Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice) "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | G | I | K | L | M | O | P | R | S | Z
Number of items at this level: 34.

Chua, Chong Sair (2008) Kesan latihan rambang dan latihan sistematik ke atas kemahiran penyelesaian masalah momentum dalam Fizik oleh pelajar sekolah. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

A

Ahamad, Arfah (2019) Mereka bentuk Modul Mai-T Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Murid Kesusasteraan Melayu. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ahmad Al-Zoubi, Suhail Mahmoud (2007) The Effects Of A Training Program In Improving Instructional Competencies For Special Education Resource Room Teachers In Jordan [LB1028.35. Z91 2007 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Al-Tamimi, Nasser Omer Mubarak (2007) The Effect Of Direct Reading Strategy Instruction On Students’ Reading Comprehension, Metacognitive Strategy Awareness, And Reading Attitudes Among Eleventh Grade Students In Yemen. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Alhasani, Hani M.A. (2018) The Effects Of Flipped Learning With Peer Instruction On Esl Students' Engagement And Reading Comprehension. PhD thesis, Perpustakaan Hamzah Sendut.

Alias, Abd Karim and Ahmad, Zainal Ariffin and See, Ching Mey (2012) The Quest For Teaching Excellence. Centre for Development of Academic Excellence(CDAE), Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang, Malaysia.

G

Goh, Eng Beng (1995) Perkaitan di antara pengetahuan sedia ada guru pelatih dengan pencapaian dan prestasi latihan mengajar : satu kajian kes dalam. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

I

Ibrahim, Mohamad Fadil (2022) Keberkesanan teaching games for understanding (TGfU) melalui permainan tradisional terhadap kecergasan fizikal, emosi dan keseronokan dalam kalangan murid ponteng di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ismail, Aziah and Zainol @ Abdullah, Wan Norkursiah and Abdullah, Abdul Ghani (2016) Do Malaysian Teachers' Innovative Behaviour Influenced by Psycbological Empowerment? In: International Symposium on Education, Psychology and Societ (ISEPST), 29-31 March 2016, Kyoto, Japan. (Submitted)

K

Kong, Sow Lai (2006) The Effects Of Constructivist-Strategies And Direct Instruction Using Multimedia On Achievement Among Learners With Different Psychological Profiles [LB1028.55. K82 2006 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

L

Loo, Peng Peng (2002) Perhubungan di antara gaya kognitif, jantina, kecerdasan, dan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam biologi, kimia dan fizik. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

M

Manaf, Noor Asiah Ab (2023) Keberkesanan Pengajaran Guru Menggunakan Rancangan Pengajaran Harian (Rph) Berasaskan Pembelajaran Aktif Dalam Meningkatkan Pemikiran Lestari Murid Pendidikan Moral Terhadap Alam Sekitar. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2007) Kesan Koswer Strategi Animasi Pelbagai Kawalan Pengguna Terhadap Prestasi Kognitif Dan Ketekalan Pelajar [ LB1028.3. Z26 2007 f rb ]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohammed Salim Alhajri, Rashid (2007) Teachers' Beliefs And Self-Efficacy In Computer Technology Integration For Teaching And Learning : A Comparative Study Between Oman And Malaysia [LB1028.3. H155 2007 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mubarak al-Tamimi, Nasser Omer (2006) The Effect Of Direct Reading Strategy Instruction On Student's Reading Comprehension, Metacognitive Strategy Awareness, And Reading Attitudes Among Eleventh Grade Students In Yemen [LB1050.365. T158 2007 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

O

Othman, Mohd Aris (2007) Keberkesanan Kaedah Pengajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Pencapaian Akademik Rendah Bagi Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 Di Negeri Sembilan [LB1028.5. A714 2008 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

P

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (2008) HXE 309 - TESTING AND EVALUATION APRIL 08. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2005) PGA 103 - GURU SEKOLAH & MASYARAKAT MAC 05. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2005) PGA 104E - INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS IN EDUCATION MAC 05. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2004) PGT 303 - PENGANTAR PENYELIDIKAN & KAJIAN TINDAKAN MAC 05. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2005) PLG 501 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MAC 05. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2004) PLG 501 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN OCT 04. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2005) PLG 522 - PEMIKIRAN & PEMAHAMAN GURU TERHADAP KURIKULUM & PEDAGOGI MAC 05. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2004) PLG 536 - SAINS TEKNOLOGI & PENDIDIKAN OCT 04. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2004) PLG 541 - THEORY& PRACTICE IN TESOL OCT 04. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2004) PLG 555 - TEORI & AMALAN KAUNSELING OCT 04. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2004) PLG 557 - STRATEGI-STRATEGI & KEMAHIRAN-KEMAHIRAN KAUNSELING OCT 04. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2005) PLG 558 - ISU-ISU PERKEMBANGAN INSAN MAC 05. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (2005) JPK 311- KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI MAC 05. [Teaching Resource]

PPPJJ, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (2017) JKA 217 – Asas-Asas Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif - Mei - Jun 2017. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (2016) JKA 217 – Asas-Asas Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif - Mei 2015 - Jun 2016. [Teaching Resource]

R

Ramasamy, Rajesvari (2008) Masalah Disleksia Dalam Kalangan Murid-Murid Pemulihan Di Sekolah Rendah, Pulau Pinang [LB1050.5. R161 2008 f rb]. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

S

Sulaiyam Al-Sakiti, Salim Rashid (2007) Epistemological Beliefs And Their Effects On Reading Strategies, Metacognitive Strategies And Performance In An E-Learning Environment At Sultan Qaboos University [LB1028.3. S158 2007 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Z

Zakaria, Muhammad Amin (2008) Penilaian Pelaksanaan Model Pengayaan Seluruh Sekolah Untuk Pelajar Pintar Cerdas Di Maktab Rendah Sains Mara : Satu Kajian Kes [LB1029.A22 A517 2008 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

This list was generated on Sun Apr 14 15:45:52 2024 +08.
Share