Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | N | P | W
Number of items: 914.

K

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 101-3 - PERALATAN DAN PENGUKURAN ASAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 102-3 - KESELAMATAN MAKMAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 111-3 - BIOLOGI AM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 151 - KONSEP ASAS KIMIA I OKT 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 171 - MATEMATIK ASAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 211-2 - PERALATAN DAN TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 213-2 - PENGURUSAN HAIWAN DAN TUMBUHAN DI DALAM EKSPERIMEN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 234-2 - KEELEKTRIKAN KEMAGNETAN DAN ELEKTRONIK ASAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 301-2 - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAKMAL SERTA KOMUNIKASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 321-4 - TEKNIK PEMBEDAHAN PENGAWETAN DAN PAMERAN SPESIMEN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 323-4 - BIOSTATISTIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

KPDTM, Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Teknologi Makmal (1996) DTM 362 - KIMIA ORGANIK I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

N

Navaratnam, V. and Foong Kin, Foong Kin (1996) A Follow-Up Study On Drug Addicts After Treatment And Rehabilitation. Research Report Series No. 31 . Pusat Penyelidikan Dadah Kebangsaan, Universiti Sains Malaysia. ISBN 967 - 9979 - 41 - 5

P

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (School of Education Studies) (1996) PLG 501 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAA 300 - BAHASA ARAB III MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAA 400 - BAHASA ARAB IV MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LDI 101-4 - CONTEMPORARY ENGLISH GRAMMAR (TATABAHASA BAHASA INGGERIS KONTEMPORARI) MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAC 200 - BAHASA CINA II MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAC 200 - BAHASA GERMAN II MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAG 300 - BAHASA GERMAN III MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LBI 202-2 - PEMBACAAN BERKOMUNIKASI DI DALAM PEKERJAAN (APPENDIX) MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LBI 202-2 - PEMBACAAN BERKOMUNIKASI DI DALAM PEKERJAAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) ATW 122 - KAEDAH KUANTITATIF OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HEA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HEA 101 PENGANTAR FALSAFAH MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HEA 101 PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HEA101 - PENGANTAR FALSAFAH - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HEA101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA INGGERIS - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HEK 302 - BACAAN DAN TULISAN KRITIS MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HET 202 - ANALISIS BAHASA KESUSASTERAAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HET 402 - ANALISIS KONSTRASTIF DAN KEKHILAFAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HET305 - STRUKTUR DAN NAHU BAHASA INGGERIS - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HET401 - SEMANTIK BAHASA INGGERIS - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGA 101 PENGANTAR GEOGRAFI MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGA101 - PENGANTAR GEOGRAFI - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGF 221 - GEOGRAFI FIZIKAL MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGF 323 - KAJIKLIM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGF 421 - HIDROLOGI MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGG451 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH - OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGK 471 - GEOGRAFI WILAYAH ASEAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGM 331 - GEOGRAFI BANDAR MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGM 334 - GEOGRAFI PENDUDUK MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGM 435 - GEOGRAFI PERINDUSTRIAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGM338 - GEOGRAFI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN - OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGM339 - GEOGRAFI PENDUDUK DAN SUMBER MANUSIA - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGM431 - PEMIKIRAN GEOGRAFI - OKT-NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGP326 - GEOGRAFI FIZIKAL UNTUK PENDIDIKAN - OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HGT 211 - TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HHA101-NSK002 - PENGANTAR SENI HALUS OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HHT 302 - SENI LUKIS MODEN MALAYSIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HHT402 - ASPEK-ASPEK KESENIAN BARAT MODEN OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIA 101 PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIA101 - PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIS 202 - SUMBER DAN PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIS 402 - FIQH AL-MU'AMALAT - HUBUNGAN SESAMA MAKHLUK MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIS305 - INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIT 402 - SAINS DALAM ISLAM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HIU 302 - PENDIDIKAN ROHANIAH DALAM ISLAM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKA 101 PENGANTAR KESUSASTERAAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKA 101/NSK 001 - PENGANTAR KESUSASTERAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKB 401 - KARYA-KARYA TERPILIH DARI KESUSASTERAAN AMERIKA LATIN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKB 402 - SEMINAR DALAM KESUSASTERAAN BANDINGAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKB311 - KESUSASTERAAN AFRIKA MODEN OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKN 201 - PUITIKA DAN KONVENSI DALAM KESUSASTERAAN NUSANTARA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKN 304 - NSK 017 - KAJIAN TEKS MELAYU KLASIK MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKN 305-NSK 011 - FIKSYEN MELAYU MODEN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKN 403 - SEMINAR DALAM KESUSASTERAAN NUSANTARA 1 - ASPEK TEORI DASN KRITIKAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKN303 - KESUSASTERAAN BERCORAK ISLAM DI NUSANTARA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKN404 - SEMINAR DALAM KESUSASTERAAN NUSANTARA II OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKT 221/NSK 013 - TEORI DAN KRITIKAN SASTERA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKT321 - KUSUSASTERAAN DAN DISIPLIN BANTU OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HKT405 - TEORI DAN KAEDAH DALAM KESUSASTERAAN BANDINGAN OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HLA 101N-NSK 003 PENGANTAR SENI TEATER MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMA 101 - PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMA 101 PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMP 304 - SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MALAYSIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMP 402 - ASPEK-ASPEK TEORI LINGUISTIK AM DAN PENERAPANNYA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMP 402 - ASPEK-ASPEK TEORI LINGUISTIK AM DAN PENERAPANNYA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMP403 - ANALISIS KONTRASIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT 201 - TINJAUAN NAHU MELAYU TRADISIONAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT 202 - TEKNIK BERKOMUNIKASI MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT 203 - SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MALAYSIA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT 302 - SINTAKSIS BAHASA MALAYSIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT301 - MORFOLOGI BAHASA MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT303 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT305 - SOSIOLOGI BAHASA PENERAPAN KEPADA BAHASA MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HMT401 - SEMANTIK BAHASA MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSA 101 - PENGANTAR SEJARAH MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSA 101 - PENGANTAR SEJARAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSB 333 - IMPERIALISME DAN NASIONALISME DI BENUA KECIL INDIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSC 332 - PEMBAHARUAN DAN REVOLUSI DI CHINA MODEN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSC323 - SEJARAH ASIA TIMUR OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSE 251 - SEJARAH EROPAH MODEN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSE 251 - SEJARAH EROPAH MODEN OKT 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSI342 - SEJARAH ASIA BARAT OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSK 402 - SEJARAH TEORI DAN KAEDAH MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSL 432 - KERTAS KHAS DALAM SEJARAH DUNIA BARAT (SPECIAL PAPER ON THE HISTORY OF WESTERN WORLD MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSL431 - ISU-ISU TERPILIH DALAM SEJARAH ASIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSM 211 - SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSM 414 - SEMINAR SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSM211 - SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HST 221 - TANAH BESAR ASIA TENGGARA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HST 322 - SEJARAH KEPULAUAN ASIA TENGGARA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HST 422 - ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HST221 - TANAH BESAR ASIA TENGGARA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HST322 - KEPULAUN ASIA TENGGARA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HST422 - ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HTV201 - TEKNIK BERFIKIR OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) SAU 304 - AGAMA DAN MASYARAKAT OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) SAW 207 - MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI ASIA TENGGARA-PERSPEKTIF ARKEOLOGI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN (SCHOOL OF EDUCATION STUDIES) (1996) PLG 341 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 405-3 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KOKURIKULUM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 405-3 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KOKURIKULUM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 405-3 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KOKURIKULUM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 405-3 - PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN DAN KOKURIKULUM JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 410 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 410 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 415 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 415 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN 1 OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN 1 OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 491 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PDP 491 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 221 - PENGURUSAN SEKOLAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 221 - PENGURUSAN SEKOLAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 222 - PENGANTAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 222 - PENGANTAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 421 - TEORI-TEORI PEMELAJARAN KOGNITIF OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 421 - TEORI-TEORI PEMELAJARAN KOGNITIF OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 425 - TEKNIK-TEKNIK KAUNSELING OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 425 - TEKNIK-TEKNIK KAUNSELING OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 461 - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEKOLAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PGT 461 - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEKOLAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 310-2 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 310-2 - KAEDAH MENGAJAR BIOLOGI I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 315-3 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 315-3 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 316-3 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 316-3 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 317-3 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 318-3 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN MELAYU I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 318-3 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN MELAYU I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 318-3 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN MELAYU I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 324 - SOSIOLOGI PENDIDIKAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 324 - SOSIOLOGI PENDIDIKAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 333 - SEJARAH DAN FALSAFAH SAINS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 333 - SEJARAH DAN FALSAFAH SAINS OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 333 - SEJARAH DAN FALSAFAH SAINS OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 334 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 334 - KAEDAH MENGAJAR SAINS AM I OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 338 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 338 - KAEDAH MENGAJAR BAHASA INGGERIS I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 340 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 340 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 342 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 342 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN I OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 391 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 391 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 391-3 - KAEDAH MENGAJAR EKONOMI I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 401 - PERKEMBANGAN DAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN MATEMATIK MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 412 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK III OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 412 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK III OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 413 - KAEDAH MENGAJAR FIZIK II OKT-NOV 1995. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 416 - KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN MELAYU II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 418 - KAEDAH MENGAJAR KESUSASTERAAN MELAYU II OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 419 - KAEDAH MENGAJAR PERDAGANGAN DAN PERAKAUNAN II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 423-4 - MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 423-4 - MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 427 - FALSAFAH PENDIDIKAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 427 - FALSAFAH PENDIDIKAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 428 - MASALAH-MASALAH DAN ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 428 - MASALAH-MASALAH DAN ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 431 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 431-2 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 431-2 - PENTADBIRAN AM SEKOLAH MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 442-4 - TEORI-TEORI PERSONALITI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 442-4 - TEORI-TEORI PERSONALITI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 452 - KOMPUTER DAN PENDIDIKAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 452 - KOMPUTER DAN PENDIDIKAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 454-4 - PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN PENDIDIKAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 454-4 - PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN PENDIDIKAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 501 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 501 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 501 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 516-4 - PENGAJIAN KEBERKESANAN SEKOLAH MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 516-4 - PENGAJIAN KEBERKESANAN SEKOLAH MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 518-4 - PENGAJIAN PENDIDIKAN GURU JUN 1996. [Teaching Resource]

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (1996) PLG 518-4 - PENGAJIAN PENDIDIKAN GURU JUN 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) AAW 312 - PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) AMP 301 - AMP 342 - PERLAKUAN PENGGUNA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) AMP 401 - PENGURUSAN JUALAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) AOP 400 - PERKEMBANGAN ORGANISASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) AOP 403 - PEMBANGUNAN USAHAWAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) AOW 353 - TEORI DAN STRUKTUR ORGANISASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) APW 300 - KAEDAH STATISTIK-ASP 300 - STATISTIK PERNIAGAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) ATP 400 - DASAR-DASAR PENGURUSAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SAU 403 - SOSIOLOGI PEKERJAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SAU 409 - SEMINAR HUBUNGAN ETNIK DAN RAS APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SAW 200 - TEORI SOSIAL I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SAW 210 - SOSIOLOGI INDUSTRI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEU 316 - EKONOMI BURUH APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEU 319 - PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEU 319 - PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEU 413 - EKONOMI KEWANGAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEU 417 - EKONOMI PEMASARAN PERTANIAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEW 211 - MIKROEKONOMI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEW 212 - MIKROEKONOMI II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEW 214 - MAKROEKONOMI II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SEW 315 - EKONOMI PEMBANGUNAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SKW 103 - PENGANTAR SAINS POLITIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SKW 103-NKM 031 - PENGANTAR SAINS POLITIK APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SPU 305 - POLITIK MASYARAKAT MAJMUK APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SPW 201 - PENTADBIRAN AWAM APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SPW 206 - PENTADBIRAN AWAM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) SPW 304 - PENGANALISAAN DASAR AWAM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh (1996) STW 331 - UNDANG-UNDANG UNTUK PEKERJA SOSIAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) AMP 344 - PENGIKLANAN DAN ADVERTISING OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YBP 305 - KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YBP 306 PERANCANGAN MEDIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YBP301 - PERANCANGAN-PENILAIN KEMPEN KOMUNIKASI OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YBP303 - PERIKLANAN OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YBP306 - PERANCANGAN MEDIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YFP 304 - PENERBITAN FILEM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YFP 306 - NKM 025 - PENERBITAN TELEVISYEN (YFP 306-NKM 025 - TELEVISION PRODUCTION) MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YFP 306 - NKM 025 - PENERBITAN TELEVISYEN (YFP 306-NKM 025 - TELEVISION PRODUCTION) MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YFP303 - PENERBITAN AUDIO OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YFP305 - KAJIAN TELEVISYEN OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKA 101 - PENGANTAR KOMUNIKASI MANUSIA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKA 102 - NKM 14 - PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKA 103 - NKM 015 - KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKA102 - PENGANTAR KOMUNIKASI MASSA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKT 202 - TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI II MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKT 203 - KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKT 302 - KOMUNIKASI KELAS DAN KONFLIK MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKT 304 - PERUCAPAN AWAM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKT201 - TEORI DAN PENYELIDIKAN KOMUNIKASI I NOV 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YKT204 - KOMUNIKASI DAN BUDAYA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YMP 403 - PENULISAN DAN PENERBITAN MAJALAH MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YMT 402 - KOMUNIKASI ANTARABANGSA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YUP 402 - PERIKLANAN PERINGKAT MAJU MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YUP 403 - PERANCANGAN MEDIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPK, Pusat Pengajian Komunikasi (1996) YWP301 - PENULISAN BERITA OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1996) EBB 121-3 - BAHAN I OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam (1996) EBB 121-3 - BAHAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 322-3 - METALURGI MEKANIKAL OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1996) EBS 305-3 - MEKANIK BENDALIR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 220-3 - POLIMER KEJURUTERAAN OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 306-2 - KAWALAN PROSES OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 308-3 - TEKNOLOGI SERBUK OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 311-3 - METALURGI PENGEKSTRAKAN OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 316-3 - KAKISAN DAN DEGRADASI OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 318-3 - TEMBIKAR DAN KACA OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 319-3 - BAHAN SEMIKONDUKTOR OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 404-2 - UNIT OPERASI DALAM PEMPROSESAN BAHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 405-3 - PENYIASATAN KEGAGALAN UJIAN TAK MUSNAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 413-3 - POLIMER I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 416-3 - METALURGI IV GUNAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 421-3 - TEKNOLOGI SEMIKONDUKTOR I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 102-3 - MINERALOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 108-3 - PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 201-3 - MENDAPAN MINERAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBB 412-3 - SERAMIK III OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 220-3 - POLIMER KEJURUTERAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 306-2 - KAWALAN PROSES OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 308-3 - TEKNOLOGI SERBUK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 311-3 - METALURGI PENGEKSTRAKAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 316-3 - KAKISAN & DEGRADASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 318-3 - TEMBIKAR PUTIH DAN KACA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 319-3 - BAHAN SEMINKONDUKTOR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 322-3 - METALURGI MEKANIKAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 404-2 - UNIT OPERASI DALAM PEMPROSESAN BAHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBB 405-3 - PENYIASATAN KEGAGALAN & UJIAN TAK MUSNAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 102-3 - MINERALOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 108-3 - PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 201-3 - MENDAPAN MINERAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 212-3 - PENGENALAN KEPADA PEMPROSESAN MINERAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 305-3 - MEKANIK BENDALIR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 308-3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 309-2 - GEOFIZIK CARIGALI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 311-3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 314-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 309-2 - GEOFIZIK CARIGALI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 311-3 - KAEDAH-KAEDAH PERLOMBONGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 314-3 - KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1996) EBS 412-3 - PEMPROSESAN MINERAL III OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 307/3 - KEJURUTERAAN PERLOMBONGAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (1996) EBS 308/3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN BAHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 441 - ELEKTRONIK KUASA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 442 - RANGKAIAN KOMPUTER OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 443 - PEMPROSESAN ISYARAT DIGIT OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 447 - KECERDASAN MESIN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 467 - PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KEJURUTERAAN KUASA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEU 104 - TEKNOLOGI ELEKTRIK - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEU 202 - ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 225 - ELEKTRONIK ANALOG OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 228 - ISYARAT DAN SISTEM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 327 - FIZIK PERANTI SEMIKONDUKTOR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 350 - SISTEM KAWALAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 369 - REKA BENTUK SISTEM VLSI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 370 - MIKROPEMPROSES II OKT-NOv 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 371 - ANTENA DAN PEREMBATAN OKT.-NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 372 - PERHUBUNGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 373 - SISTEM PENGOPERASIAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 374 - LAWALAN ROBOTIK & PENGAUTOMATAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (1996) EEE 375 - PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN KUASA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 102 - KIMIA AM - OKT./NOV. 1995. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 105-203 - KIMIA ORGANIK - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 125-225 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA - OKT/NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 203 - KIMIA ORGANIK - OKT./NOV. 1995. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 225 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA - OKT./NOV. 1995. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 230 - OPERASI UNIT I - OKT./NOV. 1995. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 230 - PEMINDAHAN HABA PROSES - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 260 - KEJURUTERAAN TINDAKBALAS KIMIA - OKT./NOV. 1995. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 335 - DINAMIK & KAWALAN PROSES - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 365 - KEJURUTERAAN KAWALAN PENCEMARAN UDARA - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 370 - KAEDAH PENGIRAAN KEJURUTERAAN KIMIA - OKT./NOV. 1995. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 370 - KAEDAH PENGIRAAN KEJURUTERAAN KIMIA - OKT./NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 440 - FENOMENA PENGANGKUTAN - NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPKK, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia (1996) EKC 451 - PROSES DINAMIK DAN KAWALAN LANJUTAN - NOV. 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT-ATP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT DAN KONTRAK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AAP 403 - PERNIAGAAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AAW 313 - SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 515 - MARKETING MANAGEMENT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 516 - ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 517 - OPERATIONS MANAGEMENT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 518 - FINANCIAL MANAGEMENT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 604 - MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 605 - MANAGERIAL COMMUNICATION SKILLS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 606 - CORPORATE FINANCE APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AGW 607 - INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AKP 400 - PENGURUSAN PELABURAN-AFP 463 - PELABURAN SEKURITI DAN PENGURUSAN PORTFOLIO 1 OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AKP 401-AAW 314 - PENGAUDITAN - PENGAUDITAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AKU 402 - PERCUKAIAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AKU 403 - PERAKUANAN KOS APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AMU 403 - PEMASARAN ANTARABANGSA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AOP 303 - ORGANISASI DAN METOD APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) AOP 352 - PERNIAGAAN ANTARABANGSA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) APW 302 - SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) ATP 204-ATW 222 - PENGURUSAN PENGELUARAN-OPERASI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) ATP 301 - PERAKUANAN PENGURUSAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) ATW 101 - PENGANTAR PENGURUSAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) ATW 103 - UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) ATW 211 - ATP 301 - PERKAUNAN PENGURUSAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) ATW 211 - PERAKUANAN PENGURUSAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPP, Pusat Pengajian Pengurusan (1996) RMK 436 - PENILAIAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) AGW 601 - ORGANISATIONAL ANALYSIS AND DESIGN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) AKP 300 - PENGURUSAN KEWANGAN-AFW 361 - KEWANGAN KORPORAT 1 OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAG 121 - SAINS PERSEKITARAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAG 161 - TEKNOLOGI BINAAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAG 264-4 - TEKNOLOGI BINAAN II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAG 361-4 - TEKNOLOGI BINAAN III APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAK 132 - PENGANTAR ALAM BINA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAK 341-4 - SEJARAH SENI BINA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RAK 343-2 - KAJIAN PERUMAHAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 162-3 - PENGENALAN STRUKTUR APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 231 - ASAS AKUR TANAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 231-3 - ASAS UKUR TANAH APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 263-4 - KEJURUTERAAN 4 (INFRASTRUKTUR) APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 264-3 - PENGANTAR TEKNOLOGI MAKLUMAT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 265 - INFRASTRUKTUR BANGUNAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 461 - KAEDAH BINAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 461-4 - KAEDAH BINAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 462 - REKABENTUK KONKRIT OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) REG 463-4 - REKABENTUK JALAN DAN LEBUH RAYA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMG 335 - UKUR BAHAN 1 OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 151-3 - EKONOMI BANGUNAN I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 251 - PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 352 - EKONOMI BANGUNAN 2 OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 453 - PENGURUSAN HARTA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 454 - UNDANG-UNDANG II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 454-4 - UKUR BAHAN II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 456-4 - PENGURUSAN PROJEK BINAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RMK 457-4 - PENGURUSAN KEWANGAN BINAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPG 131 - KAEDAH KUANTITATIF GUNAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPK 231 - PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPK 321 - PERANCANGAN LANDSKAP OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPK 334 - PERANCANGAN LALULINTAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPK 423-3 - PERANCANGAN RIADAH DAN PELANCONGAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPK 442-4 - ASPEK SOSIAL DALAM PERANCANGAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) RPK 451 - EKONOMI BANDAR DAN WILAYAH OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SAU 369 - WANITA DAN MASYARAKAT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SBP 300 - TEORI PEMBANGUNAN II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SBP 311 - PERANCANGAN PROJEK PEMBANGUNAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SBU 214 - TEORI PEMBANGUNAN ISLAM APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SBW 211 - EKONOMI UNTUK PENGAJIAN PEMBANGUNAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SBW 212 - PERANCANGAN PEMBANGUNAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SBW 313 - PEMBANGUNAN LUAR BANDAR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SKW 106 - PENGANTAR PENGAJIAN PEMBANGUNAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) SPU 303 - PENTADBIRAN PEMBANGUNAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan (1996) STU 431 - DASAR DAN PERANCANGAN SOSIAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1996) HSK302 - TEORI DAN KAEDAH SEJARAH OKT NOVEMBER 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZAE 382/3 - SAINS BAHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZAE 481/4 - LASER DAN PERGUNAANNYA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZAE 482 - ILMU OPTIK GUNAAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZAE 483 - PENGUJIAN TAKMEMBINASAKAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCA 101 - FIZIK I (MEKANIK) MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCA 101/4 - FIZIK I - MEKANIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCA 102/4 - FIZIK II (KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN) MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCA 102/4 - FIZIK II - KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 301 - ILMU MEKANIK KLASIK II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 304 - KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 308 - ILMU FIZIK MODEN II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 315 - ILMU FIZIK MODEN III MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 542 - TEORI KEADAAN PEPEJAL II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 542 - TEORI KEADAAN PEPEJAL II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCC 591 - TEKNIK-TEKNIK EKSPERIMEN DAN PENGUKURAN I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCE 537 - ULTRASONIK DAN PENGIMEJAN RESONANS MAGNET MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCE 538 - RADIOBIOLOGI DAN KIMIA SINARAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 201/3 - FIZIK III - GETARAN GELOMBANG DAN OPTIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 202/3 - FIZIK IV - FIZIK MODEN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 205 - MEKANIK KUANTUM MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 210/4 - ANALISIS KOMPLEKS DAN PERSAMAAN PEMBEZAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 211 - ANALISIS VEKTOR MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 212 - TERMODINAMIK MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 216 - ILMU ELEKTRONIK I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 301/2 - MEKANIK KLASIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 307/3 - FIZIK KEADAAN PEPEJAL I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 312/2 - MEKANIK STATISTIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 313/2 - OPTIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 316/3 - ELEKTRONIK II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZCT 535 - PERUBATAN NUKLEAR DAN FIZIK RADIOTERAPI MAC/APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZGE 460 - METEOROLOGI SINOPTIK MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZGT 161/3 ZGT 261/3 - GEOLOGI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZGT 262 - GEOLOGI II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZGT 365/3 - METEOROLOGI I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSC 307 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSC 310 - KAEDAH MATEMATIK III MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSC 316 - ILMU ELEKTRONIK II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSC 317 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSC 546 - PERANTI-PERANTI SEMIKONDUKTOR MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSC 548 - ANALISIS STRUKTUR MELALUI KAEDAH SINAR-X MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 344 - SISTEM TENAGA FOTOVOLTA MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 361 - GEOLOGI GUNAAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 366 - ILMU GEOFIZIK BUMI PEPEJAL I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 369 - ILMU GEOFIZIK PENCARIGALIAN II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 370 - METEOROLOGI II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 372 - PENGANTAR OSEANOGRAFI MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 383 - INSTRUMENTASI I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 415 - ILMU FIZIK MEDEN IV MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 416 - PENGANTAR MIKROPEMPROSESAN/MIKROKOMPUTER MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSF, Pusat Pengajian Sains Fizik (1996) ZSE 446/4 - ILMU FIZIK SEMIKONDUKTOR & ALAT REKAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, (1996) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL JUN1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 451 - KONSEP ASAS FARMASI KLINIKAL OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 452 - FARMASI KLINIKAL UNTUK PERUBATAN AM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 452 - FARMASI KLINIKAL UNTUK PERUBATAN AM JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 452 - FARMASI KLINIKAL UNTUK PERUBATAN AM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 452 - FARMASI KLINIKAL UNTUK PERUBATAN AM OKT.-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUAN DAN KRITIKAL JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 455 - FARMASI KLINIKAL DI DALAM RAWATAN BANTUAN DAN KRITIKAL JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 457 - BIOKEPEROLEHAN DAN FARMAKOKINETIK JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 457 - BIOKEPEROLEHAN DAN FARMAKOKINETIK JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 457 - BIOKEPEROLEHAN DAN FARMAKOKINETIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FCP 457 - BIOKEPEROLEHAN DAN FARMAKOKINETIK OKT.-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEK 101 - DRUG DI DALAM NEGARA MEMBANGUN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEK 101 - DRUG DI DALAM NEGARA MEMBANGUN APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEK 203 - PENGANTAR UBAT-UBATAN TRADISIONAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEK 203 - PENGANTAR UBAT-UBATAN TRADISIONAL OKT.-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEK 301 - TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEK 301 - TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEL 304 - DADAH & MASYARAKAT APRIL 1995-96. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEL 304 - DADAH DAN MASYARAKAT JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FEL 304 - DADAH DAN MASYARAKAT JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FFK 131 - FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FFK 131 - FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FFK 131- FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1995-96. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FFP 361 - FARMASI FORENSIK APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FFP 361 - FARMASI FORENSIK APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 141 - PRINSIP-PRINSIP FARMAKOKIMIA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 141 - PRINSIP-PRINSIP FARMAKOKIMIA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 141- PRINSIP-PRINSIP FARMAKOKIMIA JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 141- PRINSIP-PRINSIP FARMAKOKIMIA JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 142 - SISTEM SARAF PERIFERAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 142 - SISTEM SARAF PERIFERAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 142 - SISTEM SARAF PERIFERAL JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 142 - SISTEM SARAF PERIFERAL JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 143 - MIKROBIOLOGI & IMUNOLOGI ASAS APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 143 - MIKROBIOLOGI & IMUNOLOGI ASAS APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 143 - MIKROBIOLOGI & IMUNOLOGI ASAS JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 241 - TERAPI ANTIMIKROB OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 241 - TERAPI ANTIMIKROB OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 341 - SISTEM PERNAFASAN RENAL DARAH DAN TERAPI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 341 - SISTEM PERNAFASAN RENAL DARAH DAN TERAPI OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 342 - SISTEM KARDIOVASKULAR DAN TERAPI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FIT 342 - SISTEM KARDIOVASKULAR DAN TERAPI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 111 - KIMIA AM FARMASI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 111 - KIMIA AM FARMASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 111 - KIMIA AM FARMASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 112 - KIMIA ORGANIK FARMASI I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 112 - KIMIA ORGANIK FARMASI I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 112 - KIMIA ORGANIK FARMASI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 112 - KIMIA ORGANIK FARMASI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 211 - BIOKIMIA FARMASI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 211 - BIOKIMIA FARMASI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 211 - BIOKIMIA FARMASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 211 - BIOKIMIA FARMASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 212 - KIMIA ORGANIK FARMASI II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 213 & FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIS APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 213 - ANALISIS FARMASEUTIS APRIL 1996 FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIS APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR & KARDIOVASKULAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR DAN KARDIOVASKULAR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 331 - FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR DAN KARDIOVASKULAR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 331-FARMAKOKIMIA SISTEM PINGGIR & KARDIOVASKULAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 332 - FARMAKOKIMIA HORMONAL JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 332 - FARMAKOKIMIA HORMONAL JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 333 - FARMAKOKIMIA SISTEM SARAF PUSAT JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 334 - KEMOTERAPI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKF 334 - KEMOTERAPI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKK 171 - KEMAHIRAN KOMUNIKASI UNTUK FARMASI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FKK 171 - KEMAHIRAN KOMUNIKASI UNTUK FARMASI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FMS 161 - MATEMATIK & STATISTIK UNTUK FARMASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FMS 161 - MATEMATIK & STATISTIK UNTUK FARMASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPB - 131 - FISIOLOGI ASAS JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPB - 131 - FISIOLOGI ASAS JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPB 132 - FISIOLOGI SISTEMATIK I JUN 1995-96. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPB 132 - FISIOLOGI SISTEMATIK I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 113 - KIMIA ORGANIK ASAS JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 114 - KIMIA AM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 114 - KIMIA AM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 114 - KIMIA AM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 114 - KIMIA AM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 217 & FKF 213 - ANALISIS FARMASEUTIK JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 217 - ANALISIS FARMASEUTIK JUN 1996. FKF 213 - ANALISIS FARMASEUTIK JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPC 219 - KIMIA FISIOLOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 122 - PENGANTAR BENTUK DOSIS 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 122 - PENGANTAR BENTUK DOSIS JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 125 - MIKROBIOLOGI AM JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 125 - MIKROBIOLOGI AM JUN1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 126 - FARMASI AMALI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 126 - FARMASI AMALI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 223 - FARMASI FIZIKAL I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 223 - FARMASI FIZIKAL I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 321 - FARMASI FIZIKAL II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 322 - FORMULASI I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 322 - FORMULASI I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FPT 323 - FORMULASI II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I (AMALI)OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I (TEORI) OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 121 - PRAKTIS FARMASI I (TEORI) OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 221 - FARMASI FIZIKAL I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 221 - FARMASI FIZIKAL I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 221 - FARMASI FIZIKAL I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 222 - PRAKTIS FARMASI II (KERTAS AMALI) APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 222 - PRAKTIS FARMASI II (KERTAS AMALI) APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 223 - FARMASI FIZIKAL II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 223 - FARMASI FIZIKAL II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 321-4 - REKABENTUK DOS I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 321-4 - REKABENTUK DOS I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 322 - JAMINAN MUTU OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) FTF 322 - JAMINAN MUTU OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (1996) KAA 311 & KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (School of Farmasi) (1996) FPT 323 - FORMULASI II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (School of Farmasi) (1996) FTF 221 - FARMASI FIZIKAL I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi (School of Farmasi) (1996) FTF 222 - PRAKTIS FARMASI II (KERTAS TEORI) APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) DTM 153 - KONSEP ASAS KIMIA II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) DTM 362 - KIMIA ORGANIK I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 311 & KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 311 - KAEDAH PENGALATAN JUN 1996. KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 311 - KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 311 - KAI 311 - KAEDAH PENGALATAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 331 - KAEDAH PEMISAHAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 331 - KAEDAH PEMISAHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 331 - KAEDAH PEMISAHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 331 - KAEDAH PEMISAHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 431-3 - KAEDAH ELEKTROANALISIS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 434 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAA 447 - KIMIA ANALISIS LANJUTAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 432 - KAEDAH RADIOANALISIS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR APRIL 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 442 - KIMIA DAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAE 446 - KIMIA FORENSIK APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 141 - KIMIA ANALISIS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 241 - KIMIA ANALISIS I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 241 - KIMIA ANALISIS I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 241 - KIMIA ANALISIS I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 241 - KIMIA ANALISIS I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 342 - KIMIA ANALISIS II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KAT 343 - KAEDAH SPEKTROMETRI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFA 372 - KIMIA FIZIK II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFA 372 - KIMIA FIZIK II JUN 199. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFA 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFA 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFI 372 - KIMIA FIZIK II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFI 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFI 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFT 231 - KIMIA FIZIK I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFT 332 - KIMIA FIZIK II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFT 372 - KIMIA FIZIK II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KFT 372 - KIMIA FIZIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 361 - KIMIA ORGANIK PERINDUSTRIAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 361 - KIMIA ORGANIK PERINDUSTRIAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 361 - KIMIA ORGANIK PERINDUSTRIAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 362 - KIMIA TAKORGANIK INDUSTRI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 362 - KIMIA TAKORGANIK INDUSTRI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 461 - KIMIA POLIMER GUNAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 461 - KIMIA POLIMER GUNAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 461 - KIMIA POLIMER GUNAAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 461 - KIMIA POLIMER GUNAAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIA 461 - KIMIA POLIMER GUNAAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIE 382 - KOLOID APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIE 382 - KOLOID APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIE 455 - KIMIA BAHAN LANJUTAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIE 484 - PEMANGKINAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIE 488 - KIMIA DAN TEKNOLOGI MINYAK KELAPA SAWIT OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIT 251 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIT 251 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIT 353 - PEMPROSESAN KIMIA I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KIT 453 - KIMIA BAHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II APRIL 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOA 342 - KIMIA ORGANIK II JUN 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOE 356 - PENGANTAR SEBATIAN SEMULAJADI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOE 443 - KIMIA ORGANIK III OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOT 221 - KIMIA ORGANIK I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOT 221 - KIMIA ORGANIK I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOT 221 - KIMIA ORGANIK I JUN 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOT 221 - KIMIA ORGANIK I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOT 322 - KIMIA ORGANIK II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KOT 322 - KIMIA ORGANIK II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTA 314 - KIMIA LOGAM PERALIHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTA 314 - KIMIA LOGAM PERALIHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTA 314 - KIMIA LOGAM PERALIHAN JUN 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTT 111-3 - KIMIA TAKORGANIK I & KUA 101 - KIMIA AM I OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTT 211 - KIMIA TAKORGANIK I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTT 211 - KIMIA TAKORGANIK I APRIL 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTT 211 - KIMIA TAKORGANIK I OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KTT 413 - KIMIA TAKOGANIK III OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 101 - KIMIA AM I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 101 - KIMIA AM I JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 101 - KIMIA AM I JUN 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 102 - KIMIA AM II APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 102 - KIMIA AM II APRIL 96. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 102 - KIMIA AM II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 102 - KIMIA AM II JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia (1996) KUA 102 - KIMIA II JUN 96. [Teaching Resource]

PPSKJ, (1996) BSE 325-2 - BIOGEOGRAFI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 312-3 - BIOLOGI AIR-TAWAR & LAUT MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 313-3 - LIMNOLOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 314-3 - PLANKTON & DAYA PENGELUARAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 316-3 - OSEANOGRAFI OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 411-3 - AKUAKULTUR MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 411-3 - AKUAKULTUR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BAT 412-3 - DINAMIK & PENGURUSAN PAYA BAKAU MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 342-3 - TAKSONOMI TUMBUHAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 343-3 - ALGOLOGI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 344-3 - BIOLOGI RUMPAI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 345-4 - TAKSONOMI & BIOSISTEMATIK OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 346-3 - NUTRISI & PERKEMBANGAN TUMBUHAN OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 442-3 - GENETIK TUMBUHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 442-3 - GENETIK TUMBUHAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 443-3 - BOTANI EKONOMI OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BBT 444-3 - BIOLOGI MOLEKUL MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BET 351-3 - SISTEMATIK & BIOLOGI SERANGGA MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BET 351-3 - SISTEMATIK & BIOLOGI SERANGGA OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BET 353-3 - BIOKIMIA & FISIOLOGI SERANGGA OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BET 451-3 - ENTOMOLOGI PERUBATAN & DOMESTIK OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BET 452-3 - PENGURUSAN SERANGGA PEROSAK MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BET 453-3 - ENTOMOLOGI PERTANIAN & HUTAN OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 371-3 - BIOLOGI PARASIT JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 372-4 - PARASIT HAIWAN AKUATIK JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 372-4 - PARASIT HAIWAN AKUATIK MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 373-4 - BIOLOGI PARASIT OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 471-4 - PROTOZOOLOGI PERUBATAN & VETERINAR OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 473-4 - HELMINTOLOGI PERUBATAN & VETERINAR MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BKT 473-4 - HELMMINTOLOGI PERUBATAN VETERINAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BME 465-2 - KAEDAH PENYELIDIKAN MIKROBIOLOGI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BME 466-3 - MIKROBIOLOGI MAKANAN OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 363-3 - MIKOLOGI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 363-3 - MIKOLOGI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 363-3 - MIKOLOGI OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 364-3 - GENETIK MIKROB MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 461-3 - IMUNOLOGI OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 462-3 - EKOLOGI MIKROB MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 463-3 - MIKROBIOLOGI INDUSTRI OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 464-3 - MIKROBIOLOGI PATOGEN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BMT 464-3 - MIKROBIOLOGI PATOGEN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOE 373-2 - PENGGUNAAN ALAT-ALATAN & TEKNIK BIOLOGI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 103-4 - BIODIVERSITI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 104-4 - BIOLOGI SEL & GENETIK JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 104-4 BIOLOGI SEL & GENETIK MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 109-4 BIOSTATISTIK OKT.-NOV 1996 BOO 284-4 BIOSTATISTIK OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 112-4 - EKOLOGI ASAS OKT.-NOV 1996 BOI 260-4 - EKOLOGI ASAS OKT.-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 203-3 - BIOKIMIA (BAHAGIAN A) JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 203-3 - BIOKIMIA JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 203-3 - BIOKIMIA MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 242-3 - BIOLOGI MIKROORGANISMA MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 260-4 - EKOLOGI ASAS MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 381-3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 382-4 - PATOGEN & PENYAKIT TUMBUHAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 382-4 - PATOGEN & PENYAKIT TUMBUHAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 481-4 - PRINSIP KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 482-3 - PENYAKIT TANAMAN TROPIKA JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 482-3 - PENYAKIT TANAMAN TROPIKA JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BPT 482-3 - PENYAKIT TANAMAN TROPIKA MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BSE 325-2 - BIOGEOGRAFI JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 323-3 - EKOLOGI POPULASI & KOMUNITI OKT-NOV 1991. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 323-3 - EKOLOGI POPULASI & KOMUNITI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 421-3 - EKOLOGI & SUMBER ALAM MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 421-3 - EKOLOGI & SUMBER ALAM MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 421-3 - EKOLOGI SUMBER ALAM OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST 422-2 - EKOLOGI PEMULIHARAAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BST422-2 - EKOLOGI PEMULIHARAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTE 433-3 - TEKNOLOGI KULTUR TISU OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 321-3 - TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI MOLEKUL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 321-3 - TEKNIK-TEKNIK BIOTEKNOLOGI MOLEKUL OKT.-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 432-3 - TEKNOLOGI FERMENTASI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 434-3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA JUN 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BTT 434-3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 391-3 - TEKNIK MIKROBIOLOGI & HISTOLOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 393-3 - ANATOMI VERTEBRATA PERBANDINGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 393-3 - ANATOMI VERTEBRATA PERBANDINGAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 393-3 - ANATOMI VERTEBRATA PERBANDINGAN OKT.-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 394-3 - PERLAKUAN HAIWAN MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 493-3 - IKTIOLOGI MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) BZT 493-3 - IKTIOLOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) FFK 131 - FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1996) FFK 131 - FISIOLOGI ASAS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 203-3 - BIOKIMIA JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 203-3 - BIOKIMIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 220-3 - FISIOLOGI TUMBUHAN JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 242-3 - BIOLOGI MIKROORGANISMA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 260-4 - EKOLOGI ASAS MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOI 280-3 - FISIOLOGI HAIWAN OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BOO 284-4 - BIOSTATISTIK MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BPT 381-3 - KAEDAH PATOLOGI TUMBUHAN OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BPT 481-4 - PRINSIP KAWALAN PENYAKIT TUMBUHAN OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BPT 482-3 - PENYAKIT TANAMAN TROPIKA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BSE 325-2 - BIOGEOGRAFI JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BST 324-3 - PENCEMARAN ALAM SEKITAR MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BST 421-3 - EKOLOGI SUMBER ALAM OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BST 422-2 - EKOLOGI PEMULIHARAAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BST422-2 - EKOLOGI PEMULIHARAAN OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BTE 433-3 - TEKNOLOGI KULTUR TISU OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BTT 431-3 - KEJURUTERAAN GENETIK JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BTT 432-3 - TEKNOLOGI FERMENTASI MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BTT 434-3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BTT 434-3 - KEJURUTERAAN BIOKIMIA MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BZT 391-3 - TEKNIK MIKROBIOLOGI & HISTOLOGI OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BZT 394-3 - PERLAKUAN HAIWAN MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BZT 493-3 - IKTIOLOGI MAC-APRIL 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) BZT 493-3 - IKTIOLOGI OKT-NOV 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) FIT 143 - MIKROBIOLOGI & IMUNOLOGI ASAS JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (School of Biological Sciences) (1996) FKF 111 - KIMIA AM FARMASI JUN 1996.pdf. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SAP 400 - SEMINAR TEORI SOSIAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SAU 404 - KRIMINOLOGI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SAU 404 - KRIMINOLOGI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SAW 202 - KEMISKINAN DAN KETIDAKSAMAAN SOSIAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SBW 200 - TEORI PEMBANGUNAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SEU 312 - MATEMATIK UNTUK AHLI EKONOMI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SEU 312 - MATEMATIK UNTUK AHLI EKONOMI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SEU 414 - KEWANGAN ANTARABANGSA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SEU 415 - PERANCANGAN DAN ANALISIS PROJEK APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SEW 311 - STATISTIK GUNAAN DAN EKONOMETRIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SKW 108 - PENGANTAR KERJA SOSIAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SKW 201 - FALSAFAH SAINS KEMASYARAKATAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SKW 201 - FALSAFAH SAINS KEMASYARAKATAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPU 311 - IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA KETIGA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPU 312 - TEORI DAN PRAKTIK PENYELESAIAN KONFLIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPU 403 - SEMINAR DASAR DAN PENTADBIRAN AWAM APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPU 404 - SEMINAR PERHUBUNGAN ANTARABANGSA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPU 404 - SEMINAR PERHUBUNGAN ANTARABANGSA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPW 202 - PERHUBUNGAN ANTARABANGSA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPW 206 - FALSAFAH POLITIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) SPW 306 - POLITIK PERHUBUNGAN UTARA-SELATAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) STP 412 - SEMINAR KERJA SOSIAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) STU 322 - ORGANISASI KHIDMAT MANUSIA APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) STU 442 - UNDANG-UNDANG PEKERJAAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) STW 211 - INTERVENSI SOSIAL DENGAN INDIVIDU KELUARGA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) STW 231 - PENTADBIRAN SOSIAL APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1996) STW 312 - TEORI DAN AMALAN KERJA KOMUNITI APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CAP 101-CMP 101 - PRINSIP-PRINSIP PENGATURCARAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CAS 101 - CSS 102 - ORGANISASI KOMPUTER OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CAT 101 - CSC 111 - STRUKTUR DISKRET OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CIS 301 - PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CIS 311 - KOMUNIKASI DATA DAN RANGKAIAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CIS 401 - DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN OCT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CIS 401 - REKABENTUK DAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSA 401 - PARALLEL PROCESSING OCT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSA 401 - PEMPROSESAN SELARI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSA 402 - FINITE AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSA 402 - TEORI AUTOMATA DAN BAHASA FORMAL MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSA 412/CSP 401 - GRAFIK KOMPUTER MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSC 102 - ORGANISASI KOMPUTER MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSC 112 - PENGANTAR LOGIK & PENGABSTRAKAN/ CST 202 - KEJURUTERAAN SOFWER MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSC 122/CSM 201 - PENYELESAIAN MASALAH & PENGATURCARAAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSC 201/CSM 301 - STRUKTUR DATA & ALGORITMA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSC 211/CSM 311 - ORGANISASI PANGKALAN DATA / CSK 301 - SISTEM PENGKALAN DATA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSC 212/CSD 301 - ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSK 302 - SISTEM MAKLUMAT MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer (1996) CSY 301 - MIKROPEMPROSES DAN PERANTARAMUKAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAA 111 - ALJABAR LINEAR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAA 116 - ALJABAR LINEAR DAN STATISTIK I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAA 161 - STATISTIK PERMULAAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 181/MAT 281 - PENGATURCARAAN UNTUK PENGGUNAAN SAINS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 201 - KALKULUS LANJUTAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 202 - PENGANTAR ANALISIS OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 216 - ALJABAR LINEAR DAN STATISTIK II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 221 - PERSAMAAN PEMBEZAAN I MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 281 - PENGATURCARAAN UNTUK PENGGUNAAN SAINS MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 303 - KALKULUS VEKTOR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 320/MAT 322 PERSAMAAN PEMBEZAAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 351/4 - PENGANTAR PENYELIDIKAN OPERASI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 361 - PETAABIRAN STATISTIK MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 362 - TEORI KEBARANGKALIAN OKT-N0V 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MAT 420 - PERSAMAAN PEMBEZAAN SEPARA MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MKT 341/MAT 282 - PENGIRAAN KEJURUTERAAN I MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MKT 371 - TEKNIK PENGOPTIMUMAN DALAM SAINS PENGURUSAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MKT 443 - PEMODELAN MATEMATIK MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MKT 448 - MEKANIK BENDALIR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MKT 461 - STATISTIK TAK BERPARAMETER OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 261 - KAEDAH STATISTIK GUNAAN MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 344 - PENGANTAR GRAFIK KOMPUTER MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 362 - STATISTIK GUNAAN I (KAWALAN KUALITI) MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 365 - KAWALAN MUTU OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 372 - TEKNIK KUANTITATIF UNTUK PENGURUSAN I APRIL 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 383/4 - STRUKTUR DATA UNTUK GRAFIK KOMPUTER OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 441 - PENGIRAAN KEJURUTERAAN II MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 442 - KAEDAH UNSUR TERHINGGA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 464 - REKABENTUK DAN ANALISIS UJIKAJI MAC-APR 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 466 - ANALISIS MULTIVARIAT OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MSG 473 - TEKNIK KUANTITATIF UNTUK PENGURUSAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MST 563 - STATISTIK TERTIB OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik (1996) MST 564 - KEBOLEHPERCAYAAN STATISTIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) EBB 218-3 - PROSES-PROSES PENGANGKUTAN OKT NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IKK 101-201-3 - PENGHITUNGAN PROSES KIMIA OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IKK 304-2 - OPERASI UNIT II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IKK 406-4 - OPERASI UNIT III OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IMG 210-3 - MIKROBIOLOGI MAKANAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IMG 318-4 - BIOTEKNOLOGI MAKANAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IMG 319-2 - TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IMG 416-3 - KAWALAN DAN PENILAIAN MUTU MAKANAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IMK 413-4 - PRINSIP-PRINSIP PENGAWETAN MAKANAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IMK 417-4 - PEMPROSESAN DAN PERKILANGAN MAKANAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IPK 102 - FIZIK POLIMER I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IPK 405-3 - TEKNOLOGI POLIMER (PLASTIK) II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 111-3 - LITAR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 201 - MESIN ELEKTRIK OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 203 - PERANTI SEMIKONDUKTOR OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 309 - AUTOMASI PERINDUSTRIAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 310/3 - SISTEM KAWALAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 312 - TEKNOLOGI MIKROPROSES OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 313/402/3 - SISTEM PERALATAN UKURAN II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 403/3 - AUTOMASI INDUSTRI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IQK 405 - REKABENTUK UJIKAJI OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IUK 105 - APLIKASI KOMPUTER PERINDUSTRIAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IUK 191/4 - MATEMATIK I OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri (1996) IUK 291/4 - MATEMATIK II OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, PPKAW (1996) SKW 200 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Pengurusan, PPP (1996) AAW 311 - PERAKUANAN KEWANGAN PERTENGAHAN I APRIL 1996. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Pengurusan, PPP (1996) AKP 301 - PERAKUANAN KEWANGAN III APRIL 1996. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Pengurusan, PPP (1996) AMU 303 - STRATEGI PENGEDARAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Pengurusan, PPP (1996) AMW 341 - PENGURUSAN PEMASARAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan, HBP (1996) AMP 300 - PENYELIDIKAN PEMASARAN APRIL 1996. [Teaching Resource]

pbt, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAJ 400 - BAHASA JEPUN IV MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

pbt, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAP 200 - BAHASA PERANCIS II MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

pbt, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAS 200 - BAHASA THAI II MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

pbt, Pusat Bahasa & Terjemahan (1996) LAS 400 - BAHASA THAI IV MAC-APRIL 1996. [Teaching Resource]

ppkbsm, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral (1996) EBS 212-3 - PENGENALAN KEPADA PEMPROSESAN MINERAL OKT-NOV 1996. [Teaching Resource]

W

W.Hussin, Assoc.Prof.Dr.W.Muhd Aminuddin (1996) Ukur Kadastra - Pengendalian Sistem Dan Penyelesaian Masalah. In: KURSUS ASAS UKUR TANAH PERINGKAT KEBANGSAAN, 4-7 JUN 1996, LUMUT PERAK.

Wan Hussin, Prof.Madya Dr Wan Muhd Aminuddin (1996) Pelaksanaan Sistem Ujian Berkomputer(Bahagian 1)(SLUB) Di JabatanPengangkutan Jalan Malaysia Dan Hubungannya Dengan Sistem Latihan Ujian Berkomputer. In: Jabatan Pengangkutan Jalan, 15 November 1996, Melaka.

This list was generated on Sun Nov 29 19:56:20 2015 MYT.
Share