMARAN UDARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 370 - KAEDAH PENGIRAAN KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 430 - KESELAMATAN LOJI - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 430 - KESELAMATAN LOJI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 450 - SIMULASI DAN PENGOPTIMUMAN PROSES - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 450 - SIMULASI DAN PENGOPTIMUMAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC 466 - PENGANTAR KEJURUTERAAN BIOPROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC104 - KIMIA FIZIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC111 - UNSUR-UNSUR KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC206 - KIMIA ANALITIS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC220-260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC230 - PEMINDAHAN HABA PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC240-231 - OPERASI PEMINDAHAN JISIM 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC333 - KEJURUTERAAN PEMPROSESAN PETROLEUM DAN GAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC335 - DINAMIK DAN KAWALAN PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC365 - KEJURUTERAAN KAWALAN PENCEMARAN UDARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC370 - KAEDAH PENGIRAAN KEJURUTERAAN KIMIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC430 - KESELAMATAN LOJI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC450 - SIMULASI DAN PENGOPTIMUM PROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1997) EKC466 - PENGANTAR KEJURUTERAAN BIOPROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 240 - TEKNOLOGI PEMBUATAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 270 - KEJURUTERAAN INDUSTRI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 340 - TEKNOLOGI PEMBUATAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMG 470 - PENGURUSAN PENGELUARAN & SISTEM PEMBUATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 101 - TERMODINAMIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 101 - TERMODINAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 111 - MEKANIK BENDALIR I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 130 - KEJURUTERAAN MEKANIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 203 - TERMODINAMIK GUNAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 220 - MEKANIK PEPEJAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 230 - DINAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 310 - DINAMIK GAS & DORONGAN JET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 321 - MEKANIK BENDALIR II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 330 - MEKANIK PEPEJAL II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 351 - GETARAN MEKANIK & KAWALAN AUTOMATIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 402 - SISTEM PENUKARAN TENAGA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 404 - PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 421 - ANALISIS TEGASAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1997) EMK 431 - GETARAN DALAM MESIN INDUSTRI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAP 403 - PERNIAGAAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 311 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 311 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 311 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 313 - SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 313 - SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 314 - PENGAUDITAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 314 - PENGAUDITAN I SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 315-AKU 402 - PERCUKAIAN I -PERCUKAIAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 412 - PERAKAUNAN LANJUTAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 412 - PERAKAUNAN LANJUTAN II SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 413 - PERAKAUNAN PENGURUSAN LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 414 - PENGAUDITAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 415 - PERCUKAIAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AAW 415 - PERCUKAIAN II SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 461 - KEWANGAN KORPORAT II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 461 - KEWANGAN KORPORAT II SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 462 - ANALISIS PENYATA KEWANGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 462 - ANALISIS PENYATA KEWANGAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 463 - PELABURAN SEKURITI & PENGURUSAN PORTFOLIO SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 463 - PELABURAN SEKURITI & PENGURUSAN PORTFOLIO SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AFP 463 - PELABURAN SEKURITI & PENGURUSAN PORTFOLIO SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 602 - RESEARCH METHODOLOGY APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 607 - INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 607 - INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 608 - CORPORATE STRATEGY APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 610 - FINANCE & ACCOUNTING FOR MANAGEMENT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 610 - FINANCE & ACCOUNTING FOR MANAGEMENT SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 613 - MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AGW 614 - MANAGERIAL ECONOMICS SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AKP 301 - PERAKAUNAN KEWANGAN III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 300-AMW 343 - PENYELIDIKAN PEMASARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 342 - PERLAKUAN PENGGUNA SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 344 - PENGIKLANAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 400 - STRATEGI PEMASARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 441 - PENGURUSAN JUALAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AMP 442 - PEMASARAN ANTARABANGSA SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 352 - PERNIAGAAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 402-AOP 453 - PENGURUSAN PERBANDINGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 451 - PERKEMBANGAN ORGANISASI SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOP 452 - PERHUBUNGAN INDUSTRI SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) AOW 353 - TEORI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) APW 300 - KAEDAH STATISTIK SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATP 401 - ETIKA PERNIAGAAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 102 - EKONOMI UNTUK PENGURUSAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 102 - EKONOMI UNTUK PENGURUSAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 102 - EKONOMI UNTUK PENGURUSAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 103 - UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 122 - KAEDAH KUANTITATIF SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 211 - PERAKAUNAN PENGURUSAN SEPT 1997.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1997) ATW 241 - PRINSIP PEMASARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 501 - PERUMAHAN DAN ASPEK SOSIO-EKONOMI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 502 - PERANCANGAN DAN PEMBANGAN PERUMAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 503 - REKABENTUK PERUMAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RHS 504 - PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMG 335-3 - UKUR BAHAN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 251 - PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 252 - PENGANTAR PENGURUSAN PROJEK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 352 - EKONOMI BANGUNAN 2 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RMK 453 - PENGURUSAN HARTA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RPG 131 - KAEDAH KUANTITATIF GUNAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RPK 321 - PERANCANGAN LANDSKAP SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1997) RPK 334 - PERANCANGAN LALULINTAS SEPT 1999. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 121 - SAINS PERSEKITARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 161 - TEKNOLOGI BINAAN 1 SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 265/3 - TEKNOLOGI BINAAN 2 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAG 362/3 - TEKNOLOGI BINAAN 3 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 132 - PENGHANTAR ALAM BINA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 232/3 - PRINSIP-PRINSIP REKAAN SENI BINA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 343/2 - KAJIAN PERUMAHAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RAK 344/3 - SEJARAH DAN TEORI SENI BINA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 162/3 - PENGENALAN STRUKTUR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 231 - ASAS UKUR TANAH SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 231/3 - ASAS UKUR TANAH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 261/3 - PERKHIDMATAN BANGUNAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 262/3 - REKABENTUK STRUKTUR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 264/3 - PENGANTAR TEKNOLOGI MAKLUMAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 265 - INFRASTRUKTUR BANGUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 363/3 - PENYELIDIKAN TAPAK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 464 - KAEDAH BINAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 465 - REKABENTUK KONKRIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) REG 466 - REKABENTUK JALAN & LEBUHRAYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 152/3 - PRINSIP-PRINSIP EKONOMI BANGUNAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 454/4 - UNDANG-UNDANG 2 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 455/4 - UKUR BAHAN 2 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RMK 458/4 - AMALAN PROFESIONAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 141/3 - PENEMPATAN MANUSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 321/3 - PERANCANGAN LANDSKAP APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 335/3 - KAEDAH ANALISIS PERANCANGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1997) RPK 443/3 - ASPEK SOSIAL DALAM PERANCANGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 282/3 - SAINS BAHAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 483/4 - PENGUJIAN TAKMEMBINASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 485/4 - SPEKTROSKOPI GUNAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAE 486/4 - LASER DAN PENGGUNAANYA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 381/4 - PENGANTAR MIKROPEMPROSES SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 381/4 PENGANTAR MIKROPEMPROSES APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 383/3 - INSTRUMENTASI I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZAT 481/4 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 101/4 - FIZIK I (MEKANIK) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 101/4 - FIZIK I (MEKANIK) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 102/4 - FIZIK II (KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCA 102/4 - FIZIK II (KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCC 541/4 - TEORI KEADAAN PEPEJAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCC 542/4 - TEORI KEADAAN PEPEJAL II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCC 543/4 - FIZIK SEMIKONDUKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 431/4 - BIOFIZIK SINARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 441/4 - KAJIAN TENAGA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 537/2 - ULTRASONIK DAN PENGIMEJAN RESONANS MAGNET APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 537/2 - ULTRASOUND AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 538/2 - RADIOBIOLOGI DAN KIMIA SINARAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCE 538/2 - RADIOBIOLOGY AND RADIATION CHEMISTRY APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 103/3 - FIZIK II (GETARAN GELOMBANG DAN OPTIK ) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 104/3 - FIZIK IV (FIZIK MODEN) APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 205/3 - MEKANIK KUANTUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 206/3 - ELEKTRONIK II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 210/4 - ANALISIS KOMPLEKS DAN PERSAMAAN PEMBEZAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 211/2 - ANALISIS VEKTOR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 211/2 - ANALISIS VEKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 211/2 - VECTOR ANALYSIS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 212/2 - TERMODINAMIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 212/2 - TERMODINAMIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 213/2 - OPTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 301/2 - MEKANIK KLASIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 304/3 - KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 307/3 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 310/4 - KAEDAH MATEMATIK III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 312/2 - MEKANIK STATISTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 313/2 - OPTIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 405/3 - FIZIK ATOM DAN FIZIK NUKLEUS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 531/4 - ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 532/4 - ILMU FIZIK SINARAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 535/4 - NUCLEAR MEDICINE AND RADIOTHERAPY PHYSICS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZCT 535/4 - PERUBATAN NUKLEAR DAN FIZIK RADIOTERAPI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGE 471/3 - PENTAFSIRAN MEDAN KEUPAYAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGE 472/3 - PEMPROSESAN DATA SEISMIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGE 479/3 - OSEANOGRAFI GEOLOGI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 161/3 - GEOLOGI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 262/4 - GEOLOGI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 265/3 - METEOROLOGI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 266/3 - GEOFIZIK BUMI PEPEJAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 268/3 - GEOFIZIK PENCARIGALIAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 367/3 - GEOFIZIK BUMI PEPEJAL II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 369/3 - ILMU GEOFIZIK PENCARIGALIAN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 370/3 - METEOROLOGI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 372/3 - PENGANTAR OSEANOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 460/3 - METEOROLOGI SINOPTIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZGT 461/3 - GEOLOGI LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 317/3 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 545/4 - SPEKTROSKOPI KEADAAN PEPEJAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 546/4 - PERANTI-PERANTI SEMIKONDUKTOR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSC 548/4 - ANALISIS STRUKTUR MELALUI KAEDAH SINAR-X APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 374/3 - PENDERIAAN JAUH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 415/3 - FIZIK MODEN IV APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 423/4 - SPEKTROSKOPI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1997) ZSE 446/4 - ILMU FIZIK SEMIKONDUKTOR & ALAT REKAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEK 203/2 - PANGANTAR UBAT-UBATAN TRADISIONAL DAN FARMAKOGNOSI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEK 401/2 - RADIOFARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEK101101 - DRUG DI DALAM NEGARA MEMBANGUN - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FEL 405 - PENGURUSAN FARMASI HOSPITAL OKT-NOV 1996-97. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 452/2 - FARMAKOKINETIK KLINIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 453/4 - FARMASI KLINIKAL DAN TERAPI I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 131/3 - FISIOLOGI ASAS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFK 451/3 - PENGANTAR KONSEP FARMASI KLINIKAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FFP381 - ETIKA DAN PERUNDANGAN FARMASI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT 241/4 - TERAPI ANTIMIKROB SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT 342/3 - SISTEM KARDIOVASKULAR DAN TERAPI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT 441/2 - KEMOTERAPI KANSER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT141 - PRINSIP-PRINSIP FARMOKIMIA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT142 - SISTEM SARAF PERIFERAL - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT343 - SISTEM GASTROUSUS DAN TERAPI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FIT344 - SISTEM SARAF PUSAT DAN TERAPI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF 111 - KIMIA AM FARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF 211/3 - BIOKIMIA FARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF112 - KIMIA ORGANIK FARMASI 1 - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKF213 - ANALISIS FARMASEUTIK - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FKK171 - KEMAHIRAN KOMUNIKASI UNTUK FARMASI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FMS 161/4 - MATEMATIK DAN STATISTIK UNTUK FARMASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FPC217 - ANALISIS FARMASEUTIS - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I (TEORI) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I(AMALI) SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 221/3 - FARMASI FIZIKAL I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 321/4 - REKABENTUK DOS I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF 322/3 - JAMINAN MUTU SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF222 - PRAKTIS FARMASI II - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF222 - PRAKTIS FARMASI II - APRIL 1997.-KERTAS AMALI. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF223 - FARMASI FIZIKAL II - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF323 - REKABENTUK DOS II - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTF324 - PRAKTIS FARMASI III - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1997) FTT 341/4 - SISTEM PERNAFASAN RENAL DARAH DAN TERAPI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (School of Farmasi) (1997) FTF 121-3 - PRAKTIS FARMASI I APRIL 1996-1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAA434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAE442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAE446 - KIMIA FORENSIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 141 - KIMIA ANALISIS SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 242-343 - KAEDAH SPEKTROMETRI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 342 - KIMIA ANALISIS II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KAT 443-3 - KAEDAH ELEKTROANALISIS SEPT 1997-98. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 131 - KIMIA FIZIK I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 332 - KIMIA FIZIK II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 333 - KIMIA FIZIK III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KFT 434 - KIMIA FIZIK IV SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIE 452 - KIMIA MAKANAN DAN MINYAK SAWIT - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 250 - PENGURUSAN INDUSTRI - KIT 457 - PENGURUSAN INDUSTRI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 250 - PENGURUSAN INDUSTRI - KIT 457 - PENGURUSAN INDUSTRI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 251 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 252 - OPERASI UNIT I - KIT 352 - OPERASI UNIT SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 354 - PEMPROSESAN KIMIA II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KIT 456 - KIMIA POLIMER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOE 457 - KIMIA ORGANIK FIZIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOT 222 - KIMIA ORGANIK II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOT 322 - KIMIA ORGANIK II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KOT 423 - KIMIA ORGANIK III APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTE 414 - KIMIA TAKORGANIK IV APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 111 - KIMIA TAKORGANIK I SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 212 - KTT 312 - KIMIA TAKORGANIK II SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 257 - KIMIA BAHAN - KIT 453 - KIMIA BAHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT 413 - KIMIA TAKORGANIK III SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KTT312 - KIMIA TAKORGANIK II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1997) KUA102 - KIMIA FIZIK 1 APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BAT 201-3 & BAT 313-3 SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BAT 202-3 & BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BAT 411-3 - AKUAKULTUR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 203-3 & BBT 346-3 - NUTRISI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 345-4 & BOT 204-4 - TAKSONOMI DAN BIOSISTEMATIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 445-3 - KULTUR TISU TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT 451-3 - ENTOMOLOGI PERUBATAN & DOMESTIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT347-4 - BIOLOGI ANGIOSPERMA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BBT347-4 - BIOLOGI ANGIOSPERMA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BET 201-3 & BET 351-3 - SISTEMATIK & BIOLOGI SERANGGA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BET 455-4 - ENTOMOLOGI PERTANIAN HUTAN & HASIL SIMPANAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BKT 201-4 & BKT 373-3 - BIOLOGI PARASIT SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BKT 471-4 - PROTOZOOLOGI PERUBATAN & VETERINAR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 201-3 & BOI 242-3 - BIOLOGI MIKROORGANISMA SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 203-3 & BMT 364-3 - GENETIK MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 203-3 & BMT 364-3 - GENETIK MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 205-3 & BMT 461-3 - IMUNOLOGI SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 206-3 & BMT 365-3 - FISIOLOGI & NUTRISI MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 206-3 & BMT 365-3 - FISIOLOGI & NUTRISI MIKROB SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 466-4 - MIKROBIOLOGI INDUSTRI & MAKANAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BMT 467-3 - MIKROBIOLOGI PERSEKITARAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOE301/3 - INSTRUMENTASI BIOLOGI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 112-4 & BOI 260-4 - EKOLOGI ASAS SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 113-4 - BIOKIMIA SEL SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 114-4 - GENETIK ASAS SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI 109-4 - BOO 284-4 - BIOSTATISTIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI109/4-BOO284/4 - BIOSTATISTIK - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI112/4 - BOI260/4 - EKOLOGI ASAS - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI113/4 - BIOKIMIA SEL - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI114/4 - 103/4 - BIODIVERSITI - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI114/4 - GENETIK ASAS - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI203/3 - BIOKIMIA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI220/3 - FISIOLOGI TUMBUHAN - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BOI280/3 - FISIOLOGI HAIWAN - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BPT 202-3 & BPT 381-3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BPT 483-3 - KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 201-3 & BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 201-3 & BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 322/3 - EKOSISTEM TROPIKA - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 325/3 - SAINS TANAH DAN PERSEKITARAN - APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 421-3 - EKOLOGI SUMBER ALAM SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BST 425-3 - EKOLOGI PEMULIHARAAN SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTE 433-3 - TEKNOLOGI KULTUR TISU SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTT 201-3 & BTT 321-3 - TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI MOLEKUL SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK SEPT 97. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) BZT 394/3 - PERLAKUAN HAIWAN - APR. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 211/2 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 213/2 - PENGURUSAN HAIWAN & TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 234/2 - KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 253 - KIMIA PEMERIAN - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 301/2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 321/4 TEKNIK PEMBEDAHAN PENGAWETAN & PAMERAN SPESIMEN - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 323/2 - BIOSTATISTIK - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 341/4 - ELEKTRIK ANALOG -SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 348/4 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL FIZIK - SEPT. 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM 362- KIMIA ORGANIK - SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1997) DTM112-2 TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I SIDANG 1987-1988. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 211 - PERHUBUNGAN INDUSTRI - SAW 210 - SOSIOLOGI PERINDUSTRIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAP 400 - SEMINAR TEORI SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 301 - EKOLOGI MANUSIA/SAU 212 - ALAM SEKITAR DAN MASYARAKAT TERANCAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 406 - ISU-ISU DALAM BUDAYA DAN MASYARAKAT APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 202 - KEMISKINAN DAN KETIDAKSAMAAN/ SAU 208 - KETIDAKSAMAAN SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 207 - MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI ASIA TENGGARA/ SAU 201 - BUDAYA PRIBUMI DAN GLOBAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN D& KAJIAN LUAR/ SAW 214 - TEKNIK PENYELIDIKAN DAN ANALISIS SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 302 - PENYELEWENGAN DAN KAWALAN SOSIAL/ SAU 206 - PENYELEWENGAN KONFLIK DAN PENGAWALAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 369 - KAUM WANITA DAN MASYARAKAT/ SAU 213 - GANDER,IDEOLOGI DAN KUASA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 406 - ISU-ISU DALAM BUDAYA DAN MASYARAKAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 201 - TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 202 - DASAR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 204 - ANALISIS PELABURAN DAN PRINSIP KEUSAHAWANAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 221 - MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 231 - DEMOGRAFI DAN DASAR KEPENDUDUKAN - SBW 314 - DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 311 - PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 313 - PEMBANGUNAN LUAR BANDAR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 314 - DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SBW 410 - ALAM SEKITAR DAN PEMBANGUNAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 320/SEP 229 - EKONOMI ISLAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 323 & SEW 413 - EKONOMI KEWANGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 323 & SEW 413 - EKONOMI KEWANGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 412 - TEORI EKONOMI LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEU 414 - KEWANGAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 211 - MIKROEKONOMI I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 212 - MIKROEKONOMI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 214 - MAKROEKONOMI II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SEW 316/SEU 226 - EKONOMI BURUH APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 102 - PENGANTAR ANTROPOLOGI-SOSIOLOGI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 103 - PENGANTAR SAINS POLITIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 201 - FALSAFAH SAINS KEMASYARAKATAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU 309 - KERAJAAN DAN POLITIK MALAYSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU 403 - SEMINAR DASAR DAN PENTADBIRAN AWAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 201 - PENTADBIRAN AWAM APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 202 - PERHUBUNGAN ANTARABANGSA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 209 - POLITIK PERBANDINGAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 301 - PEMIKIRAN POLITIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STP 412 - SEMINAR KERJA SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STU 322 - ORGANISASI KHIDMAT MANUSIA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STW 217 & STW 325 - KERJA KUMPULAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) STW 231/STW 215 - PENTADBIRAN SOSIAL APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 300 - PEKERJAAN DAN KEHIDUPAN & SAU 403 - SOSIOLOGI PEKERJAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAU 304 - AGAMA DAN MASYARAKAT & SAU 308 - AGAMA DAN HUBUNGAN SOSIAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SAW 203 - TEORI TINGKAHLAKU MANUSIA DAN MASYARAKAT - SAW 200 - TEORI SOSIAL SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 102 - PENGANTAR ANTROPOLOGI-SOSIOLOGI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SKW 201 - FALSAFAH SAINS KEMASYARAKATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPU 312 - TEORI DAN PRAKTIK PENYELESAIAN KONFLIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 204 - TEORI DAN KAEDAH SAINS POLITIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 206 - FALSAFAH POLITIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 209 - POLITIK PERBANDINGAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1997) SPW 306 - POLITIK PERHUBUNGAN UTARA-SELATAN & SPU 313 - ISU-ISU PILIHAN DALAM HUBUNGAN UTARA-SELATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAM 101-CMM 101 - ORGANISASI DAN REKABENTUK PANGKALAN DATA - CSC 211 - ORGANISASI PANGKALAN DATA APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAM101/CMM101 - ORGANISASI DAN REKA BENTUK PANGKALAN DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAP 101-CMP 101 - PRINSIP-PRINSIP PENGATURCARAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAP 102-CMP 102 - PANGATURCARAAN LANJUTAN DAN STRUKTUR DATA - CSC 122-CSM 201 - PENYELESAIAN MASALAH & PENGATURCARAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAP102/CMP102 - PENGATURCARAAN LANJUTAN DAN STRUKTUR DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAS 101-CSC 102 - ORGANISASI KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAS101/CSC102 - ORGANISASI KOMPUTER - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAT 101-CSC 111 - STRUKTUR DISKRET SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAT 102-CSC 112 - PENGATAR LOGIK DAN PENGABSTRAKAN CST 202 - KEJURUTERAAN SOFWER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CAT102/CSC112 - PENGANTAR LOGIK DAN PENGABSTRAKAN - MEI 1997. [Teaching Resource] (Submitted)

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CIS 401 - DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CIS 401 - REKA BENTUK DAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CIS401 - REKA BENTUK DAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CPP 201-CMP 201 - KONSEP DAN PARADIGMA BAHASA PENGATURCARAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CPS 201- CSY 201 - REKA BENTUK LOGIK BERDIGIT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA 401 - PARALLEL PROCESSING SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA 401 - PEMPROSESAN SELARI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA 412 - GRAFIK KOMPUTER MAC-APR 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA401 - PARALLEL PROCESSING - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA401 - PEMPROSESAN SELARI - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSA412 - GRAFIK KOMPUTER - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSC122 - PENYELESAIAN MASALAH DAN PENGATURCARAAN - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSC202 - SISTEM PENGOPERASIAN - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSC212/CSM302 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSE 401 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSE 401 - KECERDASAN BUATAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 502 - PENYELESAIAN MASALAH DAN PENGATURCARAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 502 - PROBLEM SOLVING AND PROGRAMMING SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 503 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM MAKLUMAT SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSI 503 - INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSM 101 - PRINSIP-PRINSIP PENGATURCARAAN - CSC 101 - PRINSIP-PRINSIP SAINS KOMPUTER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CSM311 - ORGANISASI PANGKALAN DATA - MEI 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTD 502 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTD 502 - SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTM201/CMM201/CSC212/CSM302 - ANALISIS DAN REKA BENTUK SISTEM SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1997) CTP 201 - REKA BENTUK DAN ANALISIS ALGORITMA - CSC 201 - STRUKTUR DATA & ALGORITMA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) HGT 315 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAA 101 - KALKULUS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAA 101 - KALKULUS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAA 111 - ALJABAR LINEAR APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAA 111 - ALJABAR LINEAR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAA 161 - STATISTIK PERMULAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAA 161 - STATISTIK PERMULAAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 102/MAT 201 - KALKULUS LANJUTAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 122/MAT 221 - PERSAMAAN PEMBEZAAN I APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 181 - PENGATURCARAAN UNTUK PENGGUNAAN SAINS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 181/MAT 281 - PENGATURCARAAN UNTUK PENGGUNAAN SAINS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 203/303 - KALKULUS VEKTOR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 222/MAT 322 - PERSAMAAN PEMBEZAAN II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 251/MAT 351 - PENGANTAR PENYELIDIKAN OPERASI SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 263/MAT 362 - TEORI KEBARANGKALIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 282 - PENGIRAAN KEJURUTERAAN I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 302/MAT 202 - PENGANTAR ANALISIS APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 361 - PENTAABIRAN STATISTIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MAT 413 - ALJABAR MODEN II APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 162/MSG 261 - KAEDAH STATISTIK GUNAAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 328 - PEMODELAN MATEMATIK SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 328/MKT 443 - PEMODELAN MATEMATIK APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 357 - PENGATURCARAAN LINEAR DAN PENGATURCARAAN INTEGER MAC-APR 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 363/MSG 464 - REKABENTUK DAN ANALISIS UJIKAJI APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 364 - TINJAUAN SAMPEL DAN TEKNIK PENSAMPELAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 364 - TINJAUAN SAMPEL DAN TEKNIK PENSAMPELAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 383 - STRUKTUR DATA UNTUK GRAFIK KOMPUTER SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 387 - GRAFIK KOMPUTER APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 422 - MEKANIK BENDALIR SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 423 - KAEDAH UNSUR TERHINGGA SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSG 451 - ALIRAN RANGKAIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSS 401 - ANALISIS KOMPLEKS SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1997) MSS 411 - ALJABAR LINEAR LANJUTAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) EBB 216-2 - KAWALAN MUTU APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) EBB 219-3 - TERMODINAMIK BAHAN APRIL 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 101-201-3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 101-201-3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 205-3 - OPERASI UNIT I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 205-3 - OPERASI UNIT I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 304-2 - OPERASI UNIT II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IKK 304-2 - OPERASI UNIT II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 201-4 - MIKROBIOLOGI MAKANAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 201-4 - MIKROBIOLOGI MAKANAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 203-4 - ANALISIS MAKANAN I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 203-4 - ANALISIS MAKANAN I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 204-4 - ANALISIS MAKANAN II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 204-4 ANALISIS MAKANAN II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 319-2 - TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 319-2 TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 414-3 - PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 414-3 - PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 420-3 - PEMPROSESAN MAKANAN I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMG 420-3 - PEMPROSESAN MAKANAN I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 317-4 - ANALISIS MAKANAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 317-4 - ANALISIS MAKANAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 408-4 - PENGOLAHAN SISA DAN SANITASI PERKILANGAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IMK 408-4 - PENGOLAHAN SISA DAN SANITASI PERKILANGAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 100-3 - PENGANTAR POLIMER SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 100-3 - PENGANTAR POLIMER SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 102-3 - FIZIK POLIMER I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 102-3 - FIZIK POLIMER I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 204-304-3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) I SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 204-304-3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) I SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 206-301-3 - KIMIA POLIMER II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 206-301-3 - KIMIA POLIMER II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 302-3 - FIZIK POLIMER II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IPK 302-3 207-3 - FIZIK POLIMER II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 111-3 - LITAR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 111-3 - LITAR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 211-3 - SISTEM DIGIT SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 211/3 - SISTEM DIGIT SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 212-3 - METROLOGI SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 212/3 - METROLOGI SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 306-214-3 KAWALAN MUTU SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 306/214/3 - KAWALAN MUTU SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 309-4 - AUTOMASI PERINDUSTRIAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 309/4 - AUTOMASI PERINDUSTRIAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 313-3 - SISTEM PERALATAN DAN UKURAN II SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 313/3 - SISTEM PERALATAN DAN UKURAN II SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 404-213-3 - KEBOLEHPERCAYAAN DAN ANALISIS KEGAGALAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IQK 404/213/3 - KEBOLEHPERCAYAAN DAN ANALISIS KEGAGALAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 105-4 APLIKASI KOMPUTER PERINDUSTRIAN SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 105/4 - APLIKASI KOMPUTER PERINDUSTRIAN SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 106-3 - STATISTIK UNTUK TEKNOLOGIS SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 106/3 - STATISTIK UNTUK TEKNOLOGIS SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 191 - MATEMATIK I SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 291 - MATEMATIK II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IUK 291 - MATEMATIK II SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 100-IWK 100-2 - LIGNOSELULOSA SEBAGAI BAHAN MENTAH SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 100/IWK 100/2 - LIGNOSELULOSO SEBAGAI BAHAN MENTAH INDUSTRI SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 405-4 - TEKNOLOGI KAYU KERTAS DAN PENGLITUP MAJU SEPT OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) IYK 405/4 - TEKNOLOGI KAYU KERTAS DAN PENGLITUP MAJU SEPT-OKT 1997. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1997) EBB 212-4 - BAHAN MENTAH DAN SERAMIK STRUKTUR APRIL 1997. [Teaching Resource]

ppkbsm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1997) EBS 214-3 - KEJURUTERAAN PETROLEUM APRIL 1997. [Teaching Resource]

S

Shick, J. Fred E. , M.D. (1997) Stimulant Abuse And Dependence. Review Papers Series No.1 . Pusat Penyelidikan Dadah Dan Ubat-Ubatan Universiti Sains Malaysia. ISBN 967 - 9979 - 43 - 1

T

Tykot, Robert H. and Chia, Assoc Prof. Dr. Stephen, Ming Soon (1997) Long-Distance Obsidian Trade In Indonesia. Materials Research Society Symposium Proceedings, 462. ISSN 0272-9172

V

Vandiver, Pamela and Chia, Assoc Prof. Dr. Stephen, Ming Soon (1997) The Pottery Technology From Bukit Tengkorak,A 3000-5000 Year Old Site In Borneo, Malaysia. Materials Research Society Symposium Proceedings , 462. ISSN 0272-9172

This list was generated on Fri Feb 12 16:06:47 2016 MYT.
Share