Konsep Al-Targhīb Wa Al-Tarhīb Dan Aplikasinya Dalam Badan Dakwah Di Medan Sumatera Utara Indonesia

Iba, Jamil (2013) Konsep Al-Targhīb Wa Al-Tarhīb Dan Aplikasinya Dalam Badan Dakwah Di Medan Sumatera Utara Indonesia. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

[img]
Preview
PDF
Download (340kB) | Preview

Abstract

Kajian ini adalah berkenaan dengan Konsep al-Targhīb wa al-Tarhīb: Aplikasinya di Kalangan Badan Dakwah Di Medan Sumatera Utara Indonesia. Obkektif kajian ini menganalisa applikasi konsep ini di kalangan badan dakwah di Medan. Kajian ini adalah kajian perpustakaan, manakala metod pengalisaan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kajian ini menemukan bahawa konsep al-Targhīb wa al-Tarhīb adalah konsep dakwah yang memberikan rangsangan agar mendorong ke arah ketaatan kepada Allah; dan ancaman supaya menghindar daripada berbuat kejahatan. Ciri-ciri daripada konsep ini adalah (1) memberikan rangsangan, dan (2) memberikan ancaman. (3) Isinya adalah berita-berita gembira dan ancaman. Konsep ini sama dengan konsep al-tabshir dan al-indhar atau konsep amar makruf nahi mungkar. Hanya sahaja al-tabshir dan al-indhar adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan Muslimin selepasnya untuk memberi khabar gembira ataupun ancaman, manakala al-Targhīb wa al-Tarhīb lebih berkesan pada isi pesan yang disampaikan itu berisikan tentang peringatan dan ancaman. Pesan itu banyak tertuang di dalam al-Qur’an dan Hadith. Atau amar makruf nahi mungkar itu perintah dan larangan, sedangkan pada al-Targhīb wa al-Tarhīb bersifat rangsangan dan ancaman. Nabi Muhammad selain berkata-kata untuk merangsang dan mendorong atau mengancam supaya menghindar, dia juga berbuat atas apa yang dikatakannya. (1) Dia menjadi teladan, (2) membimbing berterusan dan (3) memperteguh syiar Islam. Ke tiga-tiga ini adalah strategi al-Targhīb wa al-Tarhīb. Dalam sorotan sejarah konsep ini tidak sahaja setakat pada dakwah bi al-lisan dan bi al-kitabah, namun sejak zaman Nabi Muhammad, khulafa al-rashidin, daulah Umawiyah dan Abasiyah, sampai pada masa kini, dakwah dengan konsep ini juga dilakukan dengan dakwah bi al-hal. Ditemukan al-Targhīb wa al-Tarhīb dalam membina kerajaan, berperang, memperluas daerah Islam. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahawa ke enam-enam Badan Dakwah di Medan telah melakukan dakwah dengan konsep al-Targhīb wa al-Tarhīb dengan al-lisan, al-kitabah dan al-hal. Ke enam-enam Badan Dakwah ini telah melakukan konsep al-Targhīb wa al-Tarhīb dalam bidang Akidah, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. Walau pun terdapat perbezaan akidah dan ibadah di antara keenam-enam Badan Dakwah ini, terutama antara Muhammadiyah dengan NU dan al-Washliyah, namun penulis melihat perbezaan itu setakat perbezaan di bidang furuk atau khilafiyah furuiyah. Cadangan dari kajian ini adalah ke enam-enam Badan Dakwah ini perlu disokong oleh siapa dan apa pun untuk lebih memajukan Islam ke hadapan, tanpa melihat perbezaan ranting atau furuk.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics > P1-1091 Philology. Linguistics(General)
Divisions: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (School of Humanities) > Thesis
Depositing User: Mr Mohammad Harish Sabri
Date Deposited: 08 Mar 2019 01:49
Last Modified: 12 Apr 2019 05:26
URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/43592

Actions (login required)

View Item View Item
Share