Kajian mengenai tahap literasi dan pengalaman teknologi maklumatdan komunikasi (ICT) dalam kalangan jururawat Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM

Yusoff, Zuraida (2006) Kajian mengenai tahap literasi dan pengalaman teknologi maklumatdan komunikasi (ICT) dalam kalangan jururawat Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM. Documentation. Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

[img]
Preview
PDF - Submitted Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengenalan:- Pada abad ke 21 teknologi maklumat terus berkembang pesat dan penggunaannya terus menjangkau dalam disiplin kesihatan. Penguasaan ICT bermakna penguasaan Ilmu. Ini bermakna sekiranya jururawat mahir mengaplikasikan ICT dalam pekerjaan seharian mereka ak:an berperanan sebagai pekerja berpengetahuan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman jururawat Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) agar maklumat basil penyelidikan dapat digunakan oleh pihak pengurusan HUSM dalam merangka plan latihan untukjururawat HUSM dalam bidang ICT. Objektif:- Kajian dilakukan untuk mengkaji tahap literasi ICT dan pengalaman dalam ICT dalam kalangan jururawat dengan menggunakan kemahiran komputer sebagai salah satu komponen dalam ICT. Kajianjuga untuk mengenalpasti tahap pendidikan formal yang telah diikuti oleh jururawat HUSM dan mengetahui beberapa persepsi yang banyak diberikan oleh jururawat HUSM dalam penggunaan komputer. Kajian juga untuk mengetahui perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah seperti tahap pendidikan, tahap pengetahuan dan penggunaan komputer di rumah dengan tahap literasi. Metodologi Kerja:- Kajian telah dilakukan terhadap 100 orang jururawat HUSM yang bekerja di semua wad, unit dan klinik, HUSM. Kajian adalah menggunakan instrumen yang di adaptasi daripada The Staggers Nursing Computer Experience Questionnaire (SNCEQ) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia oleh Unit Bahasa, Kampus Kesihatan USM. Pemilihan sampel adalah secara convenience sampling. Kajian dimulakan dengan pengutipan data pada November 2004 dan semua data dikumpul dan diproses menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11 dan dilakukan secara deskriptif. Keputusan:- Keputusan penyelidikan ini telah menunjukkan keadaan tahap literasi dan pengalaman jururawat dalam bidang ICT berada pada peringkat lemah terutama terhadap aplikasi yang lebih bersifat teknikal. Kajian ini mendapati hanya 6 peratus sahaja yang mahir dalam literasi ICT dan komputer. 70 peratus berada pada tahap lemah (kurang) dan hanya 24 peratus berada pada tahap sederhana. Majoriti responden hanya dapat menjawab pada min skor di bawah skor 2 (maksimun skor 5, dan minimun 1), kecuali pada aplikasi seperti word processing, menghantar mel elekronik dan aplikasi sistem Lifeline seperti melihat keputusan makmal, laporan memindah dan mengeluarkan pesakit. Kajian juga mendapati hanya 30 peratus yang berada pada tahap tinggi dari segi penggunaan sistem Lifeline dan keputusan ini menunjukkan majoriti belum menggunakan sepenuhnya kemudahan ini walaupun sistem telah diperkenalkan sejak tahun 2000. Kajian mendapati terdapat berbagai alasan yang diberikan oleh jururawat mengapa mereka tidak mahir ICT. Namum begitu terdapat 2 sebab utama yang hams diberi perhatian iaitu a) tiada masa untuk menggunakan komputer dan b) kurang latihan dalam hi dang komputer dan ICT. Akhir sekali kajian juga mendapati terdapat perkaitan antara tahap pendidikan, tahap pendidikan fonnal dan kegunaan komputer di rumah dengan tahap literasi ICT. Kesimpulan :- Hasil keputusan penyelidikan menunjukkan keadaan tahap pengetahuan dan pengalaman komputer dan ICT jururawat HUSM dan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keputusan tersebut. Hasil daripada penyelidikan ini juga diharapkan dapat membantu penyelidikan seterusnya dan membantu pihak pengurusan menggunakan data ini sebagai data asas untuk merangka pelan latihan kepada jururawat HUSM.

Item Type: Monograph (Documentation)
Uncontrolled Keywords: teknologi maklumat dan komunikasi
Subjects: T Technology
Divisions: Kampus Kesihatan (Health Campus) > Pusat Pengajian Sains Kesihatan (School of Health Sciences) > Monograph
Depositing User: Mr Abdul Hadi Mohammad
Date Deposited: 08 Nov 2020 07:41
Last Modified: 08 Nov 2020 07:41
URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/47877

Actions (login required)

View Item View Item
Share