Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | B | D | I | K | L | M | O | P | Q | S | U | Y | Z
Number of items: 1118.

Lee, Toh Tong (1993) A Study Of Exponentially Weighted Moving Average (Ewma) Methodologies. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

A

Abd. Halim, Mahamud Sayuti (1993) A Simulation Model Of The Maintenance Cycle Of Royal Malaysian Navy Ships. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

B

Begum, Rashidah (1993) Mesyuarat Agung Tahunan Ke 18. Documentation. Universiti Sains Malaysia, Dewan Kuliah U Universiti Sains Malaysia.

Besar Sa'aid, Hafizah (1993) Perlakuan Agresif Ikan Tilapia Merah, Oreocromis Sp. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

D

Das, Lucille Shanta (1993) A student-oriented teacher education approach in the TESL methods course : student teacher perceptions and implications for professional training and development. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

I

Ihza, Yusril (1993) Modenisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam : Satu Kajian Perbandingan Kes Parti Masyumi Di Indonesia Dan Jama'at-I-Islami Di Pakistan (1940 - 1960). PhD thesis, USM.

K

K.J. Ratnam, K.J. Ratnam (1993) Educational Policies for the 21st Century in Southeast Asian Developing Countries. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-13. ISSN 2289-9057

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 101-3 - PERALATAN DAN PENGUKURAN ASAS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 102-3 - KESELAMATAN MAKMAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 111 - BIOLOGI AM OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 112-2 - TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 133-3 - MEKANIK DAN FIZIK TERMA APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 133-3 - MEKANIK DAN FIZIK TERMA JUN 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 151 - KONSEP ASAS KIMIA I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 153 - KONSEP ASAS KIMIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 171 - MATEMATIK ASAS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 172 - KALKULUS APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 202-2 - FOTOGRAFI APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 211 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 212 - PENGKULTURAN DAN PEMELIHARAAN ORGANISMA MAKMAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 213-2 - PENGURUSAN HAIWAN DAN TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 234-2 - KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 235-2 - OPTIK DAN FIZIK MODEN APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 235-2 - OPTIK DAN FIZIK MODEN JUN 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 253 - KIMIA PEMERIAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 254 - KONSEP-KONSEP KIMIA FIZIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 254 - KONSEP-KONSEP KIMIA FIZIK MAC-APR 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 301-2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 321 - TEKNIK PEMBEDAHAN PENGAWETAN DAN PAMERAN SPESIMEN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 323 - BIOSTATISTIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 324-3 - TEKNIK EKOLOGI DAN KERJA LUAR APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 325-4 - TEKNIK MAKMAL BIOLOGI II APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 341-4 - ELEKTRONIK ANALOG OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 341-4 - ELEKTRONIK ANALOG OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 346-3 - ELEKTRONIK DIGITAL APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 348-4 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL FIZIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 362 - KIMIA ORGANIK I JUN 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 362 - KIMIA ORGANIK I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 364 - KIMIA TAKORGANIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1993) DTM 364 - KIMIA TAKORGANIK JUN 1993. [Teaching Resource]

L

Ling , Chu Poh (1993) Teacher Clarity or Pupil Clarity or Both? Conceptual Issues and Research Implications. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-20. ISSN 2289-9057

M

Md. Yunus, Aida Suraya (1993) Analisis Kesilapan Masalah·Masalah Berkaitan Nombor Perpuluhan dan Pecahan Bagi Pelajaran·Pelajaran Tahun Lima Sekolah Rendah. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-18. ISSN 2289-9057

Mohamad, Darwis Harahap (1993) Pembinaan Kata Kerja Dari Sudut Makna. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

O

Othman, Ahmad (1993) Pendekatan dan Perkaedahan Pengajaran Kesusasteraan KBSM: Cabaran-cabaran Kepada Guru Kesusasteraan. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-14. ISSN 2289-9057

P

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS (BAHAGIAN 1) APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS (BAHAGIAN 2) APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEK 202 - KEMAHIRAN LANJUTAN DALAM PEMBACAAN DAN PENULISAN BAHASA INGGERIS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEK 302 - BACAAN DAN TULISAN KRITIS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEK201 - KEMAHIRAN ASAS DALAM PEMBACAAN DAN PENULISAN BAHASA INGGERIS - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEK301 -KOMUNIKASI LISAN DALAM BAHASA INGGERIS - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HEK305 - INTERPRETASI LISAN - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET 204 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA INGGERIS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET 304 - PSIKOLINGUISTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET 402 - ANALISIS KONTRASTIF DAN KEKHILAFAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET 404 - BAHASA INGGERIS DALAM KESUSASTERAAN SERANTAU SEMASA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET 406 - KESUSASTERAAN DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK SEKOLAH APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET303 - STRUKTUR BAHASA INGGERIS - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET401 - SEMANTIK BAHASA INGGERIS - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HET403 - ANALISIS BAHASA KESUSASTERAAN - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGA 101 - PENGANTAR GEOGRAFI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGA 101 - PENGANTAR GEOGRAFI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGA101 - PENGANTAR GEOGRAFI - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGE 221 - GEOGRAFI FIZIKAL APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGF323 - KAJIIKLIM - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGG 451 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGG453 - PENGURUSAN SUMBER - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGK 471 - GEOGRAFI WILAYAH ASEAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM 332 - GEOGRAFI EKONOMI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM 334 - GEOGRAFI PENDUDUK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM 434 - GEOGRAFI PENGANGKUTAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM 436 - GEOGRAFI PERTANIAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM231 - GEOGERAFI MANUSIA - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM331 - GEOGERAFI BANDAR - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM431 - PEMIKIRAN GEOGRAFI - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGM453 - GEOGRAFI PERINDUSTRIAN - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGT 212 - TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGT 313 - PENDERIA JAUH APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGT211 - TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGT311 - KAEDAH KUANTITIF DALAM GEOGERAFI - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HGT411 - SISTEM MAKLUMAT GEOGERAFI - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HHA101-NSK002 - PENGANTAR SENI HALUS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HHT 201-NSK 027 - TEORI-TEORI SENI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HHT 302 - SENI LUKIS MODEN MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HHT402 - ASPEK-ASPEK KESENIAN BARAT MODEN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIA 101 - PENGANTAR ISLAM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIA101 - PENGANTAR ISLAM NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIS 402 - FIQH AL-MU'AMALAT - HUBUNGAN SESAMA MAKHLUK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIS 402 - FIQH AL-MU'AMALAT - HUBUNGAN SESAMA MAKHLUK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIS 404 - KAJIAN AYAT-AYAT HUKUM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIS301 - SUMBER DAN PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIS401 - FIQAH AL-MUNAKAHAT PERKAWINAN DAN KEKELUARGAAN ISLAM OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIT 202 - KESENIAN DALAM ISLAM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIT 402 - SAINS DALAM ISLAM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIU 302 - PENDIDIKAN ROHANIAH DALAM ISLAM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HIU201 - PERLUASAN AQIQAH ISLAMIYYAH OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKA 101-NSK 001 - PENGANTAR KESUSASTERAAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKA101-NSK001 - PENGANTAR KESUSASTERAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKB 310 - KESUSASTERAAN BENUA KECIL INDIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKB 401 - KARYA-KARYA TERPILIH DARI KESUSASTERAAN AMERIKA LATIN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKB 402 - SEMINAR DALAM KESUSASTERAAN BANDINGAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKB212 - KARYA-KARYA TERPILIH DARI KESUSASTERAAN INGGERIS DAN AMERIKA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKB312 - KARYA-KARYA TERPILIH DARI KESUSASTERAAN EROPAH OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKB401 - KARYA-KARYA TERPILH DARI KESUSASTERAAN AMERIKA LATIN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKN 203-NSK 016 - PUISI MELAYU DAN INDONESIA MODEN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKN 305 - FIKSYEN MELAYU MODEN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKN 305 - FIKSYEN MELAYU MODEN MAC-APRIL 1990.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKN 403 - SEMINAR DALAM KESUSASTERAAN NUSANTARA I - ASPEK-ASPEK TEORI DAN KRITIKAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKN305-NSK011 - FIKSYEN MELAYU MODEN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKN404 - SEMINAR DALAM KESUSASTERAAN NUSANTARA II ASPEK-ASPEK PENSEJARAHAN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKP 213-NSK 014 - PENULISAN KREATIF I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKT 202-NSK 013 - KRITIKAN SASTERA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HKT302-NSK012 - KESUSASTERAAN DAN DISIPLIN BANTU OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLA101-NSK003 - PENGANTAR SENI TEATER OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLB 306 - SEJARAH TEATER BARAT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLB306 - SEJARAH TEATER BARAT OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLM312-NSK033 - KAJIAN WAYANG KULIT OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLP 309-NSK 039 - TEATER TEKNIKAL II - TATA CAHAYA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLP216-NSK032 - ASAS-ASAS SENI TARI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLT 404 - PERSEPSI SENI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLT404 - PERSEPSI SENI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HLU 212 - ASAS-ASAS MUZIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMA101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MELAYU OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMP 204 - LINGUISTIK SEJARAH DAN PERBANDINGAN BAHASA MELAYU POLINESIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMP 402 - ASPEK-ASPEK TEORI LINGUISTIK AM DAN PENERAPANNYA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMP203 - SOSIOLOGI BAHASA PENERAPAN KEPADA BAHASA MELAYU OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMP303 - PSIKOLOGI BAHASA PENERAPAN KEPADA BAHASA MELAYU OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMP403 - ANALISIS KONTRASTIF BAHAN-BAHAN DI MALAYSIA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMT 202 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMT 302 - SINTAKSIS BAHASA MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMT201 - TINJAUN MAHU MELAYU TRADISIONAL OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMT301- MORFOLOGI BAHASA MELAYU OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HMT401 - SEMANTIK BAHASA MELAYU OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSA 101 - PENGANTAR SEJARAH APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSA101 - PENGANTAR SEJARAH OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSC 232 - TINJAUAN SEJARAH CHINA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSD 452 - SEJARAH ANTARABANGSA 1919-1975 APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSD252 - KEBANGKITAN AMERIKA SYARIKAT OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSE351 - SEJARAH EROPAH MODEN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSI 341 - SEJARAH ASIA BARAT MODEN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSI241 - SEJARAH AWAL ISLAM OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSK402 - SEJARAH TEORI DAN KAEDAH OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSM 211 - SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSM 312 - SEJARAH POLITIK MODEN MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSM 412 - DOKUMEN-DOKUMEN DALAM SEJARAH MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSM 414 - SEJARAH MASALAH PERBURUHAN MALAYSIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSM211 - SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HSM314 - PENSEJARAHAN MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HST 324 - SEJARAH THAILAND APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1993) HST 422 - PENDUDUK JEPUN DI ASIA TENGGARA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 471 - PERSPEKTIF SEJARAH DAN FALSAFAH DALAM PENDIDIKAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 471 - PERSPEKTIF SEJARAH DAN FALSAFAH DALAM PENDIDIKAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 474 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 474 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MALAYSIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 475 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 475 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 476 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 476 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 477 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 478 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 478 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 479 - PENGENALAN KEPADA PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMANUSIAAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 479 - PENGENALAN KEPADA PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMANUSIAAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 480 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 480 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 481 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 481 - PERSPEKTIF SOSIAL DALAM PENDIDIKAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 482 - ASAS PENDIDIKAN JASMANI DAN KAUNSELINGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 482 - ASAS PENDIDIKAN JASMANI DAN KAUNSELINGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 486 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 486 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 487 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 487 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 489 - KAEDAH MANGAJAR FIZIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 489 - KAEDAH MANGAJAR FIZIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PDP 489 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 229 - PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 229 - PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 295 - PENGANTAR KAEDAH MENGAJAR MATAPELAJARAN ILMU KEMANUSIAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 300 - KURIKULUM SEKOLAH RENDAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 300 - KURIKULUM SEKOLAH RENDAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 310 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 310 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 311 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 311 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 312 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 312 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 313 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 313 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 315 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 315 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 316 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 316 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 317 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 318 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 318 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 319 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 319 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 320 - INOVASI BILIK DARJAH OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 320 - INOVASI BILIK DARJAH OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 324 - SOSIOLOGI PENDIDIKAN I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 324 - SOSIOLOGI PENDIDIKAN I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 402 - SISTEM PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 402 - SISTEM PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 410 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 410 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 411 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA II OKT-NOV 1992. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 411 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 411 - KAEDAH MENGAJAR KIMIA II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 412 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK III OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 412 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK III OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 413 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 413 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 414 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MELAYU II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 414 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA MELAYU II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 415 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 415 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN II OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II OKT OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 422 - TEORI-TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 422 - TEORI-TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 425 - PENGANTAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 425 - PENGANTAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 427 - FALSAFAH PENDIDIKAN I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 427 - FALSAFAH PENDIDIKAN I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 428 - MASALAH-MASALAH DAN ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 430 - PROSES PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 431 - PENGURUSAN SEKOLAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 431 - PENGURUSAN SEKOLAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 434 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUKAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 434 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUKAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 442 - TEORI-TEORI PERSONALITI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 442 - TEORI-TEORI PERSONALITI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 454 - PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN PENDIDIKAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 454 - PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN PENDIDIKAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1993) PLG 317 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (School of Education Studies) (1993) PDP 489 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (School of Educational Studies) (1993) PLG 430 - PROSES PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YBA204-NKM014 - KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YBP 302-4 - PENILAIAN BAHAN-BAHAN KOMUNIKASI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YBP303 - PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KEMPEN KOMUNIKASI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP 203-4 - PENERBITAN TELEVISYEN I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP 204-4 - PENERBITAN FILEM I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP 206-NKM 022 - ASAS-ASAS PENERBITAN AUDIO APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP 303-6 - PENERBITAN TELEVISYEN II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP 304-6 - PENERBITAN FILEM II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP203-NKM024 - PENERBITAN TELEVISYEN I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP204-4 - PENERBITAN FILEM I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YFP301 -KAJIAN SINEMA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKA 102-NKM 012 - PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKA 103-NKM 013 - KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKA101-NKM011 - PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKA102 - PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKT 207-4 - SEJARAH DAN UNDANG-UNDANG MEDIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKT 301-4 - KOMUNIKASI KELAS DAN KONFLIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKT207-4 - SEJARAH DAN UNDANG-UNDANG MEDIA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YKT208 - TEKNOLOGI KOMUNIKASI 1 OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMP 204-NKM 023 - KEWARTAWANAN I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMP 206-4 - KEWARTAWANAN FOTO APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMP 304-6 - KEWARTAWANAN II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMP 403-8 - PENULISAN DAN PENERBITAN MAJALAH APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMP204-NKM023 - KEWARTAWANAN I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMT 302 - KOMUNIKASI ANTARABUDAYA MAC-APRIL 1991.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMT 302-4 - KOMUNIKASI ANTARABUDAYA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMT 402-4 - KOMUNIKASI ANTARABANGSA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMT201-NKM015 - TEORI KOMUNIKASI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YMT402-4 - KOMUNIKASI ANTARABANGSA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YUP 402-4 - PERIKLANAN PERINGKAT MAJU APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YUP 403-4 - PERANCANGAN MEDIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1993) YUP401 - POLISI DAN PERANCANGAN KOMUNIKASI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA251-4 - TEORI STRUKTUR I - OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA252-3 - TEORI STRUKTUR II - APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA362-4 - REKA BENTUK KEJURUTERAAN I - OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA451-3 - TEORI STRUKTUR III - OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA451-3 - TEORI STRUKTUR III - OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA452-3 - REKA BENTUK STRUKTUR LANJUTAN - APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA461-4 - REKA BENTUK KEJURUTERAAN II - AOKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA462-3 - REKA BENTUK KEJURUTERAAN III - APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAA462-4 - REKA BENTUK KEJURUTERAAN III - JUN 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH112-3 - PENGANTAR SAINS PERSEKITARAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH222-3 - ASAS MEKANIK BENDALIR OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH223-3 - HIDRAULIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH311-3 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH311-3 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH321-4 - HIDROLOGI KEJURUTERAAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH411-3 - KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH421-3 - KEJURUTERAAN PERSISIRAN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAH423-3 - KEJURUTERAAN SUMBER AIR OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ234 - UKUR KEJURUTERAAN II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ241-3 - KEJURUTERAAN GEOTENIK I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ331-3 - KEJURUTERAAN LEBUH RAYA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ332-3 - PENDERIAN JAUH DAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ342-4 - KEJURUTERAAN GEOTEKNIK II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ431-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN DAN LALU LINTAS LANJUTAN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAJ432-3 - KEJURUTERAAN LEBUH RAYA LANJUTAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EAS235-3 - UKUR KEJURUTERAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EBB 122-3 - BAHAN II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EBB 202-4 - KRISTALOGRAFI DAN IKATAN DALAM PEPEJAL APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EBB 211-3 - METALURGI I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EBB106 - KEKUATAN BAHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EUP 101 - Ekonomi Kejuruteraan - April 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EUP 302 - Psikologi Perindustrian - Jun 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EUP 302 - Psikologi Perindustrian - Oktober - November 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EUP 403 - Perakaunan Pengurusan - April 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EUP 404 - Pemasaran Untuk Jurutera - Jun 1993. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1993) EUP 404 - Pemasaran Untuk Jurutera - Oktober/November 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBB 402-2 - KAWALAN MUTU APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBB 406-3 - PEMILIHAN BAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBB 415-3 - BAHAN SEMIKONDUKTOR II APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBB 417 - SERAMIK IV APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 102-3 - MINERAL I APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 202-3 - MINERAL II APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 204-2 - KIMIA ANALITIS APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 211/3 - GEOLOGI III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB121-3 - BAHAN I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB121-3 - BAHAN I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB122-3 - BAHAN II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB122-3 - BAHAN II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB213-3 - POLIMER & KOMPOSIT - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB303-2 - KAKISAN DAN DEGRADASI - Jun 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB303-2 - KAKISAN DAN DEGRADASI - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB306-2 - KAWALAN PROSES - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB309-2 - KUASA BENDALIR DAN MESIN TURBO - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB311-3 - METALURGI II - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB312-3 - SERAMIK II - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB315-3 - BAHAN SEMIKONDUKTOR I - JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB315-3 - BAHAN SEMIKONDUKTOR I - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB321-3- METALURGI III - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB404-2 - OPERASI UNIT PEMPROSESAN BAHAN - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB405-3 - ANALISIS KEGAGALAN DAN UJIAN TAK MUSNAH - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB412-3 - SERAMIK III - JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB412-3 - SERAMIK III - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB413-3 - POLIMER I - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB416-3 - METALURGI IV -GUNAAN- JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBB416-3 - METALURGI IV -GUNAAN- OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS101-3 - GEOLOGI - JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS201-3 - GEOLOGI II - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS202-3 - MINERAL II - JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS207-3 - KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN I - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS211-2 - GEOLOGI III - JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS213-3 - PENGANTAR KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS305-3 - MEKANIK BENDALIR - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS307-3 - PERLOMBONGAN II - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN - OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS312-3 - PEMPROSESAN MINERAL II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS316-2 - UKUR LOMBONG OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS408-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1993) EBS412-3 - PEMPROSESAN MINERAL III OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 407-3 - KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN III APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 409-2 - UNDANG-UNDANG PERLOMBONGAN APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 409-2 - UNDANGUNDANG PERLOMBONGAN APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 413-3 - PEMPROSESAN MINERAL IV APR 1993. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1993) EBS 416-3 - KEJURUTERAAN VENTILASI LOMBONG APR 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 126 - TEORI LITAR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 128 - ISYARAT DAN SISTEM I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 130 - ELEKTRONIK DIGIT I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 132 - PERANTI SEMIKONDUKTOR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 132 - PERANTI SEMIKONDUKTOR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 212 - LITAR ELEKTRONIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 215 - TEKNOLOGI SEMIKONDUKTOR JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 225 - ELEKTRONIK ANALOG I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 227 - KEJURUTERAAN PERISIAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 228 - ISYARAT DAN SISTEM II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 229 - MIKROPEMPROSES I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 234 - MEDAN ELEKTROMAGNET APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 234 - TEORI ELEKTROMAGNET JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 235 - PERHUBUNGAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 237 - PENGANTAR KEJURUTERAAN KUASA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 237 - PENGHANTAR KEJURUTERAAN KUASA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 313 - SISTEM KAWALAN I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 325 - ELEKTRONIK ANALOG II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 329 - MIKROPEMPROSES II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 331 - SISTEM KAWALAN I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 333 - TEKNOLIGI PROSES LITAR SEPADU OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 334 - ANTENA DAN PERAMBATAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 335 - PERHUBUNGAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 337 - SISTEM KUASA I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 339 - SISTEM PENGOPERASIAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 411 - PERALATAN ELEKTRONIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 412 - ELEKTRONIK INDUSTRI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEE 414 - SISTEM KAWALAN II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 128 - ISYARAT DAN SISTEM I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 304 - ORGANISASI KOMPUTER BERDIGIT JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 308 - SISTEM PERHUBUNGAN I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 403 - TEORI PERHUBUNGAN II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 403 - TEORI PERHUBUNGAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 405 - RANGKAIAN PERHUBUNGAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 408 - SISTEM PERHUBUNGAN II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 409 - SISTEM KOMPUTER APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EET 410 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EEU 202 - ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EMK 401 - PEMINDAHAN HABA DAN JISIM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 101 - Matematik Kejuruteraan I - Oktober/November 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 201 - Matematik Kejuruteraan III - Jun 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 201 - Matematik Kejuruteraan III - Oktober/November 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 202 - Matematik Kejuruteraan IV - April 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 211 - Penyelidikan Operasi - Jun 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 211 - Penyelidikan Operasi - Oktober - November 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 221 - Kebarangkalian Dan Statistik Gunaan - April 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) EUM 221 - Kebarangkalian Dan Statistik Gunaan - Jun 1993. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1993) Eum 102 - Matematik Kejuruteraan II - April 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMG 140 - TEKNOLOGI PEMBUATAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMG 471 - MUTU & KEBOLEHPERCAYAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMG 472 - PEMBUATAN LANJUTAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMK 110 - MEKANIK BENDALIR I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMK 203 - TERMODINAMIK GUNAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMK 220 - MEKANIK PEPEJAL I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPKM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (1993) EMK 431 - GETARAN DALAM MESIN INDUSTRI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AAP 403 - PERNIAGAAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AAP 403 - PERNIAGAAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 515 - MARKETING MANAGEMENT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 515 - MARKETING MANAGEMENT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 515 - MARKETING MANAGEMENT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 516 - ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 516 - ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 517 - OPERATION MANAGEMENT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 517 - OPERATION MANAGEMENT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 517 - OPERATION MANAGEMENT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 518 - FINANCIAL MANAGEMENT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 518 - FINANCIAL MANAGEMENT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 606 - CORPORATE FINANCE APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 606 - CORPORATE FINANCE APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 606 - CORPORATE FINANCE APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 608 - CORPORATE STRATEGY APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AGW 608 - CORPORATE STRATEGY APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKP 301 - PERLAKUAN KEWANGAN III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKP 301 - PERLAKUAN KEWANGAN III APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKP300 - PENGURUSAN KEWANGAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKP401 - PENGAUDITAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKU 402 - PENCUKAIAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKU 402 - PENCUKAIAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKU303 - SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AKU403 - PERAKAUNAN KOS - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMP301 - PERLAKUAN PENGGUNA - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMP400 - STERATEGI PEMASARAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMP401 - PENGURUSAN JUALAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMU 302 - PENGIKLANAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMU 303 - STRATEGI PENGELUARAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMU 402 - PENGURUSAN BARANGAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AMU302 - PENGIKLANAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP 302 - UNDANG-UNDANG PERHUBUNGAN PERUSAHAAN & PEKERJA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP 303 - ORGANISASI DAN METOD APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP 402 - PENGURUSAN PERBANDINGAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP 402 - PENGURUSAN PERBANDINGAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP300 - PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP400 - PERKEMBANGAN ORGANISASI - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOP403 - PEMBANGUNAN USAHAWAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOU 653 - LEADERSHIP APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) AOU651 - MANAGERIAL ETHICS - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ASP300 - STATISTIK PERNIAGAAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ASU 661 - PRODUCTIVITY AND QUALITY MANAGEMENT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP 103 - STATISTIK ASAS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP 201 - PERAKAUNAN KEWANGAN II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP 201 - PERAKAUNAN KEWANGAN II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP 203 - PERLAKUAN ORGANISASI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP 204 - PENGURUSAN PENGELUARAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP 301 - PERAKAUNAN PENGURUSAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP102 - MATEMTIK UNTUK PENGURUSAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP200 - PRINSIP-PRINSIP KEWANGAN - PEPERIKSAAN TAMBAHAN SIDANG AKEDEMIK 1992-93. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP201 - PERAKAUNAN KEWANGAN II - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP204 - PENGURUSAN PENGELUARAN - OKT- NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP204 - PENGURUSAN PENGELUARAN - PEPERIKSAAN TAMBAHAN SIDANG 1992-93. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT DAN KONTRAK - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP301 - PERAKAUNAN PENGURUSAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATP400 - DASAR-DASAR PENGURUSAN - OKT-NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATW 101 - PERAKAUNAN KEWANGAN I APRIL 1988.pdf. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1993) ATW 101 - PERAKAUNAN KEWANGAN I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMK 151 - EKONOMI BANGUNAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMK 437 - PENILAIAN SEPT 1997. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMK 454 - UNDANG-UNDANG II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMK 455 - UKUR BAHAN II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMT 555 - PENGURUSAN PROJEK IV APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMT 556 - PENGURUSAN PROJEK 5 APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RMT 557 - PENGURUSAN PROJEK 6 APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPG 435 - PEMETAAN DAN FOTO UDARA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPG 537 - PENGGUNAAN KOMPUTER UNTUK PERANCANGAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPK 422 - PEMELIHARAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPK 423 - PERANCANGAN RIADAH DAN PELANCONGAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPK 442 - ASPEK SOSIAL DALAM PERANCANGAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPK 535 - PERANCANGAN WILAYAH & DESA MAC-APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPK 536 - PERANCANGAN PENGANGKUTAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning) (1993) RPK 558 - PERUNDANGAN DAN PENTADBIRAN PERANCANGAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAG 361 - TEKNOLOGI BINAAN III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAG561 - TEKNOLOGI BINAAN 4 OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAK 132 - PENGANTAR ALAM BINA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAK 341 - SEJARAH SENI BINA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAK 343 - KAJIAN PERUMAHAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAK 551 - AMALAN PROFESSIONAL SENI BINA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RAK132 - PENGANTAR ALAM BINA OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RDK 142 - PENGANTAR MUZIUM APRIL 1993 NPM 401 - PENGANTAR MUZIUM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RDK 254 - PERKHIDMATAN MUZIUM APRIL 1993. NPM 052 - PERKHIDMATAN MUZIUM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RDK 363 - KONSERVASI BAHAN MUZIUM APRIL 1993. NPM 061 - KONSERVASI BAHAN MUZIUM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RDK142-NPM041 - PENGANTAR MUZIUM OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RDK253 - NPM051 - PENGURUSAN MUZIUM OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RDK352 - NPM053 - PENGURUSAN KOLEKSI OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 131 - ASAS UKUR TANAH APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 162 - KEJURUTERAAN 1 ( STRUKTUR ) APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 221 - SAINS PERSEKITARAN 2 APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 263 - KEJURUTERAAN 4 (INFRASTRUKTUR) APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 362 - PENYELIDIKAN TAPAK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 461 - KAEDAH BINAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG 463 - REKABENTUK JALAN DAN LABUH RAYA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG121 - SAINS PERSEKITARAN I OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG131 - ASAS UKUR TANAH JUN 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG162 - KEJURUTERAAN I STRUKTUR JUN 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG221 - SAINS PERSEKITARAN 2 OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG261 - KEJURUTERAAN 2 - PERKHIDMATAN BANGUNAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG261 - KEJURUTERAAN 2 PERKHIDMATAN BANGUNAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG262 - KEJURUTERAAN 3 STRUKTUR OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) REG462 - REKA BENTUK KONKRIT OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMG334 - UKUR BAHAN 1 JUN 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMG334 - UKUR BAHAN I OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK 446 - PENGURUSAN PROJEK BINAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK251 - UNDANG-UNDANG 1 OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK252 - PENGANTAR PENGURUSAN PROJEK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK252 - PENGANTAR PENGURUSAN PROJEK OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK351 - EKONOMI BANGUNAN 2 OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK436 - PENILAIN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK453 - PENGURUSAN HARTA OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMK456 - PENGURUSAN PROJEK BINAAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMT552 - PENGURUSAN PROJEK 1 OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMT553 - PENGURUSAN PROJEK 2 OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RMT554 - PENGURUSAN PROJEK III OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPG432 - REKABENTUK BANDAR OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPG434 - PERANCANGAN LALULINTAS OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK141 - PENEMPATAN MANUSIA OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK231 - TEORI DAN AMALAN PERANCANGAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK333 - KAEDAH ANALISIS PERANCANGAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK342 - SEJARAH PERANCANGAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK421 - LANDSKAP OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK451 - EKONOMI BANDAR DAN WILAYAH OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK451 - EKONOMI BANDAR DAN WILAYAH OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK531 - TEORI DAN FALSAFAH PERANCANGAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK532 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK533 - KAEDAH DAN TEKNIK PENYELIDIKAN OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1993) RPK534 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN BANDAR OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) KFA 274 - KFI 274 - KIMIA FIZIK I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZAE 481-4 - LASER DAN PENGGUNANNYA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZAE 483-4 - PENGUJIAN TAKMEMBINASAKAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 107-2 - SIFAT-SIFAT JIRIM OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 111-3 - ILMU MEKANIK KLASIK I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 111-3 - ILMU MEKANIK KLASIK I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 114-3 - KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 114-3 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 119-2 - GETARAN DAN GELOMBANG APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 119-2 - GETARAN DAN GELOMBANG OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 212-2 - HABA DAN ILMU TERMODINAMIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 212-2 - HABA DAN TERMODINAMIK OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 213-2 - ILMU OPTIK I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 215-3 - ILMU FIZIK MODEN I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 215-3 - ILMU FIZIK MODEN I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 216-3 - ILMU ELEKTRONIK I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 301-3 - ILMU MEKANIK KLASIK II APRIL 1933.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 301-3 - ILMU MEKANIK KLASIK II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 304-2 - KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 308-2 - ILMU FIZIK MODEN II 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 315-4 - ILMU FIZIK MODEN III APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZCC 541-4 - TEORI KEADAAN PEPEJAL I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZGE 471-3 - PENTAFSIRAN MEDAN KEUPAYAAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZGE 471-3 3 PENTAFSIRAN MEDAN KEUPAYAAN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZGE 472-3 - PEMPROSESAN DATA SEISMIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZGE 479-3 - OSEANOGRAFI GEOLOGI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZMC 110-4 - KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZMC 210-3 - KAEDAH MATEMATIK I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZMC 210-3 - KAEDAH MATEMATIK I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZMC 211-3 - KAEDAH MATEMATIK II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZMC 211-3 - KAEDAH MATEMATIK II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZMC110-4 - KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 307-2 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 312-2 - ILMU MEKANIK STATISTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 313-2 - ILMU OPTIK II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 316-3 - ILMU ELEKTRONIK II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 316-3 - ILMU ELEKTRONIK II OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 317-3 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSC 548-4 - ANALISA STRUKTUR SINAR X OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 231-4 - PENGANTAR BIOFIZIK AM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 261-2 - GEOLOGI I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 262-3 - GEOLOGI II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 275-3 - PENGANTAR ASTRONOMI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 343-3 - TENAGA TERMA SURIA OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 363-4 - ANALISIS DATA GEOFIZIK OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 365-3 - METEOROLOGI I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 366-3 - ILMU GEOFIZIK BUMI PEPEJAL I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 367-3 - ILMU GEOFIZIK BUMI PEPEJAL II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 368-3 - ILMU GEOFIZIK PENCARIAN GALIAN I OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 369-3 - ILMU GEOFIZIK PENCARIGALIAN II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 370-2 - METEOROLOGI II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 372-3 - PENGANTAR OSEANOGRAFI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 382-4 - SAINS BAHAN OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 383-4 - INSTRUMENTASI I APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 415-3 - ILMU FIZIK MODEN IV APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 416-4 - PENGANTAR MIKROPEMPROSES-MIKROKOMPUTER APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 416-4 - PENGANTAR MIKROPEMPROSESAN-MIKOROKOMPUTER OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 423-4 - SPEKTROSKOPI OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 446-4 - ILMU FIZIK SEMIKONDUKTOR DAN ALAT REKAAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSE 446-4 - ILMU FIZIK SEMIKONDUKTOR OKT NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1993) ZSK 256-3 - ILMU ELEKTRONIK ASAS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 452 - FARMASI KLINIKAL UNTUK PERUBATAN AM OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 452 - FARMASI KLINIKAL UNTUK PERUBATAN AM OKT.-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 453 - FARMASI MASYARAKAT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 453 - FARMASI MASYARAKAT APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 454 - FARMASI KLINIKAL UNTUK KES KHAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 454 - FARMASI KLINIKAL UNTUK KES KHAS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUAN DAN KRITIKAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUAN DAN KRITIKAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUANDAN KRITIKAL APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUANDAN KRITIKAL APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 456 - PENDISPENSAN TERAPEUTIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 456 - PENDISPENSAN TERAPEUTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 457 - BIOFARMASEUTIK DAN FARMAKOKINETIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 457 - BIOFARMASEUTIK DAN FARMAKOKINETIK OKT.-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 551 - PHARMACOTHERAPEUTIC I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 551 - PHARMACOTHERAPEUTIC I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 551-4 - PHARMACOTHERAPEUTIC I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 551-4 - PHARMACOTHERAPEUTIC I OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 552 - FARMAKOTERAPEUTIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 552 - FARMAKOTERAPEUTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 553 - PHARMACOTHERAPEUTIC II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 553 - PHARMACOTHERAPEUTIC III JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 553-4 - PHARMACOTHERAPEUTICS III OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 553-4 - PHARMACOTHERAPEUTICS III OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 554 - PRAKTIS FARMASI KLINIKAL APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 555 - PHARMACOTHERAPEUTIC IV JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 555 - PHARMACOTHERAPEUTIC IV JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 555-2 - PHARMACOTHERAPEUTIC IV OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 555-20 - PHARMACOTHERAPEUTIC IV OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 556 - BIOSTATISTICS STUDY DESIGN AND CLINICAL PHARMACOKINETICS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 556 - BIOSTATISTICS STUDY DESIGN AND CLINICAL PHARMAKOKINETICS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 556-2 - BIOSTATISTICS STUDY DESIGN AND CLINICAL PHARMACOKINETICS OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 556-20 - BIOSTATISTICS STUDY DESIGN AND CLINICAL PHARMACOKINETICS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 557 - FARMAKOTERAPEUTIK V APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FCP 557 - FARMAKOTERAPEUTIK V APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 101 - DRUG DI DALAM NEGARA MEMBANGUN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 101 - DRUG DI DALAM NEGARA MEMBANGUN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 103 - PRINSIP-PRINSIP PEMBUNGKUSAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 103 - PRINSIP-PRINSIP PEMBUNGKUSAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 201 - IMUNOLOGI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 201 - IMUNOLOGI OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 203 - RADIOFARMASI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 207 - PENGANTAR KEPADA UBAT-UBATAN TRADISIONAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 208 - TOPIK-TOPIK DALAM BIOTEKNOLOGI FARMASEUTIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 208 - TOPIK-TOPIK DALAM BIOTEKNOLOGI FARMASEUTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 208 - TOPIK-TOPIK DALAM BIOTEKNOLOGI FARMASEUTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 301 - PROSES-PROSES UNIT OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 301 - PROSES-PROSES UNIT OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 405 - PENGURUSAN FARMASI HOSPITAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FEL 405 - PENGURUSAN FARMASI HOSPITAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FFP 361 - FARMASI FORENSIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FFP 361 - FARMASI FORENSIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FFP 361 FARMASI FORENSIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FFP 361 FARMASI FORENSIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FFP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 231 - FARMAKOKIMIA AM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 231 - FARMAKOKIMIA AM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR DAN KARDIOVASKULAR JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR DAN KARDIOVASKULAR JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR DAN KARDIOVASKULAR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR DAN KARDIOVASKULAR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 332 - FARMAKOKIMIA HORMONAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 332 - FARMAKOKIMIA HORMONAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 332 - FARMAKOKIMIA HORMONAL OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 332 - FARMAKOKIMIA HORNOMAL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 334 - KEMOTERAPI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 334 - KEMOTERAPI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 334 - KEMOTERAPI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FKF 334 - KEMOTERAPI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 101 - MATEMATIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 101 - MATEMATIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 101 - MATEMATIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 101 - MATEMATIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 202 - STATISTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 202 - STATISTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 202 - STATISTIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FMT 202 - STATISTIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 131 - FISIOLOGI ASAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 131 - FISIOLOGI ASAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 131 - FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 131 - FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 231 - FISIOLOGI SISTEMATIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 231 - FISIOLOGI SISTEMATIK II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 231 - FISIOLOGI SISTEMATIK II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPB 231 - FISIOLOGI SISTEMATIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 114 - KIMIA AM JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 114 - KIMIA AM JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 114 - KIMIA AM OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 114 - KIMIA AM OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 215 - KIMIA ORGANIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 215 - KIMIA ORGANIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 122 - PENGANTAR BENTUK DOSIS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 122 - PENGANTAR BENTUK DOSIS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 122 - PENGANTAR BENTUK DOSIS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 122 - PENGANTAR BENTUK DOSIS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 125 - MIKROBIOLOGI AM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 125 - MIKROBIOLOGI AM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 126 - FARMASI AMALI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 126 - FARMASI AMALI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 222 - MIKROBIOLOGI FARMASEUTIK DAN PENGANTAR MIKROBIOLOGI PERUBATAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 222 - MIKROBIOLOGI FARMASEUTIK DAN PENGANTAR MIKROBIOLOGI PERUBATAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 223 - FARMASI FIZIKAL I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 223 - FARMASI FIZIKAL I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 223 - FARMASI FIZIKAL I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 223 - FARMASI FIZIKAL I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 322 - FORMULASI I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 322 - FORMULASI I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 322 - FORMULASI I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 323 - FORMULASI II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 323 - FORMULASI II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 323 - FORMULASI II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1993) FPT 323 - FORMULASI II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (School of Farmasi) (1993) FPT 322 - FORMULASI I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 311 & KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 311 & KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 311 - KAEDAH PEMISAHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 311 - KAEDAH PENGALATAN - KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 311/KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 331 - KAEDAH PEMISAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 331 - KAEDAH PEMISAHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 333 - KAEDAH SPEKTROSKOPI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 431 - KAEDAH ELEKTROANALISIS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 447 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 447 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAA 447 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAE 432 - KAEDAH RADIOANALISIS OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAE 442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KAE 446 - KIMIA FORENSIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFA 274 & KFI 274 - KIMIA FIZIK I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFA 274 - KIMIA FIZIK I - KFI 274 KIMIA FIZIK I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFA 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFA 372- KIMIA FIZIK II APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFE 271 - MATEMATIK UNTUK KIMIA I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFE 272 - MATEMATIK UNTUK KIMIA II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFI 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFI 372 - KIMIA FIZIK II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KFI 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIA 361-3 - PENGANTAR KIMIA ORGANIK PERINDUSTRIAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIA 362 - KIMIA TAKORGANIK INDUSTRI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIA 363 - KIMIA BAHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIA 363 - KIMIA BAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIA 363 - KIMIA BAHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIA 461 - KIMIA POLIMER GUNAAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIE 381 - KIMIA PERMUKAAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIE 382 - KOLOID APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIE 484 - PEMANGKINAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIE 484 - PEMANGKINAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KIE 486 - KIMIA MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOA 2412 & KOI 241 - KIMIA ORGANIK I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOA 242 - KOI 241 - KIMIA ORGANIK I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOE 352 - SPEKTROSKOPI ORGANIK OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOE 356 - PENGHANTAR SEBATIAN SEMULAJADII APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KOE 443 - KIMIA ORGANIK III OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KPA 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KTA 213 - KIMIA BERSISTEM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KTA 314 - KIMIA LOGAM PERALIHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KTA 314 - KIMIA LOGAM PERALIHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KTA 314 - KIMIA LOGAM PERALIHAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KTE 325 - KIMIA BIOTAKORGANIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA & KUI 112 - KIMIA AM II OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 111 & KUI 111 - KIMIA AM I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 111 & KUI 111 -KIMIA AM I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 111 - KIMIA AM I - KUI 111 - KIMIA AM I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 111 - KUI 111 - KIMIA AM I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 112 - KIMIA AM II - KUI 112 KIMIA AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 112 - KUI 112 - KIMIA AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 113 & KUI II3 - KIMIA AM III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 113 - KIMIA AM III - KUI 112 KIMIA AM III JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 113 - KIMIA AM III APRIL 1993. KUI II3 - KIMIA AM III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 113 - KUI 113 - KIMIA AM III JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 114 - KIMIA AM IV & KAI 211 - KIMIA ANALISIS DASAR APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 114 - KIMIA AM IV & KAI 211 - KIMIA ANALISIS DASAR OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUA 275 - PENGANTAR SPEKTROSKOPI MOLEKUL APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 111 - KIMIA AM TAKORGANIK I OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 112 - KIMA FIZIK AM I OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 113 - KIMIA AORGANIK AM I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 114 - ASAS-ASAS KIMIA ANALISIS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 211 - KIMIA TAKORGANIK AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 211 - KIMIA TAKORGANIK AM II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 211 - KIMIA TAKORGANIK AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 212 - KIMIA FIZIK AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 212 - KIMIA FIZIK AM II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 212 - KIMIA FIZIK AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 213 - KIMIA ORGANIK AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 213 - KIMIA ORGANIK AM II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1993) KUH 213 - KIMIA ORGANIK AM II OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BAT 311 - LIMNOLOGI & OSEANOGRAFI FIZIKOKIMIA OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BAT 314 - PLANKTON & DAYA PENGELUARAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BAT 411 - AKUAKULTUR OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BAT 411-3 - AKUAKULTUR APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BAT 413-3 - PENGURUSAN PERIKANAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 341 - ANATOMI TUMBUHAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 342-3 - TAKSONOMI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 342-3 - TAKSONOMI TUMBUHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 342/3 - TAKSONOMI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 343 - ALGOLOGI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 344-3 - BIOLOGI RUMPAI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 352-3 - RACUN PEROSAK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 441 - FISIOLOGI PERKEMBANGAN TUMBUHAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 442-3 - GENETIK TUMBUHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 442-3 - GENETIK TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 442/3 - GENETIK TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 443 - BOTANI EKONOMI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 444-3 - BI0LOGI MOLEKUL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 444-3 - BIOLOGI MOLEKUL APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BBT 444/3 - BIOLOGI MOLEKUL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 351 - SISTEMATIK & BIOLOGI SERANGGA OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 352-3 - RACUN PEROSAK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 352-3 - RACUN PEROSAK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 352/3 - RACUN PEROSAK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 353 - BIOKIMIA & FISIOLOGI SERANGGA OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 354-3 - EKOLOGI SERANGGA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 451 - ENTOMOLOGI PERUBATAN & DEOMESTIK OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 452-3 - PENGURUSAN SERANGGA PROSAK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BET 453 - ENTOMOLOGI PERTANIAN & HUTAN OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BIO 102/2 - PENGANTAR GENETIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BIO 181/2 - BIOLOGI VERTEBRATA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BKT 371 - BIOLOGI PARASIT OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BKT 471 - PROTOZOOLOGI PERUBATAN & VETERINAR OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BKT 473-4 - HELMINTOLOGI PERUBATAN & VETERINAR APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BKT 473-4 - HELMINTOLOGI PERUBATAN & VETERINAR JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BKT 473/4 - HELMINTOLOGI PERUBATAN & VETERINAR JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BME 465 - KAEDAH PENYELIDIKAN MIKROBIOLOGI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BME 466-3 - MIKROBIOLOGI MAKANAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 361 - BAKTERIOLOGI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 361-3 - BAKTERIOLOGI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 362-3 - FISIOLOGI MIKROB APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 363 - MIKOLOGI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 461 - IMUNOLOGI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 461-3- IMUNOLOGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 461/3 - IMUNOLOGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 462-3 - EKOLOGI MIKROB APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 463 - MIKROBIOLOGI INDUSTRI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 463-3- MIKROBIOLOGI INDUSTRI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 463/3 - MIKROBIOLOGI INDUSTRI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BMT 464-3 - MIKROBIOLOGI PATOGEN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOE 373 - PENGGUNAAN ALAT-ALATAN & TEKNIK BIOLOGI OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOE 373-2 - PENGGUNAAN ALAT-ALATAN & TEKNIK BIOLOGI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 101 - BIOLOGI SEL OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 101-2 - BIOLOGI SEL APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 101-2 - BIOLOGI SEL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 101/2 - BIOLOGI SEL JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 102 - PENGANTAR GENETIK OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 102-2 - PENGANTAR GENETIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 102-2 - PENGANTAR GENETIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 120-2 - BIOLOGI TUMBUHAN TAK BERBIJI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 121-2 - BIOLOGI TUMBUHAN BERBIJI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 142 - BIOLOGI MIKROORGANISMA OKT.-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 142-3 - BIOLOGI MIKROORGANISMA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 180 - BIOLOGI INVERTEBRATA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 180-3 - BIOLOGI INVERTEBRATA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 181 - BIOLOGI VERTEBRATA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 181-2 - BIOLOGI VERTEBRATA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 181-2 - BIOLOGI VERTEBRATA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 201 - PRINSIP BIOKIMIA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 202 - GENETIK AM OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 202-2 - GENETIK AM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 202-2 - GENETIK AM JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 202/2 - GENETIK AM JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 220 - FISIOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 220/3 - FISIOLOGI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 260-3 - EKOLOGI ASAS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 280 - FISIOLOGI HAIWAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 280/3 - FISIOLOGI HAIWAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOI 284-4 - BIOSTATISTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOO 284 - BIOSTATISTIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BOO 284/4 - BIOSTATISTIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 381 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 381-3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 381-3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 381/3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 382-3 - PATOGEN DAN PENYAKIT TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 382/4 - PATOGEN DAN PENYAKIT TUMBUHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 481 - PRINSIP KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BPT 481 - PRINSIP KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BSE 325 - BIOGEOGRAFI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 321 - SAINS TANAH & PEMAKANAN TUMBUHAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 322-3 - EKOSISTEM TROPIKA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 322/3 - EKOSISTEM TROPIKA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 323-3 - EKOLOGI POPULASI & KOMUNITI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 421- EKOLOGI SUMBER ALAM OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 422-2 - EKOLOGI PEMULIHARAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 423 - PENGURUSAN PERSEKITARAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 423 - PENGURUSAN PERSEKITARAN OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BST 424 - EKOLOGI & PENGURUSAN HIDUPAN LIAR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BTE 433 - TEKNOLOGI KULTUR TISU OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BTE 433 - TEKNOLOGI KULTUR TISU OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BTT 431 - KEJURUTERAAN GENETIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BTT 434-3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BTT 434-3- KEJURUTERAAN BIOKIMIA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BTT 434/3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BZE 496-3 - BIOLOGI CRUSTASEA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BZT 394-3 - PERLAKUAN HAIWAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1993) BZT 493 - IKTIOLOGI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 101 - BIOLOGI SEL OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 120 - BIOLOGI TUMBUHAN TAK BERBIJI OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 181 - BIOLOGI VERTEBRATA OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 181-2 - BIOLOGI VERTEBRATA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 201 - PRINSIP BIOKIMIA OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 202 - GENETIK AM OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 202-2 - GENETIK AM APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 220 - FISIOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 260 - EKOLOGI ASAS OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 260-3 - EKOLOGI ASAS APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOI 280 - FISIOLOGI HAIWAN OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOO 284 - BIOSTATISTIK OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BPT 381 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BPT 382-4 - PATOGEN & PENYAKIT TUMBUHAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BPT 481 - PRINSIP KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BPT 482-2 - PENYAKIT TANAMAN TROPIKA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BSE 325 - BIOGEOGRAFI OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 321 - SAINS TANAH & PEMAKANAN TUMBUHAN OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 322-3 - EKOSISTEM TROPIKA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 322-3 - EKOSISTEM TROPIKA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 323-3 - EKOLOGI POPULASI & KOMUNITI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 421 - EKOLOGI SUMBER ALAM OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 422-2 - EKOLOGI PEMULIHARAAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BST 424 - EKOLOGI & PENGURUSAN HIDUPAN LIAR OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BTT 431 - KEJURUTERAAN GENETIK OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BTT 432-3 - TEKNOLOGI FERMENTASI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BTT 432-3 - TEKNOLOGI FERMENTASI APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BTT 434-3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BZE 395 - TEKNIK PENGANGKULTURAN HAIWAN MAKMAL OKT.-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BZE 496-3 - BIOLOGI CRUSTASEA APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BZT 394-3 - PERLAKUAN HAIWAN APRIL 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1993) BZT 493 - IKTIOLOGI OKT-NOV 1993.pdf. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU 207 - Manusia Dan Kebudayaan Di Asia Tenggara - Perspektif Arkeologi - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU 403 - Sosiologi Pekerjaan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SBP 311 - Perancangan Projek Pembangunan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAP400 - SEMINAR TEORI SOSIAL OKT - NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU 369 - Kaum Wanita Dan Masyarakat - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU 404 - Kriminologi - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU202 - KEMISKINAN DAN KETIDAKSAMAAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU369 - KAUM WANITA DAN MASYARAKAT OKT - NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU404 - KRIMINOLOGI OKT - NOV 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SBU 302 - Asas-Asas Pembangunan Dalam Islam - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SEU 316 - Ekonomi Buruh - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SEU 413 - Ekonomi Kewangan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STU431 - DASAR DAN PERANCANGAN SOSIAL OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STU451 - PERUNDANGAN SOSIAL OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STW211 - PENGANTAR KERJA SOSIAL OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STW231 - PENTADBIRAN KEBAJIKAN SOSIAL OKT NOVEMBER 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAU 302 - Penyelewengan Dan Kawalan Sosial - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SEU 413 - Ekonomi Kewangan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SKP 105 - Pemikiran Kritis - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SPP 201 - Pengantar Pentadbiran Awam - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SPP 206 - Pengantar Falsafah Politik - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SPU 306 - Politik Perhubungan Utara-Selatan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SPU 308 - Politik Wilayah-Wilayah Pilihan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SPU 404 - Seminar Perhubungan Antarabangsa - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SPU 405 - Seminar Politik Malaysia - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STP 242 - Psikologi Untuk Pekerja Sosial - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STP 311 - Penyelidikan Kerja Sosial - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STU 322 - Pengurusan Organisasi Khidmat Manusia - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) STW 212 - Intervensi Sosial Dengan Individual Keluarga Dan Kumpulan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains kemasyarakatan (1993) SBU 400 - Seminar Pembangunan Lanjutan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains kemasyarakatan (1993) SBU 324 - Kesihatan Dan Pembangunan - April 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CSC 112 - PENGANTAR LOGIK DAN PENGABSTRAKAN CST 202 - KEJURUTERAAN SOFWER APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CSD 402 - SISTEM MAKLUMAT LANJUTAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CSI 501 - LOGIC AND INFERENCE SYSTEMS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CSI 502 - FUNCTIONAL PROGRAMMING APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CSI 503 - KNOWLEDGE RASED SYSTEMS APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CSI 504 - PEMPROSESAN BAHASA MANUSIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1993) CTK 502 - SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA BERHUBUNGAN - OKT.-NOV. 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) EBB 212-4 - SERAMIK I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) EBB 218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 200/4 - PENGANTAR OPERASI PEMINDAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 200/4 - PENGANTAR OPERASI PEMINDAHAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 201-3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 201/3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 203/4 - OPERASI UNIT I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 203/4 - OPERASI UNIT I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 304-2 - OPERASI UNIT II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 304/2 - OPERASI UNIT II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 406-4 - OPERASI UNIT III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IKK 406/4 - OPERASI UNIT III JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 210/3 - MIKROBIOLOGI MAKANAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 210/3 - MIKROBIOLOGI MAKANAN I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 312/4 - TEKNOLOGI FERMENTASI APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 314-2 - PEMBUNGKUSAN MAKANAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 314-2 - PEMBUNGKUSAN MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 316-2 - PENILAIAN DERIA MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 316-2 - PENILAIAN DERIA MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 415/4 - TEKNOLOGI ENZIM APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMG 418-4 - PENGOLAHAN DAN PENGGUNAAN SISA PEMPROSESAN MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 102/3 - BIOKIMIA MAKANAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 102/3 - BIOKIMIA MAKANAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 205/3 - BAHAN MAKANAN (ASAL TUMBUHAN) OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 206/3 - BAHAN MAKANAN (ASAL HAIWAN) APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 207/2 - PEMAKANAN MANUSIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 310-2 - MIKROBIOLOGI MAKANAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 310/3 - MIKROBIOLOGI MAKANAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 311/3 - ANALISIS & PERUNDANGAN MAKANAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 311/3 - ANALISIS MAKANAN DAN PERUNDANGAN MAKANAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 313-3 - PRINSIP-PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 313/4 - PRINSIP-PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 318-2 - REKABENTUK EKSPERIMEN DALAM PENYELIDIKAN MAKANAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IMK 417/4 - PEMPROSESAN DAN PERKILANGAN MAKANAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 201-3 - KIMIA POLIMER I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 202-3 - FIZIK POLIMER I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 301-3 - KIMIA POLIMER II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 301/3 - KIMIA POLIMER II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 302-3 - FIZIK POLIMER II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 303/3 - TEKNOLOGI POLIMER (AM) APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 304-3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 305/4 - TEKNOLOGI POLIMER (PLASTIK) I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 404/3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 404/3 - TEKNOLOGI POLIMER (GETAH) II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 405-3 - TEKNOLOGI POLIMER (PLASTIK) II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IPK 414-2 - KEJURUTERAAN GETAH OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 105/3 - PERANTI SEMIKONDUKTOR APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 106/3 - MESIN ELEKTRIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 202-3 - METROLOGI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 202/3 - METROLOGI JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 203/3 - KEKUATAN BAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 204/3 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 205/3 - TEKNOLOGI MIKROPEMPROSES APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 207/3 - SISTEM DIGIT JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 207/3 - SISTEM DIGIT OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 208/3 - SISTEM PERALATAN & UKURAN I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 302/3 - AUTOMASI DALAM KAWALAN PROSES OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 303/3 - ANALISIS & KAWALAN SISTEM-SISTEM PROSES OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 304/3 - TEKNOLOGI PENGELUARAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 305/3 - PERALATAN KAWALAN PROSES APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 306/3 - KAWALAN MUTU II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 307/3 - ANALISIS KEGAGALAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 308/3 - ERGONOMIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 402/3 - SISTEM PERALATAN & UKURAN II JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 402/3 - SISTEM PERALATAN DAN UKURAN II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 403/3 - AUTOMASI INDUSTRI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 405/3 - REKABENTUK UJIKAJI OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IQK 406/2 - SUSUNATUR KILANG DAN PENGENDALIAN BAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUK 101/3 - SAINS BAHAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUK 104/3 - MEKANIK KEJURUTERAAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUK 104/3 - MEKANIK KEJURUTERAAN JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUK 114/3 - KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUK 114/3 - KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUK 207/3 - KAEDAH DAN AMALAN TEKNOLOGIS JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUL 105/3 - FIZIK AM I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IUL 105/3 - FIZIK AM I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 201/4 - TEKNOLOGI PENGLITUP I OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 202/4 - TEKNOLOGI KAYU I APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 202/4 - TEKNOLOGI KAYU I JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 301/4 - TEKNOLOGI PENGLITUP II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 302/4 - TEKNOLOGI KAYU II APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 303/4 - TEKNOLOGI KERTAS II OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 304/4 - REKABENTUK PERINDUSTRIAN APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 305/4 - ANALISIS DATA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 401/3 - TEKNOLOGI PENGLITUP III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 402/3 - TEKNOLOGI KAYU III APRIL 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 402/3 - TEKNOLOGI KAYU III JUN 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 403/3 - TEKNOLOGI KERTAS III OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1993) IYK 404/4 - TEKNOLOGI PENGURUSAN OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

Panasoponkul, Chotechuang (1993) Immunological Reactivity Of Jird(Meriones Unguiculatus) To Infection Of Brugia Pahangi Of Brugia Pahangi. PhD thesis, USM.

Perpustakaan, Hamzah Sendut (1993) JENDELA:Buletin Kakitangan Perpustakaan USM, Bil. 2. Perpustakaan Universiti Sains Malaysia.

Phillips, John Arul (1993) Kebolehan Penaakulan Induktif Di Kalangan Pelajar Berumur 12 Tahun Di Sebuah Sekolah Rendah. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-12. ISSN 2289-9057

ppip, PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN (SCHOOL OF EDUCATION STUDIES) (1993) PLG 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK APRIL 1993. [Teaching Resource]

ppip, PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN (SCHOOL OF EDUCATION STUDIES) (1993) PLG 428 - MASALAH-MASALAH DAN ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]

ppkbsm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1993) EBS 212-3 - PEMPROSESAN MINERAL I APRIL 1993. [Teaching Resource]

Q

Qiang Haiyan, Qiang Haiyan (1993) Adaptation of Western Administration Models for Chinese Universities. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-25. ISSN 2289-9057

S

Saidin, Robiah (1993) The Process of National Integration in the Educational Setting. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-19. ISSN 2289-9057

Saleh, Fatimah (1993) Kurikulum Pendidikan Awal: Ke Arah Pendidikan Holistik. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-14. ISSN 2289-9057

U

Universiti Sains Malaysia, Pejabat Perhubungan Awam (1993) MOU dengan University of Sydney, 11.01.1993 [Tan Sri Musa Mohamad (Naib Canselor ke-3), En. Jannings (Pendaftar University of Sydney)]. [Image]

Universiti Sains Malaysia, Pejabat Perhubungan Awam (1993) Memorandum Of Understanding Between PSU-USM-USU, 1 June 1993. [Image]

Universiti Sains Malaysia, Pejabat Perhubungan Awam (1993) Strategic Planning Workshop Universiti Sains Malaysia, 3-6 November 1993 [Tan Sri Musa Mohamad (Naib Canselor ke-3)]. [Image]

Universiti Sains Malaysia, Perpustakaan Hamzah Sendut (1993) Ahli Lembaga Penasihat Pusat Falak Sheikh Tahir di Pantai Achech, Pulau Pinang sedang menyaksikan pameran yang diadakan bersempena dengan Mesyuarat Pertama Lembaga ini pada 1 Nov 1993. Pusat Falak diserahkan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang kepada Universiti Sains Malaysia untuk ditadbir selama 30 tahun (FALAK 1993/1). [Image]

Universiti Sains Malaysia, Perpustakaan Hamzah Sendut (1993) Memorandum of Understanding (MEMORANDUM 1993/1). [Image]

Universiti Sains Malaysia, Perpustakaan Hamzah Sendut (1993) Upacara Konvokesyen Kedua Puluh Dua, Universiti Sains Malaysia, 11&18 September 1993. [Image]

Y

Yahaya, Nurizan and Mat Nor, Norlela (1993) Kesejahteraan Remaja Di Rumah Pangsa: Tumpuan Kepada Penggunaan Ruang untuk Belajar dan Aktiviti Sosial. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 12 (1). pp. 1-11. ISSN 2289-9057

Z

Zain, Azhar Md (1993) A pilot study of mental health intervention programme in primary health carein two districts of Kelantan. Project Report. Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

This list was generated on Sat Jul 2 10:31:17 2022 +08.
Share