Pengetahuan, sikap dan amalan terhadap risiko keselamatan dan kesihatan dalam kalangan pelajar Kolej Vokasional di Kelantan

Mohamed, Zeehana (2020) Pengetahuan, sikap dan amalan terhadap risiko keselamatan dan kesihatan dalam kalangan pelajar Kolej Vokasional di Kelantan. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

[img]
Preview
PDF - Submitted Version
Download (229kB) | Preview

Abstract

Kolej Vokasional merupakan institusi pendidikan yang mampu melahirkan sumber tenaga mahir yang akan memenuhi keperluan pasaran kerja. Justeru, untuk menjadikan mereka pekerja yang kompeten dan mampu berdaya saing dalam alam pekerjaan, pengetahuan tentang isu keselamatan serta kesihatan diri perlu menjadi keutamaan. Kajian ini bertujuan menilai tahap pengetahuan, sikap dan amalan pelajar dalam menghadapi risiko yang terdapat di bengkel kejuruteraan dan juga persekitaran kolej selain mengenalpasti hazad dan tahap risiko yang terdapat di KV, menentukan perbezaan min bagi jantina, lokasi KV dan kursus pengajian yang diikuti oleh pelajar, dan akhirnya, mengkaji korelasi antara tahap pengetahuan, sikap dan amalan tentang kesihatan dan keselamatan pekerjaan dalam kalangan pelajar KV. Lawatan tapak dijalankan bagi menilai tahap risiko yang terdapat di bengkel dan juga persekitaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Soal selidik digunakan untuk dijawab oleh 289 orang pelajar tahun akhir peringkat diploma. Dapatan kajian menunjukkan bahawa hampir keseluruhan pengajian yang ditawarkan di KV mempunyai tahap risiko yang tinggi dengan julat skor 15-25. Dapatan menunjukkan kebanyakan KV terdedah kepada risiko dan hazad pekerjaan di bengkel kejuruteraan di mana tidak terdapat polisi keselamatan dan kesihatan, papan tanda keselamatan, stesen mandi keselamatan dan basuhan mata (0.0%). Penggunaan peralatan perlindungan diri dalam kalangan pelajar aliran teknologi adalah rendah (10.3%). Untuk dapatan tahap pengetahuan, sikap dan amalan, secara keseluruhannya, kesemua kursus pengajian mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana, manakala tahap sikap dan amalan yang tinggi, kecuali bagi beberapa bidang yang mempunyai tahap sikap dan amalan yang sederhana. Untuk penskoran bagi domain pengetahuan, sikap dan amalan, KV Tanah Merah mempunyai skor median paling tinggi bagi domain pengetahuan (median = 28.00, IQR = 5), sikap (median = 96.00, IQR = 9) dan amalan (median = 129.00, IQR = 14). Bagi kursus pengajian pula, pelajar Seni Kulinari mempunyai jumlah skor pengetahuan, skor sikap dan skor amalan yang paling tinggi; (median = 30.00, IQR = 1), (median = 104.50, IQR = 1) dan (median = 142.50, IQR = 7) masing-masing. Korelasi antara domain pengetahuan, sikap dan amalan adalah signifikan di mana nilai pekali korelasi yang diperolehi adalah tinggi; 0.823 bagi korelasi antara pengetahuan dan sikap, 0.877 bagi sikap dan amalan, dan 0.792 bagi pengetahuan dan amalan. Keseluruhannya, tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam domain pengetahuan, sikap dan amalan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Safety management
Subjects: R Medicine
Divisions: Kampus Kesihatan (Health Campus) > Pusat Pengajian Sains Kesihatan (School of Health Sciences) > Thesis
Depositing User: Mr Abdul Hadi Mohammad
Date Deposited: 01 Mar 2022 07:26
Last Modified: 01 Mar 2022 07:26
URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/51771

Actions (login required)

View Item View Item
Share